En

PROF.DR. OSMAN ALPARSLAN ERGÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (İş Sağlığı)Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  The development of a globally acceptable national model for occupational hygiene inTurkey: a modifie...  2019
  2  Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Tur...  2019
  3  Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesit...  2019
  4  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  5  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  6  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  7  Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği...  2016
  8  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  9  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  10  Hastane Öncisi Acil Bakım Eğitiminde Mesleksel Risklerin Yeri...  2013
  11  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  12  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  13  Sağlık Sektörünün Tıbbi Laboratuvar Teknikerinden Beklentileri...  2010
  14  Sağlık sektörünün radyoloji teknikerlerinden beklentileri...  2009
  15  Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses...  2008
  16  Prevalence of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritides in an Urban Area of Izmir, Turk...  2008
  17  Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşıl...  2007
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  19  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  20  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etk...  2006
  21  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  22  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerleri...  2006
  23  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  24  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
  25  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık ...  2004
  26  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerin...  2004
  27  Occupational health in Turkey...  2003
  28  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
  29  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  30  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  31  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  32  A significant outcome of work life: occupational accidents in a developing country, Turkey...  2003
  33  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
  34  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  35  İşsizlik ve sağlık...  2002
  36  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  37  Kazalar ve Toplum Sağlığı Yönünden Önemi...  2001
  38  Serum magnesium, copper, and zinc alterations following spinal fusion,...  2000
  39  Hava kirliliği ve bir kent: Aliağa...  2000
  40  Türkiye'deki Tıp Fakültelerinde İş Sağlığı Eğitimi: Bir Durum Saptama Çalışması....  1999
 • NO AD TARİH
  1  dokuz eylül üniversitesi hastanesi sağlık çalışanlarının 2013-2017 yolları arası influenz... 15/11/2018 - 17/11/2018
  2  İLKOKUL VELİLERİNE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ: BİR GİRİŞİMSEL ÇALIŞMA DENEYİMİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  3  İZMİR BALÇOVA'DA YAŞAYAN 80 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE DÜŞME, DÜŞME KORKUSU VE İLİŞKİL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  4  Psikososyal risk etmenlerinin mental hastalıklar üzerine etkisi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  5  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  6  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  9  SEKSEN YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARDA KARŞILANMAMIŞ SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMİ VE İLİŞKİLİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  10  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  11  The Development of Occupational Health and Safety in the University Laboratories in Turkey... 29/04/2018 - 04/05/2018
  12  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  13  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  14  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  15  Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  16  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  18  Son Üç Ulusal Halk Sağlığı Kongresindeki Bildirilerin Değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  19  Manisa Kamu Hastaneleri'nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  21  Türkiye'de literatüre dayalı olarak toplum tabanlı kohort çalışmalarının saptanması... 05/10/2015 - 09/10/2015
  22  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
  23  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  24  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  25  Sağlıkta Şiddetin Çalışan Sağlığına Etkisi... 08/02/2014 - 10/02/2014
  26  Bir üniversite hastanesinde WEB tabanlı iş kazası bildirim sistemi, pilot çalışma sonuçları... 16/11/2013 - 20/11/2013
  27  Temizlik sektörü çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları... 07/11/2013 - 09/11/2013
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde meslek hastalıkları tanı sürecinin değerlendirilmesi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  29  Tarımsal mekanizasyon üretiminde çalışanların iş kazası ve KKD kullanımı hakkındaki gör... 27/10/2013 - 31/10/2013
  30  TArımsal mekanizasyon üretiminde işletme büyüklüğünün güvenlik iklimi üzerine etkisi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  31  Sigarayı bıraktırma ve obeziteyi önleme programlarının geliştirilmesi öncelikli grupların b... 27/10/2013 - 31/10/2013
  32  Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği... 18/04/2013 - 20/04/2013
  33  Validity and reliability of self reported workplace exposure assessment scale (WEAS) among health wo... 18/03/2012 - 23/03/2012
  34  Progress towards expanding coverage of ?basic occupational health services? in Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  35  Cost effectiveness of a participatory ergonomics education intervention among office workers; A rand... 18/03/2012 - 23/03/2012
  36  Relationship between job insecurity and needle stick injuries among health care workers; Does job in... 18/03/2012 - 23/03/2012
  37  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  38  İkinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Psikososyal Etmenler Arasındaki İlişki... 04/10/2011 - 07/10/2011
  39  Sağlık Çalışanlarında Çalışma Ortamı Risklerine Maruz Kalım Düzeyinin İğne Batma Yaral... 04/10/2011 - 07/10/2011
  40  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  41  Bir işyerinde sigara bırakma merkezi oluşturulması ve başvuranların değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  42  Klinisyenlerin "Meslek Hastalığı" konusundaki düşüncelerinin irdelenmesi... 23/09/2011 - 23/09/2011
  43  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
  44  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  45  Transition of Worklife and BOHS... 11/09/2011 - 15/09/2011
  46  İş Sağlığı Yönünden Vardiyalı Çalışma... 06/11/2010 - 10/10/2010
  47  Role and importance of Occupational Medicine in OSH System: A proposal for disscussion... 25/10/2010 -
  48  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  49  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  50  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  51  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  52  Changes in the Work Life in the Era of Globalization and Occupational Health Services... 30/09/2010 - 02/10/2010
  53  Klinik uygulamalar sırasında ?standart korunma önlemlerine? uyum... 24/09/2010 -
  54  Bilateral Collaberative Agreement & BOHS Process, National Report of Turkey... 27/06/2010 - 30/06/2010
  55  Hastane Öncei Acil Bakım Eğitim Sürecinde Mesleksel Beceriler Donanım ve Eğitici Durumunun De... 24/04/2010 - 25/04/2010
  56  Hastane Öncesi Acil Bakım Eğitim Sürecinde Mesleksel Risk Etmenleri ile İlgili Bilgi Düzeyinin... 24/04/2010 - 25/04/2010
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  58  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  59  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  60  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
  61  Çimento Sanayiinde İş Sağlığı Sorunları ve Çözüme Yönelik Öneriler: Bütünsel Yaklaş... 14/11/2008 - 15/11/2008
  62  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  63  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  64  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
  65  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  66  Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  67  Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ambulans ve acilbakım teknikerliği programlarında meslek ... 22/10/2007 - 26/10/2007
  68  İnşaat İşkolu ve Meslek Hastalıkları... 05/10/2007 - 06/10/2007
  69  Prevalence of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritis in an Urban Area of Izmir, Turkey... 10/11/2006 - 15/11/2006
  70  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  71  Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Şiddet; Çalışma Yaşamında Şiddetle Karşılaşma ve Önlem... 06/09/2006 - 08/09/2006
  72  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  73  Çalışma yaşamı bileşenleri ile anksiyete arasındaki ilişki... 06/09/2006 - 08/09/2006
  74  Prevelance of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritis in an Urban Area of Izmir, Turke... 21/06/2006 - 24/06/2006
  75  The examination of the specialities of health care workers demanding work... 11/06/2006 - 16/06/2006
  76  The state of municipal police facing with violence in working life... 11/06/2006 - 16/06/2006
  77  Absenteeism And Satisfaction: A Power Plant Case Study From Soma, Turkey... 11/06/2006 - 16/06/2006
  78  The effects of qualitative and quantitative job insecurity on depression and anxiety in nurses... 10/06/2006 - 15/06/2006
  79  İlköğretim çağındaki çocuklardaki işeme bozukluklarının sorgulanması... 10/06/2006 - 15/06/2006
  80  İzmir Konak ilçesinde gıda sicili belgesi uygulamasının değerlendirilmesi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  81  Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkis... 07/06/2006 - 09/06/2006
  82  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  83  Sağlık işgücü isteminde bulunan işverenlerin ve istenen sağlık işgücünün özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  84  İşsiz sağlık çalışanlarının özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  85  15-49 yaş kadınların Kuş Gribine ilişkin bilgi düzeyini etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  86  Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  87  Universiade 2006 İzmir ve sağlıklı su... 18/01/2006 - 21/01/2006
  88  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  89  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  90  İzmir-Konak'ta gayrisıhhı müessese ruhsatlandırmalarının değerlendirilmesi... 28/09/2005 - 01/10/2005
  91  İzmir'de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları... 06/09/2005 - 06/09/2005
  92  Bütünsel Bir Bakışla Çalışan Sağlığı - Sağlık, Çevre ve Sosyal Öğelerin Birlikte Yö... 12/05/2005 - 15/05/2005
  93  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  94  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  95  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  96  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  97  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
  98  İzmir'de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  99  İzmir'de spondiloartrit sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  100  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  101  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  102  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  103  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  104  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  105  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  106  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  107  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  108  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  109  Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişme alanlarından biri: İş Sağlığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  110  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
  111  Üniversite çalışma yaşamında sağlığı nasıl algılıyor?? 1980-2002 yılları arasında y... 23/06/2003 - 25/06/2003
  112  Çevresel ve Mesleksel Risk Değerlendirme... 08/05/2003 - 09/05/2005
  113  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  114  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  115  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  116  Birinci Basamakta İş Doyumu ve Bunu Etkileyen Etmenler... 05/04/2003 - 05/04/2003
  117  Occupational health in Turkey: A country profile... 23/02/2003 - 28/02/2008
  118  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
  119  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  120  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
  121  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2002 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 23/09/2002 - 28/09/2002
  123  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Pe... 23/09/2002 - 28/09/2002
  124  Industrial accidents in a developing country... 05/06/2002 - 08/06/2002
  125  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  126  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  127  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  128  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  129  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
  130  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  131  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
  132  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
  133  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  134  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonundaki Uygul... 24/04/2001 - 28/04/2001
  135  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
  136  İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması... 14/05/2000 - 16/05/2000
  137  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
  138  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  2  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
  3  Sterilizasyon Birimlerinde Sağlık Riskleri ve Korunma Yolları Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu DEÜ Yayın No: 09.9999.8301.000/DK.02.001...  2002
  4  Çalışma Yaşamında Tıbbi Etik Yaşama Dair Etik Bir Bakış...  2002
 • NO AD TARIH
  1  İzmir'de Aliağa bölgesinde hava kirliliğinin ilkokul çocuklarının bilişsel gelişimine etkisi, bir kohort çalışması...  7/2019 - /
  2  Jean Monnet Chair in European Social Policy...  9/2014 - 8/2017
  3  Sigarasız İşyeri...  2/2011 - 2/2012
  4  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  5  Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe...  12/2009 - 6/2011
  6  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  7  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  8  Kamu ve özel sektörün tıbbi laboratuar teknikerinden beklentilerinin saptanması...  5/2007 - 5/2008
  9  Kamu ve özel radyoloji merkezlerinin radyoloji teknikerinden beklentilerinin saptanması...  1/2007 - 7/2007
  10  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  11  Ratlarda Bilateral Overektomi İle Oluşturulan Osteoporoz Modelinde Oksidatif Stresin ve Antioksidan Uygulamasının Osteoporoz Gelişimine Etkisinin OPG/RANK/RANKL Sistemi İle Değerlendirilmesi...  4/2005 - 4/2006
  12  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde Ankilozan Spondilit Prevalansı Belirleme Çalışması...  4/2001 - 4/2003
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
  14  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
 • NO AD YIL
  1  Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü...  2010
  2  V. Özel Çalışma Modulü Sempozyumu "Birincilik Ödülü"...  2010
  3  Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahi Kültürüne "Bilim" Dalında Hizmet ödülü...  2003
  4  Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Araştırma Dalında Poster Üçüncülüğü...  2003
 • NO AD YIL
  1  Erasmus Staff Mobility, Life Long Learning Programme, 2008 / 2009 Academic Year  2009
  2  Japan International Coorperation Agency  1996
 • NO Görev
  1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2016-Devam ediyor
  5 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Kasım 2017
  6 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2015- Ekim 2018
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2014- Aralık 2017
  8 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  9 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2012- Ekim 2015
  10 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2012- Ekim 2012
  11 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Şubat 2010- Haziran 2010
  12 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknikerliği Programı Başkanı, Mayıs 2008- Ocak 2011
  14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2008- Ocak 2011
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  18 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2008- Şubat 2011
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknikerliği Programı Başkanı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  22 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2005- Nisan 2008
  23 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2004- Şubat 2007