En

UZM.DR. SERKAN YILDIZTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dali Nefroloji Bilim Dalı  2005
 • NO AD YIL
  1  Sıfırıncı saat greft biyosisinde mezengiyal IgA birikimi: İki olgu...  2016
  2  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  3  IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role o...  2015
  4  Renal Medullary Changes in Renal Allograft Recipients with Raised Serum Creatinine...  2006
  5  Normotansif Primer Aldosteronizm: Olgu Sunumu...  2005
  6  A rare case of acute renal infarction due to atrial fibrillation mimicking renal colic...  2005
 • NO AD TARİH
  1  amiloidoza bağlı kronik böbrek yetmezliği gelişen hastalarda böbrek nakli:tek merkez deneyimi... 19/10/2016 - 23/10/2016
  2  Solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda sitomegalovirus infeksiyonu yönetimi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  3  Nadir bir kronik böbrek yetmezliği etyolojisi: Kristal nefropatisi... 21/11/2015 - 25/11/2015
  4  birincil membranöz nefropatide cd4 varlığı ve yoğunluğunun böbrek hasarlanma derecesi ve sağ... 21/11/2015 - 25/11/2015
  5  birincil ıga nefropatisinde cd4 varlığının ve yoğunluğunun böbrek hasarlanma derecesi ve sa... 21/11/2015 - 25/11/2015
  6  Kronik periaortit tanısı olan bir hastada hızlı ilerleyen glomerülonefrit gelişimi:olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  7  Monoklonal gammopati ile birliktelik gösteren glomerülonefritler: iki olgu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  8  ANCA ilişikili vaskülit ve AA amiloidoz birlikteliği: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  9  İleri yaştaki bir olguda kresentik Henoch-Schonlein purpura nefriti ve p-ANCA pozitifliği... 21/11/2015 - 25/11/2015
  10  Plazma hücreli neoplazi ile ilişkili nodüler glomerüloskleroz: olgu sunumu... 21/11/2015 - 25/11/2015
  11  DEÜTF hastanesinde izlenen böbrek nakli alıcılarının morbidite, hasta ve greft sağkalımı y... 21/10/2015 - 25/10/2015
  12  Birincil IgA Nefropatisinde Glomerüler C4d Varlığının Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Böbrek Sa... 21/10/2015 - 25/10/2015
  13  Nakledilmiş böbreğin başka bir hastada yeniden kullanımı: 12 yıllık izlem... 21/10/2015 - 25/10/2015
  14  Sıfırıncı saat greft böbrek biyopsisinde mezangiyal immünglobulin A (IgA) birikimi: iki olgu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  15  Sklerozan enkapsüle peritonitte ÇKBT görüntüleme bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  16  Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu... 16/11/2005 - 20/11/2005
  17  SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 Yıllık Sonuçlarımız... 16/11/2005 - 20/11/2005
  18  Serum Kreatinin Yüksekliği Olan Renal Allograft Alıcılarında Renal Medulladaki Değişiklikler... 22/06/2005 - 24/06/2005
  19  Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz... 22/06/2005 - 24/06/2005
  20  Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar... 27/04/2005 - 30/04/2005
  21  Primer hipertansiyon tanılı hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  22  Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft... 10/09/2004 - 14/09/2004
  23  G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetme... 10/09/2004 - 14/09/2004
  24  Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomeruloskleroz... 02/06/2004 - 06/06/2004
  25  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  26  Hemodiyaliz hastalarında örnek diyetin fosfor düzeyine etkisi... 17/09/2002 - 21/09/2002
  27  Kanın laboratuvara ulaştırılma süreci fosfor düzeyini etkiler mi?... 17/09/2002 - 21/09/2002
 • NO AD TARIH
  1  BİRİNCİL MEMBRANÖZ GLOMERULONEFRİTTE C4D VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN BÖBREK HASARLANMA DERECESİ VE BÖBREK SAĞKALIMI AÇISINDAN ÖNEMİ...  1/2014 - 10/2015