En

PROF.DR. YÜCEL DEMİRAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  2  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  3  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  4  Validity and Reliability Analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale...  2016
  5  Changes in Employment Status after Myocardial Infarction among Men...  2016
  6  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Results of a Turkish University hospit...  2016
  7  Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from...  2016
  8  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  9  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  10  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters...  2016
  11  Meslek Hastalıkları ve Sürveyans...  2015
  12  Short and long-term impact of pharmacovigilance training on the pharmacovigilance knowledge of medic...  2015
  13  Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995-2008...  2013
  14  Bir üniversite hastanesinde koroner kalp hastalarına uygulanan tedavi...  2012
  15  The association between employment status and metabolic syndrome in women: Modifying effect of educa...  2012
  16  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  17  Üniversite laboratuvarında iç hava kalitesi ve Çalışanların mesleksel riskleri...  2012
  18  Evaluation of drugs exposure in pregnancy according to different risk categories: Do FDA-based decis...  2012
  19  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  20  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  21  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenlerin iş kazalarına etkileri...  2010
  22  Temel İş Sağlığı Hizmetleri...  2010
  23  Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve etkileyen etmenler...  2010
  24  Methods for the study of employment relations and health inequalities in a global context ...  2010
  25  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
  26  Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses...  2008
  27  The effect of socioeconomic factors on quality of life after treatment in patients with head and nec...  2008
  28  Kapalı Ortam Hava Kirliliği...  2007
  29  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
  30  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  32  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  33  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  34  Trends in diagnostic imaging utilization in a university hospital in Turkey...  2006
  35  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  36  A retrospective analysis of antidepressant poisonings in the emergency department: Eleven-year exper...  2006
  37  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  38  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  39  Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etk...  2006
  40  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı...  2006
  41  İş güvencesizliği ve sağlık araştırmaları....  2006
  42  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
  43  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  44  The prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey...  2005
  45  Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı...  2005
  46  Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi...  2004
  47  Çalışma yaşamında psikososyal etmenler...  2004
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
  49  Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey...  2004
  50  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık ...  2004
  51  Occupational health in Turkey...  2003
  52  Substance use in a sample of Turkish medical students...  2003
  53  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  54  Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri...  2003
  55  A significant outcome of work life: occupational accidents in a developing country, Turkey...  2003
  56  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
  57  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun e...  2002
  58  İşsizlik ve sağlık...  2002
  59  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  60  Hava kirliliği ve bir kent: Aliağa...  2000
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği g...  2000
  62  Türkiye'deki Tıp Fakültelerinde İş Sağlığı Eğitimi: Bir Durum Saptama Çalışması....  1999
  63  The effects of choline on body temperature in conscious rats...  1998
  64  Ulusal İşçi Sağlığı Kongresinden izlenimler...  1998
 • NO AD TARİH
  1  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
  2  Changes in working status after diagnosis of coronary heart disease... 03/05/2017 - 05/05/2017
  3  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
  6  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
  7  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
  8  A Retrospective Cohort Study of Work Status Change After The Diagnosis of Coronary Heart Disease... 01/06/2016 -
  9  Copenhagen Psychosocial Questionnaire: Turkish translation and validation study... 29/05/2016 - 01/06/2016
  10  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  11  Manisa Kamu Hastaneleri'nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  12  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  13  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  14  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  Prevalence and social determinants of mental illness in a district population in Turkey... 15/09/2015 -
  16  Improving Methods of Psychosocial Risk Anticipation in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  17  Changes in Employment Conditions After Myocardial Infarction in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  18  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
  19  Chronic Diseases and Relationship with Lay-off in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  20  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
  21  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  22  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  23  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  25  association of social and economic indicators of health with chronic diseases in manisa province... 03/12/2014 - 07/12/2014
  26  Immigration And Properties In Manisa City In Turkey... 03/12/2014 - 04/12/2014
  27  manisa'da mental hastalık sıklığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkisi... 21/10/2014 - 24/10/2014
  28  manisa ilinde sağlığın bazı sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin kronik hastalıklarla ilişki... 20/10/2014 - 24/10/2014
  29  Akut Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastaların İşe Dönme Durumları... 20/10/2014 - 24/10/2014
  30  Son Beş Yılda Manisa'ya İl İçi Ve Dışarıdan Olan Göç Ve Özellikleri... 20/10/2014 - 24/10/2014
  31  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  32  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  33  Üniversite çalışanların kimyasal risk etmenleri.... 28/10/2013 - 31/10/2013
  34  TArımsal mekanizasyon üretiminde işletme büyüklüğünün güvenlik iklimi üzerine etkisi... 27/10/2013 - 31/10/2013
  35  Tarımsal mekanizasyon üretiminde çalışanların iş kazası ve KKD kullanımı hakkındaki gör... 27/10/2013 - 31/10/2013
  36  assessment of the change ın obesıty prevalence of women and men lıvıng ın balcova dıstrıct of... 06/05/2013 - 07/05/2013
  37  Social determinants of non-communicable diseases in Turkey:Country Report... 06/05/2013 - 07/05/2013
  38  Kömür madeni çalışanlarında görülen dermatozların incelenmesi... 18/04/2013 - 20/04/2013
  39  Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği... 18/04/2013 - 20/04/2013
  40  Üniversite Laboratuvarında iç hava kalitesi ve çalışanların mesleksel riskleri... 17/04/2013 - 20/04/2013
  41  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  42  Emergency department visits caused by adverse drug events... 19/09/2012 - 22/09/2012
  43  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  44  Short and long term impacts of pharmacovigilance education on the pharmacovigilance knowledge level ... 17/07/2012 - 23/07/2012
  45  Cost effectiveness of a participatory ergonomics education intervention among office workers; A rand... 18/03/2012 - 23/03/2012
  46  Validity and reliability of self reported workplace exposure assessment scale (WEAS) among health wo... 18/03/2012 - 23/03/2012
  47  Relationship between job insecurity and needle stick injuries among health care workers; Does job in... 18/03/2012 - 23/03/2012
  48  Job stress, absenteeism and near miss accidents in thermic central workers... 18/03/2012 - 23/03/2012
  49  Association of job stress and Apelin 12: possible contribution to stress and cardiovascular disease ... 18/03/2012 - 23/03/2012
  50  The association of psychosocial factors with risk score and risk factors of coronary heart disease... 18/03/2012 - 23/03/2012
  51  Occupational Safety and Health NETworking in EASTern Europe and Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  52  The association between employment status and metabolic syndrome: is educatıon an effect modifier i... 18/03/2012 - 23/03/2012
  53  Progress towards expanding coverage of ?basic occupational health services? in Turkey... 18/03/2012 - 23/03/2012
  54  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  55  Short-term impacts of pharmacovigilance education on the pharmacovigilance knowledge level of fifth-... 26/10/2011 - 28/10/2011
  56  Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Result of a Turkish University Hospita... 25/10/2011 - 28/10/2011
  57  Tıp fakültesi öğrencilerinde farmakovijilans eğitiminin farmakovijilans konusunda bilgi düzeyi... 18/10/2011 - 22/10/2011
  58  Tuzla Tersaneleri İle İlgili Raporlar ve İş Sağlığına Yaklaşım Sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  59  İkinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Psikososyal Etmenler Arasındaki İlişki... 04/10/2011 - 07/10/2011
  60  Türkiye'de 1995-2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerdeki azalman... 04/10/2011 - 07/10/2011
  61  Sağlık hizmet gereksinimi ve kullanımına etki eden faktörlerin incelenmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  62  Sağlık Çalışanlarında Çalışma Ortamı Risklerine Maruz Kalım Düzeyinin İğne Batma Yaral... 04/10/2011 - 07/10/2011
  63  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  64  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
  65  İstihdam ve eşitsizlikler... 27/05/2011 - 28/05/2011
  66  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  67  Treatment uptake levels in the coronary heart disease patients at hospital discharge... 24/03/2011 - 27/03/2011
  68  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  69  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  70  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı riskl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  71  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  72  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi'ne başvuran gebelerde ilaç kullanımının g... 04/11/2009 - 07/11/2009
  74  Evaluation of pregnacy outcomes of drug and radiation exposed pregnant women applied to Dokuz Eylul ... 12/07/2009 - 15/07/2009
  75  İzmir Konak Belediyesi temizlik işçilerinde psikososyal etmenler ve iş kazaları üzerindeki etk... 27/04/2009 - 01/05/2009
  76  Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 14/04/2009 - 17/04/2009
  77  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  78  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  79  Does substance use change during school years?... 26/11/2008 - 28/11/2008
  80  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  81  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  82  Mutfak ve servis çalışanlarında iş gerilimi ve etkileyen etmenler... 21/10/2008 - 25/10/2008
  83  Gebelik sırasında ilaçlar ve radyasyona maruz kalımın isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik tahl... 04/06/2008 - 06/06/2008
  84  Anlamdan - Anlatıma "Iş Sağlığı", Endüstri Sağlığından - Çalışma Sağlığına... 10/05/2008 - 10/05/2008
  85  Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  86  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  87  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  88  Baş-boyun kanserli hastalarda tedavi sonrası yaşam kalitesini etkileyen faktörler.... 05/04/2007 - 07/04/2007
  89  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız... 01/11/2006 - 05/11/2006
  90  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  91  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı... 06/09/2006 - 08/09/2006
  92  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  93  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  94  Türkiye de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasınd... 06/09/2006 - 08/09/2009
  95  Substance use among secondary school students in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
  96  The nature and extend of drug use in İzmir, Turkey... 12/06/2006 - 16/06/2006
  97  The examination of the specialities of health care workers demanding work... 11/06/2006 - 16/06/2006
  98  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  99  The effects of qualitative and quantitative job insecurity on depression and anxiety in nurses... 10/06/2006 - 15/06/2006
  100  Yaşlılarda işgücüne katılım ve etkileyen etmenler... 07/06/2006 - 09/06/2006
  101  Kunduracılar sendikası örgütlenme süreci ve sektörlerarası işbirliğinin önemi... 05/05/2006 - 06/05/2006
  102  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
  103  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  104  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  105  Bir işyeri sağlık biriminde sağlık eğitim hizmetleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  106  Sağlık işgücü isteminde bulunan işverenlerin ve istenen sağlık işgücünün özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  107  İşsiz sağlık çalışanlarının özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  108  Çalışma yaşamında psikososyal etmenler... 04/03/2006 - 05/03/2006
  109  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  110  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  111  İzmir'de sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklarda madde kullanımı... 30/09/2005 - 02/10/2005
  112  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  113  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  114  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  115  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  116  Short-Term Health-Related Quality of Life with Epirubicin and Cyclophosphamide Versus 5-Fluorouracil... 13/05/2005 - 17/05/2005
  117  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  118  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  119  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  120  Workforce participation in an elderly population in Turkey... 13/01/2005 - 14/01/2005
  121  Konak Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık kurumlarının yöneticileri... 05/11/2004 - 08/11/2004
  122  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmen... 03/11/2004 - 06/11/2004
  123  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  124  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  125  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
  126  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  127  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  128  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  129  Gebelik Sırasındaki Sigara İçiminin Bebeğin Doğum Ağırlığı ve Doğum Boyuna Etkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  130  Job strain among managers in the primary health care services in Turkey... 07/10/2004 - 10/10/2004
  131  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  132  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  133  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  134  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  135  Association of employment status and hypertension in young males... 23/09/2004 - 25/09/2004
  136  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  137  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  138  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  139  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  140  Güney Ege Linyitleri İşletmesinde çalışanlarda pnömokonyoz sıklığı ve çalışma koşulla... 28/04/2004 -
  141  Ege Linyitleri işletmesinde çalışanlarda çalışma koşulları ve pnömokonyoz sıklığı... 28/04/2004 - 01/05/2004
  142  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  143  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  144  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  145  The prevalence of metabolic syndrome in young adults and its relation to other cardiac risk factors.... 10/09/2003 - 13/09/2003
  146  Sektördeki meslek hastalıkları... 09/09/2003 - 10/09/2003
  147  Tobacco use among workers in a textile plant and knowledge of kontrol measures... 03/08/2003 - 08/08/2003
  148  Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişme alanlarından biri: İş Sağlığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  149  Üniversite çalışma yaşamında sağlığı nasıl algılıyor?? 1980-2002 yılları arasında y... 23/06/2003 - 25/06/2003
  150  Seferihisar Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 10.04.2003 depremi sonrasında görülen akut posttr... 23/06/2003 - 26/06/2003
  151  İş kanunu ön tasarısının çalışan sağlığına etkileri konusunda bir değerlendirme... 23/06/2003 - 25/06/2003
  152  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
  153  The prevalence of hypertension in young adults and its relation with cardiac risk factors.... 13/06/2003 - 17/06/2003
  154  The prevalence of metabolic syndrome in young adults... 13/06/2003 - 17/06/2003
  155  EORTC QLQ-C30 Türkçe çevirisi akciğer kanseri tanısı ile palyatif tedavi edilen olgularda güv... 23/04/2003 - 27/04/2003
  156  Kanserli hastalarda radyoterapi kullanım sıklığı:DEÜTF RADYASYON ONKOLOJİSİ 1993-1994 deneyi... 23/04/2003 - 27/04/2003
  157  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  158  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  159  Occupational health in Turkey: A country profile... 23/02/2003 - 28/02/2008
  160  The impact of job satisfaction on anxiety and depression levels among physicians... 23/02/2003 - 28/02/2003
  161  Pneumoconiosis prevalence in coal miners in Turkey... 02/02/2003 - 07/02/2003
  162  Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı... 22/10/2002 - 27/10/2002
  163  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve mad... 22/10/2002 - 27/10/2002
  164  An invaluable experience: Institute of community medicine, Hacettepe University.... 01/09/2002 - 03/09/2002
  165  Industrial accidents in a developing country... 05/06/2002 - 08/06/2002
  166  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  167  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  168  Balçova ssağlık ocağı bölgesinde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışanların sağlık... 27/04/2001 - 29/04/2001
  169  Üniversite ve calışma yaşamı ilişkisine yönelik bir deneme: Bir işyerinde durum saptama ve g... 27/04/2001 - 29/04/2001
  170  Bir işyerinde küme olgu değerlendirilmesi: hidrojen peroksit maruz kalımı... 27/04/2001 - 29/04/2001
  171  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  172  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  173  Internal consistency of Turkish version of SF-36 in a group of unemployed individuals... 02/02/2001 - 05/02/2001
  174  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  175  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
  176  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
  177  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletiş... 06/09/1999 - 12/09/1999
  178  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  179  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde Çalışan Öğretim Elemanlarının Yayın Etiği Ko... 09/06/1999 - 11/06/1999
  180  Bilim, Araştırma ve Etik... 23/10/1997 - 25/10/1997
  181  İlaç Şirketleri Tanıtım Çalışmaları ve Tıbbi Etik... 08/10/1997 - 09/10/1997
 • NO AD YIL
  1  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kalp damar hastalığı tedavi oranları HASUDER Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  2  Association of employment status and hypertension in young males Unemployment, precarious work and health; Research and policy issues...  2012
  3  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
  4  Sterilizasyon Birimlerinde Sağlık Riskleri ve Korunma Yolları Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon ve Reuse Organizasyonu DEÜ Yayın No: 09.9999.8301.000/DK.02.001...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Hastane çalışma ortamından kaynaklanan risklerin ölçümü ve önlem geliştirilmesi...  6/2016 - /
  2  Çocukların Okula Uyum ve Öğrenme Becerilerini Etkileyen Bireysel ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması...  3/2016 - 12/2017
  3  Jean Monnet Chair in Eurepean Social Policy...  9/2014 - 8/2017
  4  Manisa'da koroner kalp hastalığı tanısı konan hastaların tanı sonrası iş durumu değişikliklerinin ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi...  6/2014 - 10/2015
  5  Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü...  9/2014 - 9/2014
  6  E-IMPRO. IMPROVING METHODS OF PSYCHOSOCIAL RISKS ANTICIPATION IN EUROPE...  11/2013 - 11/2014
  7  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  8  Ev ve çalışma yaşamında karşılaşılan psikososyal etmenlerin koroner kalp hastalığı risklerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2010 - 12/2010
  9  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  10  Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe...  12/2009 - 6/2011
  11  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  12  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  13  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
  14  Türkiye'de Madde Kullanımının Değerlendirilmesi...  5/2002 - 1/2004
  15  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Doktorlarda ve Tıp Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımın Boyutları...  6/1999 - 6/2001
  17  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Çalışma Ortamlarından Kaynaklanan Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/1999 - 6/2003
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2004
  2  Üçüncülük...  2003
  3  Birincilik...  2004
  4  Sözlü bildiri...  2010
  5  Uyku bozuklukları çalışma grubu bildiri ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2016- Eylül 2017
  3 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015
  4 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
  5 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012