En

UZM.DR. HASAN OĞUZ ÇETİNAYAK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  2002
 • NO AD YIL
  1  Long-Term Survival With Salvage Surgery in Persistent Lung Cancer...  2019
  2  The effect of music listening intervention applied during radiation therapy on the anxiety and comfo...  2019
  3  Role of N-Acetyl Cysteine and Acetyl-L-Carnitine Combination Treatment on DNA-Damage-Related Genes I...  2019
  4  Geriatrik Hastalarda Meme Kanseri...  2018
  5  Outcomes of Surgery and Craniospinal Radiotherapy for Adult Patients with Medulloblastoma...  2017
  6  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effect of Valproic acid and Doxycycline independent from Matrix...  2016
  7  Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity...  2016
  8  Elective superior mediastinal dissection for laryngeal carcinoma involving subglottis...  2014
  9  Patterns of cervical lymph node metastases in oral tongue squamous cell carcinoma: implications for ...  2014
  10  Improvement of colonic healing by preoperative oral partially hyfrolized guar gum (Benefiber®) in r...  2013
  11  The prognostic value of tumor-stroma proportion in laryngeal squamous cell carcinoma....  2013
  12  Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers...  2012
  13  Tumor budding as a prognostic marker in laryngeal carcinoma...  2009
  14  Assessment of treatment-related thyroid dysfunction in patients with head and nevk cancer...  2008
  15  MALIGNANT PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL (pPNET) OF TONQUE...  2007
  16  Ameliyat sonrası radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve progno...  2006
  17  Paranazal sinüs tümörlerinde radikal ve adjuvan radyoterapi sonuçları...  2006
  18  PRIMARY GLIOBLASTOMA MULTIFORME IN YOUNGER PATIENTS: A SINGLE -INSTITUTION EXPERIENCE...  2006
  19  Mide karsinomlarında poliklinik şartlarında postoperatif konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilir...  2006
  20  Prognostic factors in limited-stage small cell lung cancer of patients treated with combined modalit...  2006
  21  Prognostic factors in early glottic carcinoma: implications for treatment...  2005
  22  The ımportance of axtracapsular extension of axillary lymph node metastases ın breast cancer....  2004
  23  Accelerated radiotherapy in locally advanced head neck carcinomas:are concomittant boost and chemoth...  2002
  24  Toraksa Sınırlı Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Kombine Tedavi Sonuçları...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Nazofarenks kanserlerinde güncel radyoterapi sonuçlarına kemoterapinin etkisi... 07/03/2019 - 10/03/2019
  2  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 04/10/2018 - 07/10/2018
  3  Isolated central nervous system Non-Hodgkin lymphoma... 26/09/2018 - 29/09/2018
  4  HİPOFARENKS KANSERLERİNİN RUTİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ TEKNİĞİ PROGNOZU ETKİLİYOR MU?... 27/04/2018 - 01/05/2018
  5  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KARSİNOMLU HASTAL... 27/04/2018 - 01/05/2018
  6  KEMORADYOTERAPİ UYGULANMIŞ GLİOBLASTOMA TANILI HASTALARDA MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİN PROGNOZA ET... 27/04/2018 - 01/05/2018
  7  FFF ENERJİ VE VMAT TEKNİĞİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN TÜMÖRLÜ HASTALARDA E... 27/04/2018 - 01/05/2018
  8  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  9  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  10  Farklı tekniklerle radikal radyoterapi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomlu hastalard... 08/03/2018 - 11/03/2018
  11  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Ototoksisitenin Oluşturulması... 10/11/2017 - 12/11/2017
  12  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Oluşturulan Ototoksisitenin Etkilerinin Doku ve Fonksiyonel Düzeyde... 22/09/2017 - 22/09/2017
  13  Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... 15/06/2017 - 18/06/2017
  14  İzole Santral Sinir Sistemi Lenfoması... 19/04/2017 - 23/04/2017
  15  BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN IŞINLAMA... 24/11/2016 - 27/11/2016
  16  PROFİLAKTİK KRANİAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ HASTALARDA İKİNCİ SERİ KRANİAL RADYOTERAPİ ETK... 24/11/2016 - 27/11/2016
  17  Timoma ve Timik karsinomlu 36 hastada radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendi... 24/11/2016 - 27/11/2016
  18  Lokal İleri Evre Khdak'nde RT ve KT Sonrası Persistan Hastalıkta Kurtarma Cerrahisi İle Uzun Sa... 24/11/2016 - 27/11/2016
  19  The Effects of Acetyl-L-Carnitine on Ciplatin and Radiaton Induced Apoptosis Treatment on Medullobla... 27/10/2016 - 30/10/2016
  20  A Single Center Experience of a Treatment for Medulloblastoma... 19/10/2016 - 22/10/2016
  21  Medulloblastom tedavi deneyimimiz... 04/05/2016 - 08/05/2016
  22  PELVİK IGRT UYGULANAN HASTALARDA, MESANE DOLULUĞUNUN TEDAVİ ÖNCESİ ULTRASONOGRAFİ ÖLÇÜMÜ (... 20/04/2016 - 24/04/2016
  23  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  24  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  25  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  26  PRİMER TÜMÖR BÖLGESİNE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ WİLMS TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLAR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  27  ERKEN EVRE LARENKS KARSİNOMLU 307 HASTADA RADİKAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLE... 20/04/2016 - 24/04/2016
  28  The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: N... 30/06/2015 - 03/07/2015
  29  The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf... 18/05/2015 - 19/05/2015
  30  The Role of N-Acetyl Cysteine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Treatme... 30/04/2015 - 03/05/2015
  31  The Effect of Acetyl-L-Carnitine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Trea... 30/04/2015 - 03/05/2015
  32  Derece 4 Glial Tümörlü Hastalarda Konformal Radyoterapi Ve Temozolomid Sağkalımda Ne Değiştir... 22/04/2015 - 26/04/2015
  33  Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 v... 22/04/2015 - 26/04/2015
  34  What Did Conformal Radiotherapy and Temozolomide Change in Ptients With Grade-IV Glial Tumours?... 27/03/2015 - 28/03/2015
  35  The İmpact of Dıfferent Radıotherapy Technıques on Treatment Outcome of Hypopharyngeal Carcınom... 12/02/2015 - 14/02/2015
  36  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 13/05/2014 - 17/05/2014
  37  Radikal Radyoterapi Uygulanmış Hipofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Yönteminin Sonuçlara Etkis... 23/04/2014 - 27/04/2014
  38  T2N0 Glottik Larenks Karsinomlu Hastalarda Radikal Radyoterapi ile Yerel-Bölgesel Kontrol Sonuçlar... 23/04/2014 - 27/04/2014
  39  Vulva Kanserinde Dokuz Eylül Radyoterapi Sonuçları... 23/04/2014 - 27/04/2014
  40  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 30/10/2013 - 03/11/2013
  41  The Effects of Protective agents against Cisplatin and Radiotherapy Induced Cell Death... 24/10/2013 - 26/10/2013
  42  Treatment Results and Prognostic Factors after Reirradiation of Nasopharyngeal Carcinoma... 20/06/2013 - 22/06/2013
  43  Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Naso... 20/06/2013 - 22/06/2013
  44  Adjuvan kemoradyoterapi / radyoterapi uygulanan pankreas kanserli hastalarda sağkalım sonuçları ... 19/04/2013 - 23/04/2013
  45  Dil kanserlerinde boyun metastazlarının bölgelere göre dağılımı ve boyun diseksiyonu tipinin... 10/10/2012 - 14/10/2012
  46  The prognostic value of propotion of tumor in layringeal squamous carcinoma... 08/09/2012 - 12/09/2012
  47  İzosentrik non-koplanar 5-7 alan konformal radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda te... 19/04/2012 - 23/04/2012
  48  Adjuvan konformal radyoterapi uygulanmış yüksek dereceli glial tümörlü hastalarda tedavi sonu... 19/04/2012 - 23/04/2012
  49  Kemoradyoterapi uygulanmış yüksel dereceli glial tümörlü hastalarda sağkalım sonuçları ve ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  50  T2N0 Glottik larenks karsinomlu hastalarda radikal radyoterapi ile yerel-bölgesel kontrol ve hedef ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  51  Radikal radyoterapi uygulanmış lokal ileri larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarının değ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  52  Erişkin Medulloblastom tanılı hastalarda cerrahi ve kraniospinal radyoterapi sonuçları... 19/04/2012 - 23/04/2012
  53  Baş-Boyun kanserleri radyoterapisinde hedef volüm saptanmasında füzyon tekniği... 19/04/2012 - 23/04/2012
  54  Orofarenks kanserlerinde farklı açılı step and shoot yoğunluk ayarlı radyoterapi ve nonkplanar... 19/04/2012 - 23/04/2012
  55  İkinci seri radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız ve prognos... 19/04/2012 - 23/04/2012
  56  Larenks kanserlerinde retrosternal diseksiyon spesmeninde metastaz sıklığı... 26/10/2011 - 30/10/2011
  57  Onkoloji doktorları kanserde palyatif bakım tedavisi koşulları hakkında ne düşünüyorlar... 20/04/2011 - 24/04/2011
  58  Radikal Radyoterapi uygulanan Yerel ileri Larenks kanserli hastalarda tedavi sonuçları... 20/04/2011 - 24/04/2011
  59  Radikal Radyoterapi Uygulanan Erken Evre Cilt Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçları... 20/04/2011 -
  60  Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının kar... 27/10/2010 - 31/10/2010
  61  Oral Mukozal Malignitelerde Tümör,Stroma ve Sağkalım İlişkisi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  62  Parsiyel Larenjektomi Sonrası Radyoterapi: Gerekliliği ve Sorunlar... 21/04/2010 - 24/04/2010
  63  Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Aydınlatılmış Onamın Kalıcılığın... 21/04/2010 - 25/04/2010
  64  Nazofarenks Kanserlerinde Konformal Radyoterapi Erken Sonuçlarımız... 21/04/2010 - 25/04/2010
  65  Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  66  Larenks karsinomlarında tümör tomurcuklanmasının prognostik önemi... 21/04/2009 - 26/04/2009
  67  Yerel ileri evre hipofarenks kanserli hastalarda radikal radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik f... 19/04/2008 - 23/04/2008
  68  Yüksek dereceli glial tümörlerde GTV tanımlamasında BT ve MR görüntülemeleri arasındaki far... 19/04/2008 - 23/04/2008
  69  Nazofarenks ve Orofarenks kanserlerinde konformal radyoterapi erken sonuçlarımız... 19/04/2008 - 23/04/2008
  70  Semptomatik hemanjiom tanılı hastalarda radyoterapi sonuçları... 19/04/2008 - 23/04/2008
  71  Yüksek dereceli glial tümörlerde manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme (MRSG)-klinik hed... 19/04/2008 - 23/04/2008
  72  Nazofarenks kanserlerinde üç boyulu konformal radyoterapi planlama protokolümüz.... 14/11/2007 - 18/11/2007
  73  Effects of preoperative Benefiber on colonic anastomotic healing in a rat model of preoperative radi... 23/05/2007 - 26/05/2007
  74  Profilaktik Kranyal ışınlama uygulanan (PKI) küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda yinel... 19/04/2007 - 23/04/2007
  75  Comparing ultrasound with comptuterized tomography images to choose electron energy for boost field ... 08/10/2006 - 12/10/2006
  76  Assesment of the accuracy of treatment fields with electronic portal imaging device (EPID) in breast... 08/10/2006 - 12/10/2006
  77  Comparing ultrasound with comptuterized tomography images to choose electron energy for boost field ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  78  Assesment of the accuracy of treatment fields with electronic portal imaging device (EPID) in breast... 13/09/2006 - 16/09/2006
  79  Sıçanlarda preoperatif radyoterapinin sol kolon anastomozu üzerindeki olumsuz etkilerinin kısmen... 24/05/2006 - 28/05/2006
  80  TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİKLERİNİN 1995-2005 YILLARI ARASINDA İNDEKS DERGİLERDE YAYIML... 19/04/2006 - 23/04/2006
  81  Meme Koruyucu cerrahi uygulanmış meme kanserli hastaların radyoterapisinde boost alanı elektron ... 19/04/2006 - 23/04/2006
  82  TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DİSİPLİNİNDE İNTERNETİN YERİ... 19/04/2006 - 23/04/2006
  83  Meme Koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan hastaların elektronik portal görüntüleme il... 19/04/2006 - 23/06/2006
  84  Sıçanlarda preoperatif radyoterapinin sol kolon anastamozu üzerine olumsuz etkilerinin kısmen hi... 18/10/2005 - 20/10/2005
  85  Definitif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Olgularda Tedavi Ö... 20/04/2005 - 24/04/2005
  86  Sıçanlarda preoperatif radyoterapinin sol kolon anastomozu üzerindeki olumsuz etkilerinin kısmen... 14/04/2005 - 17/04/2005
  87  Prognostic factors in soft tissue sarcoma patients treated with postoperative radiotherapy... 24/10/2004 - 28/10/2004
  88  Accelerated radiotherapy in locally advanced head-neck carcinomas: concomittant boost radiotherapy a... 24/10/2004 - 28/10/2004
  89  Evaluation of combined treatment modality results in limited-stage small cell lung cancer... 14/10/2004 - 17/10/2004
  90  The treatment results of 129 patients, with non-small cell lung cancer (nsclc) tread with radical ra... 14/10/2004 - 17/10/2004
  91  Paranazal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 25/09/2004 - 28/09/2004
  92  Bir Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde konkomitan kemoradyoterapi uygulanabilirliği ve erken yan etki... 21/04/2004 - 25/04/2004
  93  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu (KHDAK) 129 Olguda Definitif Radyoterapi(DRT) sonuçla... 21/04/2004 - 25/04/2004
  94  Yerel ileri evre baş-boyun kanserli hastalarda akselere radyoterapinin (konkomitan boost) yataksız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  95  Postoperatif radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik ... 21/04/2004 - 25/04/2004
  96  Toraksa sınırlı küçük hücreli akciğer kanserlerinde kombine tedavi sonuçları... 21/04/2004 - 25/04/2004
  97  Radyasyon Onkolojisinde bilgi aktarım sistemi (RTİS)... 21/04/2004 - 25/04/2004
  98  DEÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 1991-2001 yılları arasında tedavi edilen olgulara a... 23/04/2003 - 27/04/2003
  99  Kanserli hastalarda radyoterapi kullanım sıklığı:DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ 1993-1994 deneyi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  100  Definitif tedavi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomunda prognostik faktörler... 23/04/2003 - 27/04/2003
  101  The importance of extracapsuler extension of axillary lymph node metastases in breast cancer.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  102  Assesment of treatment related thyroid dysfunction in patients with head and neck cancer... 17/09/2002 - 21/09/2002
  103  The influence of the surgeon's knowledge of the radiation oncology on the choice of surgical treatme... 17/09/2002 - 21/09/2002
  104  Assesment of quality assurance in the training radiation oncology centers in Turkey.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  105  CERRAHLARIN RADYASYON ONKOLOJİSİNE BAKIŞI İLE MEME KANSERİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ ETKİLEŞİ... 20/04/2002 - 23/04/2002
  106  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 20/04/2002 - 23/04/2002
  107  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda yinelemeyi etkileyen faktörlerin analizi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  108  Meme karsinomlarının aksiller lenf nodu metastazlarında perikapsüler invazyonun önemi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  109  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda yinelemeyi etkileyen faktörlerin analizi.... 22/09/2001 - 26/09/2001
  110  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 22/09/2001 - 26/09/2001
  111  KANSERE BAĞLI SEMPTOMLAR-HASTALARIMIZ NELER HİSSEDİYOR?... 30/04/2001 - 04/05/2001
  112  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda relapsı etkileyen faktörlerin analizi.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  113  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 30/04/2001 - 04/05/2001
  114  Paranasal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 26/03/2000 - 29/03/2000
  115  Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... 26/03/2000 - 29/03/2000
  116  ORTOGONAL SAHA IŞINLAMALARINDA DİVERJANS UYUM TEKNİĞİ İLE ARALIK BIRAKMA TEKNİĞİNİN RANDO-... 26/03/2000 - 29/03/2000
  117  KANSER HASTALARINDA TANI GECİKMESİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 27/04/1999 - 01/05/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  HÜCRE VE ORGANELLERİ, KANSER BİYOLOJİSİ TEMEL VE KLİNİK RADYOTERAPİ...  2013
 • NO AD TARIH
  1  KEMORADYOTERAPİ ALAN BAŞ - BOYUN KANSERLİ HASTALARDA ORAL MUKOZİT YÖNETİMİNDE BAL TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ...  6/2018 - /
  2  KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI OTOTOKSİSİTE VE DARBEPOETİNİN ETKİSİ...  12/2016 - /
  3  Asetil-L-Karnitin ve N-Asetil-Sisteinin House Ear Instıtute-Organ Corti 1 (HEI-OC1) Ve İnsan Medulloblastom Hücreleri Üzerinde Sisplatin Ve Radyasyon Toksisitesi Üzerine Etkileri...  1/2013 - 6/2015
  4  Sıçan ince barsak radyoterapi modelinde Metalloproteinazların Erken inflamasyon süreçlerine etkileri...  2/2010 - /
 • NO AD YIL
  1  EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ...  2001
  2  POSTER ÖDÜLÜ...  1999
  3  POSTER ÖDÜLÜ...  2010
  4  XI. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ SEMPOZYUMU POSTER ÖDÜLÜ...  2017
 • NO AD YIL
  1  The European Society for Therapeutic Radiology and Oncology  2003