En

DOÇ.DR. MERYEM ÖZTÜRK HANEY HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliğ Bilim Dalı  2002
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Halk Sağlığı Hemşireliği  2018
 • NO AD YIL
  1  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  2  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Stroke Self-Efficacy Questionnaire...  2019
  3  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki...  2019
  4  Turkish teachers' self-efficacy to manage food allergy and anaphylaxis: A psychometric testing study...  2019
  5  Body Weight and Its Association With Weight Perception, Eating Problems and Physical Activity in Uni...  2019
  6  Skin Cancer-Sun Knowledge and Sun Protection Behaviors of Liver Transplant Recipients in Turkey....  2019
  7  The relationship between BMI and blood pressure in school-age children in Izmir, Turkey...  2018
  8  Cultural attitudes of society towards tuberculosis patients: A qualitative study...  2018
  9  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Skin Cancer and Sun Knowledge Scale in Nursing St...  2018
  10  Psychometric testing of the Turkish version of the Health Literacy forSchool-Aged Children....  2018
  11  Comparing peer-led and adult-led education to promote a healthy diet among Turkish school children....  2017
  12  Determination of Medication Use Habits of Adults Living in Rural Area...  2017
  13  Factors related to loneliness among the elderly living at home in Turkey...  2017
  14  Son on yılda okul sağlığı hemşireliğinde yapılan araştırmaların incelenmesi....  2016
  15  Çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeği'nin geçerlik ve güvenirliği...  2014
  16  Okul sağlığı ve okul sağlığı hemşireliği...  2013
  17  Health Promotion Behaviors of Turkish Women...  2013
  18  Sağlık davranışı etkileşim modeli: çocukların beslenme alışkanlıklarını belirlenmek iç...  2013
  19  Factors related to dietary habits and body mass index among Turkish school children: a Cox's interac...  2013
  20  The Effectiveness of Pediatric Symptom Checklist for Psychosocial Screening in Low- Income Turkish C...  2012
  21  Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Pediatric Symptom Checklist-17 for Detecting P...  2011
  22  Effects of Nursing Care on The Level of Depression And Nursing Diagnoses of Elderly People...  2008
  23  Evaluation of Interventions Based on Depression Sign Scores of Adolescents...  2008
  24  The Effects of Islam and Traditional Practice on Women's Health...  2005
  25  Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Yetişkinlerin Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi... 29/11/2018 - 01/12/2018
  2  Okul Çocuklarında Sırt Ağrısı: İlişkili Faktörler... 13/11/2018 - 17/11/2018
  3  The relationship between nursing students' burnout levels and their professional values... 11/09/2017 - 12/09/2017
  4  Skin cancer prevention knowledge and behavior of organ transplant recipients from healthy population... 28/10/2016 - 29/10/2016
  5  Stroke self-efficacy questionnaire: A study of validity and reliability... 22/06/2016 - 25/06/2016
  6  TÜBERKÜLOZ HASTALARINA TOPLUMUN KÜLTÜREL YAKLAŞIMI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Yaşlıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Yaşlılığa İlişkin Beklentilerinin Sağlı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  8  Deri Kanseri Ve Güneş Bilgi Ölçeği'nin Türk Genç Yetişkinlerde Kullanımı: Geçerlik ve Gü... 20/10/2014 - 24/10/2014
  9  LONELINESS AMONG THE ELDERLY IN RURAL AND URBAN AREAS... 03/07/2013 - 06/07/2013
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu halk sağlığı intörn öğrencileri gözüyle... 28/04/2011 - 30/04/2011
  11  Omaha Hemşirelik Bilgi Sistemi (OHEBİS): Bilişim teknolojisinin hemşirelik eğitiminde kullanıl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  12  Çocukların beslenme alışkanlıkları ve BKİ değerlerini etkileyen faktörler: Sağlık Davran... 18/10/2010 - 22/10/2010
  13  Okul çağındaki çocuklarda Pediatrik Semptom Kontrol Listesinin (PSC-35) kullanımı... 21/05/2010 - 22/05/2010
  14  Use of the PSC-17 in Turkish school-aged children... 27/04/2009 - 01/05/2009
  15  Öğrencilerin güneşten korunma hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları... 26/06/2007 - 29/06/2007
  16  Effects Of Problem Based Learnıng On Health Promotıon Behavıours Of Nursıng Students... 22/11/2006 - 25/11/2006
  17  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Performansını Değerlendirme Ölçeği'nin Geç... 04/06/2005 - 05/06/2005
  18  Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranış... 29/05/2004 - 30/05/2004
  19  Dini inançlar ve kültürün kadın sağlığına etkisi... 07/09/2003 - 11/09/2003
  20  Esentepe bölgesindeki kadınların sağlığı geliştirme davranışları... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Okul Sağlığı Hemşireliği Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi Hemşireler ve Okul Sağlık Ofisi Ç...  2016
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri Teşvik 2.lik Ödülü...  2007
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2016- Kasım 2018