En

EMEL UYAR USLAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD  1992
    Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü  2006