En

PROF.DR. AYNUR AKAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Genetic Imaging Study with [Tc-99m] TRODAT-1 SPECT inAdolescents with ADHD using OROS-Methylphenidat...  2018
  2  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Tedavisi...  2018
  3  Allele Frequencies of Dopamine D4 Receptor Gene(DRD4) and Catechol-Omethyltransferase(COMT) Val158Me...  2018
  4  Serum brain-derived neurotrophic factor levels in treatment-naïve boys with attention-deficit/hyper...  2017
  5  Relation of Emotion Regulation and Empathy Skills with Maternal Emotion Regulation and Attachment in...  2017
  6  Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygu Düzenlemenin Annelerin Duygu Düzenlemesi, Bağlanması...  2017
  7  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Ailelerinin Bildirdiği Uyku A...  2017
  8  Ergenlerde Yeme Bozuklukları Ve Yeme Bozukluklarının Güncel Psikoterapötik Tedavisinin Gözden ...  2017
  9  Çocukluk Çağı Obezite Tedavisinde Davranışsal ve Bilişsel Yaklaşımlar...  2017
  10  Effectiveness and adverse effects of methylphenidate treatment in children diagnosed with disruptive...  2017
  11  Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluklarında Prognoz ve Öngörücü Faktörler...  2016
  12  Evaluating emotional regulation in children with attention deficit and hyperactivity disorder and th...  2016
  13  Effectiveness And Adverse Effects Of MPH Treatment In Male Children Diagnosed With DMDD and ADHD: A ...  2016
  14  Evaluatıon Of Chıldrens Dental Anxiety At Kindergarten And The Dental Clinic...  2016
  15  Plasma Noradrenalıne And Dopamıne Levels In Chıldren Wıth Attentıon- Defıcıt/ Hyperactıvıty...  2015
  16  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı alan Olgularda Aile İşlevselliği ve Anne Anks...  2015
  17  Decreased Right Hippocampal Volumes and Neuroprogression Markers in Adolescents with Bipolar Disorde...  2015
  18  Correlations between amygdala volumes and serum levels of BDNF and NGF as a neurobiological markerin...  2015
  19  Sleep Structure in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder....  2015
  20  Assessment of neuropsycological late effects in survivors of childhood leukemia...  2014
  21  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
  22  Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with Attention Deficit Hyperactivity...  2013
  23  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum BDNF Düzeylerinin Araştı...  2012
  24  Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuğu olan annelerin psikososyal özellikleri: Diyabetik kontro...  2012
  25  A 12-Month Prospective, Observational Study of Treatment Regimen and Quality of Life Associated With...  2012
  26  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanilan Stimulanlar ve Atomoksetinin Kardi...  2011
  27  Aripiprazol ile İyilesen "İç Görüsü Kısıtlı" Obsesıf Kompulsıf Bozukluk Tanılı Bir Erge...  2011
  28  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  29  Maternal Reactions To A Child With Epilepsy: Depression, Anxiety, Parental Attitudes And Family Func...  2011
  30  Thyroid function and oppositional defiant disorder: more than a coincidence in prepubertal boys with...  2011
  31  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Etyopatogenez...  2010
  32  Yatan hastalar için istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi...  2009
  33  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması ile d...  2009
  34  Mood and Disruptive Behavior Disorders and Symptoms in The Offspring of Turkish Parents with Bipol...  2008
  35  kronik Hastalıklar, Hastaneye Yatış ve Çocuk...  2008
  36  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde ayaktan izlenen olgulardan DEHB ve/veya ÖÖB tanısı konan...  2008
  37  Çocuk ve Ergenlerde Yapay Bozukluklar...  2007
  38  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden ve Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukl...  2007
  39  Ayaktan takip edilen dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınmalı çocuklara ve ergenlere ...  2007
  40  Effects of long term chronic methyphenidate treatment: A follow-up clinical and SPECT study...  2006
  41  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozu...  2006
  42  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
  43  Çok erken başlangıçlı şizofreni ve klozapin:olgu sunumu...  2006
  44  Socio-demographic features and emotional-behavioral problems in a girl's orphanage in Turkey...  2006
  45  Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası...  2005
  46  Psychosocial Aspects of Mothers of Children with Strabismus,...  2005
  47  Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Psikososyal Özellikler...  2005
  48  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ...  2005
  49  Mental health and communication skills training for the staff in a girls orphanage...  2005
  50  Akut lenfoblastik lösemili bir olgu da tedavi sürecinde gelişen psikiyatrik belirtiler ve akut or...  2005
  51  Assessment of child neurology outpatients with headache, dizziness and fainting...  2004
  52  Depression and anxiety in chronic hepatitis B: effect of hepatitis B virus infection on psychologica...  2003
  53  Depression and anxiety in chronic hepatitis B: Effect of hepatitis B virus infection on psychologica...  2003
  54  Assessment of Depression in Subjects with Psoriasis Vulgaris and Lichen Planus...  2002
  55  Yıkıcı Davraınış Bozukluklarında DSM IV Belirtileri Açısından Anne ve Öğretmen Verilerin...  2002
  56  Technetium-99m HMPAO brain SPECT in children with attention deficit hyperactivity disorder...  2002
  57  Dikkat Eksikliği hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Eş Zamanlı Tanılar...  2001
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı...  2001
  59  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  60  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısına Varılan Olguların DSM-IV Ölçütlerine Gör...  2000
  61  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Aile İşlevleri...  1999
  62  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aile...  1998
  63  Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğundaki Organisite Bulguları...  1998
  64  İzmir` de Orta Dereceli Okullarda Guatr İnsidansı...  1994
 • NO AD TARİH
  1  "Comparison of HbA1c levels and problems in CBCL in Type I DM-diagnosed children and adolescents"... 25/04/2018 - 29/04/2018
  2  'a Genetic Imaging Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine... 10/05/2017 - 13/05/2017
  3  ?Comparision of Empathy and Aggression Between The Cases Who Are Diagnosed With Attention Deficit an... 10/05/2017 - 13/05/2017
  4  "Comparision of Sleeping Habits Between The Cases Who Are Diagnosed with Attention Deficit and Hyper... 10/05/2017 - 13/05/2017
  5  "Comparision of Familiy Functioning Between The Anxiety Disorder and Healthy Controls"... 10/05/2017 - 13/05/2017
  6  'a Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing with... 10/05/2017 - 13/05/2017
  7  "Efficacy and Improvement Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalize... 10/05/2017 - 13/05/2017
  8  Metabolic and Safety Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalized Gro... 10/05/2017 - 13/05/2017
  9  ?Comparision of Quality of Life and Familiy Functioning Between the Attention Deficit and Hyperactiv... 10/05/2017 - 13/05/2017
  10  ?Trauma Induced Catatonic Depression and its Treatment?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  11  ?Behavioral Problems of Preterm Children and Its Psychosocial Aspects on Mothers?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  12  ?Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  13  'anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Uyku ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı Kontrollerle ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  14  PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MOTHERS WITH PRETERM CHILDREN... 23/09/2016 - 25/09/2016
  15  BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRETERM CHILDREN AND ITS PSYCHOSOCIAL ASPECTS ON MOTHERS... 23/09/2016 - 25/09/2016
  16  " Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı alan Olgularda Aile İşlevselliği ve Anne An... 13/04/2016 - 16/04/2016
  17  ? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Olgularda ve Annelerinde Duygu Düzenleme... 13/04/2016 - 16/04/2016
  18  Naturalistic long-term safety results of second-generation antipsychotics in hospitalized children a... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  Effectıveness And Adverse Effects Of Methylphenıdate Treatment In Chıldren Dıagnosed With DMDD a... 16/04/2014 - 20/04/2014
  20  Somnambulısm Induced by Oros-Methylphenıdate... 16/04/2014 - 20/04/2014
  21  Treatment resistant trichotillomania: a case report?... 16/04/2014 - 20/04/2014
  22  Plasma Dopamine and Noradrenaline Levels in Children Diagnosed with Attentıon Deficit Hyperactivity... 16/04/2014 - 20/04/2014
  23  Assessment of Life Quality in the Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder by Comparis... 16/04/2014 - 20/04/2014
  24  Serum Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor Changes in Children Diagnosed with Attention Defic... 16/04/2014 - 20/04/2014
  25  Plasma Dopamine and Noradrenaline Levels in Children Diagnosed with Attentıon Deficit Hyperactivity... 16/04/2014 - 20/04/2014
  26  Bir Olgu Sunumu: ?Erkek Olursam Annem Benden De Nefret Eder?... 09/04/2014 - 12/04/2014
  27  Obezite Tanili Çocuklari Olan Annelerinin Psikososyal Özellikleri: Depresyon, Anksiyete, Annelerin... 09/04/2014 - 12/04/2014
  28  Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitimi?nin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan 7-12 Y... 09/04/2014 - 12/04/2014
  29  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  30  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  31  Tc 99m Trodat SPECT Changes in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: After 2 Mo... 29/10/2012 - 04/11/2012
  32  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder after... 13/10/2012 - 17/10/2012
  33  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in patients with attention deficit hyperactivity disorder in pre- ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  34  Assesment Of The Association Between Serum NGF and BDNF Levels And Hippocampus and Amygdala Volumes ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  35  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  36  ADHD Tanısı ile İki Ay Atomoksetin Tedavisi Verilen 3 Hastada Tedavi Öncesi ve Sonrası Tc-99m ... 04/04/2012 - 08/04/2012
  37  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents Wit... 09/06/2011 - 11/06/2011
  38  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Olgularda Tedavi Öncesi Elektroensefalogra... 24/05/2011 - 27/05/2011
  39  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda uyku bozukluklarının Değerlendirilmes... 24/05/2011 - 27/05/2011
  40  İç Görüsü Kısıtlı? OKB Tanılı Bir Erkek Ergenin Aripiprazol İle Tedavisi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  41  Hastene Kreşindeki Çocuklarda Ve Diş Kliniğimize Başvuran Çocuklarda Dişhekimi Kaygısının ... 25/04/2010 - 28/04/2010
  42  Epilepsi Tanısı Olan Çocukların Annelerinin Tepkileri: Anksiyete, Depresyon, Tutum Ve Aile İşl... 25/04/2010 - 28/04/2010
  43  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum BDNF Düzeylerinin Araştı... 25/04/2010 - 28/04/2010
  44  Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonu Devlete ne Kazandırır (Bir Yapay Bozukluk Olgusu)... 14/04/2009 - 18/04/2009
  45  A Multi-Region Prospective, Observational Study Of The Influence Of Treatment On Quality Of Life In ... 12/11/2008 - 15/11/2008
  46  Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinden bir yıl içinde istenen konsültasyonların değerlen... 19/04/2007 - 22/04/2007
  47  bir ayaktan çocuk psikiyatrisi kliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması i... 20/04/2006 - 23/04/2006
  48  Bir ayaktan çocuk psikiyatrisi kliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması i... 20/04/2006 - 23/04/2006
  49  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda kemoterapi sırasında gelişen organik beyin sendromu... 11/05/2005 - 14/05/2005
  50  Effects of methylphenidate therapy: Tc-99m HMPAO brain SPECT findings.... 30/04/2005 - 03/05/2005
  51  Tip 1 Diabettes Mellitus tanılı çocukların annelerinin psikososyal özellikleri ve diabetik kont... 21/04/2005 - 24/04/2005
  52  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis... 09/09/2004 - 12/09/2004
  53  Psychosocial Aspects of Mothers of Children with Strabismus... 01/06/2004 - 04/06/2004
  54  Bir kız öğrenci yurdu personelinin ruh sağlığı ve iletişim becerileri eğitimi... 21/04/2004 - 24/04/2004
  55  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  56  Strabismus?lu Çocuğu Olan Ailelerdeki Psikososyal Özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  57  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında HPA Eksen İşlevlerinin Değerlendirilmesi... 20/04/2004 - 24/04/2004
  58  Bir kız yetiştirme yurdunda sosyodemografik özellikler ve coşkusal-davranışsal sorunlar... 07/03/2003 - 09/03/2003
  59  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı ile Sağaltılan Çocuk ve Ergenlerde İzlem Ça... 07/03/2003 - 09/03/2003
  60  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Diger Yıkıcı Davranış Bozukluklarının DSM?IV Be... 08/04/2002 - 10/04/2002
  61  Kronik Hepatit B virus enfeksiyonunun çocukların ruhsal durumu üzerine etkisi... 14/06/2001 - 16/06/2001
  62  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Tc-99m HMPAO Beyin SPECT... 21/04/2001 - 24/04/2001
  63  Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Baş Ağrısı, Baş Dönmesi, Bayılma Yakınması ile Gelen Has... 21/04/2001 - 24/04/2001
  64  Tc-99m HMPAO Brain SPECT in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 02/09/2000 - 06/09/2000
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı... 28/04/1999 - 30/04/1999
  66  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile İşlevleri... 15/04/1999 - 18/04/1999
  67  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda DSM-IV Belirti Sıklığı... 15/04/1999 - 18/04/1999
  68  Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Komorbitide... 05/04/1999 - 08/04/1999
  69  Farklı tip yeme bozuklukları olan monozigotik ikizlerde SPECT bulguları... 12/06/1996 - 15/06/1996
  70  Üstün Akademik Yetenekli Çocuklar ve Kendilik Kavramı... 23/04/1995 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Karın Ağrısı Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  2  Komorbid Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  3  Mental Retarde Bir Olguda Anoreksiya Nervosa Tedavisi Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  4  Obezitede Tedavi Yaklaşımları Pediatride Beslenme...  2016
  5  Terminal Dönem Kronik Hastalığı Olan Depresyonlu Bir Olgunun Tedavisinde Metilfeniat Kullanımı Olgu Kitabı: 25 olgu, 25 Çözümleme...  2016
  6  Mental Retarde Anoreksiyalı Bir Olgunun Tedavisinde Olanzapin Etkinliği Olgu Kitabı:25 olgu, 25 Çözümleme...  2016
  7  Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluğu Tedavisi Pediatride Beslenme...  2016
  8  Kronik Pediatrik Hastalıklar Ve Hastaneye Yatış Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...  2016
  9  Komorbid Tik Bozukluğu Olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Olguya Yaklaşım Olgu Kitabı: 25 olgu, 25 Çözümleme...  2016
  10  Çocuk ve Ergende Bipolar Bozukluk ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eş tanısında Tedavi Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi...  2014
  11  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Mental Retardasyon Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  12  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozuklukları Komorbiditesi Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  13  Okul Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  14  Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  15  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Etyoloji Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013. Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  16  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Atomoksetin DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013...  2013
  17  Yapay Bozukluk Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı...  2008
  18  Kronik Pediatrik Hastalıklar ve Hastaneye Yatış. Çocuk ve ergen psikiyatrisi temel kitabı...  2008
  19  Yapay Bozukluk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...  2007
  20  Child and Adolescent Psychiatry:What do We Know About the Child with Rheumatic Disease? Current Opinions in Pediatric Rheumatology, A Guide for General Practioners and Pediatricians....  2006
 • NO AD TARIH
  1  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 6-17 Yaş Arası Çocuklar ve Ergenlerde, Uzatılmış Salım Guanfasin Hidroklorid'in Dozunun En Uygun Duruma Getirilmesinin Etkinlik ve Güvenirliliği...  7/2011 - /
  2  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
  3  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum BDNF, NGF, GDNF ve plazma Dopamin ve Noradrenalin Düzeylerinin Etyopatogenezdeki Rolü ve Metilfenidat Sağıltımıyla İlişkisinin Araştırılması...  12/2008 - 12/2009
  4  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda serum bdnf, ngf, gdnf ve plazma dopamin ve noradrenalin düzeylerinin etyopatogenezdeki rolü ve metilfenidat sağaltımı ile ilişkisinin araştırılması...  1/2008 - 7/2009
  5  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) için tedavi görmemiş çocuklar ve ergenlerde diğer erken standart bakımla karşılaştırılarak Atomoksetin Hidroklorür kullanımının işlevler üzerindeki uzun vadeli etkisiyle ilgili randomize, kontrollü, açık etiketli çalışma...  10/2006 - 8/2009
  6  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Eksen ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...  1/2003 - 12/2003
 • NO AD YIL
  1  Pfizer CNS destekli Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Araştırma Teşvik Ödülü...  2005
  2  European Journal of Nuclear Medicine, 27 (8): 1107, 2000 (Poster ödülü)....  2000
  3  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü...  2009
  4  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents ...  2011
  5  Prof. Dr. Atilla Turgay Ödülü. 27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress 10-13 Mayıs...  2017
  6  Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu Proje Ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Eylül 2018- Eylül 2018
  2 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Eylül 2018- Eylül 2018
  3 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Ağustos 2018-Devam ediyor
  4 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  5 Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
  6 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2017- Ağustos 2018
  7 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  8 Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ekim 2014