En

PROF.DR. OSMAN ALPARSLAN ERGÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (İş Sağlığı)Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  The development of a globally acceptable national model for occupational hygiene inTurkey: a modifie...  2019
  2  Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Tur...  2019
  3  Development and Evaluation of a Training Program on Occupational Health Research and Surveillance in...  2019
  4  Physicians' opinions about the causes of underreporting of occupational diseases...  2019
  5  Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesit...  2019
  6  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  7  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  8  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  9  Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği...  2016
  10  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  11  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  12  Hastane Öncisi Acil Bakım Eğitiminde Mesleksel Risklerin Yeri...  2013
  13  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  14  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  15  Sağlık Sektörünün Tıbbi Laboratuvar Teknikerinden Beklentileri...  2010
  16  Sağlık sektörünün radyoloji teknikerlerinden beklentileri...  2009
  17  Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses...  2008
  18  Prevalence of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritides in an Urban Area of Izmir, Turk...  2008
  19  Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşıl...  2007
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  21  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  22  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etk...  2006
  23  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  24  AxSYM ile yapılan kan bankası tarama testlerinde EIA tekrarlarını engelleyecek indeks değerleri...  2006
  25  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  26  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
  27  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık ...  2004
  28  Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerin...  2004
  29  Occupational health in Turkey...  2003
  30  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
  31  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  32  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  33  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  34  A significant outcome of work life: occupational accidents in a developing country, Turkey...  2003
  35  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
  36  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  37  Tükenme Sendromu ve Acil Servis Hekimleri...  2002
  38  İşsizlik ve sağlık...  2002
  39  Kazalar ve Toplum Sağlığı Yönünden Önemi...  2001
  40  Serum magnesium, copper, and zinc alterations following spinal fusion,...  2000
  41  Hava kirliliği ve bir kent: Aliağa...  2000
  42  Türkiye'deki Tıp Fakültelerinde İş Sağlığı Eğitimi: Bir Durum Saptama Çalışması....  1999
 • NO AD TARİH
  1  Seksen yaş ve üzeri bireylerde karşılanmamış sosyal hizmet gereksinimi ve ilişkili etmenler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  2  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Makale ve Seminer Etkinliklerinin Değerlendirilmesi... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 2014-2018 YILLARI ARASI İNFLUENZA AŞISI YAPTIRMA DURUMLARI... 26/11/2019 - 30/11/2019
  4  HASTANE SU TESİSATINDA LEJYONELLA PREVELANSI, EĞİTİM VE GİRİŞİM İLE KOLONİZASYON İLİŞK... 26/11/2019 - 30/11/2019
  5  dokuz eylül üniversitesi hastanesi sağlık çalışanlarının 2013-2017 yolları arası influenz... 15/11/2018 - 17/11/2018
  6  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  9  SEKSEN YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARDA KARŞILANMAMIŞ SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMİ VE İLİŞKİLİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  10  Psikososyal risk etmenlerinin mental hastalıklar üzerine etkisi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  11  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  12  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  13  İLKOKUL VELİLERİNE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ: BİR GİRİŞİMSEL ÇALIŞMA DENEYİMİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  14  İZMİR BALÇOVA'DA YAŞAYAN 80 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE DÜŞME, DÜŞME KORKUSU VE İLİŞKİL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  15  The Development of Occupational Health and Safety in the University Laboratories in Turkey... 29/04/2018 - 04/05/2018
  16  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  17  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  18  Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  19  Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  20  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  22  Son Üç Ulusal Halk Sağlığı Kongresindeki Bildirilerin Değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  23  Manisa Kamu Hastaneleri'nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  24  Türkiye'de literatüre dayalı olarak toplum tabanlı kohort çalışmalarının saptanması... 05/10/2015 - 09/10/2015
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi... 05/10/2015 - 09/10/2015
  26  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
  27  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  28  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  29  Sağlıkta Şiddetin Çalışan Sağlığına Etkisi... 08/02/2014 - 10/02/2014
  30  Bir üniversite hastanesinde WEB tabanlı iş kazası bildirim sistemi, pilot çalışma sonuçları... 16/11/2013 - 20/11/2013
  31  Temizlik sektörü çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları... 07/11/2013 - 09/11/2013
  32  TArımsal mekanizasyon üretiminde işletme büyüklüğünün güvenlik iklimi üzerine etkisi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde meslek hastalıkları tanı sürecinin değerlendirilmesi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  34  Sigarayı bıraktırma ve obeziteyi önleme programlarının geliştirilmesi öncelikli grupların b... 27/10/2013 - 31/10/2013
  35  Tarımsal mekanizasyon üretiminde çalışanların iş kazası ve KKD kullanımı hakkındaki gör... 27/10/2013 - 31/10/2013
  36  Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği... 18/04/2013 - 20/04/2013
  37  Cost effectiveness of a participatory ergonomics education intervention among office workers; A rand... 18/03/2012 - 23/03/2012
  38  Relationship between job insecurity and needle stick injuries among health care workers; Does job in... 18/03/2012 - 23/03/2012
  39  Validity and reliability of self reported workplace exposure assessment scale (WEAS) among health wo... 18/03/2012 - 23/03/2012
  40  Progress towards expanding coverage of ?basic occupational health services? in Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  41  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  42  İkinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Psikososyal Etmenler Arasındaki İlişki... 04/10/2011 - 07/10/2011
  43  Sağlık Çalışanlarında Çalışma Ortamı Risklerine Maruz Kalım Düzeyinin İğne Batma Yaral... 04/10/2011 - 07/10/2011
  44  Bir işyerinde sigara bırakma merkezi oluşturulması ve başvuranların değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  45  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  46  Klinisyenlerin "Meslek Hastalığı" konusundaki düşüncelerinin irdelenmesi... 23/09/2011 - 23/09/2011
  47  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  48  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
  49  Transition of Worklife and BOHS... 11/09/2011 - 15/09/2011
  50  İş Sağlığı Yönünden Vardiyalı Çalışma... 06/11/2010 - 10/10/2010
  51  Role and importance of Occupational Medicine in OSH System: A proposal for disscussion... 25/10/2010 -
  52  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  53  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  54  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  55  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  56  Changes in the Work Life in the Era of Globalization and Occupational Health Services... 30/09/2010 - 02/10/2010
  57  Klinik uygulamalar sırasında ?standart korunma önlemlerine? uyum... 24/09/2010 -
  58  Bilateral Collaberative Agreement & BOHS Process, National Report of Turkey... 27/06/2010 - 30/06/2010
  59  Hastane Öncei Acil Bakım Eğitim Sürecinde Mesleksel Beceriler Donanım ve Eğitici Durumunun De... 24/04/2010 - 25/04/2010
  60  Hastane Öncesi Acil Bakım Eğitim Sürecinde Mesleksel Risk Etmenleri ile İlgili Bilgi Düzeyinin... 24/04/2010 - 25/04/2010
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  62  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  63  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  64  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
  65  Çimento Sanayiinde İş Sağlığı Sorunları ve Çözüme Yönelik Öneriler: Bütünsel Yaklaş... 14/11/2008 - 15/11/2008
  66  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  67  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  68  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
  69  Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  70  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  71  Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ambulans ve acilbakım teknikerliği programlarında meslek ... 22/10/2007 - 26/10/2007
  72  İnşaat İşkolu ve Meslek Hastalıkları... 05/10/2007 - 06/10/2007
  73  Prevalence of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritis in an Urban Area of Izmir, Turkey... 10/11/2006 - 15/11/2006
  74  Çalışma yaşamı bileşenleri ile anksiyete arasındaki ilişki... 06/09/2006 - 08/09/2006
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  76  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  77  Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Şiddet; Çalışma Yaşamında Şiddetle Karşılaşma ve Önlem... 06/09/2006 - 08/09/2006
  78  Prevelance of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthritis in an Urban Area of Izmir, Turke... 21/06/2006 - 24/06/2006
  79  The examination of the specialities of health care workers demanding work... 11/06/2006 - 16/06/2006
  80  Absenteeism And Satisfaction: A Power Plant Case Study From Soma, Turkey... 11/06/2006 - 16/06/2006
  81  The state of municipal police facing with violence in working life... 11/06/2006 - 16/06/2006
  82  The effects of qualitative and quantitative job insecurity on depression and anxiety in nurses... 10/06/2006 - 15/06/2006
  83  İlköğretim çağındaki çocuklardaki işeme bozukluklarının sorgulanması... 10/06/2006 - 15/06/2006
  84  İzmir Konak ilçesinde gıda sicili belgesi uygulamasının değerlendirilmesi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  85  Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkis... 07/06/2006 - 09/06/2006
  86  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  87  İşsiz sağlık çalışanlarının özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  88  Sağlık işgücü isteminde bulunan işverenlerin ve istenen sağlık işgücünün özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  89  Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  90  15-49 yaş kadınların Kuş Gribine ilişkin bilgi düzeyini etkileyen etmenler... 13/04/2006 - 14/04/2006
  91  Universiade 2006 İzmir ve sağlıklı su... 18/01/2006 - 21/01/2006
  92  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  93  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  94  İzmir-Konak'ta gayrisıhhı müessese ruhsatlandırmalarının değerlendirilmesi... 28/09/2005 - 01/10/2005
  95  İzmir'de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları... 06/09/2005 - 06/09/2005
  96  Bütünsel Bir Bakışla Çalışan Sağlığı - Sağlık, Çevre ve Sosyal Öğelerin Birlikte Yö... 12/05/2005 - 15/05/2005
  97  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  98  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  99  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  100  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  101  İzmir'de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  102  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
  103  İzmir'de spondiloartrit sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  104  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  105  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  106  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  107  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  108  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  109  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  110  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  111  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  112  Axsym Tarama Testlerinde Karar Eşiklerinin Belirlenmesi... 21/09/2003 - 25/09/2003
  113  Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişme alanlarından biri: İş Sağlığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  114  Üniversite çalışma yaşamında sağlığı nasıl algılıyor?? 1980-2002 yılları arasında y... 23/06/2003 - 25/06/2003
  115  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
  116  Çevresel ve Mesleksel Risk Değerlendirme... 08/05/2003 - 09/05/2005
  117  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  118  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  119  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  120  Birinci Basamakta İş Doyumu ve Bunu Etkileyen Etmenler... 05/04/2003 - 05/04/2003
  121  Occupational health in Turkey: A country profile... 23/02/2003 - 28/02/2008
  122  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
  123  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  124  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
  125  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
  126  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Pe... 23/09/2002 - 28/09/2002
  127  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2002 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 23/09/2002 - 28/09/2002
  128  Industrial accidents in a developing country... 05/06/2002 - 08/06/2002
  129  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  130  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  131  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  132  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
  133  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  134  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  135  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
  136  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
  137  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  138  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonundaki Uygul... 24/04/2001 - 28/04/2001
  139  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
  140  İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması... 14/05/2000 - 16/05/2000
  141  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
  142  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  2  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
  3  Sterilizasyon Birimlerinde Sağlık Riskleri ve Korunma Yolları Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu DEÜ Yayın No: 09.9999.8301.000/DK.02.001...  2002
  4  Çalışma Yaşamında Tıbbi Etik Yaşama Dair Etik Bir Bakış...  2002
 • NO AD TARIH
  1  İzmir'de Aliağa bölgesinde hava kirliliğinin ilkokul çocuklarının bilişsel gelişimine etkisi, bir kohort çalışması...  7/2019 - /
  2  Jean Monnet Chair in European Social Policy...  9/2014 - 8/2017
  3  Sigarasız İşyeri...  2/2011 - 2/2012
  4  Jean Monnet Module on Developing Occupational Health and Safety Culture in the EU Accession Process...  9/2011 - 9/2014
  5  Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe...  12/2009 - 6/2011
  6  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  7  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  8  Kamu ve özel sektörün tıbbi laboratuar teknikerinden beklentilerinin saptanması...  5/2007 - 5/2008
  9  Kamu ve özel radyoloji merkezlerinin radyoloji teknikerinden beklentilerinin saptanması...  1/2007 - 7/2007
  10  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  11  Ratlarda Bilateral Overektomi İle Oluşturulan Osteoporoz Modelinde Oksidatif Stresin ve Antioksidan Uygulamasının Osteoporoz Gelişimine Etkisinin OPG/RANK/RANKL Sistemi İle Değerlendirilmesi...  4/2005 - 4/2006
  12  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde Ankilozan Spondilit Prevalansı Belirleme Çalışması...  4/2001 - 4/2003
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
  14  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
 • NO AD YIL
  1  Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü...  2010
  2  V. Özel Çalışma Modulü Sempozyumu "Birincilik Ödülü"...  2010
  3  Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahi Kültürüne "Bilim" Dalında Hizmet ödülü...  2003
  4  Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Araştırma Dalında Poster Üçüncülüğü...  2003
 • NO AD YIL
  1  Erasmus Staff Mobility, Life Long Learning Programme, 2008 / 2009 Academic Year  2009
  2  Japan International Coorperation Agency  1996
 • NO Görev
  1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  5 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Kasım 2017
  6 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2015- Ekim 2018
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2014- Aralık 2017
  8 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  9 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2012- Ekim 2015
  10 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2012- Ekim 2012
  11 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Şubat 2010- Haziran 2010
  12 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknikerliği Programı Başkanı, Mayıs 2008- Ocak 2011
  14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2008- Ocak 2011
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2008- Ocak 2011
  18 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2008- Şubat 2011
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknikerliği Programı Başkanı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mayıs 2005- Mayıs 2008
  22 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2005- Nisan 2008
  23 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2004- Şubat 2007