En

DOÇ.DR. İSMAİL ÖZGÜR CAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2013
 • NO AD YIL
  1  Revision of the medicolegal assessment criteria in hypovolemic patients....  2019
  2  Trafik Kazaları Mağdurlarına Verilecek Sağlık Kurulu Nasıl Oluşturulmalı, Hangi Uzmanlık Al...  2019
  3  Forensic age diagnostics by magnetic resonance imaging of the proximal humeral epiphysi...  2018
  4  Applicability of T1-weighted MRI in the assessment of forensic age based on the epiphyseal closure o...  2018
  5  Ancestry estimation of three Mediterranean populations based on cranial metrics...  2018
  6  Estimation of age and sex from bimastoid breadth with 3D computed tomography...  2018
  7  Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerle Hekimlerin Tutumları...  2018
  8  Stature Estimation Using Long Bone Metrics in Contemporary Turkish...  2017
  9  T2 WEIGHTED SPOILED GRADIENT ECHO SEQUENCE MERGE:A DIFFERNET PERSPECTIVE ON THE FORENSIC AGE ESTIMAT...  2017
  10  Sex estimation in a contemporary Turkish population based on CT scans of thje calcaneus...  2017
  11  Sex estimation of the tibia in modern Turkish: A computed tomography study...  2017
  12  Workplace violence against physicians in Turkey's emergency departments: a cross-sectional survey...  2017
  13  Accuracy and reliability of Southern European standards for the tibia: a test of two Mediterranean p...  2017
  14  Sex estimation of the tibia in modern Turkish: A computed tomography study...  2016
  15  Virtual Assessment of sex: Linear and Angular Traits of the Mandibular Ramus Using Three-Dimensional...  2016
  16  Assessment of sex in a modern Turkish population using cranial anthropometric parameters...  2016
  17  computed tomography evaluation of the iliac crest apophysis:age estimation in living individuals....  2016
  18  Spheno-occipital synchondrosis fusion degree as a method to estimate age: a preliminary, magnetic re...  2016
  19  Forensic age estimation via 3-T magnetic resonance imaging of ossification of the proximal tibial an...  2016
  20  Forensic age estimation by the Schmeling method: computed tomography analysis of the medial clavicul...  2015
  21  estimation of forensic age using substages of ossification of the medial clavicle in living individu...  2015
  22  magnetic resonance imaging of distal tibia and calcaneus for forensic age estimation in living indiv...  2015
  23  demanslı bir yaşlı ile olabilecek hukuksal problemler...  2015
  24  Eosinophilic Arteritis Related Spontaneous Coronary Artery Dissection: A Case Report. Bulletin of Le...  2015
  25  İstanbul Protokolü Eğitimleri Öncesi Türkiye Genelinden Gözaltı Giriş ve Çıkış Raporlar...  2014
  26  Sex Estimation From Sternal Measurements Using Multidetector Computed Tomography...  2014
  27  Forensic age estimation by spheno-occipital synchondrosis fusion degree: Computed tomography analysi...  2014
  28  Malpractice Claims in Ophthalmology; A 10 year review...  2014
  29  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri...  2014
  30  The Use of Maxillary Sinus Dimensions in Gender Determination: A Thin-Slice Multidetector Computed T...  2014
  31  KADINA YÖNELİK ŞİDDET...  2013
  32  Adli otopsi uygulamalarında gözlemci hekim uygulamaları...  2013
  33  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
  34  Acil Kliniğinde Çocuk Fiziksel Örselenmesine Medikolegal Yaklaşım...  2013
  35  Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Güncel Yasal Değişiklikler ve Adli Tıp...  2012
  36  İstanbul Protokolü...  2012
  37  Kondromalazi Patella ve işkence...  2012
  38  importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol...  2012
  39  Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi....  2011
  40  Çocuklara yönelik cinsel istismarın yasal boyutunun Türkiye ve diğer ülkeler ile karşılaşt...  2011
  41  Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room...  2011
  42  Legal aspects of gender reassignment surgery in Turkey: A case report...  2011
  43  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  44  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  45  Klinik laboratuvarlarda adli örnek işlemleri...  2009
  46  Medical malpractice claims involving children...  2009
  47  Türk Medeni Kanununa göre evliliğin devamında kadın cinsel işlev bozukluklarının yeri...  2009
  48  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  49  İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi...  2008
  50  Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki yönetmeliğe göre düzenlenen adli raporların i...  2007
  51  Tıp ve hukuk boyutuyla Türk Ceza Yasasına göre algılama yeteneği kavramı...  2007
  52  Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşlı İstismarı...  2007
  53  Burun kemik kırıklarının adli tıp açısından değerlendirilmesi...  2007
  54  Hekimin adli ve tıbbi rapor hazırlama sorumluluğu...  2006
  55  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  56  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  57  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  58  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient righ...  2006
  59  Malpractice and System Of Expertise In Anaesthetic Procedures In Turkey....  2005
  60  Otopside Biyogüvenlik...  2004
  61  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  62  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  63  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
 • NO AD TARİH
  1  OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI MALPRAKTİS İDDİASI; OLGU SUNUMU... 05/10/2018 - 07/10/2018
  2  Lazer Uygulaması Sonrası Yanık; Olgu Sunumu... 05/10/2018 - 07/10/2018
  3  Trafik Kazası Mağdurlarında İşitme Sekellerinin İncelenmesi... 05/10/2018 - 07/10/2018
  4  Age Estimation Based On Computed Tomography Analysis Of The Scapula, I Presentation, 8th European Ac... 26/08/2018 -
  5  Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Olgularda Nörokognitif Değişikliklerin İncelenmesinde Nöropsiki... 12/04/2018 - 15/04/2018
  6  Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığında 2016-2017 Yıllarında Yapılan Otopsilerde Saptanan ... 12/04/2018 - 15/04/2018
  7  ON SEKİZ YAŞ ALTI GEBELİKLER VE ADLİ TIBBİ SORUNLAR... 12/04/2018 - 15/04/2018
  8  Trafik Kazası Mağdurlarında Sekel Ruhsal Travma Bulgularının İncelenmesi... 08/03/2018 - 10/03/2018
  9  ÜST EKSTREMİTE SEKELLERİNDE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI VE ENGELLİLİK ORANLARININ DEĞERLEND... 08/03/2018 - 10/03/2018
  10  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Kurul Raporlarında Kullanımı: Ü... 08/03/2018 - 10/03/2018
  11  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  12  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  13  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  14  Çocuğun Fiziksel İstismarında Medikolegal Değerlendirme: Olgu Sunumu... 07/10/2016 - 09/10/2016
  15  Travma sonrası implantlarda kırılmanın medikolegal yönü : Olgu Sunumu... 27/04/2016 - 30/04/2016
  16  Kafatası Bimastoid Çapının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesinin Cinsiyet Tayininde... 27/04/2016 - 30/04/2016
  17  Çocukluk döneminde ani kardiyak ölüm olgularının postmortem değerlendirilmesi... 27/04/2016 - 30/04/2016
  18  ateşli silah mermi çekirdeği ile meydana gelen tanjansiyel yaralanma: olgu sunumu... 08/11/2015 - 11/11/2015
  19  Türkiye Acil Servislerinde Şiddet- anket çalışmasının ön raporu-... 26/10/2015 - 29/10/2015
  20  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Tez Konusu Seçimi Eğilimleri... 08/10/2015 - 11/10/2015
  21  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  22  tıbbi girişimlere bağlı olduğu iddia edilen ölümlerde tıbbi bilirkişilik: farklı bir yol ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  23  Mağdurların bireysel başvuru hakkı: Üniversite hastanesi adli tıp kliniği deneyimi... 05/12/2014 - 07/12/2014
  24  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  25  Quo Vadis: Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Nereye Gidiyor?... 17/10/2014 - 19/10/2014
  26  Tıbbi Girişimlere Bağlı Ölüm İddialarında Bir Ölçme Rehberi... 17/10/2014 - 19/10/2014
  27  Alcohol and substance analysis:four year toxicological data, İzmir... 08/05/2014 - 10/05/2014
  28  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  29  Sfeno-oksipital kemikleşme noktasından adli yaş tayini: Bilgisayarlı Tomografi çalışması... 23/04/2014 - 26/04/2014
  30  Klavikula medial ossifikasyon derecesinin adli yaş tayini amaçlı kullanımı: Schmeling metodu il... 23/04/2014 - 25/04/2014
  31  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  32  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  33  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  34  Cinsiyet Tayini için Maksiller Sinüsün Bilgisayarlı Tomografi ile Morfometrik Analizi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  35  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  37  olgu sunumu:otopside pulmoner emboli belirlenmiş iki olgu... 13/11/2013 - 16/11/2013
  38  Toplumsal Gösterilerde Plastik Mermi Yaralanmaları... 13/11/2013 - 16/11/2013
  39  Olay Yeri İncelemesi: Her Temas İz Bırakır mı?... 18/10/2013 - 18/10/2013
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  41  İşkence ve Kondromalazi patella... 22/11/2012 - 24/11/2012
  42  İstanbul protokolü eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Anket çalışması... 22/11/2012 - 24/11/2012
  43  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  44  termal yanıklı hastaların medikolegal değerlendirilmesi... 22/11/2012 - 24/01/2014
  45  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  46  The Ligament That Lies in the Inguinal Hernia Sac of Female Children is neither the Round Ligament n... 13/06/2012 - 16/06/2012
  47  Gebe hastada psikoz varlığında gebelik sonlandırılması kaçınılmaz sonuç mu?: Bir olgu sunu... 11/04/2012 - 14/04/2012
  48  Hekimlerin adli olgu bildirimleriyle ilgili tutumları ve ikilemleri... 23/09/2011 - 23/09/2011
  49  İnsan sağlığını tehdit eden farklı kaynaklı organik kirleticilerin bayraklı kıyı şeridin... 04/09/2011 - 10/09/2011
  50  EVALUATION OF FORENSIC CASES APPLIED TO EMERGENCY CLINICS OF HAYDARPASHA TRAINING HOSPITAL OF GULHA... 03/06/2011 - 05/06/2011
  51  Dadı Dirseği; çocuk ihmali veya istismarı olarak değerlendirilmeli mi?... 28/04/2011 - 30/04/2011
  52  İstanbul Protokolü eğitimleri projesi kapsamında gözden geçirilmiş genel adli muayene rapor f... 28/04/2011 - 30/04/2011
  53  Bilir"KİŞİLİK"... 28/04/2011 - 30/04/2011
  54  Adli Otopsi Uygulamalarında Taraf Bilirkişilik... 14/10/2010 - 17/10/2010
  55  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  56  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  57  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  58  İstanbul Protokolü eğitimleri öncesi Türkiye genelinde gözaltı giriş ve çıkış raporları... 14/10/2010 - 17/10/2010
  59  The Comparison of Penalties for Sexual Crimes Between Turkey and other Countries... 03/06/2010 - 06/06/2010
  60  Medical Malpractice Verdicts of High Court in Turkey.... 03/06/2010 - 06/06/2010
  61  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  62  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  63  The Role Of Forensıc Autopsıes In Diagnosıs Of Cancer... 14/10/2009 - 18/10/2009
  64  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  65  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  66  Medicolegal Aspect of Perinatal Anatomic Postmortem Examinations.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  67  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health... 14/10/2009 - 18/10/2009
  68  Postmortem Diagnostic Limitations of Malignant Hyperthermia: A Case Report... 14/10/2009 - 18/10/2009
  69  A CASE OF A 3 YEARS OLD CHILD HOMICIDE:APPROACH TO THE CHILD HOMICIDE IN FORENSIC AUTOPSY PRACTICE... 18/06/2009 - 21/06/2009
  70  Child Deaths Due To Abuse in Turkey. ... 18/06/2009 - 21/06/2009
  71  The role of female sexual dysfunctions ın marriage maintenance according to Turkish Civil Code... 18/06/2009 - 21/06/2009
  72  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  73  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  74  SUDDEN CARDIAC DEATHS IN YOUNG PEOPLE... 08/10/2008 - 11/10/2008
  75  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  76  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  77  Zehirlenme tanısı ile medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastalar.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  78  Acil serviste medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastaların özellikleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  79  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  80  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  81  Halka açık oyun alanlarında çocukluk çağı yaralanmaları:Bir anket çalışması.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  82  Adli tıpta alkol düzeyinin belirlenmesi ve karşılaşılan sorunlar... 17/10/2007 - 21/10/2007
  83  Kist Hidatik rüptürüne bağlı bir ani ölüm olgusu... 06/09/2007 - 09/09/2007
  84  Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı Açısından İncelenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  85  Importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol... 03/06/2007 - 07/06/2007
  86  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  87  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  88  Advantages and diffuculties of video documentations for autopsy... 01/11/2006 - 04/11/2006
  89  Evaluation of unidentified forensic autopsy cases in İzmir, Turkey... 01/11/2006 - 04/11/2006
  90  İzmir Adli Tıp Kurumu'nda 2004 Yılında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 14/05/2006
  91  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  92  The Importance of Psychological Trauma Assessment in Forensic Cases... 01/12/2005 - 04/12/2005
  93  The Importance of Playgrounds Safety Standarts: A Preliminary Study, in İzmir, Turkey.Oyun Alanlar... 02/06/2005 - 02/06/2005
  94  legal aspects of gender reassignment surgery in turkey.case report... 02/06/2005 - 05/06/2005
  95  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  96  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  97  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  98  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  99  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  100  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  101  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  102  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  103  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  104  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasında Hekim Sorumluluğu... 29/04/2000 - 28/04/2000
 • NO AD YIL
  1  hukuk uygulayıcıları için adli tıp...  2017
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  insan performans ve davranış toksikolojisi -Trafikte alkol ve madde kullanımı. Temel Adli Toksikoloji...  2018
  2  DOCUMENTATION OF TORTURE AND MENTAL FINDINGS COMPREHENSİVE GUİDE TO PTSD...  2016
  3  Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  4  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  5  ADLİ PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  6  ADLİ OTOPSİ VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER HUKUK ÖĞRENCİLERİ VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  7  zor kullanımın yol açtığı sağlık sorunlarının belgelenmesi gözyaşartıcı kimyasalların ve toplumsal olaylarda zor kullanım araçlarının neden olduğu sa...  2015
  8  ALKOL KULLANIMINA BAĞLI ADLİ SORUNLAR HUKUK VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  9  yaralar ve zor kullanım araçalrının neden olduğu yaralanmalar gözyaşartıcı kimyasalların ve toplumsal olaylarda zor kullanım araçlarının neden olduğu sa...  2015
  10  Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  11  Medicolegal and Ethical Principles in Geriatric Medicine New Horizons in Geriatric Medicine...  2014
 • NO AD TARIH
  1  İnsan Hakları Herkes İçin...  12/2017 - 12/2018
  2  Türkiye, İsrail ve Filistin'de işkence ve diğer zaliamane davranışla mücadele projesi...  1/2017 - 12/2018
  3  toplumsal zor kullanım araçlarının neden olduğu sağlık sorunlarında adli tıbbi belgeleme...  1/2014 - 10/2015
  4  Türkiye, İsrail ve İşgal Edilmiş Filistin Topraklarında İşkence ve Kötü Muamele ve Cezasızlıkla Mücadele Etmede Bütüncül Yaklaşım...  1/2013 - 11/2015
  5  işkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek, proje no: EIDHR/2009/185...  12/2010 - 12/2013
  6  istanbul Protokolü eğitimleri almış hekimlere yönelik 24 saat hizmet veren acil destek birimi İşkence ve diğer kötü muamelelerde insan hakları ve demokrasi hareketlerine destek projesi kapsamında...  10/2010 - 10/2012
  7  İnsan Sağlığını Tehdit Eden Farklı Kaynaklı Organik Kirleticilerin İzmir Körfezi Kıyı Şeridindeki Midyeler (Mytilus galloprovincialis )'de Araştırılması...  8/2008 - 8/2012
  8  İstanbul Protokolü Eğitimi Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde, Adli Tıp Uzmanı olmayan hekimlerin eğitiminde usta eğitici.(Proje sahibi;Adli tıp kurumu, proje no:TR 0501.03, yararlanıcılar; Sağlık Bakanlığ...  12/2007 - 12/2009
  9  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
 • NO AD YIL
  1  çocuk cerrahisi derneği bilimsel çalışma ödülü...  2012
  2  Türkiye İnsan Hakları Vakfı...  2013
  3  teşvik birincilik...  2015
  4  Adli Tıp Vakfı Gökhan Eriş Genç Bilim İnsanı Destekleme Programı...  2016
  5  14.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ BİLİM ÖDÜLÜ...  2017
  6  adli tıp uzmanları derneği yardımcı editör ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Haziran 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2015- Mart 2018
  4 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  5 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2012- Mart 2015