En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ZEHRA DEMİROĞLU UYANIKER TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  SSK İstanbul Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Zzehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analizinin yeri...  2017
  2  Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları...  2013
  3  An uncommon suicide method: self-strongulation....  2012
  4  Legal aspects of gender reassignment surgery in Turkey: A case report...  2011
  5  Kadına yönelik şiddet...  2009
  6  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  7  Stature and gender estimation using foot measurements....  2008
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155...  2006
 • NO AD TARİH
  1  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  2  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  3  AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ERKEK OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ... 27/04/2016 - 30/04/2016
  4  yol kavgaları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  5  Zehirlenme olgularının medikolegal değerlendirmesinde venöz kan gazı analiziznin yeri. olgu sun... 04/06/2015 - 06/06/2015
  6  Adli tıp pratiğinde sistemik muayene bulgularının medikolegal değerlendirmeye yansıtılma(ma)s... 04/06/2015 - 06/06/2015
  7  Sünnet sonucu penil amputasyonu gelişen hastanın medikolegal değerlendirmesi:olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  8  Adli Olguların değerlendirilmesinde Adli Tıp Kurumu'nun yeri... 17/10/2014 - 19/10/2014
  9  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  10  İlaç tedavisinde hasta bilgilendirmenin önemi; bir olgu sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  11  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  12  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  13  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  14  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  15  Toplumsal Gösterilerde Plastik Mermi Yaralanmaları... 13/11/2013 - 16/11/2013
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  17  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  18  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  19  İşkence Mağdurlarının Geç Dönem Başvurularında Üniversite Deneyimi: Bir Olgu Sunumu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  20  termal yanıklı hastaların medikolegal değerlendirilmesi... 22/11/2012 - 24/01/2014
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  22  Evalotion of the foot antropometric measurements for sex determination and stature estimation... 28/06/2012 - 01/07/2012
  23  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  24  koroziv madde içimi nedeniyle medikolegal yönden değerlendirdiğimiz hastalarda yaşanan sorunlar... 14/10/2010 - 17/10/2010
  25  Organofosfat Zehirlenmesinde Torakal Epidural Kanamaya Bağlı Parapleji; Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  26  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  27  The silence of the violence: A case report... 11/12/2009 - 13/12/2009
  28  The value of postmortem heart type fatty acid binding protein detection in acut myocardial ischemia,... 14/10/2009 - 18/10/2009
  29  Self strangulation as an uncommon suicide method: A case report.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  30  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  31  The Role Of Forensıc Autopsıes In Diagnosıs Of Cancer... 14/10/2009 - 18/10/2009
  32  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  33  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  34  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  35  Effects of physical trauma and sexual assault on adult mental health... 14/10/2009 - 18/10/2009
  36  Stature and gender estimation using foot measurements... 16/08/2009 - 19/08/2009
  37  Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Cinsel İstismarı: İki Olgu Sunumu... 15/05/2008 - 18/05/2008
  38  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  39  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  40  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  41  Halka açık oyun alanlarında çocukluk çağı yaralanmaları:Bir anket çalışması.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  42  Gender determination and stature estimation via foot measurements... 26/10/2007 - 29/10/2007
  43  Çocuk İstismarı Yönünden Medikolegal Değerlendirmesi Yapılan Hastaların Özellikleri... 24/05/2007 - 27/05/2007
  44  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  45  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  46  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'da medikolegal yönden değerlen... 11/05/2006 - 14/05/2006
  47  The Importance of Psychological Trauma Assessment in Forensic Cases... 01/12/2005 - 04/12/2005
  48  The Importance of Playgrounds Safety Standarts: A Preliminary Study, in İzmir, Turkey.Oyun Alanlar... 02/06/2005 - 02/06/2005
  49  legal aspects of gender reassignment surgery in turkey.case report... 02/06/2005 - 05/06/2005
  50  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  51  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  52  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  53  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  54  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
 • NO AD YIL
  1  İşkence ve İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesinde Hekimler İçin El Kitabı...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001