En

PROF.DR. BEHİCE ELİF ONUR AYSEVENER TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Quality of life and psychiatric disorders before and one year after liver transplantation...  2018
  2  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  3  Alexithymia and Emotional Intelligence in Patients with Panic Disorder, Generalized Anxiety Disorder...  2013
  4  A Case with Cramp-Fasciculation Syndrome...  2013
  5  The validity and reliability of Turkish version of separation anxiety symptom inventory and adult se...  2012
  6  Fonksiyonel somatik sendromlar ve prematür ejakülasyon tedavisinde antidepresan kullanımı...  2012
  7  Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonun...  2012
  8  Elektromiyografide ağrı ve emosyonel durum ilişkisi Relationship Between Pain and Emotional State...  2012
  9  The Revised Emotional Intelligence Scale: Cross Cultural Validation in a Turkish Psychiatric Outpati...  2011
  10  Esansiyel Tremor Ve Parkinson Hastalarında Depresyon Sıklığı Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaşt...  2011
  11  Frontotemporal demans ve psikiyatrik belirtiler...  2011
  12  Combination of pharmacotherapy with electroconvulsive therapy in prevention of depressive relapse: A...  2010
  13  History of suffocation, state-trait anxiety, and anxiety sensitivity in predicting 35% carbon dioxid...  2010
  14  Senkop ile ilişkili psikiyatrik sendromlar...  2009
  15  Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karekter boyutları Character and Temperament...  2008
  16  Anestezi sonrası ani klinik kötüleşme gösteren ve Wilson hastalığı tanısı alan olgu...  2008
  17  Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamaları ve farmakoterapi tercihlerinde değişim...  2007
  18  Panik bozukluğu tedavisinde ketiapin ile güçlendirme: bir olgu sunumu...  2007
  19  Kalp-akciğer transplantasyonu hastasında psikiyatrik sorunlar...  2007
  20  Panic disorder subtypes: further clinical differences....  2007
  21  Co-occurence of blepharospasm, tourettism and obsessive-compulsive symptoms During lamotrigine treat...  2007
  22  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  23  Baş dönmesi ve anksiyete ilişkisi: yeni klinik sendromlar...  2007
  24  Tedaviye dirençli panik bozukluğu...  2007
  25  Birinci basamakta bel ağrısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesiyle ilişkisi...  2007
  26  Kavum septum pellusidum ile obsesif kompulsif bozukluk ve tourette bozukluğu ilişkisi: bir olgu su...  2007
  27  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% carbon diox...  2007
  28  Anxiety disorder in patients with non-specific chest pain in the emergency...  2006
  29  Yaşam boyu panik agorafobik spektrum ölçeği öz bildirim formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe versiyon...  2006
  30  Deliryum tedavisinde yeni bir yaklaşım atipik antipsikotikler...  2005
  31  Panik agorafobi spektrumu kavramı...  2004
  32  Panic disorder severity scale: reliability and validity of the Turkish version...  2004
  33  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum...  2003
  34  Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde hasta yatış sürelerini etkileyen faktörler...  2003
  35  Major depresyonda reboksetinin etkinliği ...  2003
  36  Epileptik olgularda panik bozukluğu görülme sıklığı...  2003
  37  Panik bozukluğun tedavisinde paroksetin açık bir çalışma...  2001
 • NO AD TARİH
  1  Empatizasyon-Sistemizasyon teorisi kapsamında transerkekler ile sağlıklı kontrollerin karşıla... 11/04/2018 - 14/04/2018
  2  El ekzemalı olgularda anksiyete, depresyon, sosyal kaygı ve kaçınma hali ile yaşam kalitesinin ... 19/10/2016 - 23/10/2016
  3  Tedavi Amacıyla Başvuran Obez Bireylerde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı Ve Eşlik Eden Di... 04/05/2016 - 07/05/2016
  4  Bir Üniversite Hastanesi Polikliniğinde Cinsel Kimlik Disforisi Tanısıyla İzlenen Bireylerin So... 04/05/2016 - 07/05/2016
  5  Bir Üniversite Hastanesinde Bariatrik Cerrahi Adaylarının Psikiyatrik Değerlendirmesi... 06/05/2015 - 09/05/2015
  6  Eşikaltı Psikotik Yaşantılardan Psikotik Bozukluğa: İzotretinoin Kullanımına Bağlı Bir Olg... 12/11/2014 - 16/11/2014
  7  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryumun değerlendirilmesi... 12/11/2014 - 16/11/2014
  8  Bir üniversite hastanesinde tıpta uzmanlık öğrencilerinin deliryum bilgi düzeyinin ve tutumunu... 09/10/2012 - 13/10/2012
  9  Kompulsif satın alma, yeme bozukluğu ve paranoid kişilik bozukluğu eş tanılı bir olgu... 11/04/2012 - 14/04/2012
  10  folie a famillie özellikli bir paylaşılmış psikoz olgusu... 16/06/2010 - 19/06/2010
  11  Psöriasis hastalarında mizaç ve karakter özellikleri... 16/06/2010 - 19/06/2010
  12  Lifetime anxiety symptoms in migrainous vertigo... 20/06/2009 - 24/06/2009
  13  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri... 19/11/2008 - 23/11/2008
  14  Epileptik Vertigo?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  15  a new strategy of continuation pharmacotheraphy in the prevention of relapse following ECT. a contro... 30/08/2008 - 03/09/2008
  16  Alexthymia and emotional intelligence in patient s with panic disorder , generalized anxiety disorde... 25/06/2008 - 28/06/2008
  17  Temporomandibuler bozukluğu olan hastalarda mizaç ve karakter boyutları... 23/10/2007 - 27/10/2007
  18  Panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu,major depresyon hastalarında emosyonel zekâ ve alek... 23/10/2007 - 27/10/2007
  19  Social anxiety and blood-injury phobias in Turkish medical students... 19/05/2007 - 24/05/2007
  20  Tıp fakültesi öğrencilerinde sosyal anksiyete ve kan-enjeksiyon-yaralanma fobisi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  21  Emosyonel zeka ölçeği gözden geçirilmiş formu: psikiyatri poliklinik hastalarının değerlend... 25/04/2007 - 28/04/2007
  22  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  23  Birinci basamakta bel ağrısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesiyle ilişkisi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  24  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  25  Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarında değişim1998-2005... 01/11/2006 - 05/11/2006
  26  Kavum septum pellusidum ile obsesif kompulsif bozukluk ve tourette bozukluğu ilişkisi: bir olgu su... 01/10/2006 - 05/10/2006
  27  Panic disorder subtypes: clinical differences beyond DSM-IV criteria... 12/06/2006 - 16/06/2006
  28  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% CO2 challen... 22/10/2005 - 26/10/2005
  29  Frequency and characteristics of anxiety disorder in patients with nonspecific chest pain... 09/02/2005 - 13/02/2005
  30  Nonspesifik göğüs ağrılı olgularda anksiyete bozukluğu sıklığı ve karakteristikleri (söz... 24/11/2004 - 27/11/2004
  31  Bir genel hastanede psikiyatri konsültasyonlarında depresyon görülme oranı... 28/09/2004 - 03/10/2004
  32  State- trait anxiety and anxiety sensitivity in predicting to %35 carbon dioxide response... 01/05/2004 - 06/05/2004
  33  Validity and reliabilty of the Turkish version of the self report questionarie version of lifetime ... 20/09/2003 - 24/09/2003
  34  Psikiyatri konsültasyonlarında deliryum... 01/04/2003 - 07/04/2003
  35  Panic disorder severity scale reliability and validity of the Turkish version... 05/09/2002 - 09/09/2002
  36  DEÜTF psikiyatri anabilim dalı uzmanlık öğrencisi değerlendirme sınavı ve öneriler... 02/10/2001 - 06/10/2001
  37  ECT in bipolar disorder... 02/04/1998 - 05/04/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  5- Panik Bozukluğu Yetişkin Psikiyatri...  2013
  2  15- Somatoform Bozukluklar Yetişkin Psikiyatri...  2013
  3  18- deliryum Yetişkin Psikiyatri...  2013
  4  19. Demans Yetişkin Psikiyatri...  2013
  5  Bitkisel İlaçların Psikiyatride Kullanımı Temel Psikofarmakoloji...  2010
  6  infertilitenin psikolojik yönü İnfertilite, İnfertilitenin Psikolojik Yönü...  2008
  7  Panik Bozukluk Panik Bozukluğun Patogenezi Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  8  Anksiyete kavramı ve anksiyete bozukluklarına genel bir bakış Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  9  Deliryum Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  10  Panik Bozukluğun Farmakolojik tedavisi Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  11  Panik Bozukluğu Panik Bozukluğun Fenomenolojisi Anksiyete Bozuklukları...  2006
  12  Panik bozukluğunda tedavi kılavuzu Anksiyete bozuklukları tedavi kılavuzu...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Duygusal zeka ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği...  1/2006 - 1/2006
  2  Combination of pharmacotherapy with electroconvulsive therapy in prevention of relapse in major depressive disorder: A randomized, placebo controlled, double-blind study...  1/2004 - 1/2004