En

PROF.DR. AYNUR AKAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Toplumsal İletişim Bozukluğu...  2018
  2  Executive functions and impulsivity in suicide attempter adolescents with major depressive disorder ...  2018
  3  Increased zonulin is associated with hyperactivity and social dysfunctions in children with attentio...  2018
  4  Executive functions and impulsivity in suicide attempter adolescents with major depressive disorder....  2018
  5  The effects of the triple P-positive parenting programme on parenting, family functioning and sympto...  2018
  6  Attachment, emotion regulation and anger expression in adolescent depression: Did comorbid anxiety d...  2018
  7  Family Functioning And Quality Of Life Among Children With Anxiety Disorder And Healthy Controls. A ...  2018
  8  Genetic Imaging Study with [Tc-99m] TRODAT-1 SPECT inAdolescents with ADHD using OROS-Methylphenidat...  2018
  9  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Tedavisi...  2018
  10  Allele Frequencies of Dopamine D4 Receptor Gene(DRD4) and Catechol-Omethyltransferase(COMT) Val158Me...  2018
  11  Personality and subjective psychiatric symptoms of parents of obese youth: a controlled study...  2018
  12  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya anksiyete bozukluğu olan çocukların uyku alışka...  2018
  13  Serum brain-derived neurotrophic factor levels in treatment-naïve boys with attention-deficit/hyper...  2018
  14  Relation of Emotion Regulation and Empathy Skills with Maternal Emotion Regulation and Attachment in...  2017
  15  Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygu Düzenlemenin Annelerin Duygu Düzenlemesi, Bağlanması...  2017
  16  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Ailelerinin Bildirdiği Uyku A...  2017
  17  Effectiveness and adverse effects of methylphenidate treatment in children diagnosed with disruptive...  2017
  18  Çocukluk Çağı Obezite Tedavisinde Davranışsal ve Bilişsel Yaklaşımlar...  2017
  19  Ergenlerde Yeme Bozuklukları Ve Yeme Bozukluklarının Güncel Psikoterapötik Tedavisinin Gözden ...  2017
  20  Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluklarında Prognoz ve Öngörücü Faktörler...  2016
  21  Evaluating emotional regulation in children with attention deficit and hyperactivity disorder and th...  2016
  22  Effectiveness And Adverse Effects Of MPH Treatment In Male Children Diagnosed With DMDD and ADHD: A ...  2016
  23  Evaluatıon Of Chıldrens Dental Anxiety At Kindergarten And The Dental Clinic...  2016
  24  Plasma Noradrenalıne And Dopamıne Levels In Chıldren Wıth Attentıon- Defıcıt/ Hyperactıvıty...  2015
  25  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı alan Olgularda Aile İşlevselliği ve Anne Anks...  2015
  26  Correlations between amygdala volumes and serum levels of BDNF and NGF as a neurobiological markerin...  2015
  27  Decreased Right Hippocampal Volumes and Neuroprogression Markers in Adolescents with Bipolar Disorde...  2015
  28  Sleep Structure in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder....  2015
  29  Assessment of neuropsycological late effects in survivors of childhood leukemia...  2014
  30  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
  31  Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with Attention Deficit Hyperactivity...  2013
  32  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum BDNF Düzeylerinin Araştı...  2012
  33  Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuğu olan annelerin psikososyal özellikleri: Diyabetik kontro...  2012
  34  A 12-Month Prospective, Observational Study of Treatment Regimen and Quality of Life Associated With...  2012
  35  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanilan Stimulanlar ve Atomoksetinin Kardi...  2011
  36  Aripiprazol ile İyilesen "İç Görüsü Kısıtlı" Obsesıf Kompulsıf Bozukluk Tanılı Bir Erge...  2011
  37  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  38  Maternal Reactions To A Child With Epilepsy: Depression, Anxiety, Parental Attitudes And Family Func...  2011
  39  Thyroid function and oppositional defiant disorder: more than a coincidence in prepubertal boys with...  2011
  40  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Etyopatogenez...  2010
  41  Yatan hastalar için istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi...  2009
  42  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması ile d...  2009
  43  Mood and Disruptive Behavior Disorders and Symptoms in The Offspring of Turkish Parents with Bipol...  2008
  44  kronik Hastalıklar, Hastaneye Yatış ve Çocuk...  2008
  45  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde ayaktan izlenen olgulardan DEHB ve/veya ÖÖB tanısı konan...  2008
  46  Çocuk ve Ergenlerde Yapay Bozukluklar...  2007
  47  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden ve Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukl...  2007
  48  Ayaktan takip edilen dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınmalı çocuklara ve ergenlere ...  2007
  49  Effects of long term chronic methyphenidate treatment: A follow-up clinical and SPECT study...  2006
  50  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozu...  2006
  51  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
  52  Çok erken başlangıçlı şizofreni ve klozapin:olgu sunumu...  2006
  53  Socio-demographic features and emotional-behavioral problems in a girl's orphanage in Turkey...  2006
  54  Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası...  2005
  55  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ...  2005
  56  Psychosocial Aspects of Mothers of Children with Strabismus,...  2005
  57  Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Psikososyal Özellikler...  2005
  58  Mental health and communication skills training for the staff in a girls orphanage...  2005
  59  Akut lenfoblastik lösemili bir olgu da tedavi sürecinde gelişen psikiyatrik belirtiler ve akut or...  2005
  60  Assessment of child neurology outpatients with headache, dizziness and fainting...  2004
  61  Depression and anxiety in chronic hepatitis B: effect of hepatitis B virus infection on psychologica...  2003
  62  Depression and anxiety in chronic hepatitis B: Effect of hepatitis B virus infection on psychologica...  2003
  63  Assessment of Depression in Subjects with Psoriasis Vulgaris and Lichen Planus...  2002
  64  Yıkıcı Davraınış Bozukluklarında DSM IV Belirtileri Açısından Anne ve Öğretmen Verilerin...  2002
  65  Technetium-99m HMPAO brain SPECT in children with attention deficit hyperactivity disorder...  2002
  66  Dikkat Eksikliği hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Eş Zamanlı Tanılar...  2001
  67  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı...  2001
  68  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  69  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısına Varılan Olguların DSM-IV Ölçütlerine Gör...  2000
  70  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Aile İşlevleri...  1999
  71  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aile...  1998
  72  Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğundaki Organisite Bulguları...  1998
  73  İzmir` de Orta Dereceli Okullarda Guatr İnsidansı...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Aattachment, Emotion Regulation And Anger Expression In Adolescent Depression: Did Comorbid Anxiety ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Türkiye'de Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hekimlerinin Tedavi Seçimlerinin İncelenmesi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Executive Functions And Impulsivity In Suicide Attempter Adolescents With Major Depressive Disorder... 09/05/2018 - 12/05/2018
  4  Social Cognition And Emotional Functioning In Obese Adolescents With Or Wıthout Binge Eating Disord... 09/05/2018 - 12/05/2018
  5  Family Functıoning, Parental Attitudes And Problematic Internet Use In Adolescent Depressıon... 09/05/2018 - 12/05/2018
  6  "Comparison of HbA1c levels and problems in CBCL in Type I DM-diagnosed children and adolescents"... 25/04/2018 - 29/04/2018
  7  Ebeveynlerin Kişilik Özelliklerinin Çocukluk Çağı Obezitesi ile İlişkisi... 18/04/2018 - 22/04/2018
  8  'a Genetic Imaging Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine... 10/05/2017 - 13/05/2017
  9  'a Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing with... 10/05/2017 - 13/05/2017
  10  "Efficacy and Improvement Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalize... 10/05/2017 - 13/05/2017
  11  Metabolic and Safety Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalized Gro... 10/05/2017 - 13/05/2017
  12  ?Comparision of Quality of Life and Familiy Functioning Between the Attention Deficit and Hyperactiv... 10/05/2017 - 13/05/2017
  13  ?Trauma Induced Catatonic Depression and its Treatment?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  14  ?Behavioral Problems of Preterm Children and Its Psychosocial Aspects on Mothers?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  15  ?Comparision of Empathy and Aggression Between The Cases Who Are Diagnosed With Attention Deficit an... 10/05/2017 - 13/05/2017
  16  "Comparision of Sleeping Habits Between The Cases Who Are Diagnosed with Attention Deficit and Hyper... 10/05/2017 - 13/05/2017
  17  "Comparision of Familiy Functioning Between The Anxiety Disorder and Healthy Controls"... 10/05/2017 - 13/05/2017
  18  ?Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  19  'anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Uyku ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı Kontrollerle ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  20  BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRETERM CHILDREN AND ITS PSYCHOSOCIAL ASPECTS ON MOTHERS... 23/09/2016 - 25/09/2016
  21  PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MOTHERS WITH PRETERM CHILDREN... 23/09/2016 - 25/09/2016
  22  " Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı alan Olgularda Aile İşlevselliği ve Anne An... 13/04/2016 - 16/04/2016
  23  ? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Olgularda ve Annelerinde Duygu Düzenleme... 13/04/2016 - 16/04/2016
  24  Naturalistic long-term safety results of second-generation antipsychotics in hospitalized children a... 15/04/2015 - 19/04/2015
  25  Somnambulısm Induced by Oros-Methylphenıdate... 16/04/2014 - 20/04/2014
  26  Treatment resistant trichotillomania: a case report?... 16/04/2014 - 20/04/2014
  27  Effectıveness And Adverse Effects Of Methylphenıdate Treatment In Chıldren Dıagnosed With DMDD a... 16/04/2014 - 20/04/2014
  28  Assessment of Life Quality in the Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder by Comparis... 16/04/2014 - 20/04/2014
  29  Serum Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor Changes in Children Diagnosed with Attention Defic... 16/04/2014 - 20/04/2014
  30  Plasma Dopamine and Noradrenaline Levels in Children Diagnosed with Attentıon Deficit Hyperactivity... 16/04/2014 - 20/04/2014
  31  Plasma Dopamine and Noradrenaline Levels in Children Diagnosed with Attentıon Deficit Hyperactivity... 16/04/2014 - 20/04/2014
  32  Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitimi?nin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan 7-12 Y... 09/04/2014 - 12/04/2014
  33  Obezite Tanili Çocuklari Olan Annelerinin Psikososyal Özellikleri: Depresyon, Anksiyete, Annelerin... 09/04/2014 - 12/04/2014
  34  Bir Olgu Sunumu: ?Erkek Olursam Annem Benden De Nefret Eder?... 09/04/2014 - 12/04/2014
  35  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  36  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  37  Tc 99m Trodat SPECT Changes in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: After 2 Mo... 29/10/2012 - 04/11/2012
  38  Assesment Of The Association Between Serum NGF and BDNF Levels And Hippocampus and Amygdala Volumes ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  39  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder after... 13/10/2012 - 17/10/2012
  40  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in patients with attention deficit hyperactivity disorder in pre- ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  41  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  42  ADHD Tanısı ile İki Ay Atomoksetin Tedavisi Verilen 3 Hastada Tedavi Öncesi ve Sonrası Tc-99m ... 04/04/2012 - 08/04/2012
  43  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents Wit... 09/06/2011 - 11/06/2011
  44  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda uyku bozukluklarının Değerlendirilmes... 24/05/2011 - 27/05/2011
  45  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Olgularda Tedavi Öncesi Elektroensefalogra... 24/05/2011 - 27/05/2011
  46  İç Görüsü Kısıtlı? OKB Tanılı Bir Erkek Ergenin Aripiprazol İle Tedavisi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  47  Hastene Kreşindeki Çocuklarda Ve Diş Kliniğimize Başvuran Çocuklarda Dişhekimi Kaygısının ... 25/04/2010 - 28/04/2010
  48  Epilepsi Tanısı Olan Çocukların Annelerinin Tepkileri: Anksiyete, Depresyon, Tutum Ve Aile İşl... 25/04/2010 - 28/04/2010
  49  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum BDNF Düzeylerinin Araştı... 25/04/2010 - 28/04/2010
  50  Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonu Devlete ne Kazandırır (Bir Yapay Bozukluk Olgusu)... 14/04/2009 - 18/04/2009
  51  A Multi-Region Prospective, Observational Study Of The Influence Of Treatment On Quality Of Life In ... 12/11/2008 - 15/11/2008
  52  Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinden bir yıl içinde istenen konsültasyonların değerlen... 19/04/2007 - 22/04/2007
  53  bir ayaktan çocuk psikiyatrisi kliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması i... 20/04/2006 - 23/04/2006
  54  Bir ayaktan çocuk psikiyatrisi kliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması i... 20/04/2006 - 23/04/2006
  55  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda kemoterapi sırasında gelişen organik beyin sendromu... 11/05/2005 - 14/05/2005
  56  Effects of methylphenidate therapy: Tc-99m HMPAO brain SPECT findings.... 30/04/2005 - 03/05/2005
  57  Tip 1 Diabettes Mellitus tanılı çocukların annelerinin psikososyal özellikleri ve diabetik kont... 21/04/2005 - 24/04/2005
  58  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis... 09/09/2004 - 12/09/2004
  59  Psychosocial Aspects of Mothers of Children with Strabismus... 01/06/2004 - 04/06/2004
  60  Bir kız öğrenci yurdu personelinin ruh sağlığı ve iletişim becerileri eğitimi... 21/04/2004 - 24/04/2004
  61  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  62  Strabismus?lu Çocuğu Olan Ailelerdeki Psikososyal Özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  63  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında HPA Eksen İşlevlerinin Değerlendirilmesi... 20/04/2004 - 24/04/2004
  64  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı ile Sağaltılan Çocuk ve Ergenlerde İzlem Ça... 07/03/2003 - 09/03/2003
  65  Bir kız yetiştirme yurdunda sosyodemografik özellikler ve coşkusal-davranışsal sorunlar... 07/03/2003 - 09/03/2003
  66  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Diger Yıkıcı Davranış Bozukluklarının DSM?IV Be... 08/04/2002 - 10/04/2002
  67  Kronik Hepatit B virus enfeksiyonunun çocukların ruhsal durumu üzerine etkisi... 14/06/2001 - 16/06/2001
  68  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Tc-99m HMPAO Beyin SPECT... 21/04/2001 - 24/04/2001
  69  Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Baş Ağrısı, Baş Dönmesi, Bayılma Yakınması ile Gelen Has... 21/04/2001 - 24/04/2001
  70  Tc-99m HMPAO Brain SPECT in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 02/09/2000 - 06/09/2000
  71  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı... 28/04/1999 - 30/04/1999
  72  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile İşlevleri... 15/04/1999 - 18/04/1999
  73  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda DSM-IV Belirti Sıklığı... 15/04/1999 - 18/04/1999
  74  Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Komorbitide... 05/04/1999 - 08/04/1999
  75  Farklı tip yeme bozuklukları olan monozigotik ikizlerde SPECT bulguları... 12/06/1996 - 15/06/1996
  76  Üstün Akademik Yetenekli Çocuklar ve Kendilik Kavramı... 23/04/1995 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Oyun Döneminde Ölüm Algısı Oyun Dönemi (3-6 yaş) Ruh Sağlığı Temel Kitabı...  2018
  2  Karın Ağrısı Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  3  Komorbid Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  4  Mental Retarde Bir Olguda Anoreksiya Nervosa Tedavisi Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları...  2017
  5  Kronik Pediatrik Hastalıklar Ve Hastaneye Yatış Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...  2016
  6  Komorbid Tik Bozukluğu Olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Olguya Yaklaşım Olgu Kitabı: 25 olgu, 25 Çözümleme...  2016
  7  Mental Retarde Anoreksiyalı Bir Olgunun Tedavisinde Olanzapin Etkinliği Olgu Kitabı:25 olgu, 25 Çözümleme...  2016
  8  Terminal Dönem Kronik Hastalığı Olan Depresyonlu Bir Olgunun Tedavisinde Metilfeniat Kullanımı Olgu Kitabı: 25 olgu, 25 Çözümleme...  2016
  9  Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluğu Tedavisi Pediatride Beslenme...  2016
  10  Obezitede Tedavi Yaklaşımları Pediatride Beslenme...  2016
  11  Çocuk ve Ergende Bipolar Bozukluk ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eş tanısında Tedavi Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi...  2014
  12  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Mental Retardasyon Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  13  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozuklukları Komorbiditesi Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  14  Okul Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  15  Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  16  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Atomoksetin DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013...  2013
  17  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Etyoloji Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013. Türkiye DEHB Uzman Görüşü Raporu 2013....  2013
  18  Yapay Bozukluk Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı...  2008
  19  Kronik Pediatrik Hastalıklar ve Hastaneye Yatış. Çocuk ve ergen psikiyatrisi temel kitabı...  2008
  20  Yapay Bozukluk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...  2007
  21  Child and Adolescent Psychiatry:What do We Know About the Child with Rheumatic Disease? Current Opinions in Pediatric Rheumatology, A Guide for General Practioners and Pediatricians....  2006
 • NO AD TARIH
  1  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 6-17 Yaş Arası Çocuklar ve Ergenlerde, Uzatılmış Salım Guanfasin Hidroklorid'in Dozunun En Uygun Duruma Getirilmesinin Etkinlik ve Güvenirliliği...  7/2011 - /
  2  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
  3  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Serum BDNF, NGF, GDNF ve plazma Dopamin ve Noradrenalin Düzeylerinin Etyopatogenezdeki Rolü ve Metilfenidat Sağıltımıyla İlişkisinin Araştırılması...  12/2008 - 12/2009
  4  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda serum bdnf, ngf, gdnf ve plazma dopamin ve noradrenalin düzeylerinin etyopatogenezdeki rolü ve metilfenidat sağaltımı ile ilişkisinin araştırılması...  1/2008 - 7/2009
  5  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) için tedavi görmemiş çocuklar ve ergenlerde diğer erken standart bakımla karşılaştırılarak Atomoksetin Hidroklorür kullanımının işlevler üzerindeki uzun vadeli etkisiyle ilgili randomize, kontrollü, açık etiketli çalışma...  10/2006 - 8/2009
  6  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Eksen ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...  1/2003 - 12/2003
 • NO AD YIL
  1  Pfizer CNS destekli Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Araştırma Teşvik Ödülü...  2005
  2  European Journal of Nuclear Medicine, 27 (8): 1107, 2000 (Poster ödülü)....  2000
  3  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü...  2009
  4  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents ...  2011
  5  OUTSTANDING RESEARCH ARTİCLE AWARDS OF PSYCHIATRY AND CLİNİCAL PSYCHOPHARMACHOLOGY SECOND PRIZE...  2019
  6  Prof. Dr. Atilla Turgay Ödülü. 27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress 10-13 Mayıs...  2017
  7  Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu Proje Ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Başkanı, Şubat 2019- Nisan 2019
  2 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Yayın Komisyonu Başkanı, Ocak 2019- Nisan 2019
  3 DEÜ Rektörlüğü 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Aralık 2018- Nisan 2019
  4 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Aralık 2018- Nisan 2019
  5 DEÜ Rektörlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu Başkanı, Kasım 2018- Nisan 2019
  6 DEÜ Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanı, Kasım 2018- Nisan 2019
  7 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı, Ekim 2018- Nisan 2019
  8 DEÜ Rektörlüğü Erasmus+Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eylül 2018- Aralık 2018
  9 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Eylül 2018- Eylül 2018
  10 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Eylül 2018- Eylül 2018
  11 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Vakıf Genel Kurulu Üyesi, Ağustos 2018- Nisan 2019
  12 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Ağustos 2018- Ocak 2019
  13 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2018- Nisan 2019
  14 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Temmuz 2018- Nisan 2019
  15 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2018- Nisan 2019
  16 Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2017- Nisan 2019
  17 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2017- Ağustos 2018
  18 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ekim 2014