En

PROF.DR. ALİ BALCI TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Tıp Fakültesi Radyodiagnostik  2002
  Doçent  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Vertebral body bone mineral density in patients with lumbar spondylolysis: a quantitative CT study....  2017
  2  The importance of the M470V polymorphism...  2017
  3  Kalça Eklemi Çevresi Yumuşak Dokuları...  2016
  4  Measurement of regional trabecular bone attenuation of the knee following anterior cruciate ligament...  2016
  5  Increased Frequency of Hand Osteoarthritis in Patients with Primary Sjögren Syndrome Compared with ...  2016
  6  Paget's Disease Mimicking Bone Metastasis in a Patient with Neuroendocrine Tumor on 68Ga-DOTANOC PET...  2016
  7  Early and long-term changes in adjacent vertebral body bone mineral density determined by quantitati...  2016
  8  Prevalence of Inflammatory Back Pain and Axial Spondyloarthritis Among University Employees in Izmir...  2015
  9  Evaluation of an unusual ossicle by multi-detector computed tomography: Oppenheimer's ossicle...  2015
  10  Relationship between Foot Pain/Deformities and Risk of Fall in Patients with Rheumatoid Arthritis...  2015
  11  Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Kullanım Alanları...  2014
  12  Wrist fractures: sensitivity of radiography, prevalence, and patterns in MDCT...  2014
  13  Patients with psoriasis have an increased amount of epicardial fat tissue...  2014
  14  Pituitary apoplexy due to thyroxine therapy in a patient with congenital hypothyroidism...  2013
  15  Diyafram ve Göğüs Duvarı Patolojileri...  2013
  16  Pelvic Ewing sarcoma mimicking sacroiliitis....  2013
  17  Intralober pulmonary sequestration with arterial supply from two different origins: a case report....  2012
  18  Treatment of intracapsular femoral neck lesions: aggressive or conservative surgery?...  2012
  19  Quantitative brain diffusion-tensor MRI findings in patients with sickle cell disease....  2012
  20  Retrograde filling carotid-cavernous fistula: MSCT angiography findings....  2012
  21  Multislice Bilgisayarlı Tomografi ile Median Arkuat Ligament Sendromu Tanısı: Olgu sunumu...  2012
  22  Graves disease with exophtalmia in a two-year old child...  2011
  23  Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases...  2011
  24  Diagnosis of the vein of Galen aneurism with colour Doppler in the antenatal period...  2011
  25  neurological soft signs in behcet's disease...  2010
  26  increased amount of visceral fat in patients with psoriasis contributes to metabolic syndrome...  2010
  27  Life-Threatening Retroperitoneal Hemorrhage Due to Late Vitamin K Deficiency...  2010
  28  Astımı Taklit Eden Trakeanın Adenoid Kistik Karsinomu...  2010
  29  prevalance and clinical findings of primary headaches in people with multiple sclerosis...  2009
  30  is androgenetic alopecia a risk for atherosclerosis?...  2009
  31  The evaluation of early pulmonary involvement with high resolution computerized tomography in asympt...  2009
  32  increased carotid artery intima media thickness and impaired endothelial function in psoriasis...  2009
  33  Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu...  2009
  34  Isolated Cyst Hydatid: An Unusual Cause of a Mass in the Nape of the Neck...  2009
  35  the effect of coexisting foot deformity on disability in women patients with knee osteoarthritis...  2009
  36  the prevalence and significance of incidental middle ear and mastoid cavity abnormalities on mri in ...  2008
  37  Orak Hücre Hastalarında Sessiz Serebral Enfarkt Sıklığı...  2008
  38  gradual detorsion of torsioned rat testis attenuates ischemia reperfusion injury...  2008
  39  effects of a fixed payment method on demand for imaging tests in a university hospital...  2008
  40  the relationship between anti cyclic citrullinated peptide and bone mineral density and radiographic...  2008
  41  prevalence of abdominal ultrasonographic abnormalities in patients with sickle cell disease...  2008
  42  longterm effects of varicocele repair in intratesticular arterial resistance index...  2008
  43  effects of diffuse fatty infiltration of the liver on portal vein flow hemodynamics...  2008
  44  Tuberculous pleurisy after tumour necrosis factor-alpha antagonist usage: case report...  2008
  45  What a High Prevalence of Thyroid Nodules in Women!...  2008
  46  Multiple Sclerosis Co-Occuring with Myasthenia Gravis: Case Report...  2008
  47  ct assessment of main pulmonary artery diameter...  2008
  48  Thoracic Spine Compression Fracture During Isoniazid Induced-Seizures: Case Report...  2008
  49  Manyetik Rezonans Görüntülemede Rastlantısal Paranazal Sinüs Patolojilerinin Sıklığı ve Has...  2007
  50  Atypical Herpes Simplex Encephalitis with Extratemporal Involvement...  2007
  51  incidence of the retroaortic left renal vein in varicocele patients...  2007
  52  pulmonary hypertension in sickle cell disease: comorbidities and echocardiographic findings...  2007
  53  dimensions of internal jugular veins in turkish children aged between 0 and 6 years in resting state...  2007
  54  evaluation of the turbinate hypertrophy by computed tomography in patients with deviated nasal septu...  2007
  55  primary peripheral primitive neuroectodermal tumour of the orbit...  2007
  56  İnternal Juguler Flebektazi:İki Olgu Sunumu...  2007
  57  Bronşiektazili Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Swyer-James / Macleod Sendromu...  2007
  58  Relationship Between Body Mass Index and Diaphragmatic Eventrations...  2007
  59  Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Water's Grafisinin Değe...  2007
  60  Konka Bullosa Septal Deviasyon İlişkisi...  2007
  61  Hairy Polyp Arising from Oropharynx as a Cause of Neonatal Intermittent Respiratory Distress...  2007
  62  Hemorajik Kist ile Birlikte Prostat Adenokarsinoması: Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilm...  2006
  63  Paranazal Sinüs Varyasyonları ve Kronik Sinüzit Etyolojisindeki Rolü: BT Bulguları...  2006
  64  Serum Prostat-Spesifik Antijen Düzeyi Yüksekliği Olan Olgularda Prostat Biyopsi Örneklerinin Kü...  2006
  65  Laringeal Entübasyon Sırasında Tesadüfi Tanı: Lingual Osseöz Polipoid Lezyon: Osteom veya Kori...  2006
  66  Görünüm Özellikleri İle Meme Kanserini Taklit Eden Yağ Nekrozu...  2006
  67  Memenin Desmoid Tümörü...  2005
  68  tuberculous ileitis in a renal transplant recipient with familial mediterranean fever: gray-scale an...  2003
  69  Aortik İntramural Hematom Tanısında MRG...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Aşil Tendinopatisinde Eksantrik Egzersiz ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Tendon Kalınlı... 02/10/2018 - 06/10/2018
  2  Investigation of the effects of neuromuscular electrical stimulation in patients with pulmonary arte... 15/09/2018 - 19/09/2018
  3  Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Yürüme Hızının Periferal Kas Kuvveti, Rektus Femoris Kası ... 11/04/2018 - 15/04/2018
  4  NADİR GÖRÜLEN BİR EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ TUTULUMU : EL BİLEĞİ ARTRİTİ... 25/05/2017 - 27/05/2017
  5  Sleeve Gastrektominin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi: Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi Çalı... 15/12/2016 - 17/12/2016
  6  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi-Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisinin Ka... 24/11/2016 - 27/11/2016
  7  Nadir görülen inguinal kitle nedeni olarak inguinal osteokondroma: Olgu sunumu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  8  Spondilozis Saptanan Hastalarda Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi ile Vertebral Kemik Yoğunluğu ... 01/11/2016 - 05/11/2016
  9  Moral Lavallee Lezyonu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  10  Enflamatuar Eklem Hastalıkları Ayırıcı Tanısında Önemli Bir Bulgu: Hatchet İşareti... 01/11/2016 - 05/11/2016
  11  Nadir Bir Olgu Sunumu: Bizarre Parosteal Osteokondromatoz Proliferasyon: NORA LEZYONU... 01/11/2016 - 05/11/2016
  12  Behçet hastasında salmonella enteritdise bağlı miyozit, kas absesi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  13  Kafatası Bimastoid Çapının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesinin Cinsiyet Tayininde... 27/04/2016 - 30/04/2016
  14  Yaygın Cilt Kalınlaşması İle Başvuran Hastada Nadir Bir Tanı Olarak Eozinofilik Fasiit... 10/03/2016 - 12/03/2016
  15  Sıçanlarda mikroakım stimülasyonu ve sinir büyüme faktörü ile doku rejenerasyonun gösterilm... 06/11/2015 - 07/11/2015
  16  Schmorl nodülü saptanan hastalarda kantitatif BT ile vertebral kemik mineral yoğunluğu ölçüm... 21/10/2015 - 25/10/2015
  17  Epigastrik Kitle ile Başvuran Anormal Uzun Ksifoid Prosesli Olguda Radyolojik Görüntüleme Bulgul... 21/10/2015 - 25/10/2015
  18  İliotibial band sendromunun nadir bir nedeni: femur lateral kondil yerleşimli osteokondroma... 21/10/2015 - 25/10/2015
  19  Uyluk arkasında lokalize ağrının nadir bir nedeni: gluteus maksimus kalsifik tendiniti radyoloji... 21/10/2015 - 25/10/2015
  20  Tibial Sinir Sıkışmasının Nadir Bir Sebebi: Fiksasyon Materyali... 21/10/2015 - 25/10/2015
  21  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Abdominal Anatomi Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümünü Etki... 11/11/2014 - 16/11/2014
  23  F-18 FDG PET-BT de metastazı taklit eden kemiğin Paget hastalığı olguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  24  Galyum 68 DOTANOC PET-BT de tutulum gösteren bir Paget hastalığı olgusu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  25  Osteogenezis İmperfekta'lı İleri Yaş Bir Olgu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  26  Spondilolistezisli hastalarda kantitatif bilgisayarlı tomografi ile spinal osteoporozun değerlendi... 11/11/2014 - 16/11/2014
  27  Pelvik Kot ve Servikal Kot Anomalisi Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu... 11/11/2014 - 16/11/2014
  28  Measurement of regional bone density of the knee following anterior cruciate ligament rupture by CT... 23/09/2014 - 27/09/2014
  29  El Bileği Kırıklarında Direkt Radyografinin Tanısal Etkinliğinin Çok Kesitli Bilgisayarlı To... 06/11/2013 - 10/11/2013
  30  Nadir bir kemikçik olan Oppenheimer Kemikçiği'nin çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değer... 06/11/2013 - 10/11/2013
  31  Meme kitlelerin karakterizasyonuna difüzyon ağırlıklı görüntülemenin katkısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  32  erlenmeyer flask deformitesinin nadir bir nedeni: pyle hastalığı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  33  Epifiz tutulumu da gösteren nadir bir Erdheim-Chester hastalığı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  34  Posterior Spinal Enstrümentasyon Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi ... 06/11/2013 - 10/11/2013
  35  Prevelance Of Inflammatory Back Pain and Axial Spondyloarthritis Among University Employees In Izmir... 26/10/2013 - 30/10/2013
  36  increased amount of epicardial fat in patient with psoriasis... 02/10/2013 - 06/10/2013
  37  Increased Frequency of Hand Osteoarthritis in Patients with Primary Sjogren's Syndrome: Is there a R... 12/06/2013 - 15/06/2013
  38  Gebeliğin portal venöz dalga akım formlarına etkileri... 28/10/2011 - 02/11/2011
  39  Orak hücre anemili hastalarda tiroid Doppler ultrasonografi bulguları... 28/10/2011 - 02/11/2011
  40  Retrograd dolan karotikokavernöz fistül: Multidedektör bilgisayarlı tomografi bulguları... 28/10/2011 - 02/11/2011
  41  Konjenital Radioulnar Sinositoz(KRUS)... 28/10/2011 - 02/11/2011
  42  Malign Melanom Bilateral Meme Metastazı US ve MR Bulguları Olgu Sunumu... 28/10/2011 - 02/11/2011
  43  Ensefalosel Tanısında Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme: 5 Olgu... 28/10/2011 - 02/11/2011
  44  Pulmoner sekestrasyonun renkli Doppler US ile prenatal dönemde tanısı... 28/10/2011 - 02/11/2011
  45  Median arkuat ligament sendromu, Multislice BT ile tanısı... 28/10/2011 - 02/11/2011
  46  Galen ven anevrizmasının antenatal dönemde renkli Doppler US ile tanısı... 28/10/2011 - 02/11/2011
  47  Sistosarkoma Filloides US, RDUS, Mamografi, DAG ve H-MRS bulguları olgu sunumu... 28/10/2011 - 02/11/2011
  48  İleri Yaşta Tanı Alan Bartter Sendromlu Bir Olgu... 25/05/2011 - 29/05/2011
  49  Klippel Trenaunay Sendromu: MR ve MR Venografi Bulguları... 19/05/2011 - 21/05/2011
  50  Dalak İnflamatuar Psödotümörü: Konvansiyonel ve Difüzyon MR Bulguları... 19/05/2011 - 21/05/2011
  51  Nadir Bir Olgu: Nazal Kondroma... 19/05/2011 - 21/05/2011
  52  Morel-Lavalleé Sendromu MR Bulguları... 19/05/2011 - 21/05/2011
  53  Ektopik Nörohipofizde MR Bulguları... 19/05/2011 - 21/05/2011
  54  Lipoid Proteinozis (Urbach-Wiethe Disease) Olgusunda Beyin MR Bulguları... 19/05/2011 - 21/05/2011
  55  Orak Hücre Hastalarında Kantitatif Beyin Difüzyon Tensör Görüntüleme Bulguları... 08/11/2010 - 11/11/2010
  56  Sessiz İskemik Beyaz Cevher Lezyonları Olan Genç Yetişkinlerde Metabolik Sendrom, Prematür Ater... 08/11/2010 - 11/11/2010
  57  Beta Talasemi Major Hastalarında Pankreas Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgul... 08/11/2010 - 11/11/2010
  58  6. Sinir Agenezisi Bulunan Bir Olgunun MRG Bulguları... 08/11/2010 - 11/11/2010
  59  Geç Tanı Konan Bir Bronkoalveoler Karsinom Olgusu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  60  Neurological soft signs in Behçet's disease... 20/06/2009 - 24/06/2009
  61  Psoriyaziste visseral yağ birikiminin metabolik sendromla ilişkisi... 05/05/2009 - 09/05/2009
  62  Androgenetik Alopesi Subklinik Ateroskleroz İçin Risk Oluşturur mu?... 05/05/2009 - 09/05/2009
  63  Atipik Klinik Tabloyla Başvuran Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu... 08/04/2009 - 12/04/2009
  64  Postmenopozal Osteoporozda Paravertebral Kas Kalınlığı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  65  Kienböck Hastalığı: Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  66  The Relationship Between Falling Risk and Foot Musculoskeletal Disorders in Patients with Rheumatoid... 03/06/2008 - 06/06/2008
  67  Combination of Calcipotriol Ointment and Betamethasone Dipropionate Ointment in Treatment of Morphoe... 22/05/2008 - 25/05/2008
  68  İnflamatuar bel ağrısı ile gelen hastada sakrumda osteoid osteoma... 14/05/2008 - 18/05/2008
  69  Psoriasisli Hastalarda Subklinik Aterosklerozun Ultrasonografik Bulguları... 06/05/2008 - 10/05/2008
  70  Manyetik Rezonans Görüntülemede İnsidental Paranazal Sinüs Patolojilerinin Sıklığı ve Olgu ... 27/10/2007 - 31/10/2007
  71  Ana Pulmoner Arter Çapının Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  72  Poliklinik Hastaları İçin Vaka Başı Sabit Ödeme ve Radyolojik İşlemler... 23/10/2007 - 26/10/2007
  73  The Effect of Coexisting Foot Deformity on Disability in Women Patients with Knee Osteoarthritis... 13/06/2007 - 16/06/2007
  74  Maksiler Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Water's Grafisinin Değer... 26/05/2007 - 31/05/2007
  75  Görünüm Özellikleri ile Meme Kanserini Taklit Eden Yağ Nekrozu; Olgu Bildirisi... 11/10/2006 - 15/10/2006
  76  Varikoselektomi Operasyonunun İntratestiküler Arterial Rezistif İndex Değerleri Üzerine Olan Et... 11/10/2006 - 15/10/2006
  77  Memenin Desmoid Tümörü; Olgu Bildirisi... 11/10/2006 - 15/10/2006
  78  Diffüz Karaciğer Yağlanmasının Portal Ven Akım Hemodinamisi Üzerine Olan Etkileri... 11/10/2006 - 15/10/2006
  79  A case of spontaneous subcutaneous head and neck emphysema... 07/09/2006 - 10/09/2006
  80  Diz Eklemi Osteoartriti: Klinik Skor, Direkt Radyografik Sınıflama ve MR Bulgularının Korelasyon... 26/10/2005 - 30/10/2005
  81  Bronşiektazili Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Swyer-James/Macleod Sendromu... 19/10/2005 - 23/10/2005
  82  TNF- Alfa Antagonisti Kullanımına Bağlı Tüberküloz Plörezi Gelişen Bir Ankilozan Spondilit O... 19/10/2005 - 23/10/2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pediatride Doz Azaltmada Görüntüleme Yöntemleri ve Algoritm Pediatride Radyasyon Riskleri ve Korunma...  2012
  2  Dirsek MRG Kas-İskelet Manyetik Rezonans Uygulamaları...  2007
 • NO AD TARIH
  1  3 Boyutlu Yazıcı ve Elektroegirme Yöntemleri ile Hidrojel ve Selüloz Tabanlı Menisküs Doku Iskeleleri Üretimi...  10/2017 - /
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2017- Aralık 2017
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı, Mayıs 2017-Devam ediyor
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2017-Devam ediyor