En

YRD.DOÇ.DR. NESLİHAN ÜNVERDİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Fen bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Programı  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Programı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Kamu Yararı Odaklı Kentsel Markalaşma Süreci: Çanakkale Örneği...  2017
  2  New Buildings in Traditional Fabric: The Çanakkale Case...  2016
  3  Integration of paratransit systems with inner-city bus transport: the case of Izmir...  2016
  4  EFFECT OF URBAN PLANNING DECISIONS ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL LANDS IN U...  2016
  5  The Role of the Urban Renewal Projects on the Reshaping of the Cities: İzmir (Turkey) Case...  2015
  6  Konya İli Sanayi Sektöründe Ağırlıklı Olarak Yer Alan Üç Sanayi Sektörünün (Ayakkabı ve...  2009
  7  Konya İli Sanayi Sektöründe Ağırlıklı Olarak Yer Alan Üç Sanayi Sektörünün (Ayakkabı ve...  2009
  8  Konya İli Sanayi Sektöründe Ağırlıklı Olarak Yer Alan Üç Sanayi Sektörünün (Ayakkabı ve...  2009
  9  İzmir'deki Şehirsel Saçaklanma Eğilimlerinin Torbalı-Ayrancılar'da Arazi Sahipliği El Değiş...  2007
  10  Firma Kümeleşme Eğilimleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma: İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl...  2007
  11  Ege Bölgesi'nde Sanayi Gelişim Süreci ve Mekansal Yansımaları - İzmir Örneği...  2006
  12  Geçmişten Bugüne Kemeraltı...  2001
  13  Metropoliten Kent Çevrelerinde Oluşan Mevzii Planlar ve Yarattıkları Çevre Sorunları - İzmir ...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Büyük Kentsel Proje Olarak Organize Sanayi Bölgelerinin Kentsel Gelişime Etkisi: Manisa Örneği... 05/11/2015 - 08/11/2015
  2  Kentsel Arsa Değerlerinin ve Arazi Kullanım Deseninin Değişiminde Makro Ölçekli Yatırımları... 08/10/2015 - 09/10/2015
  3  The Effect of Urban Planning Decisions on the Conservation and Sustainability of Agricultural Lnds i... 18/09/2015 - 20/09/2015
  4  The Role of the Urban Renewal Projects on the Reshaping of the Cities:İzmir-Turkey Case... 05/03/2015 - 06/03/2015
  5  CUMHURİYET'TEN GÜNÜMÜZE MODERNİST BAĞLAMDA HAZIRLANAN KENT PLANLARININ KENTİN SOSYO-EKONOMİK... 02/11/2012 - 04/11/2012
  6  Osmanlı'dan Günümüze İzmir Mahallelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Mekâna Yansımaları... 03/05/2012 - 06/05/2012
  7  Osmanlı Dönemi?nde İzmir Limanının Kentin Ticari Yapısına ve Mekânsal Gelişimine Etkileri... 25/11/2011 - 27/11/2011
  8  Kentsel Rekabette ve Ağ Kentlerin Oluşumunda Sanayi Kümelerinin Rolü ve Değişen Kent Mekanı v... 02/06/2011 - 05/06/2011
  9  Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Gelişiminin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanmas... 22/09/2010 - 24/09/2010
  10  The Role of the Central Government on Mass Housig Policies and Practices in Turkey... 07/07/2010 - 10/07/2010
  11  Renewable energy usage and sustanibility in Izmir... 09/05/2010 - 14/05/2010
  12  REKABETÇİ STRATEJİLER VE ENDÜSTRİYEL KÜMELEŞME... 06/05/2010 - 07/05/2010
  13  Effects of internal migration movements within the context of interregional imbalance in Turkey on t... 06/04/2009 - 08/04/2009
  14  Kadifekale Çevresi Heyelan Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinin Süreç Ve Olası Sonu... 06/11/2008 - 08/11/2008
  15  TÜRKİYE'DE SANAYİ POLİTİKALARI GELİŞİM SÜRECİ, MEKÂNSAL YANSIMALARI VE YENİ SANAYİ ODAK... 25/10/2007 - 26/10/2007
  16  Konya Sanayi Bölgelerinde Kümeleşme Potansiyeli ve bir pilot uygulama projesi... 17/06/2007 - 17/06/2007
  17  Effects of Visual Displays on Design Problem Solving... 30/05/2007 - 03/06/2007
  18  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN KÜMELEŞME SÜRECİ İÇİNDEKİ FİRMALARIN YENİLİK ÜRE... 10/05/2007 - 11/05/2007
  19  Organize Sanayi Bölgelerinin Kümeleşme Oluşumunu Desteklemede Yeniden Örgütlenmeleri (İzmir-... 03/05/2007 - 04/05/2007
  20  Kemeraltı (İzmir) Historical City Center Conservation-Revitalization Project.... 10/09/2001 - 15/09/2001
  21  İzmir Metropoliten Bölgesi Doğal Alanlarında Beliren II. ve III. Konut Yerleşmelerinin Çevrese... 19/10/2000 - 21/10/2000
 • NO AD YIL
  1  Manisa Mekansal Stratejik Planlama Çalışması...  2013
  2  Muğla Mekansal - Stratejik Planlama Çalışması Analiz Raporu...  2012
  3  Torbalı Kentsel Araştırma Raporu...  2011
  4  Yeni bir kümeleşme modeli olarak organize sanayi bölgelerinin yeniden örgütlenmesi (İAOSB Örn...  2008
  5  İzmir'de Modernitenin Yerel İzleri:1922 Yangın Bölgesi...  2005
  6  Çeşme Yarımadası Planlama ve Kentsel Risk Değerlendirmesi-2002...  2003
 • KİTABIN ADI: Urban Energy]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yaratıcı Ekonomi, Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Kentler Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler...  2016
  2  Gelişen Sanayi Kalkınan Manisa PLANLAMA VE POLİTİKA PERSPEKTİFİNDEN STRATEJİLER Manisa Deneyimi...  2015
  3  İzmir Port: A Major Debate on the Urban Agenda New Faces of harbour Cities...  2014
  4  ENERGIA MIASTA W BADANIACH MLODYCH ARCHITEKTOW I URBANISTOW - Technics - 'Renewable Energy Usage and Sustainability in Izmir - Turkey' Urban Energy...  2012
  5  Sosyo Ekonomik Durum - İstihdam/Sanayi/Ticaret İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  6  İstihdam/sanayi/ticaret İzmir Kent Sağlk Profili 2009 Güncelleme...  2011
 • NO AD TARIH
  1  KONYA SANAYİ BÖLGELERİNDE KÜMELEŞME POTANSİYELİ VE BİR PİLOT UYGULAMA-CLUSTER POTENTIAL IN KONYA INDUSTRIAL REGIONS AND AN AMPIRICAL STUDY...  11/2006 - 12/2007
  2  Yeni Bir Kümeleşme Modeli Olarak Organize Sanayi Bölgelerinin Yeniden Örgütlenmesi (İzmir - Çiğli AOSB Örneği)...  7/2004 - 12/2006
  3  Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Çalışması...  2/2000 - 10/2002
  4  İzmir Büyük Şehir Bütününde Karayolu Ağı Oluşturma Projesi...  6/1999 - 4/2000
 • YURTİÇİ YURTDIŞI: ULUSAL
  KAZANILDIĞI YIL 2008
  ÖDÜL ŞEKLİ: GRUP ÖDÜLÜ]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO AD YIL
  1  Katılımcı Yerel Kalkınmada İyi Örnekler...  2008
  2  World Chambers Competition 2009 - Best Networking Project...  2009