En

DOÇ.DR. EBRU ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2014
 • NO AD YIL
  1  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  2  Reliability of the Turkish adaptation of the Modified House Classification System in children with c...  2019
  3  Easy Volumeter in Detection of Breast Cancer-Related Lymphedema: A Validity Study....  2019
  4  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  5  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  6  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  7  Is continuous passive motion effective in patients with lymphedema? A randomized controlled trial...  2018
  8  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  9  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  10  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  11  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  12  Do antispasmodics affect the body composition and basal metabolic rate in patients with cerebral pal...  2014
  13  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  14  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  15  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  16  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  17  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  18  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  19  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  20  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  21  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  22  Üst ekstremite pliyometrik antrenmanın hentbolda atış hızı ve omuz rotator kas kuvvetine etkis...  2011
  23  Medulla spinalis yaralanmalarında osteoporoz ve heterotopik ossifikasyon...  2010
  24  Efficacy of EMG-biofeedback in knee osteoarthritis...  2010
  25  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  26  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  27  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  28  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  29  Bası yaralarında fizik tedavi uygulamaları...  2007
  30  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  31  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  32  Romatizmal hastalıklarda egzersiz uygulamaları...  2006
  33  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  34  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  35  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  36  Tiroid hastalıkları ve osteoporoz...  2006
  37  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  38  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  39  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  40  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  41  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  42  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  43  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  2  Meme kanserli hastalarda osteoporoz farkındalığı, bilgi düzeyi ve etkili faktörler: Ön çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  3  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  4  Complementary and alternative therapies in neuromuscular diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  5  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Meme kanserine bağlı lenfödem tedavisinin sellülit ataklari uzerine etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  7  Meme kanseri tedavisi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  8  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  9  Meme kanseri tedavisine sekonder gelişen lenfödemin saptanmasında kolay ölçüm volumetresi vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  10  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  11  Diz osteoartritli hastalarda kinezyo bantlama tedavisinin etkinliği... 25/04/2017 - 29/04/2017
  12  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  13  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  14  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  15  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  16  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  17  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  18  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  19  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  20  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  21  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  23  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  25  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  26  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  27  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  28  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  29  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  30  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  31  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  32  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  33  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  34  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  35  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  36  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  37  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  38  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  39  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  40  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  41  Effects of upper extremity plyometrics on throwing velocity and isokinetic muscle strength of should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  42  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  43  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  44  The efficacy of pulsed/continuous short wave diathermy in chronic low back pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  45  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  46  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  47  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  48  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  49  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  50  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  51  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  52  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  53  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  54  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  55  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  56  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  57  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  58  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  59  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  60  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  61  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  62  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  63  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  64  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  65  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  66  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  67  Efficacy of biofeedback in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  68  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  69  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  70  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  71  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  72  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  LenfödemTedavisinde Egzersiz Uygulamaları Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  2  Trankutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  3  Manyetik Alan Tedavisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  4  Omurilik yaralanmaları ve üst ekstremite ortezleri Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013