En

PROF.DR. KEMAL MERT ÇUBUKÇU MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  THE OHIO STATE UNIVERSITY The Ohio State University Şehir ve Bölge Planlama Programı  2001
  Doktora  THE OHIO STATE UNIVERSITY The Ohio State University Şehir ve Bölge Planlama  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2004
  Doçent  Mimarlık Fakültesi Planlama  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  The Urban Patterns in "Informal" and "Formal" Neighborhoods: A Graph Theory-Based Study...  2017
  2  Are Euclidean Distance and Network Distance Related?...  2016
  3  Modeling traffic-induced, in-dwelling vibration using urban design and planning variables...  2015
  4  Examining the Geography of Logistic Points in "The Great Assault" of the Turkish War of Independence...  2015
  5  Evaluation of Air Pollution Effects on Asthma Disease: The Case of Izmir...  2015
  6  Kentsel Mekan ve Kültür...  2015
  7  Yeşil Alan Manzarası Sahipliliğinin Konut Fiyatına Etkisi...  2014
  8  Tarihi ve Kültürel Özellikleri Nedeniyle Koruma Altındaki Alanlarda Ulaşım Politikalarının O...  2014
  9  Yol Boyunca Ne Gördün?...  2013
  10  Kent Planlamada Yeni Bir Eylem Alanı: Trafik Kaynaklı Titreşimler...  2013
  11  Explaining the Level of Air Pollution in Turkey at the County Center Level Using Employment and Popu...  2013
  12  The Spatial Distribution of Economic Base Multipliers: A GIS and Spatial Statistics-based Cluster An...  2011
  13  Explaining Historical Urban Development Using the Locations of Mosques: A GIS/Spatial Statistics-bas...  2010
  14  Mekanın Suça Etkisi...  2010
  15  Evaluating Higher Education Policy in Turkey: Assessment of the Admission Procedure to Architecture,...  2009
  16  Examining the Cost Structure of Urban Bus Transit Industry: Does Urban Geography Help?...  2008
  17  İzmir Aktepe-Emrez Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi Matematiksel Paylaşım Modeli Alternatifl...  2008
  18  Geography and the Costs of Local Telephone Networks...  2007
  19  Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması...  2007
  20  4. Avrupa Tasarım Çalıştayı: Koblenz'in Meydanları için Avrupa Vizyonu...  2007
  21  Mekanın Yaya Hızına Etkisi...  2007
  22  Mekansal Bilgi ve Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlığı...  2006
  23  Factors Affecting Shopping Trip Generation Rates in Metropolitan Areas...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Sustainable Mobility and Urban Design Qualities for Youth: The Share of Walking in Transportation... 08/07/2018 - 13/07/2017
  2  The Effect of the Property Structure on the Abandonment of the Historical Environment... 28/06/2018 - 30/06/2018
  3  Measuring Walkability via Street Audit Tool: The Case of Izmir... 28/06/2018 - 30/06/2018
  4  The Mutual Relationship between Regional Income and Deforestation: A Study on Turkey... 29/05/2018 - 01/06/2018
  5  Public Infrastructure and Regional Growth Relationship from a Spatial Perspective with a Time-Varyin... 29/05/2018 - 01/06/2018
  6  Analyzing the Street Pattern Characteristics on Young People's Choice to Walk or Not: A Study Based ... 17/05/2018 - 18/05/2018
  7  Urban Morphology and Abandonment in Historical Cities: Are They Related?... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Urban Morphology and Urban Abandonment... 27/09/2017 - 29/09/2017
  9  application of graph theory in liveable cities... 04/10/2016 - 06/10/2016
  10  Examining the relation between the urban pattern and urban history: using graph theory-based network... 17/07/2016 - 21/07/2016
  11  Examination of the Relationship between Urban Air Pollution and Urban Planning Decisions in Cigli Ca... 09/12/2015 - 13/12/2015
  12  Evaluation of Planning Decisions Effects on Urban Air Quality: The Case of Çiğli, Izmir... 18/10/2015 - 20/10/2015
  13  Examining the Street Patterns in Izmir During the 19th Century: A Network Based Spatial Analysis... 26/12/2014 - 28/12/2014
  14  Evaluation of Air Pollution Effects on Asthma Disease: The Case of Izmir... 26/12/2014 - 28/12/2014
  15  Explaining Fractal Dimension in Populous Cities... 12/11/2014 - 14/11/2014
  16  Sosyo-ekonomik Değişkenler ile Mekansal Yapı Arasındaki İlişkinin Mahalle Ölçeğinde Ölçü... 16/10/2014 - 18/10/2014
  17  Birgi'de Korunması Gerekli Tescilli Taş Yapılarda Gözlemlenen Taşıt Kaynaklı Titreşimler ve ... 12/12/2013 - 13/12/2013
  18  Korunması Gerekli Tarihi Alanlarda bir Çevre ve Tasarım Problemi Olarak Trafikten Kaynaklanan Tit... 12/12/2013 - 13/12/2013
  19  Korunması Gerekli Alanlarda bir Planlama Sorunu Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimler ve Somutlaşma... 28/11/2013 - 30/11/2013
  20  İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgel... 30/10/2013 - 01/11/2013
  21  Explaining the Level of Air Pollution in Turkey at the County Center Level Using Employment and Popu... 18/06/2013 - 21/06/2013
  22  Bursa Metropolitan Alanının Mekansal Verimliliğinin Fraktal Boyut ile Ölçülmesi: 5216 Büyük... 06/12/2012 - 07/12/2012
  23  Explaining Space-Filling Efficiency in Populated Cities Using Urban Explanatory Variables... 16/11/2012 - 17/11/2012
  24  Kentsel Yenileme Kararlarının İşgücü Yapısı Üzerindeki Olası Etkilerinin Saptanması: İzm... 16/10/2012 - 19/10/2012
  25  Akhisar'ı Planlamak... 16/12/2011 - 16/12/2011
  26  Kentsel Yenileme Uygulamalarının Nüfus Dağılımı Üzerine Etkileri: İzmir Örneği.... 08/12/2011 - 09/12/2011
  27  The Space-Filling Efficiency of Urban Form in Izmir: A Historical Perspective Using GIS and Fractal ... 29/04/2011 - 30/04/2011
  28  İzmir Üçkuyular-Karşıyaka Geçiş Projesinin Kent Makroformuna Olası Etkilerinin Hansen Arazi ... 24/11/2010 - 26/11/2010
  29  Türkiye'de Temel Çarpanı Değerlerinin Mekansal Dağılımındaki Kümeleşme Eğilimi: İlçe D... 24/11/2010 - 26/11/2010
  30  Kentsel Yenileme Alanlarında Planlanan Yatırımların Çekim Modeli Yöntemi ve CBS Kullanılarak ... 15/10/2010 - 16/10/2010
  31  Temel Çarpanı ve Nüfus Büyüklüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye'de İlçe D... 11/03/2010 - 12/03/2010
  32  Manzara Sahipliliğinin Konut Fiyatına Etkisinin Hedonik Fiyat Yöntemi ile Modellenmesi: İzmir Ye... 11/03/2010 - 12/03/2010
  33  Safranbolu'da Mekansal Doluluk Verimliliğinin Fraktal Boyut ile İncelenmesi... 10/12/2009 - 11/12/2009
  34  İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na Yapılan İç Hatlar Amaçlı Yolculukların Türel (Ulaşım Ar... 08/12/2009 - 09/12/2009
  35  Konak Meydanı'na Yapılan İş Amaçlı Yolculuklarda Türel Seçimini Etkileyen Faktörlerin incel... 08/12/2009 - 09/12/2009
  36  Examining the Employment Structure of a Mid-Size Settlement Using the Base Multiplier:The Example of... 25/08/2009 - 29/08/2009
  37  Measuring the Urban Space-Filling Efficiency Using Fractal Dimension: The case of Safranbolu, Turkey... 28/07/2008 - 01/08/2008
  38  Explaining the Historic Growth of a City by the Location of Mosques: An Approcah Based on GIS and Sp... 02/07/2008 - 03/07/2008
  39  Hansen Modeli Kullanılarak Adana Ceyhan'daki Nüfus Hareketlerinin İncelenmesi... 25/10/2007 - 26/10/2007
  40  A Case-Sensitive Model to Redistribute the Property Rights in an Urban Transformation Project in an ... 05/07/2007 - 07/07/2007
  41  Designing Safe and Peaceful Environmets: Spatial Determinants of Non-Violent Urban Crimes... 05/07/2007 - 07/07/2007
  42  Kentsel Dönüşüm Projelerinde CBS Kullanımı: Gaziemir Örneği... 27/06/2007 - 28/06/2007
  43  The Effect of Speed on Walking Speed... 30/05/2007 - 03/06/2007
  44  Kentte Suç Oranının Ekonomik ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi... 10/05/2007 - 11/05/2007
  45  Assessment of the Admission Procedure to Architecture and Planning Schools in Turkey... 10/05/2007 - 12/05/2007
  46  Şehir İçi Otobüs Hizmeti Maliyetinin Modellenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı... 13/09/2006 - 16/09/2006
  47  Türkiye'de İç Göçün Sağlık Hizmet Sunumu Kalitesine Etkisi, Kent ve Sağlık Sempozyumu... 07/06/2006 - 09/06/2006
  48  Cost of Urban Bus Transit Operations and Geography of Service Territory... 01/06/2006 - 02/06/2006
  49  Ekonometrik Modellerde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeni Açılımlar... 16/11/2005 - 18/11/2005
  50  İnternet'te Alişverişin Kentin Ekonomik ve Fiziksel Değişim ve Dönüşümüne Katkısı... 08/11/2004 - 10/11/2004
  51  Geography and the Cost of Network Infrastructure: The Case of Local Telephone Systems... 20/11/2003 - 22/11/2003
  52  Object Recall and Location Recall Accuracy in Natural and Built-up Settings... 22/05/2003 - 26/05/2003
 • NO AD YIL
  1  Planlamada ve Coğrafyada Temel İstatistik ve Mekansal İstatistik...  2015
  2  Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler 2. Basım...  2015
  3  2014-2023 İzmir Bölge Planı Analiz ve Strateji Çalışmaları: İzmir'de Fonksiyonel Bölge Alt ...  2013
  4  Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler...  2008
  5  Kentsel Dönüşüm Temelli Analiz ve Modelleme: Gaziemir (İzmir) Aktepe ve İzmir Mahalleleri Örn...  2008
  6  Kentte Suç Oranının Ekonomik, Sosyal ve Mekamsal Değişkenlerle Modellenmesi...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Planlamada Nicel Teknikler Kent Planlama...  2017
  2  The Theme: Uncovering the Layers of the Urbanscape of Izmir Using the Agore Site as a Design Medium Urban Historical Stratum: From Smyrna to Izmir...  2010
  3  Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Döneminde Selçuk ve Efes'te Toplumsal Yaşam, Nüfus, Yerleşim Kademelenmesi ve İdari Örgütlenme 2000'li Yillarda Selçuk...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Genç Yetişkinlerin Yürümeyi Tercih Ettiği / Etmediği Mekanların Fiziksel Özelliklerinin Analizine Yönelik Yeni Bir Yöntem Önerisi...  5/2017 - /
  2  Kentsel Hava Kirliliğini Etkileyen ve Şehir Planlanlama ile Kontrol Edilebilen Fiziksel Faktörlerin Mekânsal İstatistik Yöntemleri ile İncelenmesi...  2/2014 - /
  3  İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgeler Arası ilişkilerin Tespiti Döner Sermaye Projesi...  4/2012 - 2/2013
  4  Bursa İl Çevre Düzeni Planına Altlık Oluşturacak İmalat Sanayi ve Madencilik Sektör Analizi Çalışmaları Kapsamında Bursa İli'ndeki İmalat Sanayinin Farklı İmalat Türlerine Göre Mekansal Dağılımlarının ve Küme Oluşturup Oluşturmadıklarının CBS Ve Mekansal İstatistik Yö...  3/2012 - 6/2012
  5  Tarihi Yapıların Korunmasında ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasında Bir Belirleyici Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Modellenmesi...  3/2011 - 3/2014
  6  Kentte Suçun Ekonomik, Sosyal ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi...  10/2006 - 4/2008
  7  Konut Politilkası Geliştime Çalışması: T.C. Başbakanlık Konut İdaresi...  3/1999 - 3/1999
 • NO AD YIL
  1  The Regional Science Association International (RSAI) Dissertation Contest / ikincilik...  2004
  2  The Edward J. Ray Travel (Ray) Award for Scholarship and Service Fund Award...  2003
  3  Phi Kappa Phi Akademik Onur Derneği Üyeliği...  2002
  4  The Division of Natural Areas and Preserves, Ohio Scenic Rivers Program Recognition Award...  2001
  5  Lisans Eğitimi Sınıf İkincisi ve Şeref Öğrencisi...  1997
  6  I. Stollman Planning Award...  2000
  7  D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilime Katkı ve Seçkin Danışmanlık Hizmet Ödülü...  2010
  8  ABRA International Conference on Quality of Life 2014 Best paper Award - Consolation 10 th 0f Top 10...  2014
 • NO AD YIL
  1  T.C. Yüksek Öğretim Kurumu  1998
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2007- Mart 2009