En

ÖZLEM AKTAŞ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı  1992
    Yüksek Lisans  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı  1997
  • NO AD TARIH
    1  Buca Proaktif Öğretmen Eğitimi Projesi...  4/2018 - 6/2018