En

DOÇ.DR. EBRU ŞAHİNTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2014
 • NO AD YIL
  1  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  2  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  3  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  4  Patient Satisfaction, Preference and Side Effects After Annual Zoledronic Acid Infusion in Patients ...  2016
  5  Do Antispasmodics Affect the Body Composition and Basal Metabolic Rate in Patients with Cerebral Pal...  2014
  6  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Klinik, Laboratuvar ve Yaşam K...  2014
  7  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  8  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  9  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  10  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  11  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  12  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  13  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  14  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  15  Üst ekstremite pliyometrik antrenmanın hentbolda atış hızı ve omuz rotator kas kuvvetine etkis...  2011
  16  Medulla spinalis yaralanmalarında osteoporoz ve heterotopik ossifikasyon...  2010
  17  Efficacy of EMG-biofeedback in knee osteoarthritis...  2010
  18  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  19  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  20  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  21  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  22  Bası yaralarında fizik tedavi uygulamaları...  2007
  23  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  24  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  25  Romatizmal hastalıklarda egzersiz uygulamaları...  2006
  26  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  27  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  28  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  29  Tiroid hastalıkları ve osteoporoz...  2006
  30  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  31  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  32  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  33  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  34  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  35  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  36  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Serebral Palsili Hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids Anketlerinin Türkçe Versiyonunun Güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  2  Diz osteoartritli hastalarda kinezyo bantlama tedavisinin etkinliği... 25/04/2017 - 29/04/2017
  3  Alt Ekstremite Ampute Hastalarında Yaşam Kalitesi Ve Protez Memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  4  Subakromial Sıkışma Sendromu Tanısıyla İzlediğimiz Hastalara Ne Oluyor... 15/12/2016 - 17/12/2016
  5  Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  6  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  7  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular Module in Children with Neuromuscular Diseases Aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Kinesiotape Uygulamasına Yönelik Eğitim Alan ve Eğitim Almayan Uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  9  Nöromuskuler Hastalığı Olanlarda ACTIVLIM Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  10  MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASINDA LENFÖDEM GELİŞEN HASTALARDA ÇOK KATLI BANDAJLAMA YÖNTEMİ ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  11  MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM TEDAVİSİNDE SÜREKLİ PASİF HAREKET CİHAZI İLE YAPIL... 30/09/2016 - 01/10/2016
  12  Rotator kaf patolojisi ile birlikte olan nöraljik amiyotrofili bir olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  14  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  16  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  17  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  18  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  19  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  20  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  21  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  22  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  23  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  24  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  25  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  26  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  27  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  28  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  29  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  30  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  31  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  32  Effects of upper extremity plyometrics on throwing velocity and isokinetic muscle strength of should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  33  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  34  The efficacy of pulsed/continuous short wave diathermy in chronic low back pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  35  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  36  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  37  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  38  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  39  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  40  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  41  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  42  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  43  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  44  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  45  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  46  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  47  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  48  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  49  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  50  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  51  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  52  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  53  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  54  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  55  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  56  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  57  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  58  Efficacy of biofeedback in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  59  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  60  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  61  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  62  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  63  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Omurilik yaralanmaları ve üst ekstremite ortezleri Omurga ve Omurilik Yaralanmaları...  2012
 • NO AD TARIH
  1  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
  2  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  3  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  4  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
  5  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  6  Hentbolcularda üst ekstremiteye uygulanan pliometrik egzersizlerin atış hızına ve omuz kuvvetlerine etkisi...  7/2007 - 5/2010
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2013