En

PROF.DR. CAN CENGİZ ÇELİKOĞLU (Emeklilik Tarihi : 27/03/2017 ) FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü  1980
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği-Uygulamalı İstatistik  1983
  Doktora  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  CorRECTreatment: a web-based decision support tool for rectal cancer treatment that uses the analyti...  2015
  2  corRECTreatment: A web-based decision support tool rectal cancer treatment that uses the analytic hi...  2015
  3  Türkiye'de Yöneylem Araştırması Sorunlar-Öneriler...  2013
  4  Türkiye'de İstatistik Öğretimi...  2013
  5  Information Security Risk Assesment: Bayesian Prioritization for AHP Group Decision Making...  2012
  6  Sequential Decision Tree Using the Analytic Hierarchy Process for Decision Support in Rectal Cancer...  2012
  7  Minimizing the loss probability in GI/M/3/0 queueing system with ordered entry...  2012
  8  Toplum Tabanlı Bir Çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ve Kümeleme Analizi ile Sağlık Kurumu Se...  2011
  9  Entropy in Dichotic Listening EEG Recordings...  2011
  10  Geçmiş Çalıştay ve Kurultaylar...  2010
  11  Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırılması...  2008
  12  Application of a Population Based Study of Correspondence Analysis in Choosing a Health Institution...  2007
  13  Aktif Eğitim Bilgi Sistemi - AKBİS...  2006
  14  Model Building in Logistic Regression Models About Lung Cancer Data...  2006
  15  Latent Process in A Poisson Regression Model...  2005
  16  Yeniden Üretim Faaliyetlerinin Planlanması ve Kontrolü İçin Bir Yöntem Önerisi...  2004
  17  Müdahaleli Trafik Kazaları Serilerinin Lognormal Dağılıma Uyarlanması ve Parametre Tahminlerin...  2004
  18  Lognormal Dağılan Trafik Kazaları Verileri ile Müdahale Analizi Uygulaması...  2004
  19  Hastanelerde Envanter Kontrolünde Malzeme İhiyaç Planlanması Sisteminden Yararlanılması...  2001
  20  Proje Planlamasında Ceza ve Süre Kısaltma Maliyetlerinin Enküçüklemesi...  2001
  21  Proje Seçimi ve Kaynak Planlaması İçin Bir Algoritma...  2001
  22  Ulaştırma Problemlerinde Duyarlılık Analizi...  2000
  23  Stoksuzluk Maliyetini Esas Alan Stokastik Envanter Modelleri...  2000
  24  Araç Lastiği Talep Tahmini İle İlgili Bir Yaklaşım...  1997
  25  BDE'de Özel Sektörün Yeri...  1991
  26  Zaman Etüdünde Yeterlilik Problemi...  1990
  27  Çocukların Oyuncak Tercihlerinde Cinsiyetin Etkisinin İncelenmesi...  1989
 • NO AD TARİH
  1  DSRCT: Rektum Kanseri Tedavisinde Karar Desteği... 27/10/2013 - 30/10/2013
  2  Application of Bayesian Approaches in Multi-criteria Group Decision Analysis... 15/09/2013 - 19/09/2013
  3  Computation of Loss Probability in GI/M/n/0 Queueing Model... 11/10/2012 - 13/10/2012
  4  Statistical Analysis of Traffic Accidents Involved Municipality Buses in Izmir... 11/10/2012 - 13/10/2012
  5  Statistics Regarding the Departments of Statistics in Turkey... 11/10/2012 - 13/10/2012
  6  Generalization of the Takacs' Formula for GI/M/n/0 Queuing System with Heterogeneous Servers... 06/07/2011 - 08/07/2011
  7  A Decision Making Algorithm for Choosing the Best Treatment Method in Rectum Cancer... 15/06/2011 - 16/06/2011
  8  Detecting Similarities of EEG Responses in Dichotic Listening... 01/06/2011 - 04/06/2011
  9  Sonlu Kapasiteli Heterojen Kanallı Kuyruk Modelinde Geçiş Olasılıklarının Elde Edilmesi... 28/06/2010 - 29/06/2010
  10  EEG Sinyallerinde İstatistiksel Benzerlik Analizi... 28/06/2010 - 30/06/2010
  11  Rektum Kanseri Tedavi Yönteminin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve Karar Ağacı Yöntemler... 28/06/2010 - 30/06/2010
  12  Entropy in Dichotic Listening EEG Recordings... 03/06/2010 - 05/06/2010
  13  Yükseköretimde Aktif ve İnteraktif Öğretim Yaklaşımları... 07/10/2009 - 09/10/2009
  14  Disintegration, onstruction and Formulation of a Rostering Problem by Mathematical Programming... 15/09/2009 - 18/09/2009
  15  An AHP Model to Evaluate Scientific Research Projects... 29/07/2009 - 01/08/2009
  16  Hospital Personnel Scheduling and Nurse Rostering: An Overview... 22/06/2009 - 24/06/2009
  17  Toplum Tabanlı Bir Çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ve Kümeleme Analizi ile Sağlık Kurumu Se... 28/05/2008 - 30/05/2008
  18  Analitik Serim Süreci Yöntemi ile İstatistik Mezunlarının Kariyer Seçimi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  19  Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması... 20/05/2007 - 24/05/2007
  20  Game Theoretic Approach to Inventory Management In Supply Chain- A Literature Review... 29/11/2006 - 01/12/2006
  21  Inventory Management in Supply Chain... 15/06/2006 - 18/06/2006
  22  Inventory Management in a Two-Echelon Supply Chain with Non-stationary Demand... 04/07/2005 - 06/07/2005
  23  Patolojik Skorlama Sistemlerinde Çok Ölçütlü Performans Sıralaması ve En İyi Yöntemin Seçi... 08/05/2005 - 12/05/2005
  24  İmmünhistokimyasal Değerlendirmede Çok Ölçütlü Performans Sınırlaması ve Karar Verme... 01/10/2004 - 06/10/2004
  25  Effectiveness of Radar Application on Traffic Accidents-An Izmir Case Study in Intervention Analysis... 24/06/2004 - 30/06/2004
  26  Trafik kazaları serilerinde radar uygulamalarının müdahale analizi(Lognormal dağılım ile)... 20/05/2004 - 21/05/2004
  27  Aktif Eğitimde Senaryo Değerlendirme İlkeleri... 23/05/2002 - 24/05/2002
  28  Osteoporoz Teşhisinde Dexa Bulgularının İstatistiksel Analizi... 02/05/2001 - 06/05/2001
  29  Ulaştırma Problemlerinde Duyarlılık Analizleri... 08/06/1999 - 09/06/1999
  30  Üretim Planlamasında GERT Tekniği... 05/05/1999 - 09/05/1999
  31  Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarına Genel Bir Bakış... 18/03/1999 - 20/03/1999
  32  Kağıt Filtre Sanayiinde Üretim Planlamasının Karma Tamsayılı Programlama ile Modellenmesi ve ... 23/11/1998 - 25/11/1998
  33  Stokastik Envanter Modellerinde Yokluk Maliyeti... 25/06/1998 - 26/06/1998
  34  Hastanelerde Malzeme İhtiyaç Planlaması... 25/06/1998 - 26/06/1998
  35  Kaynak Tahsisi Problemine Yeni Bir Yaklaşım... 24/11/1997 - 26/11/1997
  36  Üniversitelerde Örgütlenme... 21/11/1997 - 22/11/1997
  37  Yoksatmalı Stokastik Envanter Modelleri... 23/10/1995 - 25/10/1995
  38  Türkiye Üniversitelerinde İstatistik ve Ekonometri Öğretim Programları... 01/06/1995 - 02/06/1995
  39  Araç Lastiği Talep Tahmini... 01/06/1995 - 02/06/1995
  40  BDE'de Özel Sektörün Yeri... 25/09/1991 - 27/09/1991
  41  Standart Zamanların Belirlenmesinde Yeterlilik Problemine Bir Yaklaşım... 21/06/1989 - 23/06/1989
 • NO AD YIL
  1  Genel Matematik...  1983
 • NO AD TARIH
  1  EEG Kayıtlarında Veri Madenciliği Uygulaması...  4/2007 - 4/2007
  2  Analytic Network Process (ANP) in Multicriteria Decision Making...  5/2007 - 5/2011
  3  İki Aşamalı Bir Tedarik Zinciri için Karar Destek Sistemi...  2/2006 - 7/2008
  4  Aktif Eğitim Bilgi Sistemi Projesi...  7/2005 - 7/2006
  5  Doğal Gaz Saha Çalışması Projesi...  7/2003 - 10/2003
  6  Decision Making with Multiple Objectives (Çok Amaçlı Karar Verme) Projesi...  2/2003 - 8/2005
  7  BOTAŞ Doğal Gaz Saha Çalışması Projesi...  3/2003 - 7/2003
  8  Aliağa Halkının Özelleştirmeye Bakışı Kamuoyu Araştırması Projesi...  3/2003 - 7/2003
  9  Inventory Management in Supply Chain...  10/2002 - 6/2005
  10  Ekoloji Zaman Serisi Verilerinde Log-Normal Müdahale Analizi Projesi...  9/2000 - 9/2002
  11  TANSAŞ Mağazaları Tüketici Profili ve Eğilimleri Araştırması...  8/1999 - 9/1999
  12  İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER) Araştırma Altyapısı Projesi...  8/1999 - /
  13  Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin Tıpta Uygulanması...  12/1999 - 12/2001
  14  İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma - Uygulama Merkezi (İRAMER) Araştırma Altyapısı Projesi...  1/1998 - 1/1999
  15  Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımları Projesi...  1/1990 - 7/1991
  16  KORDSA Kordbezi Sanayi T.A.Ş. İstatistiksel Proses Kontrolü Eğitimi ve  9/1986 - 3/1987
  17  ÇİTOSAN Yarımca Porselen ve Bozüyük Seramik Müesseselerinde Standart Zamanların Hesabı...  1/1986 - 7/1987
  18  PETLAS Tekerlekli Araç Lastiği Pazar Araştırması Projesi...  1/1985 - 7/1986
 • NO AD YIL
  1  3...  2004
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2016- Mart 2017
  2 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  3 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  4 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ocak 2011- Kasım 2013
  5 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2010- Kasım 2013
  6 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2010- Kasım 2013
  7 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Haziran 2010- Aralık 2010
  8 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Nisan 2013
  9 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2010- Haziran 2010
  10 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2010- Mart 2013
  11 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2010- Mart 2013
  12 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mayıs 2009- Haziran 2010
  13 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2007- Aralık 2008
  14 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2007- Nisan 2010
  15 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2007- Mart 2010
  16 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2007- Mart 2010
  17 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mayıs 2006- Mayıs 2009
  18 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mayıs 2006- Mayıs 2009
  19 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2004- Nisan 2007
  20 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2004- Mart 2007
  21 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2004- Mart 2007
  22 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2001- Nisan 2004
  23 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Mart 2001- Mart 2004
  24 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 1999- Haziran 2000
  25 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 1998- Haziran 2000