En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ELVAN KOYUN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves improv...  2017
  2  The examination of the percentage of morphologically normal sperm: With or without stain....  2015
  3  The effect of intrauterine insemination time on semen parameters...  2014
  4  Asthenozoospermia: Through the eyes of histology and embryology specialist...  2013
  5  Obezitenin sperm fonksiyonlarına etkisi...  2013
  6  The effect of post-wash total progressive motile sperm count and semen volume on pregnancy outcomes ...  2013
  7  Possible healing effects of aloe barbadensis on nephrotoxicity induced by soybean oil in rats...  2011
  8  Comparison of the effects of 2 different doses of remifantanil infusion for sedation during in-vitro...  2011
  9  İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Uygulanan Çiftlerde Erkek Yaşının Fertilizasyon ve Embriyo K...  2010
  10  İmplantasyon öncesi insan embriyo kültüründe kullanılan medyumların gelişimi...  2009
  11  Astenozoospermi olgularında semende lökosit değerlendirmesi...  2009
  12  Asthenozoospermia olgularında semende canlılık testi değerlendirmede eozin ve HOS testlerinin ...  2008
  13  Yaşlı erkeklerde spermatogenez ve fertilizasyon...  2008
  14  Astenozoospermia olgularında sperm morfolojisi değerlendirmede Spermac ve Diff-Quik boya yönteml...  2008
  15  The Relation of semen hyperviscosity to sperm motility...  2007
  16  Sperm hücresinde apoptoz...  2007
  17  Successful pregnancy in a women with hypogonadotrophic hypogonadism using low dose hCG after priming...  2007
  18  Sigara ve infertilite....  2003
  19  Yerçekiminin sperm hücresi ve testiküler fonksiyon üzerine etkisi...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Hysterosalpingography prior to the gonadotropin stimulated intrauterine insemination improves clinic... 04/10/2017 - 08/10/2017
  2  Normozoospermik ve hafif erkek faktörü olan 1648 semen örneğinde sperm parametrelerinin mevsimse... 28/05/2017 -
  3  Açıklanamayan infertil veya hafif erkek faktörü olan sikluslarda intrauterin inseminasyonun yap... 12/05/2017 - 14/05/2017
  4  The examination of the percentage of morphologically normal sperm: With or without stain... 29/01/2014 - 01/02/2014
  5  Erkek obezitesinin sperm parametreleri üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  6  İntrauterin inseminasyon sikluslarında yıkanmış semen örneğinin inkübasyon başlangıcı ile... 26/09/2013 - 29/09/2013
  7  Histerosalpingografi çekilme zamanının kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyo... 26/09/2013 - 29/09/2013
  8  Sperm yüzdürme süresinin sperm sayısı, motilitesi ve DNA kondensasyonu üzerine etkisi... 26/09/2013 - 29/09/2013
  9  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası total fertilizasyon başarısızlığı... 27/09/2012 - 30/09/2012
  10  Intrauterin inseminasyon sikluslarında yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısı ve sem... 27/09/2012 - 30/09/2012
  11  Asthenozoospermia: Through the eyes of histology and embryology specialist... 05/10/2011 - 09/10/2011
  12  Embriyo transferi sırasında geri gelen embriyoların gebelik sonuçlarına etkisi... 07/10/2010 - 10/10/2010
  13  Klasik in vitro fertilizasyon uygulanan çiftlerde inkübatör raflarının fertilizasyon ve embriyo... 01/10/2009 - 04/10/2009
  14  İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan çiftlerde erkek yaşının fertilizasyon ve embriyo k... 01/10/2009 - 04/10/2009
  15  Asthenozoospermia olgularında semende lökosit değerlendirmesi... 23/06/2008 - 27/06/2008
  16  Bazik fibroblast büyüme faktörünün plasenta ve umblikal korddaki lokalizasyonu... 20/05/2008 - 23/05/2008
  17  Aloe Barbadensis'in böbrek üzerindeki etkilerinin araştırılması... 20/05/2008 - 23/05/2008
  18  Asthenozoospermia olgularında semende canlılık testi değerlendirmede eozin ve HOS testlerinin ... 17/04/2008 - 20/04/2008
  19  The Relation of Semen Hyperviscosity to Sperm Motility... 08/08/2005 - 10/08/2005
  20  Using Low Dose HCG a Supplement for LH In Hypogonadotrophic Hypogonadism: Case Report ... 05/08/2005 - 08/08/2005
  21  Testisteki iskemi-reperfüzyon hasarına eritropoetinin etkisi.... 18/05/2004 - 21/05/2004
  22  Sigaranın sperm motilitesi ve konsantrasyonu ile ilişkisi.... 08/05/2003 - 09/05/2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Embriyonal Gelişimde Birinci Hafta ve İmplantasyon Üreme Endokrinolojisi Teknikleri ve Cerrahisi...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Bazik fibroblast büyüme faktörünün (bFGF) Plasenta ve Umblikal Kordaki Lokalizasyonu...  5/2007 - 8/2008
  2  Asthenozoospermia olgularında Semen Analizi ve Sperm Defektlerinin Faz Kontrast Mikroskobu ile Ortaya Konması...  5/2004 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumunda Olgu Sunumu Serisi Poster üçüncülüğü...  2003
  2  İzmir ili Konak ilçesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel eğitim kurumları bilgisayar işletmenlik...  2001