En

PROF.DR. ÖZLEM ÇAKIR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği  1994
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk.Böl.  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve End. İliş.(İnsan Kaynakları)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2006
  Doçent  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyal Politika Bilim Alanı  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Reklam Ajanslarında Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Ergonomik Faktörler Üzerine Betimsel...  2015
  2  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geiştirmedeki Rölünün Kar...  2015
  3  Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Meta-Analiz Çalışması İle Değerlendirilmesi...  2015
  4  Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi...  2015
  5  Çalışma Yaşamında Şiddet ve Suç Olgularının Önlenmesinde Bilgi İfşasının Yeri...  2015
  6  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geliştirmedeki Rolünün Kar...  2015
  7  Retirees perceptions of quality of life...  2014
  8  Phenomenon of working after retirement and its relation with quality of life in Turkey...  2014
  9  Sağlık Çalışanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Ücret Adaleti Algısı: Tepec...  2014
  10  Generation Y in Turkish Context: Multiple Foci Research...  2013
  11  Avrupa Birliği'nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler...  2009
  12  Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu...  2008
  13  The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey...  2008
  14  İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği...  2007
  15  İkili Bağlılık: Hem Sendikaya Hem de İşletmeye Bağlı Olunabilir mi?...  2006
  16  Sosyal Dışlanma...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Yaşlı İstihdamına Yönelik Politikalar... 05/09/2018 - 07/09/2018
  2  Reklam ajanslarında çalışanların motivasyonunu etkileyen ergonomik faktörler üzerine betimsel... 02/10/2015 - 04/10/2015
  3  Emeklilik Hazırlık Programlarının, Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geliştirmedeki Rolünün Kar... 02/10/2015 - 04/10/2015
  4  Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi... 15/05/2015 - 17/05/2015
  5  Dış Göçler: Bulgaristan'dan İzmir'e Gelen Türk Soylu Göçmenler ve Kamusal Hayatta Görünür... 25/11/2014 - 26/11/2014
  6  20.ulusal ergonomi kongresi Şehirlerarası Otobüs Şoförlerinin Çalışma Koşulları: Betimsel ... 26/09/2014 - 27/09/2014
  7  Phenomenon of Working After Retirement and Its Relation with Quality of Life in Turkey... 06/02/2014 - 08/02/2014
  8  Retirees Perceptions of Quality of Life... 06/02/2014 - 08/02/2014
  9  Türkiye'de Emeklilik Sürecinde Yeniden Çalışma Olgusu ve Yaşam Kalitesi İlişkisi... 05/10/2013 - 06/10/2013
  10  Günlük Yaşam Aktiviteleri - Yaşam Kalitesi: Psikolojik Ve Fiziksel İyilik Hali İlişkisi: Tür... 27/09/2013 - 29/09/2013
  11  Generation "Y" in Turkish Context: Multiple Foci Research... 26/04/2013 - 27/04/2013
  12  Kamu Yönetimi Yapılanmasında Müzakereci Ortamlarda Yönetişim Etiği: Türkiye'de Kent Konseyle... 23/07/2011 - 25/07/2011
  13  Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Üniversite Öğrenciler... 13/10/2009 - 16/10/2009
  14  Çalışma Yaşamında Öğrenilmiş Güçlülük ve İş Stresi ile Başa Çıkmada Rolünü Belirl... 21/05/2009 - 23/05/2009
  15  The Antecedents and Outcomes of Union Commitment in Turkey... 09/05/2007 - 12/05/2007
  16  Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler... 16/11/2006 - 18/11/2006
  17  Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları... 07/10/2004 - 09/10/2004
  18  Bir Kamu Bankasında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktöler... 25/10/2001 - 26/10/2001
 • NO AD YIL
  1  Emekliliğin Psiko-Sosyal Boyutu...  2011
  2  Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri...  2006
  3  İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler...  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenlerin Çalışma Yaşamına İlişkin Tespitler Dış Göçler...  2013
  2  Bilgi İşçilerini Örgütte Tutma: Örgütsel Bağlılık Yönetimi Bilgi Çağında Yönetim...  2013
  3  Öğrenilmiş Güçlülük ve Çalışma Yaşamı Çalışma Yaşamında Davranış...  2009
  4  Yeni Çalışma Biçimleri ve İşe İlişkin Tutumlar Çalışma Yaşamında Dönüşümler...  2002
 • NO AD TARIH
  1  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  2  İş ve Özel Yaşam Dengesini Sağlamayı Etkileyen Değişkenlerin Tespitine Yönelik Meta-Analiz Destekli Saha Araştırması...  3/2015 - 3/2016
  3  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  4  İş ve Meslek Danışmanı Eğitimi Projesi...  10/2011 - 11/2011
  5  Türkiye'de Emeklilerin Yaşam Kalitesini Geliştirmede Öncelikli Faktörlerin Belirlenerek Stratejik Plan Oluşturulması...  10/2011 - 4/2013
  6  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
  7  İşgücünün Niteliği Açısından Türkiye'de İktisadi-İdari Bilimler Eğitimi ve İş Dünyasının Beklentileri...  6/2003 - 6/2006
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2018-Devam ediyor
  2 Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreter Vekili, Haziran 2017- Eylül 2017
  3 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Aralık 2018
  4 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Kasım 2017
  5 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Ekim 2016- Kasım 2017
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2015- Mayıs 2016
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2015- Mart 2018
  8 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  9 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2013- Mart 2016
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2013- Mart 2016
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2012- Mart 2015
  12 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  13 Rektörlük Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Kariyer Planlama Birimi Koordinatörü, Ağustos 2011- Kasım 2017
  14 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Mart 2013
  15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2009- Mart 2012