En

PROF.DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
    Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2000
    Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
    Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2008
    Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
  • NO AD YIL
    1  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
    2  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
    3  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri...  2014
    4  Yaşlıya Yönelik İhmal ve istismar...  2012
    5  An uncommon suicide method: self-strongulation....  2012
    6  Hipotermiye Bağlı Ölümler...  2011
    7  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
    8  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
    9  Medical malpractice claims involving children...  2009
    10  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
    11  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
    12  Kadına yönelik şiddet...  2009
    13  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
    14  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
    15  İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi...  2008
    16  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkınd...  2008
    17  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
    18  A Domestic Violence Course for Medical Students: A Study on Its Effectiveness...  2007
    19  Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşlı İstismarı...  2007
    20  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
    21  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
    22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155...  2006
    23  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
    24  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient righ...  2006
    25  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
    26  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
    27  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
    28  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
    29  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
    30  Yağ Embolizmi...  1999
  • NO AD TARİH
    1  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
    2  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
    3  Trafik kazalarına özel adli olgu muayene formları... 11/05/2017 - 14/05/2017
    4  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
    5  AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ERKEK OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ... 27/04/2016 - 30/04/2016
    6  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
    7  yol kavgaları... 04/06/2015 - 06/06/2015
    8  Yaşamları değiştiren alışılmış tehlike "Trafik Kazaları"... 04/06/2015 - 06/06/2015
    9  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
    10  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
    11  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
    12  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
    13  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
    14  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
    15  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
    16  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
    17  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
    18  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
    19  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
    20  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
    21  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
    22  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
    23  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
    24  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
    25  Adli Otopside Gözlenen İlginç Kraniyal Yabancı Cisim... 28/04/2011 - 30/04/2011
    26  Üniversite öğrencilerinin adli otopsi konusundaki düşünceleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
    27  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
    28  koroziv madde içimi nedeniyle medikolegal yönden değerlendirdiğimiz hastalarda yaşanan sorunlar... 14/10/2010 - 17/10/2010
    29  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri... 14/10/2010 - 17/10/2010
    30  Türkiye'de 1980-2008 yılları arasında adli tıp alanında yapılan tez çalışmaları... 14/10/2010 - 17/10/2010
    31  Tıp fakültesi öğrencilerinin "cinsel saldırıya uğrayanlar için başvuru merkezleri" konusund... 14/10/2010 - 17/10/2010
    32  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
    33  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
    34  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
    35  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
    36  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
    37  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
    38  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
    39  Self strangulation as an uncommon suicide method: A case report.... 14/10/2009 - 18/10/2009
    40  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
    41  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
    42  Acil serviste medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastaların özellikleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
    43  Zehirlenme tanısı ile medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastalar.... 15/05/2008 - 18/05/2008
    44  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
    45  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
    46  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
    47  İzmir Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine 2006 yılında başvuran kadın adli ... 20/03/2008 - 22/03/2008
    48  Çocuk İstismarı Yönünden Medikolegal Değerlendirmesi Yapılan Hastaların Özellikleri... 24/05/2007 - 27/05/2007
    49  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
    50  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
    51  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
    52  Evaluation of unidentified forensic autopsy cases in İzmir, Turkey... 01/11/2006 - 04/11/2006
    53  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
    54  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
    55  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
    56  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
    57  Mezuniyet Öncesinde Cinsel Saldırı Muayenesi Beceri Eğitimi: Bir Entegre Uygulama Örneği... 11/05/2006 - 14/05/2006
    58  İzmir Adli Tıp Kurumu'nda 2004 Yılında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 14/05/2006
    59  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
    60  Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen Aile İçi Şiddet Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi... 26/05/2005 - 28/05/2005
    61  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
    62  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
    63  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
    64  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
    65  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
    66  Çiçek Seralarında Pestisit Uygulayan İşçilerin Genel Özellikleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
    67  Seralarda Metil Bromür Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
    68  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
    69  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
    70  Yapılandırılmış Olgu Tartışması Deneyiminin Paylaşılması... 31/05/2002 - 01/06/2002
    71  Stajlarda Taska Dayalı Öğretim Modeli Uygulamasında Adli Tıp Eğitimi... 31/05/2002 - 01/06/2002
    72  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
    73  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
    74  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
    75  Adli Otomotiv... 22/05/2000 - 23/05/2000
    76  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
    77  Akademisyen Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddetin Önelenmesinde Üstlenmeyi Önerdikleri Roller... 10/05/2000 - 13/05/2000
    78  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
    79  Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları... 10/05/2000 - 13/05/2000
    80  Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimi... 10/05/2000 - 13/05/2000
  • NO AD YIL
    1  hukuk uygulayıcıları için adli tıp...  2017
    2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
  • NO BÖLÜM ADI YIL
    1  Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
    2  Çocuk ihmal ve istismarına adli tıbbi yaklaşım hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
    3  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
    4  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  • NO AD TARIH
    1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
    2  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
    3  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
    4  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - /2004
    5  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
  • NO AD YIL
    1  13. Adli Bilimler Kongresi Poster Bildiri Ödülü...  2016
  • NO Görev
    1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015-Devam ediyor
    2 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Temmuz 2011
    3 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009