En

PROF.DR. CİHAN IŞIKHAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İzmir...  2020
  2  Spatial Sound Performances in Classical Music...  2020
  3  MIDI Dönüştürücü Yazılımların Başarı Karşılaştırması ve MatLab'da Müzik Analizi...  2018
  4  Müzik Teknolojisinde Senkronizasyon ve Zaman Kodlu Senkron Sorunlarının Kökeni...  2017
  5  Ses Teknolojisi Kapsamında 90'lar Sonrası Türkiye'de Yayıncılık Sektörü ve Yayıncılıkta M...  2016
  6  Music and Audio Production for Documentary Films 'over the Example of a Particular Documentary: Yıl...  2016
  7  Belgesel Film Özelinde Video Amaçlı Tını Üretim ve İşlemede Kullanılan Güncel Teknikler...  2015
  8  New Tendencies in Music Industry: Music Information Retrieval...  2015
  9  Müzikte Teknolojik Süreç ve Süreçteki Değişimiyle Türkiye'de Müzik Teknolojisi Eğitimi...  2013
  10  Profesyonel Müzik Kayıtlarında Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak...  2011
  11  Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEU Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması...  2011
  12  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri...  2011
  13  Sosyal Bilim Perspektifinde Müzikte Modern Temsil Yöntemi...  2009
  14  Eşgüdüm (Senkronizasyon)...  2009
  15  Eşgüdüm (Senkronizasyon) ve MMC Yapısı...  2009
  16  Eşgüdüm (senkronizasyon) ve MIDI Time Code...  2009
  17  Müzik Teknolojisinde İlk Olmak...  2009
  18  İnsan Sesi Üretimi...  2008
  19  Müziğin Perde ve Süresi ile Temsil Edildiği Benzerlik Arama Çalışmaları Üzerine Bir İncele...  2008
  20  Müzik Teknolojisinde Ezgi Ayıklama ve Yöntemleri...  2008
  21  Müzik Sorgulama Sistemi...  2008
  22  Müzik Teknolojisinde Boyutsal Ses Kavramı...  2008
  23  Müzik Teknolojisinde Türkçe Kitaplar...  2008
  24  İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları...  2008
  25  Müzik Teknoojisinin Öğretim Süreci 2...  2008
  26  Müzik Teknolojisinin Öğretim Süreci...  2008
  27  Sinemada Ses Teknolojisi ve "Sanal Dinleme" Bağlamında Türk Sinemasında Sinema Müzik- İlişkis...  2008
  28  İnsan Sesinin Teknolojik Üretim ve İşleme Modelleri Üzerine Bir İnceleme: Tını Üretim Model...  2008
  29  Müzikte Yeni Bir Teknolojik Oluşum: Müziği Aramak ya da Aranılan Müziği Bulmak...  2007
  30  Kayıt Kavramına Farklı Bir Bakış: Audio Kayıt Zincirinde Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırma...  2005
  31  Bilgisayarınızda Surround DVD-Audio Yaratmak...  2004
  32  Bilgisayarınızda Surround Müzik Amaçlı DVD-Video Yaratmak...  2004
  33  Sinyal Akışı...  1999
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Örneğiyle Kent Sesleri ve Kent Kültüründeki İzleri... 24/06/2020 - 26/06/2020
  2  Kent Kültüründe Sesler ve Kent Seslerinde Bas Fenomeni... 28/05/2020 - 30/05/2020
  3  Prodüksiyon Amaçlı Kent Odaksal Ses Bankası Oluşturma: Şehr-i Sada İZMİR... 25/04/2019 - 27/04/2019
  4  MIDI Dönüştürücü Yazılımların Başarı Karşılaştırması ve MatLab'da Müzik Analizi... 10/05/2018 - 12/05/2018
  5  Klasik Batı Müziği Yaratılarında Boyutsal Seslendirme Örnekleri... 10/05/2018 - 12/05/2018
  6  Müzik, Medya ve Teknoloji... 12/05/2017 - 14/05/2017
  7  Müzik Teknolojisinde Ses Tasarımı:Kent Odaksal Veri Bankası Oluşturma... 12/05/2017 - 14/05/2017
  8  Müzik Teknolojisi Lisansüstü EğitimdeSektöre Yönelik Öğrenci Performansı... 12/05/2017 - 14/05/2017
  9  Boyutsal Ses Teknolojisinde Atmos Sistemler... 12/05/2017 - 14/05/2017
  10  Belgesel Film Özelinde Video Amaçlı Tını Üretim ve İşlemede Kullanılan Güncel Teknikler... 28/05/2015 - 30/05/2015
  11  Music and Audio Production for Documentary Films: Over the example of a Particular Documentary: Yıl... 12/11/2014 - 14/11/2014
  12  Zaman Kodlu Senkron Sorunlarnın Kökeni... 31/10/2013 - 01/11/2013
  13  Müzik Endüstrisinde Yeni Yönelimler: Müzik Sorgulama Sistemleri... 06/08/2013 - 08/08/2013
  14  Müzik Teknolojisi Eğitiminde Türkiye'de İlk Kurum DEU Müzik Teknolojisi Anabilimdalı'nda Eğit... 01/11/2012 - 02/11/2012
  15  Ses Teknolojisi Kapsamında 90'lar sonrası Türkiye'de Yayıncılık Sektörü ve Yayıncılıkta M... 01/11/2012 - 02/11/2012
  16  Müzik Teknolojisi Eğitimi İçin Bir Model: Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Teknolojisi ABD... 24/05/2012 - 26/05/2012
  17  Profesyonel Müzik Kayıtlarında Teknolojik Değişim: Celemony Melodyn Editor... 26/05/2011 - 28/05/2011
  18  Müzikte Teknolojik Süreç ve Süreçteki Değişimiyle Müzik Teknolojisi Eğitimi... 15/12/2010 - 17/12/2010
  19  Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEU Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması... 19/10/2010 - 22/10/2010
  20  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri... 19/10/2010 - 22/10/2010
  21  Yeni Bir Müzik Kültürü (Mü) ?... 07/05/2010 - 10/05/2010
  22  Sosyal Bilim Perspektifinde Müzikte Modern Temsil Yöntemi... 15/10/2008 - 17/10/2008
  23  A Survey of Melody Extraction Techniques for Music Information Retrieval... 02/07/2008 - 06/07/2008
  24  Interval Distinction on Melody Perception for Music Information Retrieval... 19/05/2008 - 23/05/2008
  25  İnsanda Boyutsal Ses Bilinci ve Müzikteki Yansıma Süreci... 21/04/2008 - 22/04/2008
  26  Melody Extraction on MIDI Music Files... 10/12/2005 - 14/12/2005
  27  Automatic Classification of Turkish Maqams... 06/10/2005 - 08/10/2005
  28  Çoksesli Müziğin Teksesli Temsil Edilmesi: `Ezgi Merkezcil Hareket'... 03/10/2005 - 03/10/2005
  29  Automatic Classification of Turkish Maqamat... 03/10/2005 - 05/10/2005
  30  Benzerlik Bulma Algoritmaları ve Müziksel Veritabanlarına Uygulanabilirliği Üzerine Bir İncele... 24/11/2004 - 28/11/2004
  31  Ezgi Seçilim-Ayıklama Araştırması... 10/10/2003 - 12/10/2003
 • NO AD YIL
  1  Yayıncılıkta Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar...  2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Interval Distinction on Melody Perception for Music Information RetrievalLecture Notes in Computer Science...  2009
 • NO AD TARIH
  1  PRODÜKSİYON AMAÇLI KENT ODAKSAL SES BANKASI OLUŞTURMA: ŞEHR-İ SADA İZMİR...  6/2017 - 12/2019
  2  İstanbul'da Bir Gizli Bahçe: İÜ Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi...  5/2014 - 11/2014
  3  Fatih Dönemi'nin Ünlü Hekim ve Cerrahı Sabuncuoğlu Şerefeddin...  9/2008 - 1/2009
  4  Dokuz Eylül Üniversitesine Ait Kapalı Alanlarda Akustik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları...  7/2008 - 1/2010
  5  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri...  7/2008 - 7/2010
  6  Anadolunun Dahi Çocuğu El-Cezeri...  9/2007 - 12/2007
 • NO AD TARIH
  1  İstanbul'da Bir Gizli Bahçe: İÜ Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi,MIDI (Musical Instrument Digi...  01/11/2014
  2  Yılan Hikayeleri,MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Projesi...  17/09/2014
  3  Asfur,MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Projesi...  10/06/2014
  4  Yitik Devrimin Ardından / Port İzmir 3,MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Projesi...  22/03/2014
  5  Fatih Döneminin Ünlü Hekim ve Cerrahı: Sabuncuoğlu Şerefeddin,MIDI (Musical Instrument Digita...  01/01/2009
  6  Anadolu'nun Dahi Mühendisi: El Cezeri,MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Projesi...  12/04/2008
  7  Eğitmenler,MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Projesi...  09/09/2005
  8  Cumhuriyet Sensin,MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Projesi...  02/02/2005
  9  Nejat Eczacıbaşı Yarışması Senfoni Orkestrası Kaydı,Stüdyo ya da konser CD'si kayıt/mix/m...  21/11/2003
  10  DEU GSF Ses Kayıt Stüdyosu Kurulumu,Elektro-akustik sistem projesi gerçekleştirmek...  28/09/2000
  11  Stüdyo A Kurulumu,Elektro-akustik sistem projesi gerçekleştirmek...  03/03/1999
  12  Anadolu Müzik Evi,Elektro-akustik sistem projesi gerçekleştirmek...  03/11/1997
  13  DEU Lokali Yayın Sistemi Kurulumu,Elektro-akustik sistem projesi gerçekleştirmek...  10/07/1997
 • NO AD YIL
  1  Belgesel Film Müziği...  2016
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2018- Temmuz 2019
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2018- Temmuz 2019
  3 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Ekim 2017
  4 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdürü, Eylül 2016- Ekim 2017
  5 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2016- Ekim 2017
  6 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Şubat 2016- Eylül 2016
  7 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Şubat 2016- Eylül 2016
  8 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2016- Eylül 2016
  9 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2015- Şubat 2017
  10 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2015- Şubat 2017
  11 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Şubat 2016
  12 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2014- Şubat 2016
  13 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Şubat 2016
  14 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2014- Temmuz 2015
  15 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Temmuz 2015
  16 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2013- Temmuz 2015
  17 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  18 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  19 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2011- Mart 2013
  20 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2011- Nisan 2014
  21 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  22 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ağustos 2012
  23 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2009- Ağustos 2012
  24 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2007- Kasım 2010