En

PROF.DR. AZİZE DİLEK GÜLDAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  To understand or not to understand: This is the problem...  2018
  2  The Importance of Family History in Breast Cancer Patients in Primary Care Setting: a Cross-sectiona...  2017
  3  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları...  2016
  4  Caregivers' causes preferring tertiary health care during diseases of children 12 and younger...  2016
  5  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire...  2015
  6  postpartum smoking behaviors and associated factors of mothers with 6-18 months old children...  2015
  7  Yaşlılarda Aktivite Düzeyi ile Bilişsel İşlevler Arasında İlişki Var mıdır?...  2015
  8  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  9  Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of crite...  2015
  10  Breast cancer risk perceptions of Turkish women attending primary care: a cross-sectional study...  2014
  11  Aile hekimliği pratiğinde sık görülen bir hastalık: İrritabl bağırsak sendromu...  2014
  12  Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey...  2014
  13  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms in Turkish women: a cross...  2014
  14  Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek Uygulamak için yeterli mi...  2012
  15  The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?...  2012
  16  educational expectations of GP trainers. A EURACT needs analysis...  2012
  17  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  18  Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?...  2012
  19  The Influence of Health Care Reforms on Work Related Attitudes and Anxieties of Primary Care Physic...  2011
  20  Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilendir...  2011
  21  Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişiklikleri konusunda ne kadar kararlı?...  2011
  22  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?...  2011
  23  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil...  2009
  24  Young people benefit from comprehensive education on reproductive health...  2009
  25  Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient...  2009
  26  What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers' Course on Short and Long Te...  2008
  27  What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture...  2007
  28  Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Ank...  2007
  29  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  30  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
  31  Family medicine in Turkey: the need for trainers in general practice....  2005
  32  Comparison Of Clinical Skills Of 3rd-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program ...  2005
  33  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş...  2005
  34  Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne y...  2005
  35  The Challenge Of Clinical Interviewing And Physical Examination Performance For General Practitioner...  2005
  36  Topluma dayalı tıp eğitimi perspektifinden kliniğe giriş uygulamaları....  2004
  37  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b...  2004
  38  Life style and health perception changes in first year medical students: early results of a cohord s...  2003
  39  Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of Medical students for clinical ski...  2003
  40  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi....  2003
  41  Over tümörlerinin epidemiyolojik özellikleri...  2002
  42  lise son sınıf öğrencisinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi...  2001
  43  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması...  2001
  44  Hekimlerin tıp hukuku konusundaki bilgileri...  2001
  45  Hastanelerde neden refakatçi kalıyorlar?...  2001
  46  Aile Planlamasında Erkekler Nerede?...  2001
  47  Do physicians have sufficient knowledge of basic and advanced cardiac life support?...  2001
  48  Nasıl algılanıyoruz: Bir toplumsal imaj araştırması....  2001
  49  Kanıta Dayalı Tıp...  2001
  50  Kliniğe giriş: kavram ve uygulamalar....  2001
  51  Lise son sınıf öğrencilerinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi....  2001
  52  Aktif eğitimde öğrenci perspektifi: ne kadar değiştik?...  2001
  53  Bir Kamu Hastanesinde Kurumsal Kültür Araştırması...  2000
  54  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri...  2000
  55  The influences of drug companies advertising programs on physicians....  2000
  56  Bir kamu hastanesinde kurumsal kültür araştırması...  2000
  57  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri....  2000
  58  Induced abortion: a method for a birth control?...  1999
  59  Hekimler temel ve ileri kardiyak yaşamsal destek konusunda yeterince bilgililer mi?...  1998
  60  The growing dependency ih health care: Recent changes in medical technology imports and exports in T...  1996
  61  Çağdaş bir uzmanlık: genel pratisyenlik ya da aile hekimliği....  1995
  62  Acil servislerin hastalar tarafından kullanımında öne çıkan nedenlerin değerlendirilmesi....  1995
  63  Gebelikten korunma yöntemlerinin kullanılmasında uygun eğitimin rolü....  1994
  64  Tıbbi temsilcilerin Meslekleri ve Hekimlerle ilişkileri Konusunda Görüşleri....  1993
  65  Acil Servislere başvuran hastaların retrospektif analizi ve acil servislere yoğun başvuruların ...  1993
  66  Hekimlerin ilaçla ilgili tercihlerinde ilaç şirketlerinin tanıtım çalışmalarının rolü ve ...  1993
 • NO AD TARİH
  1  The chronic diseases that cause multimorbidity, their prevalences and the influence of multimorbidit... 17/10/2019 - 20/10/2019
  2  KOLOREKTAL KANSER TARAMASI SIRASINDA HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN TARAMA PROGRAMINA UYUM DAVRANI... 15/11/2018 - 17/11/2018
  3  Relationship between medical students and promotions of drug companies... 24/05/2018 - 27/05/2018
  4  Birinci Basamak Sağlık Merkezlerine Başvuran Kadınların Pap Smear Testine İlişkin Bilgi ve Tu... 12/04/2018 - 15/04/2018
  5  Gelişimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik Değerlendirilmesi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  6  Aile Hekimliği Açısından LGBTI Sağlığı Rehberi... 09/11/2017 - 12/11/2017
  7  Gelecek Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması... 08/04/2017 - 09/04/2017
  8  Gebelerin Gebelikleri Boyunca Fiziksel Aktivite ve Uyku Durumlarının Yorgunluk Semptomlarına ve D... 06/04/2017 - 09/04/2017
  9  İzmir İlinde Multimorbidite Oluşturan Hastalıklar ve Bunların Görülme Sıklığı... 12/11/2016 - 13/11/2016
  10  Anlamak ya da Anlamamak: Aydınlatılmış Onam Formu Anlaşılıyor Mu?... 12/11/2016 - 13/11/2016
  11  izmir ilindeki erişkin bireylerde fonksiyonel konstipasyon sıklığı ve obsesif kompulsif bozuklu... 12/11/2016 - 13/11/2016
  12  Genç yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite önündeki engeller... 12/11/2016 - 13/11/2016
  13  Tıp Öğrencilerinin İlaç Firmalarının Promosyon Çalışmaları ile İlişkisi... 11/11/2016 - 13/11/2016
  14  Genç yetişkinlerde fiziksel aktivite önündeki engellerin ortaya konması amacıyla Türkçe öl... 11/11/2016 - 13/11/2016
  15  MİGRENLİ HASTALARDA GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ GÖRÜLME ORANI VE GASTROÖZEFAGEAL REFL... 10/11/2016 - 13/11/2016
  16  Aile hekimlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıkların yönetimindeki yetkinlik düzeyleri... 10/11/2016 - 13/11/2016
  17  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması... 10/11/2016 - 13/11/2016
  18  Lise Çağı Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Duyusal Öğrenme... 10/11/2016 - 13/11/2016
  19  Birinci basamak hekimleri irritabl barsak sendromu semptomlarına yönelik uygun tedavi veriyor mu?... 10/11/2016 - 13/11/2016
  20  Physical activity level and physical activity barriers among young adults... 23/09/2016 - 24/09/2016
  21  Family physicians' competency for sexually transmitted diseases - preliminary results... 23/09/2016 - 24/09/2016
  22  How to be a good-enough GP for non-heterosexual people (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual and Trans peop... 18/06/2016 - 18/06/2016
  23  Knowledge, attitudes and behaviors of primary care physicians regarding chronic pain and its treatme... 17/06/2016 - 18/06/2016
  24  Relationship between the health locus of control and treatment compliance among the T2DM patients... 15/06/2016 - 18/06/2016
  25  Attitudes towards women and violence tendency of students in high schools of Izmir... 15/06/2016 - 18/06/2016
  26  Is family physician a member of the family? Physician's aspect... 15/06/2016 - 18/06/2016
  27  AİLE DANIŞMANLIĞININ PREOPERATİF ANKSİYETE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ... 02/06/2016 - 04/06/2016
  28  "Fiziksel Aktivite Engelleri Anketi" nin Türkçe geçerlilik - güvenilirlik çalışması... 10/04/2016 - 10/04/2016
  29  İzmir ilinde adölesanlarda problemli internet kullanımı ile psikolojik belirtilerin ilişkisi... 09/04/2016 - 10/04/2016
  30  Üniversite Öğrencilerinde İçecek Tüketimi ile Obezite İlişkisi... 07/04/2016 - 10/04/2016
  31  Derin ven trombozu tanısında birinci basamak klinik risk skorlamasının tanı değerinin araştı... 07/04/2016 - 10/04/2016
  32  Aile hekimi ne kadar aileden? Hekim Görüşü... 07/04/2016 - 10/04/2016
  33  ÇOCUKLARDA OBEZİTE İLE BENLİK ALGISI VE KAYGI DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ... 06/11/2015 - 09/11/2015
  34  The relationship between the perception of individual workload and life satisfaction among medical r... 22/10/2015 - 25/10/2015
  35  Awareness of patients who planned to use corticosteroids for a long term about osteoporosis... 22/10/2015 - 25/10/2015
  36  Attitudes Of Medical Faculty Towards LGBT Invidulas... 22/10/2015 - 25/10/2015
  37  Who to inform? How to manage the cancer diagnose?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  38  Do Chronically Sick Children Differ From Their Peers Psyco-socially?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  39  The Turkish Validity and Reliability of Desicional Balance Scale... 22/10/2015 - 25/10/2015
  40  relationship of desicional balance ana self efficacy in obese and overweight patients in Dokuz Eylul... 22/10/2015 - 25/10/2015
  41  Inappropriate Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use Ampng Elderly According to STOPP Criteria... 22/10/2015 - 25/10/2015
  42  Postpartum smoking behaviours and associated factors of mothers with 6-18 months of children... 22/10/2015 - 25/10/2015
  43  Ask women family history of breast cancer for person-centered approach of screening... 22/10/2015 - 25/10/2015
  44  Who Will Care About The Caregiver?... 22/10/2015 - 25/10/2015
  45  Burnout status of medical students of Dokuz Eylul University and affecting risk factors... 22/10/2015 - 25/10/2015
  46  Turkish reliability and validity study of Physical activity barriers questionnaire... 22/10/2015 - 25/10/2015
  47  Aile hekimlerini egitim asm hakkindaki görüşleri anketi... 22/10/2015 - 25/10/2015
  48  What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students?... 28/04/2015 - 30/04/2015
  49  Aile Hekimi Ne Kadar Aileden?... 02/04/2015 - 05/04/2015
  50  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Doktorlar Suriyeli Göçmen Hastaları Konusunda N... 02/04/2015 - 05/04/2015
  51  Aile hekimleri ve hizmet alan kesin kayıtlı kişiler arasındaki ilişkilerin hizmet alanlar açı... 02/04/2015 - 05/04/2015
  52  İzmir'deki aile hekimlerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tanı koyma, tedavi ve hasta yön... 02/04/2015 - 05/04/2015
  53  İzmir ilinde 18-45 yaş arası yetişkinlerde fiziksel aktivite önündeki engellerin ortaya konmas... 02/04/2015 - 05/04/2015
  54  Tedaviye Rağmen Düzelmeyen Hiperlipidemili Kadınlarda Grup Etkileşiminin Kan Lipid Düzeylerine ... 02/04/2015 - 05/04/2015
  55  Family Medicine in Turkey... 09/12/2014 - 14/12/2014
  56  Lise çağındaki öğrencilerde kadına şiddet algı ve tutumu... 06/11/2014 - 09/11/2014
  57  BİR ÇEŞİT MOBBİNG: İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ... 06/11/2014 - 09/11/2014
  58  Yarı Zamanlı Uzmanlık: Aile Hekimleri Ne Düşünüyor?:ilk Sonuçlar... 24/09/2014 - 28/09/2014
  59  CAUSES FOR PREFERING TERTIARY HEALTH CARE SERVICES OF CAREGIVERS DURING DISEASES OF THEIR CHILDREN A... 02/07/2014 - 05/07/2014
  60  Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors... 02/07/2014 - 05/07/2014
  61  IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY LEVELS AND COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY PEOPLE ?... 02/07/2014 - 05/07/2014
  62  Hekimlere Yönelik Şiddet Tıp Öğrencilerini Nasıl Etkiliyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  63  Uzun Süreli Kortikosteroid Kullanan Hastaların Osteoporoz Riski Hakkındaki Farkındalıkları... 20/03/2014 - 23/03/2014
  64  TIPTA UZMANLIK SEÇİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR ARAÇ OLARAK KARAR DESTEK ... 20/03/2014 - 20/03/2014
  65  Yaşlı Dostu... 20/03/2014 - 23/03/2014
  66  Tıp Öğrencileri Bilgiye Nasıl Ulaşıyor?... 20/03/2014 - 23/03/2014
  67  İzmir'de İlkokul Öğrencilerinde Otizm Taraması... 20/03/2014 - 23/03/2014
  68  Köpeklerin Depresif Bireylerin Motivasyonu Üzerine Etkisi... 20/03/2014 - 23/03/2014
  69  DEÜTF öğrencilerinde fiziksel aktivite solunum fonksiyon testi ve vücut kitle indeksi arasındak... 07/11/2013 - 10/11/2013
  70  Genç Erişkinlerde Sigara Kullanımı, VKİ ve Fiziksel Aktivite İle Solunum Fonksiyon Testleri Ar... 07/11/2013 - 10/11/2013
  71  Erkek Berberlerinin Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları... 07/11/2013 - 10/11/2013
  72  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ve Risk Faktörle... 07/11/2013 - 10/11/2013
  73  Hekimlere yönelik şiddet tıp öğrencilerini nasıl etkiliyor?... 07/11/2013 - 10/11/2013
  74  Perceived risk of breast cancer among women with increased risk... 25/06/2013 - 29/06/2013
  75  Türkiye'deki İlk Bakımevi Uygulaması Örneğinde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yaşlı Sağ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  76  BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KRONİK AĞRI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  77  The effect of physical activity and body mass index on menopausal symptoms... 04/07/2012 - 07/07/2012
  78  Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivitenin, Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi... 16/05/2012 - 20/05/2012
  79  Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar... 13/04/2012 - 15/04/2012
  80  Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Hastalar İçin de Yeterli mi?... 13/04/2012 - 15/04/2012
  81  How much are primary care physicans determined regarding lifestyle changes?... 13/10/2011 - 16/10/2011
  82  What do primary care physicians know and do regarding biopsychosocail approach... 19/05/2011 - 22/05/2011
  83  Hastalarin Aile Hekimi Secim Kriterleri ve Onceliklerinin Belirlenmesine 'Analitik Hiyerarsi Sureci'... 18/05/2011 - 22/05/2011
  84  Birinci Basamak Hekimleri Yaşam Tarzı Değişikliklerinde Ne Kadar Kararlı... 18/05/2011 - 22/05/2011
  85  Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve aşısı ile ilgili ne biliyorlar?... 18/05/2011 - 21/05/2011
  86  Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile İlgili Bilgilenme... 18/05/2011 - 22/05/2011
  87  Birinci Basamak Hekimleri: Eğitim Gereksinimleri Hakkında Ne Düşünüyor ve Ne Hissediyorlar?... 02/06/2010 - 05/06/2010
  88  Tıp öğrencilerinin huzurevi ziyaretleri yaşam kalitesine ne katar?... 01/04/2010 - 04/04/2010
  89  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  90  Medical students visits to a nursing home: What does it add to quality of life?... 04/09/2008 - 07/09/2008
  91  Education on reproductive health: It works!... 09/05/2008 - 11/05/2008
  92  Being a role model in early medical school years... 08/05/2008 - 11/05/2008
  93  Evaluation of introduction to clinics practice by third year students of Dokuz Eylul University... 08/05/2008 - 11/05/2008
  94  Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skil... 08/05/2008 - 11/05/2008
  95  Tıp eğitiminde portfolio kullanımı:DEÜTF öğrencilerinin gerçek hastayla ilk deneyimleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  96  Factors affecting the multiple drug use in elderly... 17/09/2007 - 20/09/2007
  97  Aktif Egitimde Multidispliner Bir Calisma Modulu... 09/06/2007 - 10/06/2007
  98  What do medical school residents think and know about family medicine in turkey... 19/10/2006 - 21/10/2006
  99  Evaluation of the trainning of peer trainers in sexual and reproductive health... 19/09/2006 - 22/09/2006
  100  Efficacy of family Physchian's Practice on Weight Loosing Programme... 19/09/2006 - 22/09/2006
  101  Integrative approach to family medicine recidency training programmes in Turkey... 27/08/2006 - 30/08/2006
  102  Postpartum Depresyon Sıklığı... 23/05/2006 - 26/05/2006
  103  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kliniğe Giriş Uygulamaları: Birinci Basamak D... 23/05/2006 - 26/05/2006
  104  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı (Modern Stork Legends)... 23/05/2006 - 26/05/2006
  105  Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması... 23/05/2006 - 26/05/2006
  106  Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Aile Hekimliği Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Düşünceleri... 23/05/2006 - 26/05/2006
  107  Health Beliefs in Turks Germans and Turks living in Germany... 08/05/2006 - 12/05/2006
  108  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamalarının Dönem 3 Öğrencileri ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  109  A New Method In Clinical Skills Practice: Peer Tutoring. WONCA EUROPE 2005- 11 th Conference of the ... 03/09/2005 - 07/09/2005
  110  Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi... 04/06/2005 - 05/06/2005
  111  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  112  What to people believe? Health culture in Turkey.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  113  Comparison of trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students.... 13/05/2004 - 16/05/2004
  114  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda b... 04/05/2004 - 07/05/2004
  115  Birinci basamak hekimlerinin organ bağışı konusundaki bilgi tutum ve davranışları... 04/05/2004 - 07/05/2004
  116  Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araş... 04/05/2004 - 07/05/2004
  117   What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk.... 16/10/2003 - 19/10/2003
  118  Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of Medical students for clinical ski... 16/10/2003 - 19/10/2003
  119  Lifestyle and health perception changes in first year medical students: early results of a cohort st... 16/10/2003 - 19/10/2003
  120  Clinical interview and physical examination: Challenges for practioners WONCA EUROPE 2003-9th Confer... 18/06/2003 - 21/06/2003
  121  Introdution to clinical skills program-opportunity for family medicine in Turkey... 09/06/2002 - 13/06/2002
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileri barsak seslerini tanımladı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  123  Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öykü Alma Performansının Değerlendirilmesi, Fa... 31/05/2002 - 01/06/2002
  124  Ülkemiz sağlık sisteminin birinci basamağında aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırı... 31/05/2002 - 01/06/2002
  125  Aile hekimliği iş sağlığı kesişmesi... 22/03/2002 - 24/03/2002
  126  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  127  İsteğe bağlı Küretaj: Bir doğum kontrol yöntemi... 20/04/2001 - 23/04/2001
  128  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri... 28/10/2000 - 29/10/2000
  129  Nasıl Algılanıyoruz; Bir Toplumsal İmaj Araştırması... 28/10/2000 - 29/10/2000
  130  Nasıl algılanıyoruz; bir toplumsal imaj araştırması.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  131  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  132  Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlıkta artan eşitsizlikler.... 20/05/2000 - 21/05/2000
  133  Aile Planlamasında erkekler nerede?... 14/10/1999 - 17/10/1999
  134  Gebelikten korunma yöntemlerinin kullanılmasında uygun eğitimin rolü.... 07/12/1995 - 08/12/1995
  135  Acil servislere yoğun başvuruların retrospektif analizi ve ilk başvuru hekimliği.... 25/11/1993 - 26/11/1993
 • NO AD TARIH
  1  Derin Ven Trombozu Tanısında Birinci Basamak Klinik Risk Skorlamasının Tanı değerinin Araştırılması...  1/2017 - 7/2018
  2  birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirme...  8/2015 - /
  3  Aile Hekimi Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve AHP Modelinde Uygulanması...  9/2008 - 9/2010
  4  izmir kent sağlık profili...  4/2007 - 1/2008
  5  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü Proje Ofisi Çalışma Grupları: Enerji Kullanımı Çalışma Grubu...  10/2007 - 12/2008
  6  Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitimlerinin Simüle Hasta ve Görsel Kayıt Kullanılarak Geliştirilmesi...  7/2006 - 8/2008
  7  İZMİR VALİLİĞİ HALKIN MEMNUNİYET DÜZEYİ ARAŞTIRMASI (HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ)...  12/2005 - 6/2006
  8  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı Projesi...  9/2005 - 9/2006
  9  Leylekten Günümüze Üreme Sağlığı...  12/2005 - 12/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016- Mayıs 2019
  2 Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Aralık 2015- Mart 2018
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  5 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Eylül 2013
  6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2010- Eylül 2010
  7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2010- Eylül 2010
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2007- Ağustos 2010
  10 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ağustos 2007- Ağustos 2010
  11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2007- Mayıs 2010
  12 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Ocak 2005- Ağustos 2008
  13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2004- Mayıs 2007