En

PROF.DR. ÇİLER AKISU (Emeklilik Tarihi : 16/04/2019 ) TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji (Tıp)  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer alan ve 1998-2017 yılları arası...  2017
  2  Evaluation of Pulmonary Microsporidiosis in Iatrogenically Immunosuppressed Patients...  2016
  3  Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması...  2014
  4  Evaluation of specific antibody responses in early stage human trichinellosis...  2013
  5  Investigation of the cases presenting to Dokuz Eylül University Hospital with tick bites...  2012
  6  Toksokariyazis serolojik tanısında Trichinella çapraz reaksiyonlarının değerlendirilmesi...  2012
  7  Kene ve kene kaynaklı hastalıklara sağlık çalışanlarının yaklaşımları...  2011
  8  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi...  2010
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2005-2008 yılları...  2010
  10  Evaluation of two ELISA and two indirect hemagglutination tests for serodiagnosis of pulmonary hydat...  2009
  11  In vitro effects of resveratrol on Trichinella spiralis...  2009
  12  Diagnosis and treatment of Demodectic blepharitis...  2009
  13  An outbreak of gastroenteritis associated with intestinal parasites...  2008
  14  Trichinella spiralis'in tanısında Gallium-67 sintigrafisinin yeri...  2008
  15  Identification of Acanthamoeba genotype T4 and Paravahlkampfia sp. from two clinical samples....  2008
  16  Dışkıda Entamoeba histolytica'nın saptanmasında kullanılan yöntemlerin birlikte değerlendiri...  2007
  17  Demographic status and prevalence of intestinal parasitic infections in schoolchildren in Izmir, Tur...  2007
  18  First reported waterborne outbreak of cryptosporidiosis with Cyclospora co-infection in Turkey...  2007
  19  Trichinella spiralis'in in vivo sıçanlarda oluşturulması...  2006
  20  Comparative evaluation of western blotting in hepatic and pulmonary cystic echinococcosis....  2006
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na kis...  2006
  22  Serodiagnosis of trichinellosis: in-house versus commercial ELISA...  2006
  23  Albendazole; single or combination therapy with permethrin against pediculosis capitis...  2006
  24  The prevalence of head lice infestation in schoolchildren in Izmir, Turkey...  2005
  25  Plasmodium falciparum ve Plasmodium ovale'nin etken olduğu importe bir miks sıtma olgusu...  2005
  26  Akciğer hidatidozun tanısında IHA, ELISA ve Western Blot testlerinin değerlendirilmesi...  2005
  27  Trichinellosis tanısında Western Blot tekniğinin uygulanması...  2005
  28  Trişinellozis tanısında üç farklı ELISA kitinin değerlendirilmesi...  2005
  29  Prevalence of Demodex in health personnel working in the autopsi room...  2005
  30  Fascioliasis; karaciğerde eosinofilik granülomlu bir olgu...  2004
  31  Effect of human milk and colostrum on Entamoeba histolytica...  2004
  32  Meconium enhances platelet-activating factor and tumor necrosis factor production by rat alveolar ma...  2004
  33  Levofloksasin ve ofloksasinin Toxoplasma gondii üzerine in vitro etkileri....  2004
  34  Trichomonas vaginalis'in in vitro üremesi üzerine Fe iyonunun etkisi...  2003
  35  The effect of human, horse and fetal bovine sera on the growth of Trichomonas vaginalis...  2003
  36  Intestinal parasites in children with neoplasms...  2003
  37  Investigating demodex in forensic autopsy cases...  2003
  38  İzmir Narlıdere' de bir ilköğretim okulunda bağırsak parazitlerinin prevalansı....  2003
  39  Investigation of anti-Toxoplasma antibodies in residence of urban and rural areas...  2003
  40  Narlıdere'deki bir ilköğretim okulunda Pediculus capitis yaygınlığının araştırılması ve ...  2003
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'na son yılda gelen kist hida...  2003
  42  Trichomonas vaginalis'in tanısında direkt mikroskobik bakı, in vitro kültür ve hücre kültür...  2002
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuranlarda bağırsak parazitlerinin ara...  2002
  44  Vaginal akıntılı hastalarda Trichomonas vaginalis araştırılması...  2002
  45  In vivo and in vitro effect of clarithromycin on Toxoplasma gondii...  2002
  46  Protozoon ve helmentlere karşı üretilen mono veya poliklonal antikorlarla yapılan bazı araştı...  2002
  47  Rahim içi araç kullanan vaginal akıntılı kadınlarda Trichomonas vaginalis sıklığının ara...  2001
  48  Toxoplasma gondii'nin in vitro üremesi üzerine kolşisinin etkisi...  2001
  49  Olgu sunumu: Selofanlı lam yöntemi ile alınan anal materyalde saptanan bol miktarda akarlar...  2000
  50  İzmir Karşıyaka Çocuk Yetiştirme Yurdu'ndaki barsak parazitlerinin dağılımı...  2000
  51  İzmir'in sosyoekonomik düzeyi düşük bir semtindeki ilkokul çocuklarında barsak parazitlerinin...  2000
  52  İzmir'de bir fabrikada çalışan işçilerin barsak parazitleri yönünden incelenmesi...  1999
  53  A case acanthamoeba keratitis : Light and electron microscopy findings...  1999
  54  İzmir ve çevresinde insanlarda Blastocystis yaygınlığının araştırılması...  1999
  55  İn vivo ve in vitro olarak üretilen Toxoplasma gondii antijenlerinin IFAT ve ELISA yöntemi ile ka...  1999
  56  A seroepidemiological study of cystic echinococcosis in İzmir and its surrounding area, Turkey....  1999
  57  Toxoplasma gondii'nin aktif penetrasyonu ve endodiyogenezi...  1998
  58  Toxoplasma gondii'nin HEP-2 hücre zincirinde üretilmesi...  1998
  59  Toxoplasma gondii trofozoitlerinin +4C'de canlı ve infektif kalma sürelerinin araştırılması...  1998
  60  Amino acid neurotransmitter levels in the cerebral cortex of mice receiving imipenem / cilastatin- l...  1998
  61  Toxoplasmosisde hücresel immunite...  1997
  62  Toxoplasmosis in last four years in Agean region, Turkey...  1997
  63  Toxoplasma gondii'nin tavuk embriyosunda üretilmesi...  1997
  64  Gerenköy'de barsak parazitleri araştırılması...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Uzun Süreli Ateşle Seyreden Bir Fascioliasis Olgusu... 29/09/2013 - 05/10/2013
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Parazitoloji Laboratuarı'na 2012 yılında Kistik Ekino... 12/09/2012 - 15/09/2012
  3  Böbrek transplantasyonlu bir hastada Pneumocystis pnömonisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  4  Dokuz Eylül Üniveristesi Hastanesi'nde 2005-2008 yılları arasında saptanan barsak parazitlerini... 01/11/2009 - 07/11/2009
  5  Resveratrolün Trichinella spiralis üzerine in vitro etkisi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  6  Dokuz Eylül Üniv. Hastanesi'ne kene ısırması ile başvuran hastaların değerlendirilmesi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  7  Akut dönem Trichinella britovi enfeksiyonunda sitokin-kemokin yanıtının değerlendirilmesi... 01/11/2009 - 07/11/2009
  8  Karaciğer ve akciğer kistik ekinokokkozis hastalarında immunolojik yanıtın karşılaştırılma... 21/10/2008 - 25/10/2008
  9  Trichinellosisde akut ve kronik dönem subtip antikor yanıtlarının değerlendirilmesi... 03/12/2007 - 06/12/2007
  10  Kronik trichinellosisde spesifik antikor yanıtının değerlendirilmesi... 18/11/2007 - 23/11/2007
  11  DEÜTFH Parazitoloji Laboratuvarı'nda son bir yılda saptanan Leishmaniasis olguları... 18/11/2007 - 23/11/2007
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kene ısırması ile başvuran hastaların d... 18/11/2007 - 23/11/2007
  13  Keratitli bir olgudan Paravalhkampfia sp. izolasyonu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  14  Acanthamoeba genotip T4 ile meydana gelen Acanthamoeba keratiti olgusu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  15  Dışkıda Entamoeba histolytica'nın saptanmasında kullanılan yöntemlerin birlikte değerlendiri... 06/11/2006 - 09/11/2006
  16  Aydın, 82.yıl Devlet Hastanesi'ne gelen kene ısırığı olguları... 06/11/2006 - 09/11/2006
  17  Cyclospora enfeksiyonunun eşlik ettiği su kaynaklı bir cryptosporidiosis salgını... 06/11/2006 - 09/11/2006
  18  Evaluation of spesific immunglobulins (IgG, IgM, IgA) in the acute phase of human trichinellosis by ... 06/08/2006 - 11/08/2006
  19  A waterborne outbreak of cryptosporidiosis with the co-infection of cyclospora... 06/08/2006 - 11/08/2006
  20  The Demodex mite population in house dust mite sensitive bronchial asthmatic patients... 06/08/2006 - 11/08/2006
  21  An outbreak of intestinal protozoa associated with drinking water... 06/08/2006 - 11/08/2006
  22  Trichinella spiralis'in tanısında Gallium-67 sintigrafisinin yeri... 13/05/2006 - 17/05/2006
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  24  Ev tozu akarlarına karşı duyarlı astmatik olgularda ciltte demodex taşıyıcılığı... 19/04/2006 - 23/04/2006
  25  Trichinellosis tanisinda kullanilan Western blot testinde larva krut antijeninin degerlendirilmesi.... 16/11/2005 - 20/11/2005
  26  Trichinellosis vakalarında Toxocariasis çapraz reaksiyonunun araştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  27  Trichinellosis tanısında ELISA yöntemi ile ES ve larva krut antijenin karşılaştırılması... 18/09/2005 - 25/09/2005
  28  İzmir'de görülen Trichinella britovi salgınında DEUTF Parazitoloji Anabilim Dalı'na gelen hast... 18/09/2005 - 25/09/2005
  29  Kistik Echinococcosis hastalarının cerrahi sonrası takibinde Western blot testinin yeri.... 18/09/2005 - 25/09/2005
  30  Blastocystis hominis enfeksiyonunun eşlik ettiği immun sistemi sağlam bir cyclosporiosis olgusu... 18/09/2005 - 25/09/2005
  31  İzmir'de ilköğretim çağındaki öğrencilerde fascioliasis, trichinellosis ve leishmaniasis ser... 18/09/2005 - 25/09/2005
  32  İzmir'de 2004 yılında görülen Trichinellosis salgınınından etkilenenlerin birinci yıl serol... 18/09/2005 - 25/09/2005
  33  İzmir'de ilköğretim çağındaki çocuklarda kistik ekinokokkozis serolojik sonuçları ve demogr... 18/09/2005 - 25/09/2005
  34  Trichinella spiralis' in ratlarda (sıçanlarda) in vivo oluşturulması ve sürdürülmesi... 18/09/2005 - 25/09/2005
  35  Trichinella spiralis' in tanısında Gallium-67 sintigrafisinin yeri... 18/09/2005 - 25/09/2005
  36  Gözde demodicosis epidemiyolojisi... 18/09/2005 - 25/09/2005
  37  An important fortcoming problem in Turkey... 26/11/2004 - 26/11/2004
  38  2003-2004 Yıllarında DEÜTF Parazitoloji AD Seroloji Laboratuvarı'na cystic echinococcosis öntan... 15/09/2004 - 18/09/2004
  39  Albendazole; single or combination therapy with permethrin against pediculosis capitis... 18/07/2004 - 23/07/2004
  40  Evaluation of a Western blot Assay to detect specific IgG in sera from humans infected with Trichine... 18/07/2004 - 23/07/2004
  41  Comparative evaluation of three ELISA commercial kits and in-house ELISA for the diagnosis of Trichi... 18/07/2004 - 23/07/2004
  42  Comparative evaluation of liver and pulmonary cystic echinococcosis by Western Blotting... 18/07/2004 - 23/07/2004
  43  İzmir'in farklı ilçelerindeki İlköğretim Okullarında barsak parazitlerinin araştırılması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  44  Akciğer hidatidozlu hastalarda ELISA, IHA ve Western blot tekniğinin uygulanması... 08/09/2003 - 12/09/2003
  45  Kutanöz leishmaniasis: Bodrum'dan bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  46  İmporte bir miks sıtma olgusu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  47  Fascioliasis; Karaciğerde eosinofilik granulomlu bir olgu... 08/09/2003 - 12/09/2003
  48  Effect of human milk and colostrum on Toxoplasma gondi.... 23/06/2003 - 25/06/2003
  49  DEÜTF Parazitoloji Anabilim Dalı'na son yılda gelen kist hidatik şüpheli hastaların serolojik ... 24/09/2001 - 28/09/2001
  50  Trichomonas vaginalis'in tanısında direkt mikroskobik bakı, in vitro kültür ve hücre kültür... 24/09/2001 - 28/09/2001
  51  Toxoplasma gondii'nin in vitro üremesinde kolşisinin etkisi... 25/09/2000 - 29/09/2000
  52  What can a parasite do in the cornea? An electron microscopic study... 29/09/1999 - 02/10/1999
  53  İzmir'in bir semtindeki ilkokul çocuklarında bağırsak parazitlerinin araştırılması... 06/09/1999 - 10/09/1999
  54  Barsak parazit infeksiyonlarının albendazol ile sağaltımı... 06/09/1999 - 10/09/1999
  55  Acanthamoeba keratiti : Işık ve elektron mikroskop çalışması... 06/09/1999 - 10/09/1999
  56  Selofanlı lam yöntemi ile alınan anal materyalde saptanan bol miktarda akar olan bir vaka... 06/09/1999 - 10/09/1999
  57  Bir konfeksiyon şirketinde çalışanların barsak parazitleri yönünden incelenmesi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  58  İn vivo ve in vitro olarak üretilen Toxoplasma gondii antijenlerinin IFAT ve ELISA yöntemi ile ka... 15/06/1998 - 20/06/1998
  59  Embriyonel tavuk fibroblastında Toxoplasma gondii'nin üretilmesi... 15/06/1998 - 20/06/1998
  60  Toxoplasma gondii'nin HEP-2 hücre zincirinde üretilmesi... 15/06/1998 - 20/06/1998
  61  Seroepidemiological study of cystic echinococcis study in İzmir and surrounding area... 03/11/1997 - 07/11/1997
  62  Bağırsak parazit infeksiyonlarının albendazol ile sağaltımı... 08/09/1997 - 12/09/1997
  63  İzmir ve çevresinde insanlarda Blastocystis yaygınlığının araştırılması... 08/09/1997 - 12/09/1997
  64  Relationship of anti-Toxoplasmosis antibodies with urban or rural settlement feeding habits and dome... 02/09/1996 - 06/09/1996
  65  Toxoplasmosis in Agean region in last four years... 20/11/1995 - 23/11/1995
  66  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-doğum polikliniğine vaginal akıntı şikayeti ile başvu... 24/10/1995 - 27/10/1995
  67  Toxoplasma gondii'nin tavuk embriyosunda üretilmesi... 24/10/1995 - 27/10/1995
  68  Trichomonas vaginalis'in schaudinn fiksatifi ile tesbit sonrası giemsa ile boyanması... 24/10/1995 - 27/10/1995
  69  Trichomonas vaginalis kültüründe fuji besiyerinin değerlendirilmesi... 24/10/1995 - 27/10/1995
  70  Toxoplasma gondii trofozoitlerinin +4C'de infektivite sürelerinin araştırılması... 24/10/1995 - 27/10/1995
  71  Son dört yılda Ege Bölgesinde Toxoplasmozis olguları... 12/10/1995 - 13/10/1995
 • NO AD YIL
  1  Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler için Laboratuvar Rehber...  2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Apatojen amipler Entamoeba histolytica ve klinik / laboratuar yönüyle amibiyaz...  2014
  2  Diğer dışkı inceleme yöntemleri Parazitolojide laboratuvar...  2011
  3  Trichostrongylidiasis Zoonozlar: Hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyonlar...  2009
  4  Diğer nematodlar Zoonozlar: Hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyonlar...  2009
  5  Hastane İnfeksiyonları ve Parazitler Hastane İnfeksiyonları...  2009
  6  Helmintlerde karbonhidrat ve enerji metabolizması Moleküler parazitoloji...  2009
  7  Trichinellasis Zoonozlar: Hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyonlar...  2009
  8  Trichinellosis ve immunolojisi Tıbbi ve veteriner immunoparazitoloji...  2007
  9  Strongyloidosis Özcel'in tıbbi parazit hastalıkları...  2007
  10  Trichuriosis Özcel'in tıbbi parazit hastalıkları...  2007
  11  Antiparaziter ilaçlar ve biyokimyasal hedefler Tıbbi parazitolojide tedavi...  2005
  12  Diğer kan ve doku protozoon hastalıklarının tedavisi Tıbbi parazitolojide tedavi...  2005
  13  Sıtma tedavisi Tıbbi parazitolojide tedavi...  2005
  14  Hastane infeksiyonları ve parazitler Hastane infeksiyonları...  2003
  15  Ülkemizde görülen diğer parazitler ve hastalıkları Başlıca bakteriyel, paraziter ve mikotik enfeksiyon hastalıkları...  2000
  16  Antiparaziter ilaçlar Başlıca bakteriyel, paraziter ve mikotik enfeksiyon hastalıkları...  2000
  17  Diğer tanı materyalleri ve uygun tanı yöntemleri Parazit hastalıklarında tanı...  1997
  18  Besiyerleri ve hayvan inokulasyonları Parazit hastalıklarında tanı...  1997
 • NO AD TARIH
  1  Pneumocystis jirovecii tanısında loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yönteminin değerlendirilmesi...  6/2009 - 6/2011
  2  Resveratrolün Trichinella spiralis üzerine in vitro etkisi...  11/2009 - 11/2010
  3  Acanthamoeba keratitli hastalarda rekombinant Mannoz Bağlayan Protein kullanılarak antikor yanıtının değerlendirilmesi...  10/2008 - 10/2011
  4  Trichinellosis tanısında kullanılan serolojik testlerde larva krut antijenin değerlendirilmesi...  9/2005 - 9/2007
  5  Kistik ekinokokkozisde proinflamatuar sitokin reseptör ve kemokin yanıtı...  5/2005 - 5/2008
  6  İzmir ilkokul öğrencilerinde karaciğer parazitozları prevalansı ve tanıda kullanılan serolojik yöntemlerin karşılaştırılması...  9/2004 - 9/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
  2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Mart 2011
  4 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Başkanı, Aralık 2008- Kasım 2010
  5 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Aralık 2008
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
  7 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2005- Haziran 2008