En

PROF.DR. ZÜHAL BAHAR (Emeklilik Tarihi : 01/12/2014 )HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu  1976
  Doktora  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı  1983
  Yardımcı Doçent  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu HEMŞİRELİK  1986
  Doçent  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bilim Dalı  1989
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1997
 • NO AD YIL
  1  Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödemi Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları...  2014
  2  Diyabetin Komplikasyonlarını Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları...  2014
  3  Sağlığı Geliştirme Modeli: Kavramsal Yapı...  2014
  4  Herbal Therapies Used by Hypertensive Patients in Turkey...  2013
  5  Türk Ve Danimarka'lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS'li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik T...  2013
  6  Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirelik...  2013
  7  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  8  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  9  Traditional and Religious Death Practices in Western Turkey...  2012
  10  Sağlığı Geliştirme Modelleri?nin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi: Bir Literat...  2012
  11  Inhibiting and Facilitating Factors Concerning Breast Cancer Early Diagnosis Behavior in Turkish Wom...  2011
  12  Effect of Health Belief Model and Health Promotion Model on Breast Cancer Early Diagnosis Behavior: ...  2011
  13  USE OF PIAGET'S THEORY IN PRESCHOOL NUTRITION EDUCATION (Kabul Edildi)...  2009
  14  Effects of Training for Reproductive Health on Knowledge of Reproductive Health and Behavior in Adol...  2009
  15  Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Bir Gözden Geçirme...  2008
  16  Effects of Nursing Care on The Level of Depression And Nursing Diagnoses of Elderly People...  2008
  17  Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği'nin (MSDÖ 10-18) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalı...  2007
  18  Health Promotion Behaviours and Factors Related to Lifestyle among Turkish Workers and Occupational ...  2007
  19  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
  20  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
  21  The Effects of Islam and Traditional Practice on Women's Health...  2005
  22  Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi...  2005
  23  AIDS Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2005
  24  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
  25  İzmir'de bir fabrikada çalışan işçilerin barsak parazitleri yönünden incelenmesi...  1999
  26  Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Öncesi/Sonrası Görüşlerinin İrdelenmesi...  1998
  27  Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları...  1996
  28  Distribution of the Parasitic Diseases in One for the Health Centers of İzmir...  1994
  29  1990'lı Yılllarda Dünya'da ve Türkiye'de Çocuk Sağlığı...  1991
  30  Torbalı'nın İki Köyünde Gastroenterit Bildirimi İle İçme Suyu Niteliği ve Diğer Etmenlerin...  1979
 • NO AD TARİH
  1  Diyabetli Bireylerin Hastalıklarını Yönetmede Algıladıkları Engeller: Niteliksel Bir Çalı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  2  YAŞLILARIN BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞLILIĞA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN SA... 20/10/2014 - 24/10/2014
  3  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMES... 20/10/2014 - 24/10/2014
  4  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMES... 20/10/2014 - 24/10/2014
  5  Deri Kanseri Ve Güneş Bilgi Ölçeği'nin Türk Genç Yetişkinlerde Kullanımı: Geçerlik ve Gü... 20/10/2014 - 24/10/2014
  6  The Perception of Complication Preventive Behaviours of Women Who Had Breast Surgery... 18/09/2014 - 19/09/2014
  7  Usıng Healt Belıef Model For Women Wıth Mastectomy At Home Care... 03/10/2013 - 06/10/2013
  8  Cost-Effectiveness and Home Care of Chronic Diseases... 03/07/2013 - 06/07/2013
  9  Chronic Obstructive Lung Disease and Home Care Services... 03/07/2013 - 06/07/2013
  10  LONELINESS AMONG THE ELDERLY IN RURAL AND URBAN AREAS... 03/07/2013 - 06/07/2013
  11  Education of Doctoral Students of DEU Faculty of Nursing and Their Perceptions about The University... 28/11/2012 - 30/11/2012
  12  Perceptions of Doctoral Students at DEU Faculty of Nursing Regarding Their Advisors... 28/11/2012 - 30/11/2012
  13  İzmir İli Balçova İlçesi'nde Yoksul Kadınların Meme Kanseri Erken Tanısına Yönelik Uygulam... 02/10/2012 - 06/10/2012
  14  Reliability and Validity of Turkish Version of Expectations Regarding Aging Scale... 29/05/2012 - 01/06/2012
  15  Nursing Intervention Aimed at Preventing the Sharp Object Injuries: Dokuz Eylul University Hospital ... 29/05/2012 - 01/06/2012
  16  Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Halk Sağlığı İntörn Öğrenci Uygulamalarına Yansımalar... 26/04/2012 - 28/04/2012
  17  Sağlık İnanç Modeli ve Sağlığı Geliştirme Modeli'nin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlar... 19/10/2011 - 21/10/2011
  18  ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİNDE KÜLTÜRÜN ETKİSİ VE KÜLTÜREL BAKIM FARKLILIK VE EVRENSELLİK TEOR... 15/09/2011 - 17/09/2011
  19  MEME KANSERİNDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLERİN KULLANIMI VE MEME KANSERİNE ETKİSİ... 15/09/2011 - 17/09/2011
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu halk sağlığı intörn öğrencileri gözüyle... 28/04/2011 - 30/04/2011
  21  Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin... 28/04/2011 - 30/04/2011
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  23  Accuracy of references in eight nursing journal... 15/10/2009 - 17/10/2009
  24  Investigation of Death Related Traditional and Religious Practices in Narlıdere,Izmir... 15/10/2009 - 17/10/2009
  25  Susuzluğun Çaresi Sizsiniz... 07/06/2008 - 08/06/2008
  26  Traditional Therapies Used by Hypertensive Patients in Turkey Background... 04/06/2008 - 06/06/2008
  27  Occupational Health Nursing Practices For Undergraduates... 10/04/2008 - 11/04/2008
  28  Probleme Dayalı Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Ders Ba... 09/06/2007 - 10/06/2007
  29  Public Health Nursing Practices at Dokuz Eylul University School of Nursing... 23/05/2007 - 26/05/2007
  30  Hemşirelik ve Etik... 08/12/2006 - 08/12/2006
  31  Effects Of Problem Based Learnıng On Health Promotıon Behavıours Of Nursıng Students... 22/11/2006 - 25/11/2006
  32  A comparison of Attitudes of Turkish and Danish Nursing Students Toward the Care of Persons with HI... 22/10/2006 - 25/10/2006
  33  Hipertansiyonu Olan Bireylerin Hastalıklarına Uyumları ve Kan Basınçlarını Düzenlemeye Yöne... 06/09/2006 - 10/09/2006
  34  Yoksul ve Yoksul Olmayan Kadınlarda Sağlık Algısını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 06/09/2006 - 08/09/2006
  35  Probleme Dayalı Öğretimin Hemşire Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluş ve Probl... 06/09/2006 - 08/09/2006
  36  Ülkemizde Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Nasıl Olmalı?... 06/09/2006 - 10/09/2006
  37  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Performansını Değerlendirme Ölçeği'nin Geç... 04/06/2005 - 05/06/2005
  38  Hemşirelik Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmede Kendi Kendine Öğrenme ve Problem Çözme... 04/06/2005 - 05/06/2005
  39  Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Personeline Ne Getiriyor?... 17/09/2004 - 18/09/2004
  40  Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Personeline Ne Getiriyor?... 08/06/2004 - 08/06/2004
  41  Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranış... 29/05/2004 - 30/05/2004
  42  Hemşirelik Araştırmalarında Strateji Belirleme. Araştırma Kültürü ve Hemşirelikte Neredeyi... 08/04/2004 - 10/04/2004
  43  Esentepe bölgesindeki kadınların sağlığı geliştirme davranışları... 07/09/2003 - 11/09/2003
  44  Dini inançlar ve kültürün kadın sağlığına etkisi... 07/09/2003 - 11/09/2003
  45  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadığı Stres Yaratan Durumların B... 08/05/2003 - 09/05/2003
  46  Probleme Dayalı Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Etkileyen ... 08/05/2003 - 09/05/2003
  47  Hemşirelerin Karşılaştıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi... 08/05/2003 - 09/05/2003
  48  Enfeksiyon Hemşireliğinde Sorunlar Ve Çözümler... 30/03/2003 - 03/04/2003
  49  Sağlık Personeline AIDS Eğitimi... 17/10/2002 - 18/10/2002
  50  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-... 18/09/2002 - 21/09/2002
  51  "Multiple sclerosis quality of life" ölçeğinin Türk multipl skleroz topluluğuna uyarlanma ve ge... 31/10/2001 - 04/11/2001
  52  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Değerlendirme Ölçeği; Geçerlik-Güvenirlik ... 29/10/2000 - 02/11/2000
  53  Study Report On Earthquake Region of Gölcük By Nursing Higher School of Nineth September Universit... 08/10/2000 - 12/10/2000
  54  Batın Ameliyatı Olan Hastalarda Ağrı Özellikleri, Etkileyen Etmenler Ve Ağrı Yönetiminin İ... 29/09/2000 - 02/10/2000
  55  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışan İşçilerin İş Doyumlarının İncelenmesi... 06/10/1999 - 09/10/1999
  56  Cause of death in multiple sclerosis... 14/09/1999 - 16/09/1999
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Anabilim Dalı Okul Sağlığı... 22/06/1999 - 24/06/1999
  58  Bir Tekstil İş Kolunda Başlatılan İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi... 22/06/1999 - 24/06/1999
  59  Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Uygulanan Eğitim Programının Bakım Sonuçlarına Etki... 22/06/1999 - 24/06/1999
  60  Immunization in 12-23 Mounth Children in Health Area... 21/03/1999 - 24/03/1999
  61  Bir Tekstil İşkolunda İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi... 08/10/1998 - 10/10/1998
  62  Bir konfeksiyon şirketinde çalışanların barsak parazitleri yönünden incelenmesi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  63  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışanların Barsak Parazitleri Yönünden İncelenmesi... 04/10/1998 - 09/10/1998
  64  Evaluation of the Education Given to the Students of a Public Education Center About AIDS... 15/05/1998 - 18/05/1998
  65  Okul Sağlığı Hemşireliğine Yönelik Pilot Bir Çalışma... 14/05/1998 - 16/05/1998
  66  Kurumlarda Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Yüseltilmesinde Hemşirelik Yaklaşımlarının E... 14/05/1998 - 16/05/1998
  67  Halk Eğitim Merkezi Öğrencilerine AIDS Konusunda Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi... 28/04/1998 - 30/04/1998
  68  Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Öncesi-Sonrası Görüşlerinin İrdelenmesi... 14/04/1998 - 18/04/1998
  69  Manisa İlinde 15-44 Yaş Arası Evli Kadınların Cinsel Yemas İle Bulaşan Hastalıklar Hakkında... 06/10/1997 - 10/10/1997
  70  Determination For the level of the breast examination knowledge between 15-49 years old married wome... 14/09/1997 - 18/09/1997
  71  Klinik Hemşirelere Verilen AIDS Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi... 10/09/1997 - 12/09/1997
  72  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebe Kadınların Emzirme Hakkındaki Eğitim Öncesi... 10/09/1997 - 12/09/1997
  73  Osmangazi Seher-Sükrü Erbil Eğitim ve Araştırma Bölgesinde ETF'lerin Değerlendirilmesi... 02/07/1997 - 04/07/1997
  74  Information about AIDS and evaluation of this illness by the women at Brothell... 16/09/1996 - 20/09/1996
  75  The Behaviour Anal Attitudes of the Medical Staff Against Smoking in İzmir Metropolitan... 16/09/1996 - 20/09/1996
  76  Hemşirelik Araştırmalarında Konu-Yöntem İlişkisi... 04/07/1996 - 05/07/1996
  77  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu "Hemşirelikte Araştırma ile İlgili Görüşler"... 03/07/1996 - 03/07/1996
  78  Hemşire öğrencilerin Viral Hepatite İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi... 17/04/1996 - 19/04/1996
  79  Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları... 15/11/1995 - 17/11/1995
  80  Hemşirelik Araştırmaları ve Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler... 15/11/1995 - 17/11/1995
  81  Hemşirelerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Sağlık Sorunları... 15/11/1995 - 17/11/1995
  82  Hemşire Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri ve Kendi Mesleklerine İlişkin Gör... 15/11/1995 - 17/11/1995
  83  Hemşire Öğrencilerin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları... 15/11/1995 - 17/11/1995
  84  A Study to Determine Women - Attitıdes in Breast Self-Examination... 29/10/1995 - 02/11/1995
  85  Knowlegde and Assesment of AIDS by The Women Working in Brothel... 11/10/1995 - 12/10/1995
  86  Workers Knowledge About AIDS and How to Deal with AIDS at Work... 11/10/1995 - 12/10/1995
  87  Genelevde Çalışan Kadınların AIDS Bilgisi ve AIDS?i Değerlendirmeleri... 21/03/1995 - 24/03/1995
  88  İşçilerin AIDS Hakkında ve İş Ortamında AIDS ile Karşılaştıklarında Yapacaklarına İli... 21/03/1995 - 24/03/1995
  89  High School Student and Parents Self Evaluation on Their Attudes Related to Cancer Risks and Prevent... 29/01/1995 - 02/02/1995
  90  Distribution of the Parasitic Diseases in the One Health Center of İzmir... 10/10/1994 - 14/10/1994
  91  Bornova Bölgesinde Öğretim Gören Öğrencilerin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgi ve Tutumlar... 12/09/1994 - 16/09/1994
  92  Preference of women about using family planning methods... 01/06/1994 - 03/06/1994
  93  Hemşire Öğrencilerin AIDS Hastalarının Bakımına İlişkin Görüş ve Düşünceleri... 06/04/1994 - 08/04/1994
  94  Importance of Nurses Role in Health Education for the Prevention and Early Detection of Coronary Hea... 13/09/1993 - 14/09/1993
  95  Halkın Sağlık Eğitimine Katılımını Etkileyen Etmenler... 08/09/1993 - 10/09/1993
  96  Hemşirelik Araştırma Sonuçlarının Duyurulması ve Yaşama Geçirilmesi... 08/09/1993 - 10/09/1993
  97  Kadınların Sigaraya ilişkin Bilgi ve Tutumları, Sigarayı Bırakmada Verilen Eğitimin Değerlen... 28/05/1993 - 28/05/1993
  98  Sigaraya Karşı Sağlık Personeli... 28/05/1993 - 28/05/1993
  99  Importance of Health Education for Early Detection and Prevetion of Cancer?... 16/08/1992 - 21/08/1992
  100  Bornova Districts Five Years Experience... 29/06/1992 - 03/07/1992
  101  Koroner Kalp Hastalığında Sigaranın Etkisi... 24/06/1992 - 26/06/1992
  102  İnoperabl Akciğer Kanseri Semptomlarının Hastaya Etkileri... 24/06/1992 - 26/06/1992
  103  Koroner Kalp Hastalığında Hipertansiyonun Etkisi... 29/05/1992 - 02/05/1992
  104  Atatürk Sağlık Ocağı Bölgesinde Parazit Başvurularının İncelenmesi... 22/10/1991 - 25/10/1991
  105  Ergene Mahallesinde Emzirme ve Emzirmeyi Etkileyen Faktörler... 20/05/1991 - 22/05/1991
  106  Hemşirelik Biliminde İstatistik ve Araştırmanın Önemi... 24/09/1990 - 28/09/1990
  107  Bornova Bölgesi 1985-1990 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi... 12/09/1990 - 14/09/1990
  108  Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinin Durumunun Değerlendirilmesi... 12/09/1990 - 14/09/1990
  109  Bornova Bölgesinde Koroner Risk Faktörlerini Saptama Araştırması... 12/09/1990 - 14/09/1990
  110  Bornova Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi 1985-1990 Yılları Çalışmalarının Değerlendi... 12/09/1990 - 14/09/1990
  111  Bornova'nın Bir Mahallesinde Gebe Kadınlarda Hepatit B Prevalansı... 22/05/1990 - 25/05/1995
  112  Bornova'nın Bir Mahallesinde Evli Kadınlarda Toxoplasmosis Prevelansı... 06/09/1989 - 07/09/1989
  113  Hemşirelik Yüksek Okullarında Eğiticilerin Tutumları... 11/09/1986 - 12/09/1986
  114  İzmir Metropolünde Bir Aile Örnekleminin Barınma Sağlığı ve Yakın Çevre Koşulları Yönü... 02/06/1986 - 03/06/1986
  115  Bornova Sosyalizasyon Bölgesinde Risk Yaklaşımı İle Bebek İzlenmesi Üzerine Bir Çalışma... 13/09/1985 - 14/09/1985
  116  Doğanlar Mahallesinde Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Davranışlarının İncelen... 13/09/1985 - 14/09/1985
  117  Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı... 13/09/1985 - 14/09/1985
  118  Temel Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik Eğitimi Nasıl olmalı?... 13/09/1985 - 14/09/1985
  119  Bornova Sosyalizasyon Bölgesinde Risk Yaklaşımı İle İlgili Gebelerin İzlenmesi Üzerine Bir ... 13/09/1985 - 14/09/1985
  120  Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Sosyalizasyona İlişkin ... 17/09/1981 - 19/09/1981
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi Kültürlerarası Hemşirelik...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Eğitim Yönlendirici (Tutor) Değerlendirmesine İlişkin Bir Çalışma...  5/2000 - 5/2003
  2  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
  3  Lise Öğrencileri ile Yakınlarında Kanser Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya ilişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi...  1/1995 - 1/1998
  4  Videolu Eğitim Modellerinin Hemşirelerin Bireysel Eğitimlerine Etkisi...  1/1995 - 1/1999
  5  Bornova Sağlık Eğitimi Araştırma Bölgesinde İzlenen Gebe Kadınlarda B tipi Viral Hepatit Prevalansı...  1/1990 - 3/1992
  6  Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri ve Prevelans Araştırması...  5/1990 - 3/1993
  7  İzmir Anakentinde Aile ve Toplum Nitelikleri Açısından Sağlık Bakımı Öncelikleri...  9/1983 - 6/1988
 • NO AD YIL
  1  Sözel bildiri ödülü/3...  2003
  2  Poster Ödülü/1...  1998
  3  Sözel Bildiri...  1994
  4  Poster Bildiri Ödülü...  2012
  5  Sözel Bildiri Ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2014- Aralık 2014
  2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2014- Aralık 2014
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Aralık 2014
  4 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
  5 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Şubat 2012- Aralık 2014
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Şubat 2012- Aralık 2014
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2012- Aralık 2014
  8 Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ocak 2012
  9 Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2011- Şubat 2012
  10 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2011- Şubat 2012
  11 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2011- Şubat 2012
  12 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  13 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  14 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Mayıs 2011- Mayıs 2011
  15 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Eylül 2010- Ağustos 2011
  16 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Eylül 2010- Ağustos 2011
  17 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2010- Ağustos 2011
  18 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2009- Kasım 2012
  19 Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Nisan 2011
  20 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2008- Nisan 2011
  21 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
  22 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2006- Eylül 2007
  23 Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2005- Haziran 2008
  24 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2002- Mart 2003
  25 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 1999- Temmuz 2002
  26 Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1999- Aralık 2000
  27 Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1999- Haziran 2002