En

DOÇ.DR. HÜSEYİN BURAK BAYKARATIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2013
 • NO AD YIL
  1  Depresif bozuklukların ergenlerde yaşam kalitesi algısı üzerine etkisi [Effects of depressive d...  2017
  2  Validity and Reliability Analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale...  2016
  3  Assessment of physical morphological features of typically developing siblings of children who were ...  2016
  4  Evaluating emotional regulation in children with attention deficit and hyperactivity disorder and th...  2016
  5  Effectiveness And Adverse Effects Of MPH Treatment In Male Children Diagnosed With DMDD and ADHD: A ...  2016
  6  Ergenlerde Depresyon Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Kliniği...  2016
  7  Assesment for Sexual Abuse in a Case Presenting with Genital Herpes...  2015
  8  Psychopathology and Related Psychosocial Factors in Children with Office Discipline Referrals at Sch...  2015
  9  "Atomoxetine treatment may decrease striatal dopaminergic transporter availability after 8 weeks: pi...  2015
  10  A hypothermia case with early onset schizophrenia treated with clozapine...  2015
  11  Decreased Right Hippocampal Volumes and Neuroprogression Markers in Adolescents with Bipolar Disorde...  2015
  12  Correlations between amygdala volumes and serum levels of BDNF and NGF as a neurobiological markerin...  2015
  13  Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklar Üzerinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin ...  2015
  14  Otizm Spektrum Bozukluklarının Etiyolojisinde Genetik ve Epigenetik Etkenlerin Rolü...  2015
  15  The Validity and Reliability of The Social Communication Questionare-Turkish form in Autistic Aged 4...  2015
  16  forensic child and adolescent psychiatry: from field experiences to education standards...  2014
  17  Forensic child and adolescent psychiatry: From field experiences to education standards...  2014
  18  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  19  Preliminary investigation of association between indoor air quality and emergence of depressive symp...  2013
  20  Bir üniversitedeki adölesan ve erişkinlerde hasta bina sendromu belirtilerinin CO2 ile ilişkisin...  2013
  21  Anxiety correlates to decreased blood and prefrontal cortex IGF-1 levels in streptozotocin induced d...  2012
  22  Phenotypic Features in Autistic Individuals : The Finger Length Ratio (2D:4D), Hair Whorl, and Hand ...  2012
  23  Anksiyete Bozukluklari...  2012
  24  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  25  Increased hippocampal volumes in lithium treated adolescents with bipolar disorders: A structural MR...  2012
  26  Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuğu olan annelerin psikososyal özellikleri: Diyabetik kontro...  2012
  27  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?...  2011
  28  Ürolitiazis tanısı ile başvuran bir olguda Munchausen Sendromu ...  2010
  29  Risperidon versus haloperidol in children and adolescents with autism...  2010
  30  Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: possible ass...  2008
  31  Comparison of long-term efficacy and safety of risperidone and haloperidol in children and adolescen...  2008
  32  Otistik çocukların anne babalarında frontal loba özgü nörobilişsel özellikler...  2008
  33  Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri...  2008
  34  A case series of Turkish children and adolescents with bipolar spectrum disorder: a naturalistic cli...  2008
  35  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde ayaktan izlenen olgulardan DEHB ve/veya ÖÖB tanısı konan...  2008
  36  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
  37  Socio-demographic features and emotional-behavioral problems in a girl's orphanage in Turkey...  2006
  38  Mental health and communication skills training for the staff in a girls orphanage...  2005
  39  Çocuk ve ergenlerde beş farklı bozuklukta olanzapin kullanımı...  2002
  40  Bipolar I bozukluğu olan iki ergen olguda duygudurum düzenleyici ile birlikte olanzapin kullanım...  2002
  41  HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönleri...  2001
 • NO AD TARİH
  1  "Efficacy and Improvement Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalize... 10/05/2017 - 13/05/2017
  2  'a Genetic Imaging Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine... 10/05/2017 - 13/05/2017
  3  Metabolic and Safety Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalized Gro... 10/05/2017 - 13/05/2017
  4  'a Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing with... 10/05/2017 - 13/05/2017
  5  Otizm Spektrum Bozukluğu Olgularında Epilepsi Gelişimi Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?... 20/04/2016 - 24/04/2016
  6  Assessment of theory of mind and empathy skills of typically developing siblings of children diagnos... 29/08/2015 - 01/09/2015
  7  What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students?... 28/04/2015 - 30/04/2015
  8  Naturalistic long-term safety results of second-generation antipsychotics in hospitalized children a... 15/04/2015 - 19/04/2015
  9  Effectıveness And Adverse Effects Of Methylphenıdate Treatment In Chıldren Dıagnosed With DMDD a... 16/04/2014 - 20/04/2014
  10  Bir Olgu Sunumu: ?Erkek Olursam Annem Benden De Nefret Eder?... 09/04/2014 - 12/04/2014
  11  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  12  Tc 99m Trodat SPECT Changes in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: After 2 Mo... 29/10/2012 - 04/11/2012
  13  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in patients with attention deficit hyperactivity disorder in pre- ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  14  Assesment Of The Association Between Serum NGF and BDNF Levels And Hippocampus and Amygdala Volumes ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  15  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder after... 13/10/2012 - 17/10/2012
  16  Phenotypic Features in Individuals with autism: 2d/4d finger ratios, Hair Whorl and Hand Dominance P... 28/06/2012 - 01/07/2012
  17  Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirilmesi... 24/04/2012 - 27/04/2012
  18  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  19  Anksiyetenin Yaşa Bağlı Değişimi Prefrontal Korteks BDNF ve VEGF Seviyeleri İle Koreledir... 21/04/2012 - 23/04/2012
  20  "İmmatür Sıçanlarda Travmatik Beyin Hasarı İle Ortaya Çıkan Anksiyetede Serotoninin Ve Serot... 21/04/2012 - 23/04/2012
  21  Adölesan ve Erişkin Dönemdeki Ratlarda Kan Ve Hipokampal IGF-1 Seviyelerinin Spasyal Öğrenme ve... 21/04/2012 - 23/04/2012
  22  ADHD Tanısı ile İki Ay Atomoksetin Tedavisi Verilen 3 Hastada Tedavi Öncesi ve Sonrası Tc-99m ... 04/04/2012 - 08/04/2012
  23  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents Wit... 09/06/2011 - 11/06/2011
  24  Sosyal İletişim Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 26/04/2011 - 28/04/2011
  25  Serum brain derived neurotrophic factor levels of euthymic Turkish adolescents with bipolar disorder... 26/10/2010 - 31/10/2010
  26  Amygdala volumes in adolescents with bipolar disorder I... 26/10/2010 - 31/10/2010
  27  Psikiyatrik semptomları nedeniyle bir çocuk psikiyatrisi servisinde izlenen frontotemporal lob epi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  28  Bilişsel davranışçı grup terapisi öncesi ve sonrasında anksiyete tanısı almış çocuklar i... 25/04/2010 - 28/04/2010
  29  Anne-Babası boşanmış ve evli olan çocuklar ile onların annelerinin kaygı düzeylerinin ve bun... 14/04/2009 - 17/04/2009
  30  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde izlenen iki dezintegratif bozukluk olgusu: olgu sunumu... 14/04/2009 - 17/04/2009
  31  Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 14/04/2009 - 17/04/2009
  32  Ürolitiazis, ailesel akdeniz ateşi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile başvuran bi... 09/10/2008 - 12/10/2008
  33  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  34  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu le özgül öğrenme bozukluğu tanısı konan çocuklar... 02/09/2008 - 05/09/2008
  35  Long-term efficacy of risperidone and haloperidol in children and adolescents with autistic disorder... 19/05/2005 - 21/05/2005
  36  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ergen formunun Tü... 21/04/2005 - 24/04/2005
  37  Güçler ve güçlükler anketi (GGA) "strength and difficulties questionnaire-SDQ" ergen formunun T... 21/04/2005 - 24/04/2005
  38  Otistik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde risperidon ve haloperidolün uzun dönem etkinlik ve g... 21/04/2005 - 24/04/2005
  39  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis... 09/09/2004 - 12/09/2004
  40  Otistik çocukların anne-babalarında geniş otizm fenotipinin nörobilişsel görünümünün ara... 21/04/2004 - 24/04/2004
  41  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  42  Bir kız öğrenci yurdu personelinin ruh sağlığı ve iletişim becerileri eğitimi... 21/04/2004 - 24/04/2004
  43  Otistik bozuklukta risperidon ve haloperidolün etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması: ... 21/04/2004 - 24/04/2004
  44  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ebeveyn formunun T... 21/04/2004 - 24/04/2004
  45  Güçler ve güçlükler anketi "strength and difficulties questionaire-SDQ" anne-baba formunun Tür... 20/04/2004 - 24/04/2004
  46  Comparison of efficacy and tolerability of risperidone and haloperidol in children and adolescents w... 28/09/2003 - 01/10/2003
  47  Bir kız yetiştirme yurdunda sosyodemografik özellikler ve coşkusal-davranışsal sorunlar... 07/03/2003 - 09/03/2003
  48  Bipolar tip I bozukluklu iki ergen olguda akut mani tedavisinde, duygudurum düzenleyici ile birlikt... 15/03/2002 - 17/03/2002
  49  Çocuk ve ergenlerde beş farklı bozuklukta olanzapin kullanımı... 21/04/2001 - 24/04/2001
  50  Otistik bozukluk tanısı alan dört olguda risperidon kullanımı: açık uçlu bir çalışma... 28/04/1999 - 30/04/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk sağlığı izleminde sorun yaratan ağız alışkanlıkları( Bölüm 35) İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi...  2017
  2  Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, özgül fobi, sosyal fobi. Çocuk ve ergen psikiyatrisi temel kitabı...  2008
  3  Oyun çağı ve latans Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları...  2007
  4  Diğer yaygın gelişimsel bozukluklar Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları...  2007
 • NO AD TARIH
  1  İMMATÜR SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ANKSİYETEDE SEROTONİNİN VE SEROTONİN 2A RESEPTÖRÜNÜN ROLÜ...  2/2012 - /
  2  SIÇANLARDA DEĞİŞİK KARBONDİOKSİT SEVİYELERİNDE YAŞAMANIN DEPRESYON GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  5/2011 - /
  3  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 6-17 Yaş Arası Çocuklar ve Ergenlerde, Uzatılmış Salım Guanfasin Hidroklorid'in Dozunun En Uygun Duruma Getirilmesinin Etkinlik ve Güvenirliliği...  7/2011 - /
  4  İÇ HAVA KALİTESİ VE BEYİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  9/2009 - 9/2011
  5  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
  6  İntrauterin talidomid maruziyetinin beyin gelişimi üzerine etkisi: deneysel otizm modeli...  3/2007 - 3/2008
  7  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) için tedavi görmemiş çocuklar ve ergenlerde diğer erken standart bakımla karşılaştırılarak Atomoksetin Hidroklorür kullanımının işlevler üzerindeki uzun vadeli etkisiyle ilgili randomize, kontrollü, açık etiketli çalışma...  10/2006 - 8/2009
 • NO AD YIL
  1  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü...  2009
  2  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü...  2009
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2015-Devam ediyor