En

PROF.DR. FATMA NESLİHAN EMİROĞLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Genetic Imaging Study with [Tc-99m] TRODAT-1 SPECT inAdolescents with ADHD using OROS-Methylphenidat...  2018
  2  Psychometric properties of the Turkish adaptation of the Children's Depression Rating Scale: revised...  2018
  3  Allele Frequencies of Dopamine D4 Receptor Gene(DRD4) and Catechol-Omethyltransferase(COMT) Val158Me...  2018
  4  Depresif bozuklukların ergenlerde yaşam kalitesi algısı üzerine etkisi [Effects of depressive d...  2017
  5  Effectiveness and adverse effects of methylphenidate treatment in children diagnosed with disruptive...  2017
  6  Bipolar bozukluk tanılı çocuk ve ergenlerde klinik, tanı ve ayırıcı tanı...  2016
  7  Çocuk ve ergen başlangıçlı bipolar bozukluğun farmakolojik tedavisi...  2016
  8  Evaluating emotional regulation in children with attention deficit and hyperactivity disorder and th...  2016
  9  Effectiveness And Adverse Effects Of MPH Treatment In Male Children Diagnosed With DMDD and ADHD: A ...  2016
  10  A hypothermia case with early onset schizophrenia treated with clozapine...  2015
  11  Decreased Right Hippocampal Volumes and Neuroprogression Markers in Adolescents with Bipolar Disorde...  2015
  12  Correlations between amygdala volumes and serum levels of BDNF and NGF as a neurobiological markerin...  2015
  13  The Validity and Reliability of The Social Communication Questionare-Turkish form in Autistic Aged 4...  2015
  14  Bipolar I Bozukluğu Olan Ötimik Ergenlerde Serumda Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör Düzey...  2014
  15  Effects of sociodemographic factors and maternal anxiety on preoperative anxiety in children....  2014
  16  Anksiyete Bozukluklari...  2012
  17  Increased hippocampal volumes in lithium treated adolescents with bipolar disorders: A structural MR...  2012
  18  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
  19  Maternal Reactions To A Child With Epilepsy: Depression, Anxiety, Parental Attitudes And Family Func...  2011
  20  Depression and anxiety in children and adolescents with familial Mediterranean fever...  2010
  21  Yatan hastalar için istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi...  2009
  22  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
  23  Pediatric Bipolar Disorders:From the Perspective of Turkey...  2009
  24  Çocuk ve Ergenlerin Bipolar Bozukluğunda Bir Sağaltım Rehberi Çalışması...  2009
  25  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması ile d...  2009
  26  Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozukluğun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Gelişmeler...  2008
  27  Çocuk ve Ergenlerde Sistemik Lupus Eritematosus' un Nöropsikiyatrik Görünümleri...  2008
  28  Mood and Disruptive Behavior Disorders and Symptoms in The Offspring of Turkish Parents with Bipol...  2008
  29  kronik Hastalıklar, Hastaneye Yatış ve Çocuk...  2008
  30  Comparison of long-term efficacy and safety of risperidone and haloperidol in children and adolescen...  2008
  31  A case series of Turkish children and adolescents with bipolar spectrum disorder: a naturalistic cli...  2008
  32  Çocuk ve Ergenlerde Yapay Bozukluklar...  2007
  33  Ayaktan takip edilen dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınmalı çocuklara ve ergenlere ...  2007
  34  Adjunctive olanzapine treatment in bipolar adolescents responding insufficiently to mood stabilizers...  2006
  35  Effects of long term chronic methyphenidate treatment: A follow-up clinical and SPECT study...  2006
  36  Şiddetli duygudurum ve Davranışların Düzensizliği (ŞDDD):Olgu Sunumu ve Tartışma....  2006
  37  Çok erken başlangıçlı şizofreni ve klozapin:olgu sunumu...  2006
  38  Çocukluk Çağı Bipolar Bozukluk Fenotip Özellikleri Gösteren Bir Olgu Serisi....  2004
  39  Assessment of child neurology outpatients with headache, dizziness and fainting...  2004
  40  Nesne ilişkileri kuramı ve insan gelişimi....  2003
  41  Çocukluk ve ergenlik çağı bipolar bozukluğu tanı ve ayırıcı tanı....  2002
  42  Technetium-99m HMPAO brain SPECT in children with attention deficit hyperactivity disorder...  2002
  43  Bipolar I bozukluğu olan iki ergen olguda duygudurum düzenleyici ile birlikte olanzapin kullanım...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Higher BDNFlevelsin Adulthood with Bipolar Disorders:A comparison Study Between Adolescent And Adult... 10/05/2017 - 13/05/2017
  2  'a Genetic Imaging Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine... 10/05/2017 - 13/05/2017
  3  'a Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing with... 10/05/2017 - 13/05/2017
  4  "Efficacy and Improvement Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalize... 10/05/2017 - 13/05/2017
  5  Phenomenological Assesment Of Pervasive Developmental Characteristics In Children And Adolescents Wi... 10/05/2017 - 13/05/2017
  6  Metabolic and Safety Results of Second-Generation Antipsychotics in A follow-up and Hospitalized Gro... 10/05/2017 - 13/05/2017
  7  Phenomenological differences between early or late onset bipolar disorders in childhood and adolesce... 24/10/2016 - 29/10/2016
  8  ÇOKLU İLACA DİRENÇLİ YIKICI DUYGUDURUMU DÜZENLEYEMEME BOZUKLUĞU OLAN HASTANIN DUYGUDURUM DÜZ... 04/05/2016 - 07/05/2016
  9  Naturalistic long-term safety results of second-generation antipsychotics in hospitalized children a... 15/04/2015 - 19/04/2015
  10  Effectıveness And Adverse Effects Of Methylphenıdate Treatment In Chıldren Dıagnosed With DMDD a... 16/04/2014 - 20/04/2014
  11  Family treatment for child and adolescents with bipolar disorder: Two case samples... 30/10/2013 - 03/11/2013
  12  Tc 99m Trodat SPECT Changes in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: After 2 Mo... 29/10/2012 - 04/11/2012
  13  Assesment Of The Association Between Serum NGF and BDNF Levels And Hippocampus and Amygdala Volumes ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  14  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in patients with attention deficit hyperactivity disorder in pre- ... 13/10/2012 - 17/10/2012
  15  Tc-99m TRODAT brain SPECT changes in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder after... 13/10/2012 - 17/10/2012
  16  ADHD Tanısı ile İki Ay Atomoksetin Tedavisi Verilen 3 Hastada Tedavi Öncesi ve Sonrası Tc-99m ... 04/04/2012 - 08/04/2012
  17  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents Wit... 09/06/2011 - 11/06/2011
  18  Amygdala volumes in adolescents with bipolar disorder I... 26/10/2010 - 31/10/2010
  19  Serum brain derived neurotrophic factor levels of euthymic Turkish adolescents with bipolar disorder... 26/10/2010 - 31/10/2010
  20  Epilepsi ve psikiyatrik komorbiditeler nedeniyle üç olgu sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  21  Epilepsi Tanısı Olan Çocukların Annelerinin Tepkileri: Anksiyete, Depresyon, Tutum Ve Aile İşl... 25/04/2010 - 28/04/2010
  22  Bipolar Tip I Bozuklugu Olan Ergenlerde Serumda Beyinden Koken Alan Norotrofik Faktor Duzeylerinin D... 25/04/2010 - 28/04/2010
  23  Psikiyatrik semptomları nedeniyle bir çocuk psikiyatrisi servisinde izlenen frontotemporal lob epi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  24  Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonu Devlete ne Kazandırır (Bir Yapay Bozukluk Olgusu)... 14/04/2009 - 18/04/2009
  25  Metilfenidat tedavisi planlanan dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olgusunda asemptomatik ve... 06/03/2008 - 08/03/2008
  26  Landau-Kleffner sendromu:izole konuşma yetisi kaybı ve EEG anormalliği... 06/03/2008 - 08/03/2008
  27  Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinden bir yıl içinde istenen konsültasyonların değerlen... 19/04/2007 - 22/04/2007
  28  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
  29  bir ayaktan çocuk psikiyatrisi kliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması i... 20/04/2006 - 23/04/2006
  30  Bir ayaktan çocuk psikiyatrisi kliniğinde dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yakınması i... 20/04/2006 - 23/04/2006
  31  Long-term efficacy of risperidone and haloperidol in children and adolescents with autistic disorder... 19/05/2005 - 21/05/2005
  32  Effects of methylphenidate therapy: Tc-99m HMPAO brain SPECT findings.... 30/04/2005 - 03/05/2005
  33  Otistik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde risperidon ve haloperidolün uzun dönem etkinlik ve g... 21/04/2005 - 24/04/2005
  34  Otistik bozuklukta risperidon ve haloperidolün etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması: ... 21/04/2004 - 24/04/2004
  35  Comparison of efficacy and tolerability of risperidone and haloperidol in children and adolescents w... 28/09/2003 - 01/10/2003
  36  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı ile Sağaltılan Çocuk ve Ergenlerde İzlem Ça... 07/03/2003 - 09/03/2003
  37  Assesment of 5 cases who had bipolar phenotypes features.... 05/09/2002 - 08/09/2002
  38  Bipolar tip I bozukluklu iki ergen olguda akut mani tedavisinde, duygudurum düzenleyici ile birlikt... 15/03/2002 - 17/03/2002
  39  Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Baş Ağrısı, Baş Dönmesi, Bayılma Yakınması ile Gelen Has... 21/04/2001 - 24/04/2001
  40  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Tc-99m HMPAO Beyin SPECT... 21/04/2001 - 24/04/2001
  41  Tc-99m HMPAO Brain Spect in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 01/10/2000 - 05/10/2000
  42  Tc-99m HMPAO Brain SPECT in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 02/09/2000 - 06/09/2000
  43  ECT in bipolar disorder... 02/04/1998 - 05/04/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  bipolar bozukluk tanısı olan ve lityum kullanan bir ergende gelişen malign nöroleptik sendrom olgu kitabı:25 olgu 25 çözümleme...  2016
  2  Duygudurum bozukluklu çocuk ve ergende psikoeğitimsel terapi kitabının amacı ÇOCUK VE ERGENDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA PSİKOEĞİTİMSEL TERAPİ -ÇOCUK-ERGEN...  2016
  3  EBEVEYNLERDE PSİKOEĞİTİMSEL TERAPİLER KİTABININ AMACI ÇOCUK VE ERGENDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA PSİKOEĞİTİMSEL TERAPİ -EBEVEYN...  2016
  4  BİPOLAR BOZUKLUK TANISI OLAN VE LİTYUM KULLANAN BİR ERGENDE GELİŞEN NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM 25 olgu 25 çözümleme:olgu kitabı...  2016
  5  ÇOCUKLUK ÇAĞI BİPOLAR BOZUKLUK ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI...  2016
  6  Depresyon Tedavisi COCUK VE ERGEN PSIKOFARMAKOLOJISI...  2015
  7  çocuk ve ergende duygudurum bozukluklarının dünü, bugünü ve yarını:gelecek öneriler çocuk ve gençlerde duygudurum bozuklukları tedavisi...  2014
  8  çocuk ve ergen bipolar bozukluğunda psikososyal tedaviler çocuk ve ergende duygudurum bozukluklarının tedavisi...  2014
  9  Childhood Depression:International Views and Treatment Practices Treating Child and Adolescent Depression...  2009
  10  Kronik Pediatrik Hastalıklar ve Hastaneye Yatış. Çocuk ve ergen psikiyatrisi temel kitabı...  2008
  11  Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, özgül fobi, sosyal fobi. Çocuk ve ergen psikiyatrisi temel kitabı...  2008
  12  Çocuklarda ve ergenlerde duygudurum bozuklukları Temel Psikiyatri Kitabı....  2007
  13  Child and Adolescent Psychiatry:What do We Know About the Child with Rheumatic Disease? Current Opinions in Pediatric Rheumatology, A Guide for General Practioners and Pediatricians....  2006
  14  Çocuk ve ergenin ruhsal değerlendirmesi Pediatri Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastaların Çocuklarında Nörobiliş ve Nörogörüntüleme Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Yüksek Risk Çalışmasi...  11/2015 - 5/2017
  2  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
 • NO AD YIL
  1  Üçüncülük...  2002
  2  En iyi poster...  2000
  3  İkincilik...  2009
  4  En iyi proje...  2009
  5  En iyi proje...  2009
  6  Genç araştırmacı ödülü...  2011
  7  Euorepean College of Neuropsychopharmacology...  2014
 • NO Görev
  1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Haziran 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü, Haziran 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2018-Devam ediyor