En

PROF.DR. EMİNE PINAR TUNCEL TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Atatürk Sağlık Sitesi Devlet Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya  1991
  Yardımcı Doçent  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya  1999
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversit...  2017
  2  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ...  2017
  3  Application of an Electronic Problem-based Learning System in Undergraduate Medical Education Progra...  2017
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde e-PDÖ Uygulaması: İ...  2016
  5  Distribution of LDL subgroups in patients with hyperlipidemia...  2015
  6  The associations between serum paraoxonase 1 activity and carotid atherosclerosis in renal transplan...  2013
  7  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  8  Multipl miyelomlu bir olguda engellenemeyen in vitro fibrin oluşumu...  2012
  9  Serum paraoxonase 1 activity predicts arterial stiffness in renal transplant recipients....  2011
  10  The Effects of Acute and Chronic Hyperglycemia on Serum Paraoxonase Activity...  2011
  11  Effect of levothyroxine replacement therapy on paraoxonase-1 and carotid intima-media thickness in s...  2010
  12  Paraoksonazın biyolojik varyasyonu ve HDL-kolesterol ile ilişkisi...  2009
  13  Metabolik sendromda leptin, adiponektin, okside LDL düzeyleri ve paraoksonaz aktivitesi...  2009
  14  The protectıve effects of carnosıne and melatonın ın ıschemıa-reperfusıon ınjury ın the rat...  2009
  15  The comparative effects of total hepatic vascular isolation techniques performed at different durati...  2008
  16  C-reaktif protein: klinik önem, ölçüm yöntemdeki gelişmeler, preanalitik ve analitik değişke...  2007
  17  Comparison and evaluation of two C-reactive protein assays based on particle-enhanced immunoturbidim...  2007
  18  Ölçüm sınırını aşan kantitatif acil HCG sonuçları için bir dilüsyon prosedürü kararı...  2006
  19  Glukoz taşıyıcılarında genetik kusur ile karakterli bir sendrom: Fankoni Bickel sendromu...  2005
  20  Alkol kullanım bozukluklarında tarama testleri ve laboratuvar belirteçlerinin tanısal etkinliği...  2005
  21  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  22  Hemoglobin A1c Ölçümünde İmmunoturbidimetrik Yöntemin Değerlendirilmesi...  2003
  23  Gaitada gizli kan testlerinde guaiak ve immunohistokimyasal yöntemlerin karşılaştırılması...  2003
  24  Exposure of school children to Pb and Zn in industrialized city of Turkey...  2002
  25  Akut myokard infarktüsü sırasında serbest yağ asidi düzeyleri ile aritmi arasındaki ilişki...  2000
  26  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?...  2000
  27  Ratlarda intra-abdominal sepsis modelinde uygulanan granülosit koloni-stimülan faktörün akciğe...  2000
  28  Glikohemoglobin ölçümleri için REP elektroforez sistemi ve kolon kromatografi yöntemlarinin kar...  1998
  29  Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularında Lipid Profili...  1995
  30  Effects of population density on biochemical blood parameters of broiler chicks...  1995
  31  Sedanter erkeklerde yorgunuğa kadar yapılan kısa süreli maksimal egzersizi takiben gözlenen met...  1994
  32  Beş yılın üzerindeki insüline bağımlı olmayan diabetiklerde mikroalbuminüri prevalansı ve ...  1993
  33  Gama Globulin Fraksiyonunun Radyal İmmundifüzyon ve Elektroforez ile Değerlendirilmesi...  1993
 • NO AD TARİH
  1  TIBBİ LABORATUVARLARDA AKREDİTASYON VE KALİTE YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMES... 05/12/2019 - 06/12/2019
  2  Effect of Pneumatic Tube Delivery System on Hemolysis-Is it Clinically Significant?... 10/10/2018 - 13/10/2018
  3  Statistical Comparison of the Results on Two Same Model Biochemical Analyzers... 10/10/2018 - 13/10/2018
  4  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Çalışmalarının Gelisimi ve Sürecin Hizmet Kalitesi ile Ç... 22/11/2017 - 26/11/2017
  5  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI RİSK YÖNETİMİ DENEYİMİ... 04/05/2017 -
  6  Akademik Personel Memnuniyet Çalışması İçin Bir Yazılım: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği... 24/11/2016 - 25/11/2016
  7  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Kurulması... 17/09/2015 - 18/09/2015
  8  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ... 17/09/2015 - 18/09/2015
  9  DEÜTF'de Bilgisayar Tabanlı- Elektronik Öğrenme Ortamı ile PDÖ Oturumlarının Desteklenmesi... 06/05/2015 - 08/05/2015
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte'sinde Elektronik PDÖ Uygulaması Deneyimi... 07/05/2014 - 09/05/2014
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarının Değerlendiril... 07/05/2014 - 09/05/2014
  12  Öğrenci Değerlendirmesinde Kuramsal Sınavların Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilmesi... 07/05/2014 - 09/05/2014
  13  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Cerrahi Tıp Bilimleri E-Karne Yazılımı.... 07/05/2014 - 09/05/2014
  14  İmmün Yöntem ile Çalışan Bir Klinik Laboratuvarda Dış Kalite Değerlendirme Süreci... 16/05/2013 - 18/05/2013
  15  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Eğitici ve Öğrenci Geri Bildirimleri... 02/05/2013 - 03/05/2013
  16  Dost mu düşman mı? Olgularla in vitro fibrin problemi... 12/04/2012 - 15/04/2012
  17  Hiperlipidemili Hastalarda Ldl Alt Grupları Dağılımının Belirlenmesi... 27/10/2010 - 30/10/2010
  18  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  19  Levosimendan deneysel sepsis modelinde akciğer hasarını engelleyebilir mi... 05/05/2010 - 08/05/2010
  20  Klinik Laboratuvar İletişimi: Klinisyen Memnuniyet Anketleri... 23/04/2009 - 26/04/2009
  21  Reddedilen Örneklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi... 23/04/2009 - 26/04/2009
  22  Elektroforetik Testlerin Yöntem Onaylanmasına Bir Örnek; Serum Protein Elektroforezi Yöntem Onay... 23/04/2009 - 26/04/2009
  23  Tümör Belirleyicilerinin Uygun Kullanımı... 23/04/2009 - 26/04/2009
  24  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  25  Akut Glukoz Artışının Paraoksanaz Aktivitesine Etkisi... 08/05/2008 - 11/05/2008
  26  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  27  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  28  A software Designed for equipment management in clinical Laboratories... 15/04/2008 - 18/04/2008
  29  The Effects of Ischemic Postconditioning on a Rat Model of Hepatic Ischemia and Reperfusion... 23/05/2007 - 26/05/2007
  30  The effects of ischemic postconditioning on a rat model of hepatic ischemia and reperfusion injury... 23/05/2007 - 26/05/2007
  31  The effects of subclinical hypothyroidism and replacement therapy on paraoxonase 1 (PON-1) and commo... 28/04/2007 - 02/05/2007
  32  Glisemik kontrolün serum paraoksanaz seviyelerine etkisi... 19/04/2007 - 22/04/2007
  33  Alkol kullanım bozukluğunu saptamada tarama testleri mi, biyokimyasal belirteçler mi?... 14/12/2006 - 17/12/2006
  34  Bir Üniversite Hastanesi Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Kalite Algısı... 01/11/2006 - 04/04/2006
  35  Dokuz Eylül otomatik sonuç onay sistemi (DEOSOS)... 27/05/2006 - 30/05/2006
  36  Ölçüm sınırını aşan kantitatif acil HCG sonuçları için bir dilüsyon prosedürü kararı... 27/05/2006 - 30/05/2006
  37  İdrar sedimenti mikroskobik inceleme atlası (İSMİA)... 27/05/2006 - 30/05/2006
  38  RUTİN BİYOKİMYA TEST SONUÇLARININ SERUM HEMOLİZ İNDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ... 27/04/2006 - 30/04/2006
  39  Potential interactions between neutrophil apoptosis and oxidative damage in familial Mediterraen fev... 06/11/2005 - 10/11/2005
  40  24 saatlik idrar toplanmasının doğruluğunun ve idrar kalsiyum analizinde kalsiyum/kreatinin oran... 09/09/2005 - 12/09/2005
  41  Sıçan Hepatik İskemi-Reperfüzyon Modelinde İskemik Ön koşullandırma: Nitrik Oksid'in NFkB Yo... 30/08/2005 - 04/09/2005
  42  Nitric oxide induced by ischemic preconditioning fails to stabilize NFKB/IKB complex during hepatic ... 20/07/2005 - 23/07/2005
  43  Evaluation of the IQ200 automated urine microscopy analyzer... 05/05/2005 - 10/05/2005
  44  Acil servis internlerine yönelik laboratuvar eğitimi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  45  C-reaktif protein ölçümünde immünotürbidimetrik yeni bir ticari kitin Ddğerlendirilmesi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  46  Biyokimya Eğitiminde Farklı Bir Yaklaşım: Özel Çalışma Modülü... 05/09/2004 - 09/09/2004
  47  Manuel paraoksanaz aktivite ölçümünün otoanalizöre uyarlanması... 05/09/2004 - 09/09/2004
  48  Polikistik Over Sendromunun Tedavisi ile Koroner Arter Hastalığı Riskindeki Değişimin İncelenm... 05/09/2004 - 09/09/2004
  49  Hemodiyaliz Hastalarında Paraoksonaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi... 05/09/2004 - 09/09/2004
  50  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  51  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  52  Evaluation of an Immunoturbidimetric Assay for Hemoglobin A1c... 01/06/2003 - 05/06/2003
  53  Günün Olgusu... 30/04/2003 - 04/05/2003
  54  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  55  Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Siste... 17/09/2002 - 21/09/2002
  56  Sıçanlarda farklı süre ve tekniklerle uygulanan total hepatik vasküler izolasyon tekniklerinin ... 15/05/2002 - 19/05/2002
  57  The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters i... 08/05/2002 - 12/05/2002
  58  Alfa ağır zincir hastalığının laboratuvar tanısında immunfiksasyona ne kadar güvenebiliriz ... 31/10/2001 - 04/11/2001
  59  Serebral infarktüs geçirmiş hastalarda paraoksanaz aktivitesi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  60  Vur dedik öldürdü! Metabolizmanın değişik koşullara adaptasyonu ile ilgili bir modül örneğ... 26/10/2001 - 29/10/2001
  61  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  62  Comparison of urine analysis on Symex UF-100 and visual microscopy... 26/05/2001 - 30/05/2001
  63  Susceptibility of Apo B containing lipoproteins to oxidation in patients with early onset atheroscle... 26/05/2001 - 31/05/2001
  64  Sıçanda farklı süre ve tekniklerle uygulanan total hepatik vasküler izolasyon tekniklerin karş... 03/05/2001 - 05/05/2001
  65  The effects of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) on lungs in a rat intra-abdominal sepsi... 18/05/2000 - 24/05/2000
  66  CK-MB İzoenzim Aktivitesi Total CK Aktivitesinden Yüksek Ölçülebilir mi?... 19/04/2000 - 23/04/2000
  67  Exposures and health effects of mobile source emissions... 14/04/1998 - 18/04/1998
  68  Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in workers exposed to long-term benzene... 17/08/1997 - 22/08/1997
  69  The role of lipid peroxidation in non-insulin dependent diabetes mellitus and its complications... 08/07/1996 - 12/07/1996
  70  Investigation of plasma vitamin A levels in hyperlipidemia subjects... 08/07/1996 - 12/07/1996
  71  Effects of vit E and cimetidine on peritonitis-induced lipid peroxidation... 06/09/1995 - 10/09/1995
  72  Correlations in serum lipoprotein and apolipoprotein composition with hyperinsulinemia in obese subj... 03/05/1995 - 05/05/1995
  73  Helena REP HDL-Kolesterol Yönteminin Değerlendirilmesi... 13/04/1994 - 16/04/1994
  74  Anne ve Babalarında Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olan Kişilerde ApoB/ApoA1 Oranına Göre Koro... 11/08/1991 - 17/08/1991
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  3  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölüm 54: Bibliyometri ve İlişkili KavramlarTıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  2  Bölüm 47: Tıbbi Laboratuvarlara Ait Web SayfalarıTıbbi Laboratuvar Yönetimi...  2019
  3  Kalite Standartları ve ISO 15189: Diğer Kalite Standartları Klinik Laboratuvarlarda AkreditasyonSüreci Kurs Kitabı...  2008
  4  Laboratuvarda Analitik Kalitenin Temini Klinik Laboratuvarlarda AkreditasyonSüreci Kurs Kitabı...  2008
  5  Protein Elektroforezi Elektroforez Kurs Kitabı....  2003
  6  İşleyiş ve prosesler: Preanalitik evre İyi Klinik Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu...  2001
  7  Preanalitik Evrede Toplam Kalite Yönetimi Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Yönetimi...  2001
  8  Preanalitik Değişkenlerin Ölçüm Yöntemlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Klinik Laboratuvarlarda Yöntem Seçimi, Değerlendirilmesi ve Laboratuvara Uygulanması Kurs Kitab...  2000
  9  Otoanalizörlerde kalite kontrol programları Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi Kurs Kitabı...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında Elektronik PDÖ Uygulaması...  3/2016 - 6/2016
  2  DEÜTFde Bilgisayar Tabanlı-Elektronik Öğrenme Yöntemleri ile Eğitim Programının Geliştirilmesi...  12/2015 - 1/2019
  3  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Elektronik PDÖ Uygulaması...  1/2015 - /
  4  DEÜTF'de Klinik Beceri Egitimi Ve Degerlendirme Laboratuarı Projesi...  4/2012 - 6/2018
  5  Hiperlipidemili Hastalarda LDL Alt Grupları Dağılımının Belirlenmesi...  11/2007 - 9/2009
  6  Metabolik Sendrom Hastalarında Leptin Ve Adiponektin Düzeyleri İle Ldl Oksidasyonu, Serum Hdl Subgrupları, Paraoksonaz Aktivitesi Ve Fenotipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...  5/2005 - 7/2007
  7  Hepatik iskemi reperfüzyon hasarında melatonin ve carnosine'in koruyucu etkileri...  9/2004 - 4/2006
  8  Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Oksidatif Hasar, Nötrofil Apoptozu Ve Aralarındaki Potansiyel Etkileşimler...  9/2004 - 4/2005
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  4 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Mart 2016- Temmuz 2016
  5 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2013- Mart 2016
  6 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Haziran 2010- Haziran 2013
  7 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2010- Haziran 2010