En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ZEHRA DEMİROĞLU UYANIKER (Emeklilik Tarihi : 19/08/2019 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  SSK İstanbul Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Zzehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analizinin yeri...  2017
  2  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
  3  An uncommon suicide method: self-strongulation....  2012
  4  Legal aspects of gender reassignment surgery in Turkey: A case report...  2011
  5  Kadına yönelik şiddet...  2009
  6  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  7  Stature and gender estimation using foot measurements....  2008
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Acil Serviste Muayenesi Yapılan Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  2  Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadın Hastaların Psikiyatrik Değerlendirmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  3  Tûtukluluk Halinin, Kronik ve Ağır Hastalığı Olanların Sağlık Durumuna Etkisinin Değerlend... 05/10/2018 - 07/10/2018
  4  Gebe Olguların Adli Tıbbi Değerlendirmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Üretra yaralanmalarında medikolegal değerlendirme; olgu sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  6  Ekstremite Damar Yaralanmalarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi, Olgu Sunumu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  7  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  8  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  9  AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ERKEK OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ... 27/04/2016 - 30/04/2016
  10  yol kavgaları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  11  Adli tıp pratiğinde sistemik muayene bulgularının medikolegal değerlendirmeye yansıtılma(ma)s... 04/06/2015 - 06/06/2015
  12  Zehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analiziznin yeri. olgu sun... 04/06/2015 - 06/06/2015
  13  Adli Olguların değerlendirilmesinde Adli Tıp Kurumu'nun yeri... 17/10/2014 - 19/10/2014
  14  İlaç tedavisinde hasta bilgilendirmenin önemi; bir olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  15  Sünnet sonucu penil amputasyonu gelişen hastanın medikolegal değerlendirmesi:olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  16  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  17  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  18  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  19  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  20  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  21  Toplumsal Gösterilerde Plastik Mermi Yaralanmaları... 13/11/2013 - 16/11/2013
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  23  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  24  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  25  termal yanıklı hastaların medikolegal değerlendirilmesi... 22/11/2012 - 24/01/2014
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  27  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  28  Evalotion of the foot antropometric measurements for sex determination and stature estimation... 28/06/2012 - 01/07/2012
  29  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  30  Organofosfat Zehirlenmesinde Torakal Epidural Kanamaya Bağlı Parapleji; Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  31  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  32  koroziv madde içimi nedeniyle medikolegal yönden değerlendirdiğimiz hastalarda yaşanan sorunlar... 14/10/2010 - 17/10/2010
  33  The silence of the violence: A case report... 11/12/2009 - 13/12/2009
  34  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  35  The Role Of Forensıc Autopsıes In Diagnosıs Of Cancer... 14/10/2009 - 18/10/2009
  36  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  37  The value of postmortem heart type fatty acid binding protein detection in acut myocardial ischemia,... 14/10/2009 - 18/10/2009
  38  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health... 14/10/2009 - 18/10/2009
  39  Self strangulation as an uncommon suicide method: A case report.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  40  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  41  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  42  Stature and gender estimation using foot measurements... 16/08/2009 - 19/08/2009
  43  Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Cinsel İstismarı: İki Olgu Sunumu... 15/05/2008 - 18/05/2008
  44  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  45  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  46  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  47  Halka açık oyun alanlarında çocukluk çağı yaralanmaları:Bir anket çalışması.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  48  Gender determination and stature estimation via foot measurements... 26/10/2007 - 29/10/2007
  49  Çocuk İstismarı Yönünden Medikolegal Değerlendirmesi Yapılan Hastaların Özellikleri... 24/05/2007 - 27/05/2007
  50  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  51  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'da medikolegal yönden değerlen... 11/05/2006 - 14/05/2006
  53  The Importance of Psychological Trauma Assessment in Forensic Cases... 01/12/2005 - 04/12/2005
  54  legal aspects of gender reassignment surgery in turkey.case report... 02/06/2005 - 05/06/2005
  55  The Importance of Playgrounds Safety Standarts: A Preliminary Study, in İzmir, Turkey.Oyun Alanlar... 02/06/2005 - 02/06/2005
  56  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  57  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  58  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  59  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  60  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
 • NO AD YIL
  1  İşkence ve İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesinde Hekimler İçin El Kitabı...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001