En

PROF.DR. AZİZE DİLEK GÜLDALTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  2  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları...  2016
  3  Caregivers' causes preferring tertiary health care during diseases of children 12 and younger...  2016
  4  postpartum smoking behaviors and associated factors of mothers with 6-18 months old children...  2015
  5  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire...  2015
  6  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  7  Yaşlılarda Aktivite Düzeyi ile Bilişsel İşlevler Arasında İlişki Var mıdır?...  2015
  8  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  9  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  10  Aile hekimliği pratiğinde sık görülen bir hastalık: İrritabl bağırsak sendromu...  2014
  11  Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey...  2014
  12  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross...  2014
  13  Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek Uygulamak için yeterli mi...  2012
  14  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  15  educational expectations of GP trainers. A EURACT needs analysis...  2012
  16  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  17  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  18  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  19  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  20  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  21  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  22  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  23  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  24  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  25  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  26  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  27  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  28  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
  29  Family medicine in Turkey: the need for trainers in general practice....  2005
  30  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  31  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  32  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  33  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş...  2005
  34  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  35  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  36  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  37  Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of Medical students for clinical ski...  2003
  38  Life style and health perception changes in first year medical students: early results of a cohord s...  2003
  39  Over tümörlerinin epidemiyolojik özellikleri...  2002
  40  lise son sınıf öğrencisinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi...  2001
  41  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması...  2001
  42  Kanıta Dayalı Tıp...  2001
  43  Lise son sınıf öğrencilerinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi....  2001
  44  Hekimlerin tıp hukuku konusundaki bilgileri...  2001
  45  Hastanelerde neden refakatçi kalıyorlar?...  2001
  46  Nasıl algılanıyoruz: Bir toplumsal imaj araştırması....  2001
  47  Aktif eğitimde öğrenci perspektifi: ne kadar değiştik?...  2001
  48  Kliniğe giriş: kavram ve uygulamalar....  2001
  49  Aile Planlamasında Erkekler Nerede?...  2001
  50  Do physicians have sufficient knowledge of basic and advanced cardiac life support?...  2001
  51  Bir Kamu Hastanesinde Kurumsal Kültür Araştırması...  2000
  52  The influences of drug companies advertising programs on physicians....  2000
  53  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri...  2000
  54  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri....  2000
  55  Bir kamu hastanesinde kurumsal kültür araştırması...  2000
  56  Induced abortion: a method for a birth control?...  1999
  57  Hekimler temel ve ileri kardiyak yaşamsal destek konusunda yeterince bilgililer mi?...  1998
  58  The growing dependency ih health care: Recent changes in medical technology imports and exports in T...  1996
  59  Acil servislerin hastalar tarafından kullanımında öne çıkan nedenlerin değerlendirilmesi....  1995
  60  Çağdaş bir uzmanlık: genel pratisyenlik ya da aile hekimliği....  1995
  61  Gebelikten korunma yöntemlerinin kullanılmasında uygun eğitimin rolü....  1994
  62  Tıbbi temsilcilerin Meslekleri ve Hekimlerle ilişkileri Konusunda Görüşleri....  1993
  63  Hekimlerin ilaçla ilgili tercihlerinde ilaç şirketlerinin tanıtım çalışmalarının rolü ve ...  1993
  64  Acil Servislere başvuran hastaların retrospektif analizi ve acil servislere yoğun başvuruların ...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Aile Hekimliği Açısından LGBTI Sağlığı Rehberi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  2  Gelişimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik Değerlendirilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  3  Gelecek Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  4  Gebelerin Gebelikleri Boyunca Fiziksel Aktivite ve Uyku Durumlarının Yorgunluk Semptomlarına ve D... 08/04/2017 - 09/04/2017
  5  izmir ilindeki erişkin bireylerde fonksiyonel konstipasyon sıklığı ve obsesif kompulsif bozuklu... 12/11/2016 - 13/11/2016
  6  Anlamak ya da Anlamamak: Aydınlatılmış Onam Formu Anlaşılıyor Mu?... 12/11/2016 - 13/11/2016
  7  İzmir İlinde Multimorbidite Oluşturan Hastalıklar ve Bunların Görülme Sıklığı... 12/11/2016 - 13/11/2016
  8  Genç yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite önündeki engeller... 12/11/2016 - 13/11/2016
  9  Tıp Öğrencilerinin İlaç Firmalarının Promosyon Çalışmaları ile İlişkisi... 11/11/2016 - 13/11/2016
  10  Genç yetişkinlerde fiziksel aktivite önündeki engellerin ortaya konması amacıyla Türkçe öl... 11/11/2016 - 13/11/2016
  11  Birinci basamak hekimleri irritabl barsak sendromu semptomlarına yönelik uygun tedavi veriyor mu?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  12  Lise Çağı Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Duyusal Öğrenme... 10/11/2016 - 13/11/2016
  13  MİGRENLİ HASTALARDA GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ GÖRÜLME ORANI VE GASTROÖZEFAGEAL REFL... 10/11/2016 - 13/11/2016
  14  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  15  Aile hekimlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıkların yönetimindeki yetkinlik düzeyleri... 10/11/2016 - 13/11/2016
  16  Physical activity level and physical activity barriers among young adults... 23/09/2016 - 24/09/2016
  17  Family physicians' competency for sexually transmitted diseases - preliminary results... 23/09/2016 - 24/09/2016
  18  How to be a good-enough GP for non-heterosexual people (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual and Trans peop... 18/06/2016 - 18/06/2016
  19  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  20  Is family physician a member of the family? Physician's aspect... 15/06/2016 - 18/06/2016
  21  Relationship between the health locus of control and treatment compliance among the T2DM patients... 15/06/2016 - 18/06/2016
  22  Attitudes towards women and violence tendency of students in high schools of Izmir... 15/06/2016 - 18/06/2016
  23  "Fiziksel Aktivite Engelleri Anketi" nin Türkçe geçerlilik - güvenilirlik çalışması... 10/04/2016 - 10/04/2016
  24  İzmir ilinde adölesanlarda problemli internet kullanımı ile psikolojik belirtilerin ilişkisi... 09/04/2016 - 10/04/2016
  25  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  26  Derin ven trombozu tanısında birinci basamak klinik risk skorlamasının tanı değerinin araştı... 07/04/2016 - 10/04/2016
  27  Aile hekimi ne kadar aileden? Hekim Görüşü... 07/04/2016 - 10/04/2016
  28  ÇOCUKLARDA OBEZİTE İLE BENLİK ALGISI VE KAYGI DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ... 06/11/2015 - 09/11/2015
  29  Aile hekimlerini egitim asm hakkindaki görüşleri anketi... 22/10/2015 - 25/10/2015
  30  Awareness of patients who planned to use corticosteroids for a long term about osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  31  Attitudes Of Medical Faculty Towards LGBT Invidulas... 22/10/2015 - 25/10/2015
  32  Who to inform? How to manage the cancer diagnose?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  33  Do Chronically Sick Children Differ From Their Peers Psyco-socially?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  34  The Turkish Validity and Reliability of Desicional Balance Scale... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  relationship of desicional balance ana self efficacy in obese and overweight patients in Dokuz Eylul... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Inappropriate Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Ampng Elderly According to STOPP Criteria... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  Postpartum smoking behaviours and associated factors of mothers with 6-18 months of children... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  Who Will Care About The Caregiver?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  Burnout status of medical students of Dokuz Eylul University and affecting risk factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  The relationship between the perception of individual workload and life satisfaction among medical r... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students?... 28/04/2015 - 30/04/2015
  44  İzmir ilinde 18-45 yaş arası yetişkinlerde fiziksel aktivite önündeki engellerin ortaya konmas... 02/04/2015 - 05/04/2015
  45  Aile Hekimi Ne Kadar Aileden?... 02/04/2015 - 05/04/2015
  46  Aile hekimleri ve hizmet alan kesin kayıtlı kişiler arasındaki ilişkilerin hizmet alanlar açı... 02/04/2015 - 05/04/2015
  47  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Doktorlar Suriyeli Göçmen Hastaları Konusunda N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  48  İzmir'deki aile hekimlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tanı koyma, tedavi ve hasta yön... 02/04/2015 - 05/04/2015
  49  Tedaviye Rağmen Düzelmeyen Hiperlipidemili Kadınlarda Grup Etkileşiminin Kan Lipid Düzeylerine ... 02/04/2015 - 05/04/2015
  50  Family Medicine in Turkey... 09/12/2014 - 14/12/2014
  51  BİR ÇEŞİT MOBBİNG: İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ... 06/11/2014 - 09/11/2014
  52  Lise çağındaki öğrencilerde kadına şiddet algı ve tutumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  53  Yarı Zamanlı Uzmanlık: Aile Hekimleri Ne Düşünüyor?:ilk Sonuçlar... 24/09/2014 - 28/09/2014
  54  Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors... 02/07/2014 - 05/07/2014
  55  CAUSES FOR PREFERING TERTIARY HEALTH CARE SERVICES OF CAREGIVERS DURING DISEASES OF THEIR CHILDREN A... 02/07/2014 - 05/07/2014
  56  IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY LEVELS AND COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY PEOPLE ?... 02/07/2014 - 05/07/2014
  57  Uzun Süreli Kortikosteroid Kullanan Hastaların Osteoporoz Riski Hakkındaki Farkındalıkları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  58  Hekimlere Yönelik Şiddet Tıp Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  59  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  60  Yaşlı Dostu... 20/03/2014 - 23/03/2014
  61  İzmir'de İlkokul Öğrencilerinde Otizm Taraması... 20/03/2014 - 23/03/2014
  62  Köpeklerin Depresif Bireylerin Motivasyonu Üzerine Etkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  63  Tıp Öğrencileri Bilgiye Nasıl Ulaşıyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  64  Hekimlere yönelik şiddet tıp öğrencilerini nasıl etkiliyor?... 07/11/2013 - 10/11/2013
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ve Risk Faktörle... 07/11/2013 - 10/11/2013
  66  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 07/11/2013 - 10/11/2013
  67  Genç Erişkinlerde Sigara Kullanımı, VKİ ve Fiziksel Aktivite İle Solunum Fonksiyon Testleri Ar... 07/11/2013 - 10/11/2013
  68  DEÜTF öğrencilerinde fiziksel aktivite solunum fonksiyon testi ve vücut kitle indeksi arasındak... 07/11/2013 - 10/11/2013
  69  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 26/06/2013 - 30/06/2013
  70  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  71  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  72  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  73  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  74  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms... 04/07/2012 - 07/07/2012
  75  Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivitenin, Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi... 16/05/2012 - 20/05/2012
  76  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  77  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  78  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  79  What do primary care physicians know and do regarding biopsychosocail approach... 19/05/2011 - 22/05/2011
  80  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  81  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  82  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  83  Birinci Basamak Hekimleri: Eğitim Gereksinimleri Hakkında Ne Düşünüyor ve Ne Hissediyorlar?... 02/06/2010 - 05/06/2010
  84  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  85  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  86  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  87  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  88  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  89  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  90  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  91  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  92  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  93  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  94  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  95  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  96  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  97  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  98  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  99  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  100  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  101  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  102  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  103  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  104  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  105  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  106  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  107  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  108  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  109  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  110  Birinci basamak hekimlerinin organ bağışı konusundaki bilgi tutum ve davranışları... 04/05/2004 - 07/05/2004
  111  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  113   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  114  Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of Medical students for clinical ski... 16/10/2003 - 19/10/2003
  115  Lifestyle and health perception changes in first year medical students: early results of a cohort st... 16/10/2003 - 19/10/2003
  116  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  117  Introdution to clinical skills program-opportunity for family medicine in Turkey... 09/06/2002 - 13/06/2002
  118  Ülkemiz sağlık sisteminin birinci basamağında aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  119  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  120  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  121  Aile hekimliği iş sağlığı kesişmesi... 22/03/2002 - 24/03/2002
  122  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  123  İsteğe bağlı Küretaj: Bir doğum kontrol yöntemi... 20/04/2001 - 23/04/2001
  124  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması... 28/10/2000 - 29/10/2000
  125  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri... 28/10/2000 - 29/10/2000
  126  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  127  Nasıl algılanıyoruz; bir toplumsal imaj araştırması.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  128  Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlıkta artan eşitsizlikler.... 20/05/2000 - 21/05/2000
  129  Aile Planlamasında erkekler nerede?... 14/10/1999 - 17/10/1999
  130  Gebelikten korunma yöntemlerinin kullanılmasında uygun eğitimin rolü.... 07/12/1995 - 08/12/1995
  131  Acil servislere yoğun başvuruların retrospektif analizi ve ilk başvuru hekimliği.... 25/11/1993 - 26/11/1993
 • NO AD TARIH
  1  birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirme...  8/2015 - /
  2  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü Proje Ofisi Çalışma Grupları: Enerji Kullanımı Çalışma Grubu...  10/2007 - 12/2008
  4  izmir kent sağlık profili...  4/2007 - 1/2008
  5  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  6  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  9/2005 - 9/2006
  7  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
  8  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016-Devam ediyor
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2015-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  5 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Eylül 2013
  6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2010- Eylül 2010
  7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2010- Eylül 2010
  8 Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2007- Ağustos 2010
  10 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2007- Ağustos 2010
  11 Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2007- Mayıs 2010
  12 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Ocak 2005- Ağustos 2008
  13 Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2004- Mayıs 2007