En

PROF.DR. YÜCEL DEMİRAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
    Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2001
    Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
    Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2008
    Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  • NO AD YIL
    1  Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic...  2018
    2  Dental technicians' pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference cent...  2018
    3  Prevalence and factors affecting job strain among the managers in primary health care services in Tu...  2018
    4  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
    5  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
    6  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
    7  Validity and Reliability Analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale...  2016
    8  Changes in Employment Status after Myocardial Infarction among Men...  2016
    9  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Results of a Turkish University hospit...  2016
    10  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
    11  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
    12  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
    13  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters...  2016
    14  Meslek Hastalıkları ve Sürveyans...  2015
    15  Short and long-term impact of pharmacovigilance training on the pharmacovigilance knowledge of medic...  2015
    16  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
    17  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
    18  The association between employment status and metabolic syndrome in women: Modifying effect of educa...  2012
    19  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
    20  Evaluation of drugs exposure in pregnancy according to different risk categories: Do FDA-based decis...  2012
    21  Üniversite laboratuvarında iç hava kalitesi ve Çalışanların mesleksel riskleri...  2012
    22  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
    23  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
    24  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenlerin iş kazalarına etkileri...  2010
    25  Temel İş Sağlığı Hizmetleri...  2010
    26  Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve etkileyen etmenler...  2010
    27  Methods for the study of employment relations and health inequalities in a global context ...  2010
    28  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
    29  Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses...  2008
    30  The effect of socioeconomic factors on quality of life after treatment in patients with head and nec...  2008
    31  Kapalı Ortam Hava Kirliliği...  2007
    32  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
    33  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
    34  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
    35  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
    36  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
    37  Trends in diagnostic imaging utilization in a university hospital in Turkey...  2006
    38  A retrospective analysis of antidepressant poisonings in the emergency department: Eleven-year exper...  2006
    39  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
    40  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
    41  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etk...  2006
    42  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
    43  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı...  2006
    44  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
    45  İş güvencesizliği ve sağlık araştırmaları....  2006
    46  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
    47  The prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey...  2005
    48  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
    49  Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi...  2004
    50  Çalışma yaşamında psikososyal etmenler...  2004
    51  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
    52  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
    53  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık ...  2004
    54  Occupational health in Turkey...  2003
    55  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
    56  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
    57  Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri...  2003
    58  A significant outcome of work life: occupational accidents in a developing country, Turkey...  2003
    59  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
    60  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun e...  2002
    61  İşsizlik ve sağlık...  2002
    62  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
    63  Hava kirliliği ve bir kent: Aliağa...  2000
    64  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği g...  2000
    65  Türkiye'deki Tıp Fakültelerinde İş Sağlığı Eğitimi: Bir Durum Saptama Çalışması....  1999
    66  The effects of choline on body temperature in conscious rats...  1998
    67  Ulusal İşçi Sağlığı Kongresinden izlenimler...  1998
  • NO AD TARİH
    1  Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?... 15/10/2018 -
    2  Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli... 14/10/2018 -
    3  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin... 04/10/2018 - 06/10/2018
    4  Social determinants and gender differences in work-life conflict: The effects of age and marriage... 29/04/2018 - 04/05/2018
    5  Copenhagen psychosocial questionnaire-3(copsoq-3): turkish validation study... 29/04/2018 - 04/05/2018
    6  Ergonomic risk factors in intensive care unit and musculoskeletal symptoms... 29/04/2018 - 04/05/2018
    7  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalığı Polikliniğinde Pnömokonyoz Tanısı Alan ... 14/03/2018 - 18/03/2018
    8  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
    9  Changes in working status after diagnosis of coronary heart disease... 03/05/2017 - 05/05/2017
    10  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
    11  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
    12  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
    13  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
    14  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
    15  A Retrospective Cohort Study of Work Status Change After The Diagnosis of Coronary Heart Disease... 01/06/2016 -
    16  Copenhagen Psychosocial Questionnaire: Turkish translation and validation study... 29/05/2016 - 01/06/2016
    17  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
    18  Manisa Kamu Hastaneleri'nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve ... 05/10/2015 - 09/10/2015
    19  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
    20  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
    21  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
    22  Prevalence and social determinants of mental illness in a district population in Turkey... 15/09/2015 -
    23  Improving Methods of Psychosocial Risk Anticipation in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
    24  Changes in Employment Conditions After Myocardial Infarction in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
    25  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
    26  Chronic Diseases and Relationship with Lay-off in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
    27  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
    28  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
    29  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
    30  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
    31  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
    32  association of social and economic indicators of health with chronic diseases in manisa province... 03/12/2014 - 07/12/2014
    33  Immigration And Properties In Manisa City In Turkey... 03/12/2014 - 04/12/2014
    34  manisa'da mental hastalık sıklığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkisi... 21/10/2014 - 24/10/2014
    35  manisa ilinde sağlığın bazı sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin kronik hastalıklarla ilişki... 20/10/2014 - 24/10/2014
    36  Akut Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastaların İşe Dönme Durumları... 20/10/2014 - 24/10/2014
    37  Son Beş Yılda Manisa'ya İl İçi Ve Dışarıdan Olan Göç Ve Özellikleri... 20/10/2014 - 24/10/2014
    38  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
    39  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
    40  Üniversite çalışanların kimyasal risk etmenleri.... 28/10/2013 - 31/10/2013
    41  TArımsal mekanizasyon üretiminde işletme büyüklüğünün güvenlik iklimi üzerine etkisi... 27/10/2013 - 31/10/2013
    42  Tarımsal mekanizasyon üretiminde çalışanların iş kazası ve KKD kullanımı hakkındaki gör... 27/10/2013 - 31/10/2013
    43  assessment of the change ın obesıty prevalence of women and men lıvıng ın balcova dıstrıct of... 06/05/2013 - 07/05/2013
    44  Social determinants of non-communicable diseases in Turkey:Country Report... 06/05/2013 - 07/05/2013
    45  Kömür madeni çalışanlarında görülen dermatozların incelenmesi... 18/04/2013 - 20/04/2013
    46  Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği... 18/04/2013 - 20/04/2013
    47  Üniversite Laboratuvarında iç hava kalitesi ve çalışanların mesleksel riskleri... 17/04/2013 - 20/04/2013
    48  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
    49  Emergency department visits caused by adverse drug events... 19/09/2012 - 22/09/2012
    50  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
    51  Short and long term impacts of pharmacovigilance education on the pharmacovigilance knowledge level ... 17/07/2012 - 23/07/2012
    52  Cost effectiveness of a participatory ergonomics education intervention among office workers; A rand... 18/03/2012 - 23/03/2012
    53  Validity and reliability of self reported workplace exposure assessment scale (WEAS) among health wo... 18/03/2012 - 23/03/2012
    54  Relationship between job insecurity and needle stick injuries among health care workers; Does job in... 18/03/2012 - 23/03/2012
    55  Job stress, absenteeism and near miss accidents in thermic central workers... 18/03/2012 - 23/03/2012
    56  Association of job stress and Apelin 12: possible contribution to stress and cardiovascular disease ... 18/03/2012 - 23/03/2012
    57  The association of psychosocial factors with risk score and risk factors of coronary heart disease... 18/03/2012 - 23/03/2012
    58  Occupational Safety and Health NETworking in EASTern Europe and Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
    59  The association between employment status and metabolic syndrome: is educatıon an effect modifier i... 18/03/2012 - 23/03/2012
    60  Progress towards expanding coverage of ?basic occupational health services? in Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
    61  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
    62  Short-term impacts of pharmacovigilance education on the pharmacovigilance knowledge level of fifth-... 26/10/2011 - 28/10/2011
    63  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Result of a Turkish University Hospita... 25/10/2011 - 28/10/2011
    64  Tıp fakültesi öğrencilerinde farmakovijilans eğitiminin farmakovijilans konusunda bilgi düzeyi... 18/10/2011 - 22/10/2011
    65  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
    66  İkinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Psikososyal Etmenler Arasındaki İlişki... 04/10/2011 - 07/10/2011
    67  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
    68  Sağlık hizmet gereksinimi ve kullanımına etki eden faktörlerin incelenmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
    69  Sağlık Çalışanlarında Çalışma Ortamı Risklerine Maruz Kalım Düzeyinin İğne Batma Yaral... 04/10/2011 - 07/10/2011
    70  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
    71  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
    72  İstihdam ve eşitsizlikler... 27/05/2011 - 28/05/2011
    73  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
    74  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
    75  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
    76  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
    77  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı riskl... 18/10/2010 - 22/10/2010
    78  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
    79  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
    80  Dokuz Eylül Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi'ne başvuran gebelerde ilaç kullanımının g... 04/11/2009 - 07/11/2009
    81  Evaluation of pregnacy outcomes of drug and radiation exposed pregnant women applied to Dokuz Eylul ... 12/07/2009 - 15/07/2009
    82  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenler ve iş kazaları üzerindeki etk... 27/04/2009 - 01/05/2009
    83  Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 14/04/2009 - 17/04/2009
    84  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
    85  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
    86  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
    87  Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve etkileyen etmenler... 21/10/2008 - 25/10/2008
    88  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
    89  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
    90  Gebelik sırasında ilaçlar ve radyasyona maruz kalımın isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik tahl... 04/06/2008 - 06/06/2008
    91  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
    92  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
    93  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
    94  Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi... 23/10/2007 - 26/10/2007
    95  Baş-boyun kanserli hastalarda tedavi sonrası yaşam kalitesini etkileyen faktörler.... 05/04/2007 - 07/04/2007
    96  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız... 01/11/2006 - 05/11/2006
    97  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
    98  Türkiye de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasınd... 06/09/2006 - 08/09/2009
    99  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
    100  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı... 06/09/2006 - 08/09/2006
    101  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
    102  The nature and extend of drug use in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
    103  Substance use among secondary school students in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
    104  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
    105  The examination of the specialities of health care workers demanding work... 11/06/2006 - 16/06/2006
    106  The effects of qualitative and quantitative job insecurity on depression and anxiety in nurses... 10/06/2006 - 15/06/2006
    107  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
    108  Kunduracılar sendikası örgütlenme süreci ve sektörlerarası işbirliğinin önemi... 05/05/2006 - 06/05/2006
    109  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
    110  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
    111  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
    112  İşsiz sağlık çalışanlarının özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
    113  Sağlık işgücü isteminde bulunan işverenlerin ve istenen sağlık işgücünün özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
    114  Bir işyeri sağlık biriminde sağlık eğitim hizmetleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
    115  Çalışma yaşamında psikososyal etmenler... 04/03/2006 - 05/03/2006
    116  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
    117  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
    118  İzmir'de sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklarda madde kullanımı... 30/09/2005 - 02/10/2005
    119  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
    120  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
    121  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
    122  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
    123  Short-Term Health-Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclophosphamide Versus 5-Fluorouracil... 13/05/2005 - 17/05/2005
    124  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
    125  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
    126  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
    127  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
    128  Konak Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık kurumlarının yöneticileri... 05/11/2004 - 08/11/2004
    129  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
    130  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
    131  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
    132  Gebelik Sırasındaki Sigara İçiminin Bebeğin Doğum Ağırlığı ve Doğum Boyuna Etkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
    133  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
    134  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
    135  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
    136  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
    137  Job strain among managers in the primary health care services in Turkey... 07/10/2004 - 10/10/2004
    138  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
    139  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
    140  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
    141  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
    142  Association of employment status and hypertension in young males... 23/09/2004 - 25/09/2004
    143  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
    144  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
    145  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
    146  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
    147  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
    148  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
    149  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
    150  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
    151  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
    152  The prevalence of metabolic syndrome in young adults and its relation to other cardiac risk factors.... 10/09/2003 - 13/09/2003
    153  Sektördeki meslek hastalıkları... 09/09/2003 - 10/09/2003
    154  Tobacco use among workers in a textile plant and knowledge of kontrol measures... 03/08/2003 - 08/08/2003
    155  Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişme alanlarından biri: İş Sağlığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
    156  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
    157  İş kanunu ön tasarısının çalışan sağlığına etkileri konusunda bir değerlendirme... 23/06/2003 - 25/06/2003
    158  Üniversite çalışma yaşamında sağlığı nasıl algılıyor?? 1980-2002 yılları arasında y... 23/06/2003 - 25/06/2003
    159  Seferihisar Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 10.04.2003 depremi sonrasında görülen akut posttr... 23/06/2003 - 26/06/2003
    160  The prevalence of hypertension in young adults and its relation with cardiac risk factors.... 13/06/2003 - 17/06/2003
    161  The prevalence of metabolic syndrome in young adults... 13/06/2003 - 17/06/2003
    162  EORTC QLQ-C30 Türkçe çevirisi akciğer kanseri tanısı ile palyatif tedavi edilen olgularda güv... 23/04/2003 - 27/04/2003
    163  Kanserli hastalarda radyoterapi kullanım sıklığı:DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ 1993-1994 deneyi... 23/04/2003 - 27/04/2003
    164  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
    165  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
    166  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
    167  Occupational health in Turkey: A country profile... 23/02/2003 - 28/02/2008
    168  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
    169  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
    170  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
    171  An invaluable experience: Institute of community medicine, Hacettepe University.... 01/09/2002 - 03/09/2002
    172  Industrial accidents in a developing country... 05/06/2002 - 08/06/2002
    173  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
    174  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
    175  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
    176  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
    177  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
    178  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
    179  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
    180  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
    181  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
    182  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
    183  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
    184  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletiş... 06/09/1999 - 12/09/1999
    185  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
    186  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde Çalışan Öğretim Elemanlarının Yayın Etiği Ko... 09/06/1999 - 11/06/1999
    187  Bilim, Araştırma ve Etik... 23/10/1997 - 25/10/1997
    188  İlaç Şirketleri Tanıtım Çalışmaları ve Tıbbi Etik... 08/10/1997 - 09/10/1997
  • NO AD YIL
    1  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
  • NO BÖLÜM ADI YIL
    1  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
    2  Association of employment status and hypertension in young males Unemployment, precarious work and health; Research and policy issues...  2012
    3  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
    4  Sterilizasyon Birimlerinde Sağlık Riskleri ve Korunma Yolları Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu DEÜ Yayın No: 09.9999.8301.000/DK.02.001...  2002
  • NO AD TARIH
    1  Hastane çalışma ortamından kaynaklanan risklerin ölçümü ve önlem geliştirilmesi...  6/2016 - /
    2  Çocukların Okula Uyum ve Öğrenme Becerilerini Etkileyen Bireysel ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması...  3/2016 - 12/2017
    3  Jean Monnet Chair in Eurepean Social Policy...  9/2014 - 8/2017
    4  Manisa'da koroner kalp hastalığı tanısı konan hastaların tanı sonrası iş durumu değişikliklerinin ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi...  6/2014 - 10/2015
    5  Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü...  9/2014 - 9/2014
    6  E-IMPRO. IMPROVING METHODS OF PSYCHOSOCIAL RISKS ANTICIPATION IN EUROPE...  11/2013 - 11/2014
    7  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
    8  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı risklerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2010 - 12/2010
    9  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
    10  Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe...  12/2009 - 6/2011
    11  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
    12  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
    13  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
    14  Türkiye'de Madde Kullanımının Değerlendirilmesi...  5/2002 - 1/2004
    15  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
    16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
    17  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
    18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
  • NO AD YIL
    1  Birincilik...  2004
    2  Üçüncülük...  2003
    3  Birincilik...  2004
    4  Sözlü bildiri...  2010
    5  Uyku bozuklukları çalışma grubu bildiri ödülü...  2012
  • NO Görev
    1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017-Devam ediyor
    2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2016- Eylül 2017
    3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015
    4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
    5 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012