En

DOÇ.DR. EBRU ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2014
 • NO AD YIL
  1  Preference of patients with neuromuscular diseases concerning complementary and alternative medical ...  2019
  2  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  3  Reliability of the Turkish adaptation of the Modified House Classification System in children with c...  2019
  4  Easy Volumeter in Detection of Breast Cancer-Related Lymphedema: A Validity Study....  2019
  5  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  6  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  7  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  8  Is continuous passive motion effective in patients with lymphedema? A randomized controlled trial...  2018
  9  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  10  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  11  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  12  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  13  Do antispasmodics affect the body composition and basal metabolic rate in patients with cerebral pal...  2014
  14  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  15  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  16  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  17  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  18  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  19  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  20  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  21  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  22  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  23  Üst ekstremite pliyometrik antrenmanın hentbolda atış hızı ve omuz rotator kas kuvvetine etkis...  2011
  24  Medulla spinalis yaralanmalarında osteoporoz ve heterotopik ossifikasyon...  2010
  25  Efficacy of EMG-biofeedback in knee osteoarthritis...  2010
  26  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  27  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  28  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  29  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  30  Bası yaralarında fizik tedavi uygulamaları...  2007
  31  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  32  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  33  Romatizmal hastalıklarda egzersiz uygulamaları...  2006
  34  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  35  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  36  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  37  Tiroid hastalıkları ve osteoporoz...  2006
  38  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  39  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  40  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  41  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  42  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  43  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  44  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Meme ca Tanılı Türk Kadınlarının Bası Giysisi Kullanımı ile İlişkili Gerçek Yaşam Veril... 11/10/2019 - 13/10/2019
  2  Meme Ca ile İlişkili Lenfödemde Ultrasonografinin Tanısal Katkısı... 11/10/2019 - 13/10/2019
  3  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  4  Meme kanserli hastalarda osteoporoz farkındalığı, bilgi düzeyi ve etkili faktörler: Ön çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  5  Complementary and alternative therapies in neuromuscular diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  6  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  7  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  8  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  9  Meme kanseri tedavisi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  10  Meme kanserine bağlı lenfödem tedavisinin sellülit ataklari uzerine etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  11  Meme kanseri tedavisine sekonder gelişen lenfödemin saptanmasında kolay ölçüm volumetresi vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  12  Diz osteoartritli hastalarda kinezyo bantlama tedavisinin etkinliği... 25/04/2017 - 29/04/2017
  13  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  14  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  15  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  16  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  17  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  18  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  19  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  20  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  21  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  22  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  23  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  25  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  26  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  27  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  28  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  29  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  30  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  31  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  32  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  33  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  34  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  35  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  36  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  37  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  38  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  39  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  40  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  41  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  42  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  43  Effects of upper extremity plyometrics on throwing velocity and isokinetic muscle strength of should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  44  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  45  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  46  The efficacy of pulsed/continuous short wave diathermy in chronic low back pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  47  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  48  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  49  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  50  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  51  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  52  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  53  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  54  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  55  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  56  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  57  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  58  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  59  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  60  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  61  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  62  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  63  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  64  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  65  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  66  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  67  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  68  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  69  Efficacy of biofeedback in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  70  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  71  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  72  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  73  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  74  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Lenfatik Bozukluk Egzersizleri Tedavi Edici Egzersizler...  2019
  2  LenfödemTedavisinde Egzersiz Uygulamaları Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  3  Trankutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  4  Manyetik Alan Tedavisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  5  Omurilik yaralanmaları ve üst ekstremite ortezleri Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013
  2  En İyi Poster Bildiri Ödülü...  2019