En

PROF.DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Adaptation, reliability, and validity study of the Hwalek'sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/...  2017
  2  Domestic violence survivors and their experiences during legal proceedings...  2016
  3  Cinsel şiddet olgularının adli tıbbi değerlendirmesi...  2015
  4  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri...  2014
  5  An uncommon suicide method: self-strongulation....  2012
  6  Yaşlıya Yönelik İhmal ve istismar...  2012
  7  Hipotermiye Bağlı Ölümler...  2011
  8  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  9  Midwives and nurses awareness of patient's rights...  2009
  10  Medical malpractice claims involving children...  2009
  11  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
  12  Domestic violence on pregnant women in Turkey...  2009
  13  Kadına yönelik şiddet...  2009
  14  Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması...  2008
  15  İzmir'deki Üç Eğitim Hastanesinde Laboratuvar Çalışanlarının Biyogüvenlik Profili...  2008
  16  İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi...  2008
  17  Hekimin Suç sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlara Uğrayanlar İçin Başvuru Merkezleri Hakkınd...  2008
  18  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  19  A Domestic Violence Course for Medical Students: A Study on Its Effectiveness...  2007
  20  Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşlı İstismarı...  2007
  21  The evaluation of traffic accident cases that have submitted to the Department of Forensic Medicine ...  2006
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımları...  2006
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155...  2006
  24  Türkiye'de sağlık alanında biyoteknolojik uygulamalar ve hasta hakları...  2006
  25  The approach taken by the physicians working at educational hospitals in İzmir towards patient righ...  2006
  26  Pesticide use among greenhouse workers in Turkey....  2005
  27  Dental malpractice cases in Turkey during 1991-2000....  2005
  28  Aile içi şiddet öykülü abortus olgularında medikolegal sorunlar...  2003
  29  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tanısında Acil Servislerin Rolü...  2002
  30  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekim Duyarlılığı...  2000
  31  Yağ Embolizmi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitiminde Standardizasyon... 05/04/2019 -
  2  Acil Serviste Muayenesi Yapılan Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  3  Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadın Hastaların Psikiyatrik Değerlendirmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  4  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  5  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  6  Forensic Medicine Education in Medical Schools of Turkey, A Survey... 27/08/2018 - 31/08/2018
  7  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  8  ON SEKİZ YAŞ ALTI GEBELİKLER VE ADLİ TIBBİ SORUNLAR... 12/04/2018 - 15/04/2018
  9  Gebe Olguların Adli Tıbbi Değerlendirmesi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  10  Cinsel şidddete uğradığı savıyla medikolegal değerlendirilmesi yapılan hastaların retrospek... 11/05/2017 - 14/05/2017
  11  Trafik kazalarına özel adli olgu muayene formları... 11/05/2017 - 14/05/2017
  12  Medikolegal değerlendirmesi yapılan adli olgular; 2016 yılı dökümü... 11/05/2017 - 14/05/2017
  13  Araç dışı trafik kazaları ve çocuklar... 11/05/2017 - 14/05/2017
  14  AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU ERKEK OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ... 27/04/2016 - 30/04/2016
  15  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 22/10/2015 - 25/10/2015
  16  yol kavgaları... 04/06/2015 - 06/06/2015
  17  Yaşamları değiştiren alışılmış tehlike "Trafik Kazaları"... 04/06/2015 - 06/06/2015
  18  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  19  Deliryum Tablous Gelişmiş Adli Olguların Medikolegal Değerlendirmesi; Olgu Sunumu... 17/10/2014 - 19/10/2014
  20  Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screenıng Test (H-S/East): Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması... 24/09/2014 - 28/09/2014
  21  Acil Servisimize Başvuran Aile İçi Şiddet Olgularının Medikolegal Değerlendirilmesi... 23/04/2014 - 26/04/2014
  22  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  23  Bireylerin Cinsel Saldırı Konusundaki Düşüncelerini Araştırma; Bir Özel Çalışma Modülü... 23/04/2014 - 26/04/2014
  24  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  25  DEÜTF Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının Medikolegal Değerlendirilm... 23/04/2014 - 26/04/2014
  26  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  29  Fiziksel travmanın ardına gizlenmiş cinsel saldırı olgusu... 22/11/2012 - 24/11/2012
  30  Aile içinde şiddete uğrayan kadınlar ve adli süreç deneyimleri... 22/11/2012 - 24/11/2012
  31  Reliability and Validity Study of Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/East)... 05/07/2012 - 08/07/2012
  32  The knowledge, attıtude and mood effects of forensıc autopsy educatıon to the medıcal school st... 05/07/2012 - 08/07/2012
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  34  Adli Otopside Gözlenen İlginç Kraniyal Yabancı Cisim... 28/04/2011 - 30/04/2011
  35  Üniversite öğrencilerinin adli otopsi konusundaki düşünceleri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  36  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  37  koroziv madde içimi nedeniyle medikolegal yönden değerlendirdiğimiz hastalarda yaşanan sorunlar... 14/10/2010 - 17/10/2010
  38  Adli Otopsilerde Rastlantısal Tiroid Patolojileri... 14/10/2010 - 17/10/2010
  39  Türkiye'de 1980-2008 yılları arasında adli tıp alanında yapılan tez çalışmaları... 14/10/2010 - 17/10/2010
  40  Tıp fakültesi öğrencilerinin "cinsel saldırıya uğrayanlar için başvuru merkezleri" konusund... 14/10/2010 - 17/10/2010
  41  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  42  Medicolegal evaluation of patients injured in motorcycle accidents-an eleven year experince... 17/10/2009 - 17/10/2009
  43  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  44  Traumatic psychological effects of sexual dysfuntion assesment in divorcing... 14/10/2009 - 18/10/2009
  45  Geriatrıc Patients Injured Due To Violence... 14/10/2009 - 18/10/2009
  46  An assessment method in forensic medicine training for medical student's :OSCE... 14/10/2009 - 18/10/2009
  47  Medicolegal assessments of the female victims of domestic violence, a ten year experrience... 14/10/2009 - 18/10/2009
  48  Self strangulation as an uncommon suicide method: A case report.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  49  Are anogenital verrucae signs of sexual abuse?... 08/10/2008 - 11/10/2008
  50  medikolegal yönden değerlendirdiğimiz ensest mağduru çocuklar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  51  Acil serviste medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastaların özellikleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  52  Zehirlenme tanısı ile medikolegal yönden değerlendirilen çocuk hastalar.... 15/05/2008 - 18/05/2008
  53  çocukluk çağı tıbbi uygulama hatası olgularının değerlendirilmesi... 15/05/2008 - 18/05/2008
  54  Çocukluk çağı cinsel istismarında gebelik ve medikolegal sorunlar... 15/05/2008 - 18/05/2008
  55  medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri... 15/05/2008 - 18/05/2008
  56  İzmir Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine 2006 yılında başvuran kadın adli ... 20/03/2008 - 22/03/2008
  57  Çocuk İstismarı Yönünden Medikolegal Değerlendirmesi Yapılan Hastaların Özellikleri... 24/05/2007 - 27/05/2007
  58  Öz Baba Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  59  Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Gebenin Değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  60  On Yedi Aylık Kız Çocuğa Fiziksel ve Cinsel İstismar: Bir olgu sunumu... 24/05/2007 - 27/05/2007
  61  Evaluation of unidentified forensic autopsy cases in İzmir, Turkey... 01/11/2006 - 04/11/2006
  62  Medikolegal yönden değerlendirilen 155 çocuk hasta... 11/06/2006 - 14/06/2006
  63  Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı... 11/05/2006 - 14/05/2006
  64  Mezuniyet Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayene Uygulaması... 11/05/2006 - 14/05/2006
  65  Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Sağlık Çalışanları... 11/05/2006 - 14/05/2006
  66  Mezuniyet Öncesinde Cinsel Saldırı Muayenesi Beceri Eğitimi: Bir Entegre Uygulama Örneği... 11/05/2006 - 14/05/2006
  67  İzmir Adli Tıp Kurumu'nda 2004 Yılında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi... 11/05/2006 - 14/05/2006
  68  Farklı Hastane Laboratuarlarında Biyogüvenlik Düzeyini Belirlemeye Yönelik Anket Çalışması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  69  Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen Aile İçi Şiddet Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi... 26/05/2005 - 28/05/2005
  70  Physicians Approach To The Patient Rights Legislation In Nine Training Hospitals in İzmir, Turkey.... 03/06/2004 - 06/06/2004
  71  The Evaluation Of Traffic Accident Cases That Dokuz Eylul University, School of Medicine, Forensic M... 03/06/2004 - 06/06/2004
  72  Medya ve Tıp... 28/05/2004 - 30/05/2004
  73  Gebe Kadınlarda Aile İçi Şiddet... 28/05/2004 - 30/05/2004
  74  Biotechnological Applications In Health Area And Patient Rights, Turkey.... 10/05/2004 - 13/05/2004
  75  Çiçek Seralarında Pestisit Uygulayan İşçilerin Genel Özellikleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  76  Seralarda Metil Bromür Kullanımı... 08/05/2003 - 09/05/2003
  77  The Evaluation of Dental Cases Claimed to be Related With Malpractice Upon Consultance Of High Healt... 18/06/2002 - 22/06/2002
  78  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencilerinin Eğit... 31/05/2002 - 01/06/2002
  79  Yapılandırılmış Olgu Tartışması Deneyiminin Paylaşılması... 31/05/2002 - 01/06/2002
  80  Stajlarda Taska Dayalı Öğretim Modeli Uygulamasında Adli Tıp Eğitimi... 31/05/2002 - 01/06/2002
  81  Akademisyen Hekimlerin TCK 456. Maddesindeki Bazı Kavramlara Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması... 28/03/2002 - 30/03/2002
  82  Okul Öncesi Çocukluk Çağında Asıya Bağlı Yaralanma. Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  83  Aile İçi Şiddet Öykülü Düşük Olgularında Tanı Zorlukları: Bir Olgu Sunumu... 28/03/2002 - 30/03/2002
  84  Adli Otomotiv... 22/05/2000 - 23/05/2000
  85  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  86  Akademisyen Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddetin Önelenmesinde Üstlenmeyi Önerdikleri Roller... 10/05/2000 - 13/05/2000
  87  Hatalı Tıbbi Girişimlerde Karşılaşılan Bilirkişilik Sorunları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  88  Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  89  Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimi... 10/05/2000 - 13/05/2000
 • NO AD YIL
  1  hukuk uygulayıcıları için adli tıp...  2017
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  2  Çocuk ihmal ve istismarına adli tıbbi yaklaşım hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  3  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
  4  Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, hukuk uygulayıcıları ve öğrencileri için adli tıp...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  3  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  4  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - 1/2004
  5  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
 • NO AD YIL
  1  13. Adli Bilimler Kongresi Poster Bildiri Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015- Ağustos 2018
  2 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Temmuz 2011
  3 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009