En

PROF.DR. ÜMİT AKSOY TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2011 2018 Yılları Arasında Saptanan Bağ...  2020
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer alan ve 1998-2017 yılları arası...  2017
  3  Investigation of parasitic and viral pathogens in mussels (Mytilus galloprovincialis) in the Gulf of...  2016
  4  Detection of Toxoplasma gondii and Cyclospora cayetanensis in Mytilus galloprovincialis from Izmir P...  2014
  5  Isospora belli in a patient with liver transplantation...  2012
  6  Detection and genotyping of Cryptosporidium spp. in diarrheic stools by PCR/RFLP analyses...  2011
  7  İmmun Sistemi Sağlam Bir Çocukta Cryptosporidium parvum enfeksiyonu...  2011
  8  Olgu sunumu: İmmun Sistemi Baskılanmış Bir Çocukta Microsporidium spp. Enfeksiyonu ...  2010
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2005-2008 yılları...  2010
  10  Evaluation of two ELISA and two indirect hemagglutination tests for serodiagnosis of pulmonary hydat...  2009
  11  An outbreak of gastroenteritis associated with intestinal parasites...  2008
  12  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  13  Dışkıda Entamoeba histolytica'nın saptanmasında kullanılan yöntemlerin birlikte değerlendiri...  2007
  14  Demographic status and prevalence of intestinal parasitic infections in schoolchildren in Izmir, Tur...  2007
  15  First reported waterborne outbreak of cryptosporidiosis with Cyclospora co-infection in Turkey...  2007
  16  Diyareli hastalarda intestinal koksidiyaların araştırılması...  2007
  17  Comparative evaluation of western blotting in hepatic and pulmonary cystic echinococcosis....  2006
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2003-2004 Yılları...  2006
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na kis...  2006
  20  Olgu Sunumu: Taeniasis Nöral ve Psikiyatrik Semptomlara Neden Oluyor mu?...  2006
  21  Albendazole; single or combination therapy with permethrin against pediculosis capitis...  2006
  22  Cryptosporidium parvum diarrhea in an infant with short bowel syndrome...  2006
  23  Biyoterörizm, potansiyel biyoterörizm ajanı olan parazitler ve biyogüvenlik çalışmaları...  2006
  24  Biyolojik silah olarak paraziter ajanlar...  2006
  25  Su Kaynaklı Bir Parazit: Cryptosporidium...  2006
  26  The effect of electromagnetic waves on the growth of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar...  2005
  27  The prevalence of head lice infestation in schoolchildren in Izmir, Turkey...  2005
  28  Plasmodium falciparum ve Plasmodium ovale'nin etken olduğu importe bir miks sıtma olgusu...  2005
  29  Akciğer hidatidozun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi...  2005
  30  Prevalence of Demodex in health personnel working in the autopsi room...  2005
  31  Anti-Toxoplasma gondii antibodies in patients infected with hepatitis virus...  2005
  32  Fascioliasis; karaciğerde eosinofilik granülomlu bir olgu...  2004
  33  Kistik Ekinokkozisin serolojik tanısında in-house enzim immun yöntemi ve indirekt hemaglütinasyo...  2004
  34  Effect of human milk and colostrum on Entamoeba histolytica...  2004
  35  Frequency of toxoplasmosis in patients with cirrhosis...  2004
  36  Effect of Cd, Cu, Ba and Co ions on Entamoeba histolytica cysts...  2004
  37  Levofloksasin ve ofloksasinin Toxoplasma gondii üzerine in vitro etkileri....  2004
  38  Prevalence of amebiasis in inflammatory bowel disease in Turkey...  2003
  39  The effect of human, horse and fetal bovine sera on the growth of Trichomonas vaginalis...  2003
  40  Trichomonas vaginalis'in in vitro üremesi üzerine Fe iyonunun etkisi...  2003
  41  Intestinal parasites in children with neoplasms...  2003
  42  Investigating demodex in forensic autopsy cases...  2003
  43  İzmir Narlıdere' de bir ilköğretim okulunda bağırsak parazitlerinin prevalansı....  2003
  44  Lectins and Their Application to Parasitology...  2003
  45  Narlıdere'deki bir ilköğretim okulunda Pediculus capitis yaygınlığının araştırılması ve ...  2003
  46  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'na son yılda gelen kist hida...  2003
  47  Trichomonas vaginalis'in tanısında direkt mikroskobik bakı, in vitro kültür ve hücre kültür...  2002
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuranlarda bağırsak parazitlerinin ara...  2002
  49  Vaginal akıntılı hastalarda Trichomonas vaginalis araştırılması...  2002
  50  In vivo and in vitro effect of clarithromycin on Toxoplasma gondii...  2002
  51  Konak parazit etkileşimi...  2002
  52  Protozoon ve helmentlere karşı üretilen mono veya poliklonal antikorlarla yapılan bazı araştı...  2002
  53  Toxoplasma gondii'nin in vitro üremesi üzerine kolşisinin etkisi...  2001
  54  Entamoeba histolytica antijeninin dışkıda poliklonal antikor-ELISA yöntemi ile aranması ve dire...  2001
  55  Parazier Enfeksiyonlar ve Golemürolopatier...  2001
  56  Kan donörlerinde T. gondii antikorlarının ELISA ve IFA yöntemleriyle aranması...  2000
  57  İzmir Karşıyaka Çocuk Yetiştirme Yurdu'ndaki barsak parazitlerinin dağılımı...  2000
  58  İzmir'in sosyoekonomik düzeyi düşük bir semtindeki ilkokul çocuklarında barsak parazitlerinin...  2000
  59  Toxoplasmosis tanısında ELISA, IFA ve IHA teknikleri arasındaki uyumun araştırılması...  2000
  60  Antikorların saflaştırılmasında uygulanmakta olan yöntemler...  2000
  61  Gastrointestinal yakınmalı hastalarda amoebiosis sıklığının araştırılması...  1999
  62  Şekilli ve şekilsiz dışkılarda değişik amip türlerinin bulunma sıklığının nativ-lugol v...  1999
  63  Amoebiasisin tanısında serolojik ve moleküler biyolojik yöntemler...  1999
  64  Amoebiasisin fizyopatolojisindeki enzimler ve etkene bağlı olarak konak makrofajlarındaki araşid...  1999
  65  Bağırsak parazitlerinin tenısında yeni bir boyama yönteminin uygulanması...  1999
  66  Toxoplasmosis in last four years in Agean region, Turkey...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2011-2018 yılları Arasında Saptanan Bağ... 28/09/2019 - 03/10/2019
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Sosyal Sorumluluk Türündeki Özel Çalış... 09/05/2019 - 11/05/2019
  3  Two Touristic Areas:Monitoring Chemical And Biological Pollutants in Mediterreanan Mussels in Izmir ... 19/10/2017 - 23/10/2017
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modüllerinin Özellikleri ve İşleyiş... 15/03/2017 - 17/03/2017
  5  İnsan sağlığını tehdit eden farklı kaynaklı organik kirleticilerin bayraklı kıyı şeridin... 04/09/2011 - 10/09/2011
  6  Olgu Sunumu: Karaciğer Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora Belli.... 07/11/2010 - 11/11/2010
  7  İzmir Körfezi?ndeki Midyelerde Cryptosporidium spp.?nin Araştırılması... 01/11/2009 - 07/11/2009
  8  Dokuz Eylül Üniveristesi Hastanesi'nde 2005-2008 yılları arasında saptanan barsak parazitlerini... 01/11/2009 - 07/11/2009
  9  Is there a possible link between the Helicobacter pylori infection and Dientamoeba fragilis?... 24/08/2008 - 29/08/2008
  10  Identification of Cryptosporidium spp. in two patients (one immunocompetent and one immunocompromise... 24/08/2008 - 28/08/2008
  11  Genotyping of Cryptosporidium species from human stool in Turkey.... 24/08/2008 - 28/08/2008
  12  Olgu Sunumu: Ürtiker Öyküsü Olan Bir Hastada Dientemoeba fragilis'in Saptanması... 18/11/2007 - 23/11/2007
  13  İshalli Dışkılarda Cryptosporidium spp.'nin Saptanmasında Mikroskobi ve PCR Yöntemlerinin Kar... 18/11/2007 - 23/11/2007
  14  İmmun Sistemi Sağlam Bir Çocukta Cryptosporidium'un Saptanması ve Tür Ayrımının Yapılması... 18/11/2007 - 23/11/2007
  15  İzmir'in Farklı Bölgelerine Ait Midyelerde Cryptosporidium spp.'nin Araştırılması... 18/11/2007 - 23/11/2007
  16  Cyclospora enfeksiyonunun eşlik ettiği su kaynaklı bir cryptosporidiosis salgını... 06/11/2006 - 09/11/2006
  17  Dışkıda Entamoeba histolytica'nın saptanmasında kullanılan yöntemlerin birlikte değerlendiri... 06/11/2006 - 09/11/2006
  18  A New Combined Staining Method for Intestinal Coccidian Parasites... 06/08/2006 - 11/08/2006
  19  A report of Cryptosporidium Infection in an Immuncompetent Child in Turkey... 06/08/2006 - 11/08/2006
  20  The Demodex mite population in house dust mite sensitive bronchial asthmatic patients... 06/08/2006 - 11/08/2006
  21  A waterborne outbreak of cryptosporidiosis with the co-infection of cyclospora... 06/08/2006 - 11/08/2006
  22  Modified Trichrome Staining Method Applied to Stools of Patients with Diarrhea for Microsporidia Inv... 06/08/2006 - 11/08/2006
  23  An outbreak of intestinal protozoa associated with drinking water... 06/08/2006 - 11/08/2006
  24  Ev tozu akarlarına karşı duyarlı astmatik olgularda ciltte demodex taşıyıcılığı... 19/04/2006 - 23/04/2006
  25  Olgu Sunumu: Taeniasis nöral ve psikiyatrik semptomlara neden oluyor mu?... 18/09/2005 - 25/09/2005
  26  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  27  Blastocystis hominis enfeksiyonunun eşlik ettiği immun sistemi sağlam bir cyclosporiosis olgusu... 18/09/2005 - 25/09/2005
  28  İzmir'de ilköğretim çağındaki çocuklarda kistik ekinokokkozis serolojik sonuçları ve demogr... 18/09/2005 - 25/09/2005
  29  İshalli Hastalarda Modifiye Kinyoun Asit Fast Boyama Yöntemi ile Saptanan Parazitler... 18/09/2005 - 25/09/2005
  30  İzmir'de ilköğretim çağındaki öğrencilerde fascioliasis, trichinellosis ve leishmaniasis ser... 18/09/2005 - 25/09/2005
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2003-2004 Yıllar... 18/09/2005 - 25/09/2005
  32  Biyoterörizm, Biyogüvenlik ve Parazit Enfeksiyonları... 18/09/2005 - 25/09/2005
  33  2003-2004 Yıllarında DEÜTF Parazitoloji AD Seroloji Laboratuvarı'na cystic echinococcosis öntan... 15/09/2004 - 18/09/2004
  34  Comparative evaluation of liver and pulmonary cystic echinococcosis by Western Blotting... 18/07/2004 - 23/07/2004
  35  The effect of electromagnetic field on Entamoeba histolytica and E.dispar... 18/07/2004 - 23/07/2004
  36  Albendazole; single or combination therapy with permethrin against pediculosis capitis... 18/07/2004 - 23/07/2004
  37  Sirozlu hastalarda toxoplasmosis sıklığı... 30/09/2003 - 05/10/2003
  38  Kutanöz leishmaniasis: Bodrum'dan bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  39  Fascioliasis; Karaciğerde eosinofilik granulomlu bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  40  İzmir'in farklı ilçelerindeki İlköğretim Okullarında barsak parazitlerinin araştırılması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  41  Akciğer hidatidozlu hastalarda ELISA, IHA ve Western blot tekniğinin uygulanması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  42  İmporte bir miks sıtma olgusu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  43  Effect of human milk and colostrum on Toxoplasma gondi.... 23/06/2003 - 25/06/2003
  44  Trichomonas vaginalis'in tanısında direkt mikroskobik bakı, in vitro kültür ve hücre kültür... 24/09/2001 - 28/09/2001
  45  DEÜTF Parazitoloji Anabilim Dalı'na son yılda gelen kist hidatik şüpheli hastaların serolojik ... 24/09/2001 - 28/09/2001
  46  Toxoplasma gondii'nin in vitro üremesinde kolşisinin etkisi... 25/09/2000 - 29/09/2000
  47  İzmir'in bir semtindeki ilkokul çocuklarında bağırsak parazitlerinin araştırılması... 06/09/1999 - 10/09/1999
  48  Şekilli ve şekilsiz dışkılarda protozoonların bulunma sıklığının nativ-lugol ve trikrom b... 08/09/1997 - 12/09/1997
  49  E.Ü Tıp Fakültesi ve Konak Doğumevi Kadın-Doğum Polikliniğine vaginal akıntı şikayeti ile ... 08/09/1997 - 12/09/1997
  50  Toxoplasmosis in Agean region in last four years... 20/11/1995 - 23/11/1995
  51  Son dört yılda Ege Bölgesinde Toxoplasmozis olguları... 12/10/1995 - 13/10/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Apatojen amipler Entamoeba histolytica ve klinik / laboratuar yönüyle amibiyaz...  2014
  2  Sindirim sisteminde görülen helment hastalıkları, trichostrongyloisis Özcel'in Tıbbi Parazit hastalıkları...  2007
  3  Microsporidiosis ve İmmunolojisi Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji...  2007
  4  Blastocystis ve immunolojisi Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji...  2007
  5  Pneumocystis ve immunolojisi Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji...  2007
  6  Barsak ve Genital Protoozoon Hastalıklarında Tedavi Tıbbi Parazitolojide Tedavi...  2005
  7  Diğer Antiprotozoal İlaçlar Tıbbi Parazitolojide Tedavi...  2005
  8  Besiyerleri ve hayvan inokulasyonları Parazit hastalıklarında tanı...  1997
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Körfezi'nin kıyı şeridindeki (kara) midyeler (Mytilus galloprovincialis)'de su kaynaklı parazitler ve viral patojenlerin izlenmesi...  6/2012 - 6/2013
  2  İnsan Sağlığını Tehdit Eden Farklı Kaynaklı Organik Kirleticilerin İzmir Körfezi Kıyı Şeridindeki Midyeler (Mytilus galloprovincialis )'de Araştırılması...  8/2008 - 8/2012
  3  Acanthamoeba keratitli hastalarda rekombinant Mannoz Bağlayan Protein kullanılarak antikor yanıtının değerlendirilmesi...  10/2008 - 10/2011
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2019-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2016- Kasım 2019