En

DOÇ.DR. EBRU ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2014
 • NO AD YIL
  1  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  2  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  3  Is Continuous Passive Motion Effective in Patients with Lymphedema? A Randomized Controlled Trial...  2018
  4  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  5  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  6  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  7  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  8  Do antispasmodics affect the body composition and basal metabolic rate in patients with cerebral pal...  2014
  9  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  10  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  11  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  12  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  13  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  14  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  15  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  16  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  17  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  18  Üst ekstremite pliyometrik antrenmanın hentbolda atış hızı ve omuz rotator kas kuvvetine etkis...  2011
  19  Medulla spinalis yaralanmalarında osteoporoz ve heterotopik ossifikasyon...  2010
  20  Efficacy of EMG-biofeedback in knee osteoarthritis...  2010
  21  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  22  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  23  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  24  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  25  Bası yaralarında fizik tedavi uygulamaları...  2007
  26  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  27  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  28  Romatizmal hastalıklarda egzersiz uygulamaları...  2006
  29  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  30  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  31  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  32  Tiroid hastalıkları ve osteoporoz...  2006
  33  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  34  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  35  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  36  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  37  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  38  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  39  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  2  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  3  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  4  Meme kanseri tedavisine sekonder gelişen lenfödemin saptanmasında kolay ölçüm volumetresi vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  5  Meme kanseri tedavisi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  6  Meme kanserine bağlı lenfödem tedavisinin sellülit ataklari uzerine etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  7  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  8  Diz osteoartritli hastalarda kinezyo bantlama tedavisinin etkinliği... 25/04/2017 - 29/04/2017
  9  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  10  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  11  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  12  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  13  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  14  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  15  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  16  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  17  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  18  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  20  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  21  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  23  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  24  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  25  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  26  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  27  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  28  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  29  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  30  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  31  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  32  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  33  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  34  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  35  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  36  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  37  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  38  Effects of upper extremity plyometrics on throwing velocity and isokinetic muscle strength of should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  39  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  40  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  41  The efficacy of pulsed/continuous short wave diathermy in chronic low back pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  42  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  43  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  44  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  45  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  46  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  47  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  48  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  49  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  50  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  51  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  52  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  53  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  54  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  55  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  56  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  57  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  58  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  59  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  60  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  61  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  64  Efficacy of biofeedback in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  65  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  66  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  67  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  68  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  69  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  LenfödemTedavisinde Egzersiz Uygulamaları Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  2  Omurilik yaralanmaları ve üst ekstremite ortezleri Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD TARIH
  1  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
  2  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  3  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  4  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
  5  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  6  Hentbolcularda üst ekstremiteye uygulanan pliometrik egzersizlerin atış hızına ve omuz kuvvetlerine etkisi...  7/2007 - 5/2010
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013