En

PROF.DR. MEHMET AKSARAYLI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2010
  Doçent  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi İçin Kritik Başari Faktörlerinin Bulanik Dematel Yakl...  2019
  2  Bütünleşik Bulanık Dematel Ve Bulanık Kapsamlı Değerleme İle Kalite Uzmanı Yeterlilikleri V...  2018
  3  Asimetrik Gezgin Satıcı Problemine Bulanık Karinca Kolonisi Optimizasyon Algoritmasi İle Çözü...  2018
  4  A Polynomial Goal Programming Model For Portfolio Optimization Based On Entropy And Higher Moments...  2018
  5  Bulanık Kapsamlı Değerleme Yöntemi İle Mesleki Yeterliliklerine Göre Ekonometri Bölümlerinin...  2018
  6  Yüksek Dereceden Momentler Ve Bulanik Entropiye Dayali Portföy Optimizasyonu...  2018
  7  Bıst 30 Endeksinde Portföy Seçimi İçin Yeni Bir Kısmi Hedef Programlama Yaklaşımı...  2018
  8  Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimi...  2018
  9  Veri Zarflama Analizi Ve Kümeleme Analizi Kullanılarak OECD'ye Üye Ülkelerin Ekonomik Performans...  2017
  10  Turizm Sektöründe Araç Rotalama Problemi Ve Karar Destek Sistemi Uygulaması...  2017
  11  Bist 30 Endeksinde Entropi Ve Yüksek Momentlerle TOPSIS Ve PROMETHEE Tabanlı Çok Amaçlı Portfö...  2017
  12  Uzaktan Eğitimi Tercih Etme Nedenleri Ve Başarı Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi İle İ...  2017
  13  Using Shadow Prices in a Chance Constrained Programming Model: A Case Study for Production System...  2017
  14  HİBRİT DEMATEL VE TOPSİS YAKLAŞIMI İLE BİST SEKTÖRLERİ ARASI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ...  2017
  15  Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısına Göre Performans Sıralama, Kümeleme Ve Verimlil...  2017
  16  Bulanık Hedef Programlama Tabanlı Yüksek Dereceden Momentlerle Bist 30 Endeksinde Portföy Seçi...  2016
  17  A Fuzzy Mixed Integer Goal Programming Approach For Academic Performance Modeling...  2016
  18  Psikolojik Güçlendirme İle İç Girişimcilik Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle...  2014
  19  A New Trend in Vocational Education: Mechatronics Program and the Preference Factors...  2012
  20  Process Optimization with Simulation Modeling in a Manufacturing System...  2011
  21  Simulation Modeling for Process Improvement in a General Surgery Service...  2011
  22  Algılanan Hizmet Kalitesi ve Lojistik Regresyon Analizi ile Hizmet Tercihine Etkisinin Belirlenmesi...  2011
  23  Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Managers in Turkey...  2010
  24  Otel İşletmelerinin İnternet Tabanlı Müşteri İlişkilerinde "E-Posta Yönetimi" ve Türkiye'd...  2010
  25  Sağlık İşletmelerinde Yatak Kullanım Etkinliğinin Benzetim Yoluyla Optimizasyonu: Bir Eğitim ...  2009
  26  Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi...  2009
  27  Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği...  2009
  28  Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri...  2009
  29  Malzeme Taşıma Odaklı Planlama için Üretim Sistemlerindeki Tezgah Yerleşim Düzenlerinin Benze...  2009
  30  Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygula...  2008
  31  Akademik Kariyer Gelişiminde Duygusal Zekânın Rolü Üzerine Bir Araştırma...  2008
  32  Critical Control Points On Performance-Based Budgeting System...  2008
  33  Analysis of Critical Control Points of Alternative Decisions on The Choice of Performance Based Budg...  2008
  34  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri...  2007
  35  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Kritik Kontrol Noktaları Ana...  2007
  36  Multi-Stage Dynamic Production Stock Planning in West Machine Company...  2004
  37  Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullan...  2003
  38  Bir İmalat İşletmesinde Çok Aşamalı Üretim-Stok Planlaması...  2003
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttır...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Bulanık Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Yüksek Dereceden Momentlere Dayalı Nicelik Kısıtlı ... 05/12/2018 - 08/12/2018
  2  Entropi ve Yüksek Dereceden Moment Tabanlı Nicelik Kısıtlı Portföy Seçimi... 22/11/2018 - 24/11/2018
  3  Değiştirilmiş Dunn İndeksi İle Kümeleme İçin Bir Parçacık Sürü Optimizasyon Yaklaşımı... 17/10/2018 - 20/10/2018
  4  Kümeleme Analizi İçin Bulanık Adaptif Parçacık Sürü Optimizasyon Yaklaşımı... 05/10/2018 - 07/10/2018
  5  Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemine Bulanık Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması ... 05/10/2018 - 07/10/2018
  6  Ekonometri Bölümü Lisansüstü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Yeterliliklerin Bulan... 05/10/2018 - 07/10/2018
  7  Benzetim Modellemesi ile Lojistik Sektöründe İntermodal Taşımacılığın Avantajları... 26/06/2018 - 29/06/2018
  8  Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Benzetim Modellemesi: Bir Gıda İşletmesi Uygulaması... 26/06/2018 - 29/06/2018
  9  Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisi İle Tedarikçi Değerlendirme Üzerine Melez Bir Model ... 26/06/2018 - 29/06/2018
  10  Bütünleşik Bulanık Dematel Ve Bulanık Kapsamlı Değerleme İle Kalite Uzmanı Yeterlilikleri V... 17/11/2017 - 17/11/2017
  11  Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi İçin Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık Dematel Ya... 17/11/2017 - 17/11/2017
  12  Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimi... 26/10/2017 - 27/10/2017
  13  Asimetrik Gezgin Satıcı Problemine Global Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması İle Çözü... 26/10/2017 - 27/10/2017
  14  Analysis of Relations Between Reasons of Preference and Success of Distance Education with Clusterin... 19/10/2017 - 21/10/2017
  15  A Hybrid Quality Evaluation Model based on "Fuzzy DEMATEL" and "Fuzzy Comprehensive Evalution Method... 19/10/2017 - 21/10/2017
  16  Analysis of the Benefits of Project-Based Education for the Students of the Department of Econometri... 19/10/2017 - 21/10/2017
  17  A New Fuzzy Dynamic Adaptive Particle Swarm Optimization Method for Cardinality Constrained Portfoli... 14/10/2017 - 15/10/2017
  18  bulanık kapsamlı değerleme yöntemi ile mesleki yeterliliklerine göre ekonometri bölümlerinin ... 05/10/2017 - 07/10/2017
  19  Ekonometri Mezunlarının Mesleki Yeterliliklerinin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Önceliklendir... 05/10/2017 - 07/10/2017
  20  bulanık entropi ve yüksek dereceden momentlere dayalı portföy optimizasyonu... 05/10/2017 - 07/10/2017
  21  parçacık sürü optimizasyonu ve yüksek dereceden moment tabanlı sayısal kısıtlı portföy se... 28/09/2017 - 01/10/2017
  22  satış prim sistemi seçiminde entropi ve değerlendirme faktörleri ile ağırlıklandırılmış ... 28/09/2017 - 01/10/2017
  23  bist 30 endeksinde entropi ve yüksek momentlerle topsıs ve promethee tabanlı çok amaçlı portf... 27/07/2017 - 29/07/2017
  24  Turizm Sektöründe Araç Rotalama Problemi ve Karar Destek Sistemi Uygulaması... 27/07/2017 - 29/07/2017
  25  Veri Zarflama Analizi ve Kümeleme Analizi Kullanılarak OECD ye Üye Ülkelerin Ekonomik Performans... 27/07/2017 - 29/07/2017
  26  hibrid çok kriterli karar verme yaklaşımı ile bist sektörler arası performans değerlendirmesi... 20/05/2017 - 21/05/2017
  27  yüksek dereceden momentler ve entropi ile bıst 30 endeksinde portföy seçimi için yeni bir kısm... 20/05/2017 - 21/05/2017
  28  Bulanık Hedef Programlama Tabanlı Yüksek Dereceden Momentlerle Bıst 30 Endeksinde Portföy Seç... 26/11/2016 - 27/11/2016
  29  A Hybrid Multi-Objective Optimization Approach For Portfolio Selection Problem... 03/11/2016 - 06/11/2016
  30  Software Selection With Weighted Expert Judgments Approached Based On Analytic Hierarchy Process... 03/11/2016 - 06/11/2016
  31  EFFICIENT PORTFOLIO SELECTION BASED ON ENTROPY AND HIGHER MOMENTS IN ISE-30 INDEX... 27/10/2016 - 30/10/2016
  32  TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YAPISI TEMELİNDE ETKİNLİK ve PERFORMANS ANALİZİ... 27/10/2016 - 30/10/2016
  33  AHP Tabanlı Ağırlıklandırılmış Bulanık Hedef Programlama Tekniği ve Bir Üretim İşletmes... 12/10/2016 - 14/10/2016
  34  Veri Madenciliği Teknikleri İle Seçmeli Ders Eğilimlerine İlişkin Veri Desenlerinin Belirlenme... 06/10/2016 - 08/10/2016
  35  Enerji ve Endüstri Projeleri Seçimi için Çok Kriterli Karar Vermede Bulanık Topsis Yöntemi... 06/10/2016 - 08/10/2016
  36  UZAKTAN EĞİTİMDE SMART-AHP TABANLI SERVQUAL UYGULAMASI... 06/10/2016 - 08/10/2016
  37  Şans Kısıtlı Stokastik Programlama Yaklaşımı İle Ofis Ürünleri Üretim Sistemi Modellemesi... 14/10/2015 - 16/10/2015
  38  SERVQUAL Tabanlı Bulanık Dematel İle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hizmet Kalitesi Faktör... 14/10/2015 - 16/10/2015
  39  Tam Sayılı Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı İle Akademik Performans Modellemesi... 09/09/2015 - 11/09/2015
  40  Bulanık Dematel İle Öğrenci Başarısını Arttırma Stratejilerinin Belirlenmesi... 09/09/2015 - 11/09/2015
  41  Günlük Yaşam Aktiviteleri - Yaşam Kalitesi: Psikolojik Ve Fiziksel İyilik Hali İlişkisi: Tür... 27/09/2013 - 29/09/2013
  42  Petri Ağları İle Üretim Sistem Modellemesi ve Bir Uygulama... 27/09/2012 - 29/09/2012
  43  Enneagram Kişilik Sınıfları Temelinde Lisans Üstü Eğitimde Danışman Seçim Kriterlerinin Be... 24/05/2012 - 26/05/2012
  44  Analitik Hiyerarşi Süreci İle Lisans Eğitiminde Danışman Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  45  Mekatronik Programı Öğrencilerinin Başlangıç Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi İçin Bir Yönt... 25/05/2011 - 27/05/2011
  46  A Simulation Study to Find the Bottlenecks and to Improve the System in a Manufacture Factory Establ... 03/06/2010 - 05/06/2010
  47  Bir Genel Cerrahi Servisinde Yatak Kullanım Etkinliğinin Benzetim İle Optimizasyonu... 27/05/2009 - 29/05/2009
  48  Farklı Şekillerdeki Alanlar İçin Tezgah Yerleşim Düzenlerinin Malzeme Taşıma Odaklı Karşı... 27/05/2009 - 29/05/2009
  49  Optimization of the Bed Utilization by Simulation in Healthcare Services: An Application in an Educa... 11/02/2009 - 14/02/2009
  50  Motivation Factors and Employee Satisfaction in Healthcare Services... 11/02/2009 - 14/02/2009
  51  Appraising and Monitoring the Satisfaction Level of Inpatients: An Application in an Education & Res... 11/02/2009 - 14/02/2009
  52  Tesis İçi Tezgah Yerleşim İçin Yeni Bir Yöntem: "Tezgah ve Ürün Ağırlıklandırma Yöntemi... 24/10/2008 - 25/10/2008
  53  Üretim Sistemlerindeki Tezgah Yerleşim Düzenlemesi İçin Yeni Bir Yöntem: Tezgah ve Ürün Ağ... 30/06/2008 - 02/07/2008
  54  The Comparison of Quantitative SWOT Analysis and Directional Policy Matrix in the Process of Formula... 19/06/2008 - 21/06/2008
  55  Hizmet Kalitesinin İzlenmesinde "Algılanan Hizmet Kalitesi" Kavramı ve Dokuz Eylül Üniversitesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  56  Otel İşletmelerinin İnternet Tabanlı Müşteri İlişkilerinde "E-Posta Yönetimi" ve Türkiye'd... 28/05/2008 - 30/05/2008
  57  Yiyecek - İçecek Hizmeti Kalitesinde Beklenti ve Memnuniyetlerin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Ünive... 28/05/2008 - 30/05/2008
  58  Malzeme Taşıma Odaklı Planlama İçin Üretim Sistemlerindeki Tezgâh Yerleşim Düzenlerinin Be... 28/05/2008 - 30/05/2008
  59  Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği... 20/02/2008 - 22/02/2008
  60  KOBİ Destek Programlarının Kurumsal Boyutunun Analizi... 07/12/2007 - 08/12/2007
  61  Türkiye'de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Devlet Yardımlarının Kritik K... 02/07/2007 - 04/07/2007
  62  Türkiye'nin Avrupa Birliği Sürecinde Maastricht Kriterlerine Uyumunun Sağlanmasının Optimizasy... 02/07/2007 - 04/07/2007
  63  Dokuz Eylül Üniversitesinde Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin... 02/07/2007 - 04/07/2007
  64  Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Sermaye Girişi İçin Karşılaştırmalı Sermaye Geçişi Optimiza... 02/07/2007 - 04/07/2007
  65  The Relationship Between Academic Promotion and Emotional Intelligence A Study Among Faculty Member... 07/05/2007 - 09/05/2007
  66  Opinions and Perceptions of Travel Professionals and Internet Users About Hotel Website Characterist... 20/11/2006 - 23/11/2006
  67  Sağlık İşletmelerinde Hasta Ve Refakatçisi Düzeylerinde Servqual Ölçeği İle Algılanan Hiz... 08/04/2005 - 12/04/2005
  68  İzmir ili Deprem Senaryolarının CBS Tabanlı Analizi ve Acil Afet Yönetim Sistemi Amaçlı Kulla... 06/10/2004 - 09/10/2004
  69  Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Acil Afet Yönetim Sistemi Ve İzmir İli Olası Afet Senaryoların... 20/05/2004 - 21/05/2004
  70  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Acil Afet Senaryolarının Tasarlanması ve İzmir İli U... 04/12/2003 - 05/12/2003
  71  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Acil Afet Yönetim Sistemi: İzmir İli Uygulaması... 01/08/2003 - 03/08/2003
  72  Bir İmalat İşletmesinde Çok Aşamalı Üretim - Stok Planlaması... 23/11/1998 - 25/11/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Enerji ve Endüstri Projeleri Seçimi için Çok Kriterli Karar Vermede Bulanık Topsis Yöntemi SMART TECHNOLOGY & SMART MANAGEMENT...  2016
  2  A Hybrid Multi-objective Optimization Approach Based on Promethee for Portfolio Selection 2016 Socio-Economic Strategies in Turkey...  2016
  3  Software Selection with Weighted Expert Judgments Approach Based on Analytic Hierarchy Process 2016 Educational Strategies...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de Emeklilerin Yaşam Kalitesini Geliştirmede Öncelikli Faktörlerin Belirlenerek Stratejik Plan Oluşturulması...  10/2011 - 4/2013
 • NO AD YIL
  1  Yayın Teşvik Ödülü...  2018
  2  Bilim Teşvik Ödülü...  2016
  3  En İyi Uluslararası Kitap Bölümü Ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2017- Aralık 2018
  2 Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2017-Devam ediyor