En

DOÇ.DR. İSMAİL ÖZGÜR CANTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2013
 • NO AD YIL
  1  Workplace violence against physicians in Turkey's emergency departments: a cross-sectional survey...  2017
  2  Virtual Assessment of sex: Linear and Angular Traits of the Mandibular Ramus Using Three-Dimensional...  2016
  3  Assessment of sex in a modern Turkish population using cranial anthropometric parameters...  2016
  4  Sex estimation of the tibia in modern Turkish: A computed tomography study...  2016
  5  computed tomography evaluation of the iliac crest apophysis:age estimation in living individuals....  2016
  6  Spheno-occipital synchondrosis fusion degree as a method to estimate age: a preliminary, magnetic re...  2016
  7  Forensic age estimation via 3-T magnetic resonance imaging of ossification of the proximal tibial an...  2016
  8  Forensic age estimation by the Schmeling method: computed tomography analysis of the medial clavicul...  2015
  9  estimation of forensic age using substages of ossification of the medial clavicle in living individu...  2015
  10  magnetic resonance imaging of distal tibia and calcaneus for forensic age estimation in living indiv...  2015
  11  demanslı bir yaşlı ile olabilecek hukuksal problemler...  2015
  12  Eosinophilic Arteritis Related Spontaneous Coronary Artery Dissection: A Case Report. Bulletin of Le...  2015
  13  İstanbul Protokolü Eğitimleri Öncesi Türkiye Genelinden Gözaltı Giriş ve Çıkış Raporlar...  2014
  14  Sex Estimation From Sternal Measurements Using Multidetector Computed Tomography...  2014
  15  Forensic age estimation by spheno-occipital synchondrosis fusion degree: Computed tomography analysi...  2014
  16  Malpractice Claims in Ophthalmology; A 10 year review...  2014
  17  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri...  2014
  18  The Use of Maxillary Sinus Dimensions in Gender Determination: A Thin-Slice Multidetector Computed T...  2014
  19  KADINA YÖNELİK ŞİDDET...  2013
  20  Adli otopsi uygulamalarında gözlemci hekim uygulamaları...  2013
  21  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
  22  Acil Kliniğinde Çocuk Fiziksel Örselenmesine Medikolegal Yaklaşım...  2013
  23  Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Güncel Yasal Değişiklikler ve Adli Tıp...  2012
  24  İstanbul Protokolü...  2012
  25  importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol...  2012
  26  Kondromalazi Patella ve işkence...  2012
  27  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?...  2011
  28  Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi....  2011
  29  Çocuklara yönelik cinsel istismarın yasal boyutunun Türkiye ve diğer ülkeler ile karşılaşt...  2011
  30  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  31  Legal aspects of gender reassignment surgery in Turkey: A case report...  2011
  32  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  33  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  34  Medical malpractice claims involving children...  2009
  35  Klinik laboratuvarlarda adli örnek işlemleri...  2009
  36  Türk Medeni Kanununa göre evliliğin devamında kadın cinsel işlev bozukluklarının yeri...  2009
  37  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  38  İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi...  2008
  39  Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki yönetmeliğe göre düzenlenen adli raporların i...  2007
  40  Tıp ve hukuk boyutuyla Türk Ceza Yasasına göre algılama yeteneği kavramı...  2007
  41  Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşlı İstismarı...  2007
  42  Burun kemik kırıklarının adli tıp açısından değerlendirilmesi...  2007
  43  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  44  Hekimin adli ve tıbbi rapor hazırlama sorumluluğu...  2006
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  46  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  47  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient righ...  2006
  48  Malpractice and System Of Expertise In Anaesthetic Procedures In Turkey....  2005
  49  Otopside Biyogüvenlik...  2004
  50  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  51  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  52  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  2  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  3  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  4  Çocuğun Fiziksel İstismarında Medikolegal Değerlendirme: Olgu Sunumu... 07/10/2016 - 09/10/2016
  5  Çocukluk döneminde ani kardiyak ölüm olgularının postmortem değerlendirilmesi... 27/04/2016 - 30/04/2016
  6  Travma sonrası implantlarda kırılmanın medikolegal yönü : Olgu Sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  7  Adli Bilimler ve RNA Dünyası... 27/04/2016 - 30/04/2016
  8  Kafatası Bimastoid Çapının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesinin Cinsiyet Tayininde... 27/04/2016 - 30/04/2016
  9  ateşli silah mermi çekirdeği ile meydana gelen tanjansiyel yaralanma: olgu sunumu... 08/11/2015 - 11/11/2015
  10  Türkiye Acil Servislerinde Şiddet- anket çalışmasının ön raporu-... 26/10/2015 - 29/10/2015
  11  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Tez Konusu Seçimi Eğilimleri... 08/10/2015 - 11/10/2015
  12  tıbbi girişimlere bağlı olduğu iddia edilen ölümlerde tıbbi bilirkişilik: farklı bir yol ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  13  trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  14  Mağdurların bireysel başvuru hakkı: Üniversite hastanesi adli tıp kliniği deneyimi... 05/12/2014 - 07/12/2014
  15  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  16  Quo Vadis: Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Nereye Gidiyor?... 17/10/2014 - 19/10/2014
  17  Tıbbi Girişimlere Bağlı Ölüm İddialarında Bir Ölçme Rehberi... 17/10/2014 - 19/10/2014
  18  Alcohol and substance analysis:four year toxicological data, İzmir... 08/05/2014 - 10/05/2014
  19  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  20  Sfeno-oksipital kemikleşme noktasından adli yaş tayini: Bilgisayarlı Tomografi çalışması... 23/04/2014 - 26/04/2014
  21  Klavikula medial ossifikasyon derecesinin adli yaş tayini amaçlı kullanımı: Schmeling metodu il... 23/04/2014 - 25/04/2014
  22  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  23  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  24  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  25  Cinsiyet Tayini için Maksiller Sinüsün Bilgisayarlı Tomografi ile Morfometrik Analizi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  26  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  28  olgu sunumu:otopside pulmoner emboli belirlenmiş iki olgu... 13/11/2013 - 16/11/2013
  29  Toplumsal Gösterilerde Plastik Mermi Yaralanmaları... 13/11/2013 - 16/11/2013
  30  Olay Yeri İncelemesi: Her Temas İz Bırakır mı?... 18/10/2013 - 18/10/2013
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  32  İşkence ve Kondromalazi patella... 22/11/2012 - 24/11/2012
  33  İstanbul protokolü eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Anket çalışması... 22/11/2012 - 24/11/2012
  34  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  35  termal yanıklı hastaların medikolegal değerlendirilmesi... 22/11/2012 - 24/01/2014
  36  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  37  The Ligament That Lies in the Inguinal Hernia Sac of Female Children is neither the Round Ligament n... 13/06/2012 - 16/06/2012
  38  Gebe hastada psikoz varlığında gebelik sonlandırılması kaçınılmaz sonuç mu?: Bir olgu sunu... 11/04/2012 - 14/04/2012
  39  Hekimlerin adli olgu bildirimleriyle ilgili tutumları ve ikilemleri... 23/09/2011 - 23/09/2011
  40  İnsan sağlığını tehdit eden farklı kaynaklı organik kirleticilerin bayraklı kıyı şeridin... 04/09/2011 - 10/09/2011
  41  EVALUATION OF FORENSIC CASES APPLIED TO EMERGENCY CLINICS OF HAYDARPASHA TRAINING HOSPITAL OF GULHA... 03/06/2011 - 05/06/2011
  42  Dadı Dirseği; çocuk ihmali veya istismarı olarak değerlendirilmeli mi?... 28/04/2011 - 30/04/2011
  43  İstanbul Protokolü eğitimleri projesi kapsamında gözden geçirilmiş genel adli muayene rapor f... 28/04/2011 - 30/04/2011
  44  Bilir"KİŞİLİK"... 28/04/2011 - 30/04/2011
  45  Adli Otopsi Uygulamalarında Taraf Bilirkişilik... 14/10/2010 - 17/10/2010
  46  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  47  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  48  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  49  İstanbul Protokolü eğitimleri öncesi Türkiye genelinde gözaltı giriş ve çıkış raporları... 14/10/2010 - 17/10/2010
  50  The Comparison of Penalties for Sexual Crimes Between Turkey and other Countries... 03/06/2010 - 06/06/2010
  51  Medical Malpractice Verdicts of High Court in Turkey.... 03/06/2010 - 06/06/2010
  52  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  53  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  54  The Role Of Forensıc Autopsıes In Diagnosıs Of Cancer... 14/10/2009 - 18/10/2009
  55  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  56  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  57  Medicolegal Aspect of Perinatal Anatomic Postmortem Examinations.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  58  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health... 14/10/2009 - 18/10/2009
  59  Postmortem Diagnostic Limitations of Malignant Hyperthermia: A Case Report... 14/10/2009 - 18/10/2009
  60  A CASE OF A 3 YEARS OLD CHILD HOMICIDE:APPROACH TO THE CHILD HOMICIDE IN FORENSIC AUTOPSY PRACTICE... 18/06/2009 - 21/06/2009
  61  Child Deaths Due To Abuse in Turkey. ... 18/06/2009 - 21/06/2009
  62  The role of female sexual dysfunctions ın marriage maintenance according to Turkish Civil Code... 18/06/2009 - 21/06/2009
  63  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  64  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  65  SUDDEN CARDIAC DEATHS IN YOUNG PEOPLE... 08/10/2008 - 11/10/2008
  66  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  67  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  68  Zehirlenme tanısı ile medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastalar.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  69  Acil serviste medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastaların özellikleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  70  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  71  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  72  Halka açık oyun alanlarında çocukluk çağı yaralanmaları:Bir anket çalışması.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  73  Adli tıpta alkol düzeyinin belirlenmesi ve karşılaşılan sorunlar... 17/10/2007 - 21/10/2007
  74  Kist Hidatik rüptürüne bağlı bir ani ölüm olgusu... 06/09/2007 - 09/09/2007
  75  Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı Açısından İncelenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  76  Importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol... 03/06/2007 - 07/06/2007
  77  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  78  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  79  Advantages and diffuculties of video documentations for autopsy... 01/11/2006 - 04/11/2006
  80  Evaluation of unidentified forensic autopsy cases in İzmir, Turkey... 01/11/2006 - 04/11/2006
  81  İzmir Adli Tıp Kurumu'nda 2004 Yılında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 14/05/2006
  82  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  83  The Importance of Psychological Trauma Assessment in Forensic Cases... 01/12/2005 - 04/12/2005
  84  The Importance of Playgrounds Safety Standarts: A Preliminary Study, in İzmir, Turkey.Oyun Alanlar... 02/06/2005 - 02/06/2005
  85  legal aspects of gender reassignment surgery in turkey.case report... 02/06/2005 - 05/06/2005
  86  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  87  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  88  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  89  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  90  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  91  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  92  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  93  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  94  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  95  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasında Hekim Sorumluluğu... 29/04/2000 - 28/04/2000
 • NO AD YIL
  1  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  DOCUMENTATION OF TORTURE AND MENTAL FINDINGS COMPREHENSİVE GUİDE TO PTSD...  2016
  2  zor kullanımın yol açtığı sağlık sorunlarının belgelenmesi gözyaşartıcı kimyasalların ve toplumsal olaylarda zor kullanım araçlarının neden olduğu sa...  2015
  3  Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  4  ADLİ PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  5  yaralar ve zor kullanım araçalrının neden olduğu yaralanmalar gözyaşartıcı kimyasalların ve toplumsal olaylarda zor kullanım araçlarının neden olduğu sa...  2015
  6  ADLİ OTOPSİ VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER HUKUK ÖĞRENCİLERİ VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  7  ALKOL KULLANIMINA BAĞLI ADLİ SORUNLAR HUKUK VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  8  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  9  Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  10  Medicolegal and Ethical Principles in Geriatric Medicine New Horizons in Geriatric Medicine...  2014
 • NO AD TARIH
  1  toplumsal zor kullanım araçlarının neden olduğu sağlık sorunlarında adli tıbbi belgeleme...  1/2014 - 10/2015
  2  Türkiye, İsrail ve İşgal Edilmiş Filistin Topraklarında İşkence ve Kötü Muamele ve Cezasızlıkla Mücadele Etmede Bütüncül Yaklaşım...  1/2013 - 11/2015
  3  işkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek, proje no: EIDHR/2009/185...  12/2010 - 12/2013
  4  istanbul Protokolü eğitimleri almış hekimlere yönelik 24 saat hizmet veren acil destek birimi İşkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek projesi kapsamında...  10/2010 - 10/2012
  5  İnsan Sağlığını Tehdit Eden Farklı Kaynaklı Organik Kirleticilerin İzmir Körfezi Kıyı Şeridindeki Midyeler (Mytilus galloprovincialis )'de Araştırılması...  8/2008 - 8/2012
  6  İstanbul Protokolü Eğitimi Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde, Adli Tıp Uzmanı olmayan hekimlerin eğitiminde usta eğitici.(Proje sahibi;Adli tıp kurumu, proje no:TR 0501.03, yararlanıcılar; Sağlık Bakanlığ...  12/2007 - 12/2009
  7  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
 • NO AD YIL
  1  çocuk cerrahisi derneği bilimsel çalışma ödülü...  2012
  2  Türkiye İnsan Hakları Vakfı...  2013
  3  teşvik birincilik...  2015
  4  Adli Tıp Vakfı Gökhan Eriş Genç Bilim İnsanı Destekleme Programı...  2016
  5  adli tıp uzmanları derneği yardımcı editör ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2015-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2012- Mart 2015