En

PROF.DR. NUR YAPAR (Emeklilik Tarihi : 20/07/2020 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Treatment cost of HIV/AIDS in Turkey...  2020
  2  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  2019
  3  PREVALENCE OF MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL COLONIZATION AND RISK FACTORS IN GERIATRIC NURSING HOME ...  2018
  4  The comparison of various disinfectants' efficacy on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginos...  2017
  5  Solid organ transplantasyonu ve HIV enfeksiyonu...  2017
  6  Heteroresistant vancomycin intermediate S. aureus (h-VISA) isolated from a patient with orthopedic i...  2017
  7  Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve M...  2016
  8  350 Febrile Neutropenia Episodes of 156 Patients With Hematological Malignancies;Single Center Exper...  2016
  9  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl...  2015
  10  Tigesiklin ve vankomisin etkinliklerinin metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile oluşturulan...  2015
  11  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  12  Various Specialist Approaches for the Management of Candiduria: A Questionnaire Study...  2015
  13  Risk factors, incidence and outcome of candidemia in a Turkish intensive care unit: a five-year retr...  2014
  14  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  15  Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu...  2014
  16  Epidemiology and risk factors for invasive candidiasis...  2014
  17  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  18  Investigation of the cases presenting to Dokuz Eylül University Hospital with tick bites...  2012
  19  A prostective, multi-center study: factors related to the management of diabetic foot...  2012
  20  An investigation of genes coding fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus isolated from...  2011
  21  Acute phase reactants predict the risk of amputation in diabetic foot infection...  2011
  22  A comparison of two different fluorochrome stains for the detection of acid-fast bacilli in sputum s...  2011
  23  Stafilokokların neden olduğu ortopedik protez infeksiyonlarında ayaktan parenteral teikoplanin te...  2010
  24  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  25  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia A multicenter case-control study...  2010
  26  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
  27  Evaluation of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa and Acinotobacter spp strains...  2009
  28  evaluation of antibiotic resistance patterns of pseudomonas aeruginosa and acinetobacter spp. strain...  2009
  29  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
  30  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  31  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  32  Risk of infection in health care workers following occupational exposure to a noninfectious or unkno...  2008
  33  Antibiotic resistance surveillance over a four year period (2000-2003) in Turkey results of the MYST...  2007
  34  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  35  Nosocomial bloodstream infections associated with Candida species in a Turkish University Hospital...  2006
  36  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı...  2006
  37  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  38  HIV infeksiyonları...  2006
  39  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  40  Infectious disease consultations and antibiotic usage in a Turkish university hospital...  2006
  41  Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invaziv fungal infeksiyonların değerlen...  2005
  42  Cerebral Toxoplasmosis Treated with Clindamycin Alone in an HIV-Positive Patient Allergic to Sulfona...  2005
  43  Antibiotic-associated diarrhea in a Turkish outpatient population: Investigation of 288 cases...  2005
  44  Investigation of colonization with methicillin resistant and methicillin susceptible staphylococcus ...  2004
  45  Yeşilyurt Huzurevinde kalan yaşlılarda asemptomatik bakteriüri araştırılması ve etken bakter...  2004
  46  rpoB Gene Mutations in Rifampin-Resistant Mycobacterium tuberculosis strains Isolated in the Aegean ...  2004
  47  In vitro activity of fusidic acid against methicillin resistant staphylococcus aureus...  2004
  48  Ortopedik protez infeksiyonlarında klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi...  2004
  49  Sitomegalovirüs hastalığında antijenemi testi ile kantitatif DNA testinin karşılaştırılmas...  2002
  50  Sıçanlarda metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile oluşturulan deneysel kemik infeksiyon m...  2002
  51  Mycobacterium tuberculosiste rifampisine direncin iki farklı yöntemle incelenmesi...  2002
  52  Listeria monocytogenesis meninjitleri: Bir olgu nedeniyle...  2002
  53  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
  54  Geriyatrik Human Immunodeficiency Vırus (HIV) infeksiyonu ve sitomegalovirüse bağlı kolit: Olgu ...  2001
  55  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit...  2001
  56  Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere ka...  2001
  57  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter ve Staphylococcus türlerinin antibiyotik direnci...  2000
  58  Sağlık personelinin hastane infeksiyonları açısından izlemi...  2000
  59  Antiretroviral sağaltıma yanıtın viral yük ve CD4 hücre sayısı ile araştırılması...  2000
  60  Bilateral hidroüreteronefroz ve frozen pelvis nedeniyle opere edilen bir pelvik aktinomikoz olgusu...  2000
  61  Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde beta-laktamaz aktivitesi ve antibiyo...  1999
  62  Uzun süreli damar içi kateter kullanımında infeksiyon ve kolonizasyon araştırılması...  1998
  63  Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların belirlenmesinde çift disk sinerji testi ile üç boyutl...  1998
  64  Hepatit B virus serolojisinde salt anti-HBc olumluluğu ve HBV aşısına yanıt...  1995
  65  Erişkinde sitomegalovirüs mononukleozu-Olgu sunumu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  HIV Pozitif Hastada Akciğer Tutulumlu Kaposi Sarkomu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  2  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  3  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarındaki Etken Profili: Biz Neredeyiz?... 13/03/2019 - 16/03/2019
  4  Hangi klinikler ne kadar hiv testi istiyor?... 15/11/2018 - 18/11/2018
  5  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  6  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  7  The Investigation of Multi-Drug Resistant Bacteria Colonization in Geriatric Population in A Turkish... 04/10/2017 - 08/10/2017
  8  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  9  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  10  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  11  HIV ile Enfekte Olgu Sayımız Artıyor mu?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  13  Nadir Bir Yara Enfeksiyonu, Venöz Ülserlerde Achromobacter Xylosoxidans... 02/12/2015 - 05/12/2015
  14  Investigation of Candiduria Cases in Intensive Care Unit: a 5-year Observational Study.... 09/10/2015 - 12/10/2015
  15  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  16  In treatment of primary cutaneous Aspergillosis, systemic antifungal therapy and surgical management... 09/10/2015 - 12/10/2015
  17  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  18  Daptomycin in the treatment of diabetic foot infections; multicenter study... 17/09/2015 - 21/09/2015
  19  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  20  Daily inpatient ertapenem treatment: a safe alternative to hospitalisation for complicated urinary t... 10/05/2014 - 13/05/2014
  21  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  22  Olgularla fasiola hepatika enfeksiyonu ve radyolojik bulguları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  23  A prospective follow-up of patients with Candiduria in the Intensive care unit: it's effect on morta... 11/10/2013 - 14/10/2013
  24  Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophyl... 11/10/2013 - 14/10/2013
  25  Uzun Süreli Ateşle Seyreden Bir Fascioliasis Olgusu... 29/09/2013 - 05/10/2013
  26  An event with squamous cell lung cancer and aspergilloma... 27/04/2013 - 30/04/2013
  27  Yoğun bakım ünitelerinde invazif alet ile ilişkili nozokomiyal infeksiyon sıklığı... 13/03/2013 - 17/03/2013
  28  Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalarda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı, taşıyıcıl... 13/03/2013 - 17/03/2013
  29  Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi:nokta prevalans çalış... 13/03/2013 - 17/03/2013
  30  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  31  Yara yeri akıntısının ortopedik protez enfeksiyonu tanısında önemi... 13/03/2013 - 17/03/2013
  32  Nosocomial outbreak of Corynebacterium striatum infection in a surgical intensive care unit... 31/03/2012 - 03/04/2012
  33  OXA-48 karbapenemazı üreten bir Klebsiella pneumoniae izolatına baglı hastane salgını... 12/11/2011 - 16/11/2011
  34  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  35  Activities of tigecycline and vancomycin... 07/05/2011 - 10/05/2011
  36  skuamöz hücreli akciğer kanserli bir olguda aspergilloma (bronkoskopik video eşliğinde sunumu)... 13/04/2011 - 17/04/2011
  37  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  38  Risk factors and the incidence of candidaemia in the intensive care unit: a 5 year cross-sectional s... 10/04/2010 - 13/04/2010
  39  Evaluation of species distribution and risk factors of candidemia a multicenter case control study... 18/10/2009 - 21/10/2009
  40  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  41  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  42  Asymptomatic bacteriuria may assist urinary tract infrections... 16/05/2009 - 19/05/2009
  43  Fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus strains isolated from 6 to 14-year-old nasal c... 16/05/2009 - 19/05/2009
  44  Management of candiduria an interview schedule... 16/05/2009 - 19/05/2009
  45  Outpatient parenteral teicoplanin treatment in staphylococcal prosthesis infections... 16/05/2009 - 19/05/2009
  46  C-reactive protein level early after starting standard treatment of diabetic foot infection is assoc... 25/04/2009 - 29/04/2009
  47  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort... 25/04/2009 - 29/04/2009
  48  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen... 25/04/2009 - 29/04/2009
  49  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  50  Comparison of two acid-fast microscopy methods for the detection of acid-fast bacilli in sputum spec... 19/04/2008 - 22/04/2008
  51  The values of leukocyte count, C reactive protein and erythrocyte sedimentation rate for diagnosis o... 19/04/2008 - 22/04/2008
  52  Spontan kayba uğrayan bir kronik delta hepatiti olgusu... 02/09/2007 - 05/09/2007
  53  Sağlık çalışanlarında kaynağı belirsiz ya da HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV negatif kaynaklı p... 14/03/2007 - 18/03/2007
  54  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  55  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  56  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  57  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  58  Balgam örneklerinde Mycobacterium tuberculosis aranmasında iki farklı florokrom boyama yöntemini... 23/11/2006 - 25/11/2006
  59  Kronik hepatit B olgularında hepatit B yüzey antijeninin spontan kaybı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  60  Kronik hepatit B olgularımızdaki anti-HDV sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  61  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience... 24/06/2006 - 27/06/2006
  62  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  63  Tıp öğrencilerinin ve sağlık personelinin AIDS hastalığı ile ilgili bilgi tutum ve davranı... 16/11/2005 - 20/11/2005
  64  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  65  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  66  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  67  Nosocomial bloodstream infections in a university hospital in two years period... 13/10/2005 - 16/10/2005
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hastane infeksiyonları... 17/03/2005 - 20/03/2005
  69  Evaluation of immunity to tetanus in adults... 01/12/2004 - 03/12/2004
  70  Clinical and laboratory aspects of a trichinellosis outbreak in İzmir... 18/07/2004 - 23/07/2004
  71  antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the turkish community... 01/05/2004 - 04/04/2004
  72  In vitro activities of imipenem, meropenem and piperacillin-tazobactam against Pseudomonas aeruginos... 01/05/2004 - 04/05/2004
  73  Investigation of clinical findings of antibiotic associated diarrhoea... 01/05/2004 - 05/05/2004
  74  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  75  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  76  Antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the Turkish community... 01/05/2004 - 04/05/2004
  77  DNA sequencing analysis of rifampin resistant M tuberculosis strains isolated from Aegean Region in ... 04/09/2003 - 06/09/2003
  78  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde antibiyotik kullanımı... 30/03/2003 - 03/04/2003
  79  Yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan hastalardan soyutlanan çeşitli gram negatif bakterilerin p... 30/03/2003 - 03/04/2003
  80  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  81  Nörobruselloz ve işitme kaybı... 31/10/2001 - 04/11/2001
  82  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde infeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının değerlendi... 15/10/2001 - 19/10/2001
  83  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde antibiyotik kullanımının değerlendirilme... 15/10/2001 - 19/10/2001
  84  Mycobacterium tuberculosis için rifampisin duyarlılığının saptanmasında FASTplaque TB-RIF kit... 15/10/2001 - 19/10/2001
  85  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 2000 yılı hastane kökenli infeksiyonlar... 15/10/2001 - 19/10/2001
  86  Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda nazal bölge, deri ve gastrointestinal sistem kolonizasyo... 15/10/2001 - 19/10/2001
  87  İnfeksiyon Hastalıkları Acil Servis Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi... 01/10/2001 - 05/10/2001
  88  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
  89  Nasal and skin colonization of methicillin resistant Staphylococcus aureus among healthy persons in ... 03/12/2000 - 05/12/2000
  90  İntramedüller yerleşimli ortopedik materyal infeksiyonlarının değerlendirilmesi... 05/06/2000 - 10/06/2000
  91  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp ve Staphylococcus spp nin antibiyotik direnci... 03/10/1999 - 08/10/1999
  92  Hastane kaynaklı Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vi... 03/10/1999 - 08/10/1999
  93  Siprofloksasin ve meropenem ile bunların kombinasyonunun in vitro etkinliği... 03/10/1999 - 08/10/1999
  94  İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşit... 03/10/1999 - 08/10/1999
  95  Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direncin araştırılması... 03/10/1999 - 08/10/1999
  96  Antiretroviral tedavinin yan etkileri... 08/04/1999 - 10/04/1999
  97  Nosocomial infections at an university hospital in Izmir Turkey... 18/11/1998 - 21/11/1998
  98  Koagülaz negatif stafilokoklarda slime faktörünün ve antibiyotik duyarlılıklarının araştır... 04/10/1998 - 09/10/1998
  99  Serebral toxocariasis... 15/05/1998 - 19/05/1998
  100  Hastane infeksiyonu etkeni olarak soyutlanan Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin ofloksasin ve sipr... 16/05/1997 - 22/05/1997
  101  İdrar yolu infeksiyonlarından soyutlanan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlen... 02/05/1995 - 04/05/1995
  102  Metisiline dirençli koagülaz olumsuz stafilokoklarda antibiyotik direncinin araştırılması... 02/05/1995 - 04/05/1995
  103  Yatan hastalar ve poliklinik hastalarından soyutlanan mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık... 11/04/1994 - 15/04/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  KandidemiKandida Enfeksiyonları...  2019
  2  Mantar ve Biyofilm Biyofilm Enfeksiyonları...  2018
  3  Ureaplasma urealyticum Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2017
  4  Mikoplazma Türleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2017
  5  Fungal İnfeksiyonlar Yaşlılıkta İnfeksiyonlar...  2013
  6  Yapım Onarım Çalışmaları ile İlgili Enfeksiyonların Önlenmesi Hastane İnfeksiyonları 2013...  2013
  7  Sistemik Mantar Enfeksiyonları Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  8  Gastrointestinal ve Abdominal İnfeksiyonlar Birinci Basamak Hekimlikte İnfeksiyon Hastalıkları...  2009
  9  İnşaat- yıkım- yenileme işlemleri ve infeksiyon kontrol önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2009
  10  Üriner sistem infeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
  11  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  12  Dirençli enterik patojenler ve sağaltımı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  13  Mycoplasma Türleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  14  Ureaplasma urealyticum Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2008
  15  Enfektif endokarditler Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri ile Tanımı...  2006
  16  Pelvik infeksiyonlar Önemli ve Sorunlu Anaerop Bakteri İnfeksiyonları...  2005
  17  Hastane infeksiyonları ve personel sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2003
  18  Yenidoğan ünitesi ve infeksiyon kontrol önlemleri Hastane İnfeksiyonları...  2003
  19  Üriner sistem infeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2003
  20  Dirençli enterik patojenler ve sağaltımı Hastane İnfeksiyonları...  2003
  21  Mycoplasma türleri İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
  22  Ureaplasma urealyticum İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi...  2002
  23  Tüberküloz dışı mikobakteriler Başlıca Bakteriyel, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Geriyatrik yaş grubunda çok ilaca dirençli bakteri kolonizasyonmunun araştırılması...  12/2014 - /
  2  S.aureus ve P.aeruginosa biyofilm tabakası üzerine çeşitli dezenfektanların etkinliğinin karşılaştırılması...  12/2009 - 12/2014
  3  Taşıyıcılardan izole edilen Staphylococcus aureus kökenlerinde virülans faktörlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2009
  4  Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan hastalardan üretilen S.aureus lar için konak risk faktörlerinin ve S. aureus virulans faktörlerinden olan PVL geninin araştırılması...  9/2007 - 9/2012
  5  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  6  Erişkinlerde değişik yaş gruplarında EIA ile tetanoz antitoksin düzeyinin araştırılması...  1/2003 - 1/2004
 • NO AD YIL
  1  Poster Bildiri Birincilik Ödülü...  2017
  2  Poster Bildiri Üçüncülük ödülü...  2017
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2018- Temmuz 2020
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2015- Mayıs 2018