Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

PROF.DR. ERDEM ÖZKARA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Beyin Ölümlü Adli Olgulardan Transplantasyon Amaçlı Organ Alımında Ortaya Çıkan Hukuki Soru...  2015
  2  demanslı bir yaşlı ile olabilecek hukuksal problemler...  2015
  3  Pediatric malpractice: an overview of Turkey....  2014
  4  Hemşirelerin Türk Ceza Kanunu'nun Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Maddeleriyle İlgili Bilgi ...  2014
  5  Nursing Students' Approaches Toward Euthanasia...  2014
  6  Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Güncel Yasal Değişiklikler ve Adli Tıp...  2012
  7  Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medi...  2012
  8  importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol...  2012
  9  The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia (Belçika?da Yaşayan Türkleri...  2012
  10  Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi....  2011
  11  Çocuklara yönelik cinsel istismarın yasal boyutunun Türkiye ve diğer ülkeler ile karşılaşt...  2011
  12  Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötanaziye Yaklaşımı....  2011
  13  Pulmonologists' Approach towards Euthanasia....  2010
  14  Adli Belge İncelemelerinde Bilinmeyenler, Örneklerle Yazı ve İmza Analizi ile Islak İmza Kavram...  2010
  15  Care allowance for people in need of care in Turkey: An ethical and social evaluation...  2010
  16  Subendokardiyal Hemoraji: Gerçek İnsidans Nedir?...  2010
  17  Ani Ölüm Olgularında Sildenafil(Viagra) Kullanımı...  2010
  18  Pediatrik Kafa Travmaları...  2010
  19  The Investigation of Frequency of Cystic Ecinococcosis in the Autopsies Commitwed in the Speciality ...  2009
  20  Türk Medeni Kanununa göre evliliğin devamında kadın cinsel işlev bozukluklarının yeri...  2009
  21  Attitudes to euthanasia in ICUs and other hospital departments....  2009
  22  İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde Yapılan Otopsilerde Kistik Ekinokokkozis Gör...  2009
  23  Evaluation of forensic perinatal and neonatal autopsies in Istanbul....  2009
  24  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hekim-Hemşire İletişimi ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi?...  2008
  25  15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kap...  2008
  26  Ötenaziye Farklı Bir Bakış: Belçika'da Ötenazi Uygulaması ve Ülkemizdeki Durum...  2008
  27  Tıp ve hukuk boyutuyla Türk Ceza Yasasına göre algılama yeteneği kavramı...  2007
  28  Health Professionals' Attitude Toward Euthanasia: A Cross-Sectional Study from Turkey...  2007
  29  Medico-legal child deaths in Istanbul: data from the Morgue Department...  2007
  30  Structural changes of smooth muscle in congenital ureteropelvic junction obstruction...  2005
  31  Attitudes of oncologists toward euthanasia in Turkey...  2005
  32  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi...  2004
  33  Euthanasia Education For Health Professionals in Turkey: Students Change Their Options...  2004
  34  Yüksek Sağlık Şurası'nda 1994-1998 Yılları arasında İncelenen Spinal Cerrahi Malpraktis Olg...  2004
  35  Islahevindeki çocukların demografik özellikleri: Türkiye'den bir kesit...  2004
  36  Türkiye'de klinik psikologların ve klinikte çalışan psikoloji mezunlarının yasal sorumlulukl...  2004
  37  İntihar girişimlerinde sağlık personelinin adli ihbar yükümlülüğü...  2004
  38  Turkey's physicians attitudes towards euthanasia: A brief research report....  2004
  39  Trans-metatarsal amputation as a complication of child sexual abuse....  2004
  40  Psikologların Ötanaziye Yaklaşımı...  2004
  41  Türkiye'de genel cerrahın yasal sorumlulukları ve mediko-legal sorunları...  2004
  42  Türkiye'de Acil Hekiminin Yasal Sorumlulukları...  2003
  43  Editöre Mektup: Çehrede Sabit Eser Kararı Hukukçuların Değil Hekimlerin İşidir...  2003
  44  Nursing and Midwifery Malpractice in Turkey Based on the Higher Health Council Records...  2003
  45  Diyarbakır'da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı...  2003
  46  Resuscitation Of A Jehovah's Witness With Multiple Injuries Without Blood: Right To Die?...  2003
  47  Ankara'da Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı...  2002
  48  Acil Serviste Sualtı Yaralanmaları: Bir Olgu Serisi ve Medikolegal Değerlendirme...  2002
  49  Servikal vertebral travmalarının medikolegal değerlendirilmesi...  2002
  50  Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  51  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararların Ülkemizde Ve Dünyada Değerlendirilmesi...  2001
  52  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi...  2001
  53  Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı...  2001
  54  Adli Tıp Eğitimi ve Uygulamadaki Etkileri (Bir Anket Çalışması)...  2001
  55  Ötenazide Temel Kavramlar ve Ötenaziyle ilgili Güncel Tartışmalar...  2000
  56  Boyun Bölgesinde Ateşli Silah Yarası ( Bir Olgu Sunumu )...  2000
  57  Adli Otopsilerin Ateroskleroz Yönünden Araştırılması...  2000
  58  1988-1992 Yılları Arasında İzmir'de Otopsisi Yapılan İntiharların Değerlendirilmesi...  1997
  59  Suda Boğulma Olgularında Total Akciğer Ağırlığı Artışı...  1996
  60  Batına Penetre Kesici-Delici Alet Yaraları...  1996
  61  Dövülmüş Çocuk Sendromu...  1995
  62  Sivas'ta Çocuk Suçluluğu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  ?Türkiye'de Adli Tıbbın Kilometre Taşları: Dr. Bahaeddin Şakir Bey?... 13/10/2017 - 15/10/2017
  2  Nitelikli Cinsel istismar... 07/10/2016 - 09/10/2016
  3  2010-2014 yılları arasında tıbbi uygulama hatası iddiası ile Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Baş... 07/10/2016 - 09/10/2016
  4  Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm... 27/04/2016 - 30/04/2016
  5  ateşli silah mermi çekirdeği ile meydana gelen tanjansiyel yaralanma: olgu sunumu... 08/11/2015 - 11/11/2015
  6  motosiklet kazasına bağlı meydana gelen majör yaralanmalar: olgu sunumu... 08/11/2015 - 11/11/2015
  7  tıbbi girişimlere bağlı olduğu iddia edilen ölümlerde tıbbi bilirkişilik: farklı bir yol ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  8  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  9  Quo Vadis: Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Nereye Gidiyor?... 17/10/2014 - 19/10/2014
  10  Tıbbi Girişimlere Bağlı Ölüm İddialarında Bir Ölçme Rehberi... 17/10/2014 - 19/10/2014
  11  Alcohol and substance analysis:four year toxicological data, İzmir... 08/05/2014 - 10/05/2014
  12  Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Olgu Sunumu... 01/05/2014 - 04/05/2014
  13  ATUD Ulusal Kongrelerinde Sunulan Çalışmalar: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tı... 23/04/2014 - 26/04/2014
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Adli Tıp Deneyimi... 13/11/2013 - 16/11/2013
  15  Toplumsal Olaylarda Mağdurların Bireysel Başvuru Hakkı: Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğ... 13/11/2013 - 16/11/2013
  16  Evaluation of the patients who exposed to domestic violence, admitted to Dokuz Eylul University Fore... 12/06/2013 - 15/06/2013
  17  Evaluation of Sexually Abuse Cases Which Have Recourse to Dokuz Eylül University Medicine Faculty D... 12/06/2013 - 15/06/2013
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Değerlendirilen Olguların ... 22/11/2012 - 24/11/2012
  19  The Ligament That Lies in the Inguinal Hernia Sac of Female Children is neither the Round Ligament n... 13/06/2012 - 16/06/2012
  20  EVALUATION OF FORENSIC CASES APPLIED TO EMERGENCY CLINICS OF HAYDARPASHA TRAINING HOSPITAL OF GULHA... 03/06/2011 - 05/06/2011
  21  Liability of Physician?s on Spinal Surgery and Malpractice.... 02/06/2011 - 05/06/2011
  22  Evaluation of Handicapped Cases Who Appealed to Department of Forensic Medicine.... 02/06/2011 - 06/06/2011
  23  Approach Of Mass Media To Medical Malpractice.... 02/06/2011 - 05/06/2011
  24  Hipovolemili hastalarda medikolegal değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi.... 14/10/2010 - 17/10/2010
  25  Medical Malpractice Verdicts of High Court in Turkey.... 03/06/2010 - 06/06/2010
  26  The Comparison of Penalties for Sexual Crimes Between Turkey and other Countries... 03/06/2010 - 06/06/2010
  27  Tıbbi Bilirkişilik Görüşlerinin Yorumlanması ve Bilirkişilikte Bilimsel Yöntemler... 12/01/2010 - 15/01/2010
  28  Approaches of Collegiate School of Nursing Students Regarding Euthanasia.... 15/10/2009 - 17/10/2009
  29  Medicolegal Aspect of Perinatal Anatomic Postmortem Examinations.... 14/10/2009 - 18/10/2009
  30  Medico-Legal Evaluation Of Burns In Turkey.... 18/06/2009 - 21/06/2009
  31  The role of female sexual dysfunctions ın marriage maintenance according to Turkish Civil Code... 18/06/2009 - 21/06/2009
  32  Child Deaths Due To Abuse in Turkey. ... 18/06/2009 - 21/06/2009
  33  Subendocardial Hemorrhage: What is The True Incidence?... 18/06/2009 - 21/06/2009
  34  Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötenaziye Yaklaşımı... 04/11/2008 - 07/11/2008
  35  The Attitudes of Turkish People Living in Belgium Towards Euthanasia... 08/10/2008 - 11/10/2008
  36  Health Staff's Attidue Towards Euthanasia in ICU's and other Units in Turkey... 08/10/2008 - 11/10/2008
  37  Euthanasıa in Belgium and Turkey.... 08/10/2008 - 11/10/2008
  38  Effects of Pregnancy on Health Among Adolescents Aged Under 15 Years... 08/10/2008 - 11/10/2008
  39  Adli tıpta alkol düzeyinin belirlenmesi ve karşılaşılan sorunlar... 17/10/2007 - 21/10/2007
  40  Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Bakım Ücreti Uygulamasının Etik ve Adli Tıp Yönünden Değ... 17/10/2007 - 20/10/2007
  41  Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı Açısından İncelenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  42  Pediatric cranial traumas... 03/06/2007 - 07/06/2007
  43  Importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol... 03/06/2007 - 07/06/2007
  44  Göğüs Hekimlerinin Ötenaziye Yaklaşımı... 25/04/2007 - 29/04/2007
  45  Ani Ölüm Olgularında Sildenafil(Viagra) Kullanımı... 08/11/2006 - 12/11/2006
  46  Samsun'da çalışan sağlık personelinin ötenaziye yaklaşımı... 08/10/2006 - 10/10/2006
  47  Türkiye'de hekimlerin çalıştıkları bölgelere göre ötenaziye bakışı... 30/04/2006 - 02/05/2006
  48  Türkiye'de perinatal ve Yenidoğan Otopsilerinin Değerlendirilmesi... 30/10/2003 - 02/11/2003
  49  Sağlık çalışanlarının, hastaların ve hukuk fakültesi öğrencilerinin ötenaziye bakışı... 08/10/2003 - 12/10/2013
  50  Konjenital üreteropelvik bileşke darlıklarında düz kaslarda yapısal değişiklikler... 08/10/2003 - 10/10/2003
  51  Attitudes of Istanbul Physicians Toward Euthanasia.... 22/09/2003 - 27/09/2003
  52  Sağlık Çalışanlarına Ötanazi Eğitimi: Görüşler Değişiyor... 25/06/2003 - 28/06/2003
  53  Bolu'da çalışan hekimlerin ötenaziye yaklaşımı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  54  Water-related injuries in the emergency department: a case series and medicolegal assessment.... 02/09/2002 - 07/09/2002
  55  Problems in forensic medicine education in Turkey: a step for solving.... 02/09/2002 - 07/09/2002
  56  Üç Olgu Nedeniyle Travma ve Komplikasyonların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi... 16/05/2002 - 19/05/2002
  57  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  58  Servikal travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  59  Etkili Eylem Sonucu Oluşan Zararlanmaların Ülkemizde ve Dünyada Değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  60  Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi... 25/04/2001 - 27/04/2001
  61  Yanıkların Medikolegal Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 27/04/2001
  62  Hekimlerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Yaklaşımları... 10/05/2000 - 13/05/2000
  63  Havayastığı açılmasına bağlı subtotal başparmak amputasyonu... 10/05/2000 - 13/05/2000
  64  Hekimlerin ötenazıye yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  65  Uzman Hekimlerin Aile İçi Şiddet Konusunda Mesleksel ve Özyaşam Deneyimi... 10/05/2000 - 13/05/2000
  66  Hasta Hakları Yönetmeliğine Hekim Yaklaşımı... 10/05/2000 - 13/05/2000
  67  Adli Otopsilerin Ateroskleroz Yönünden Değerlendirilmesi (Tez Çalışması)... 14/04/1998 - 17/04/1998
  68  Adli Tıp Uygulaması İle İlgili Bir Anket Çalışması.... 14/04/1998 - 17/04/1998
  69  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde Aktif Eğitim Ve Adli Tıp. ... 14/04/1998 - 17/04/1998
  70  Boyun Bölgesinde Ateşli Silah Yarası ( Bir Olgu Sunumu )... 14/04/1998 - 17/04/1998
  71  Sivas'ta 1984-1993 Yılları Arasında Adli Otopsi Ve Ölü Muayenesi Yapılan Olguların Retrospekt... 12/04/1994 - 15/04/1994
  72  Sivas İlinde İntihar Olgularının Değerlendirilmesi... 12/04/1994 - 15/04/1994
  73  Alışılmadık Bir İkili Ölüm Olgusu: Bir Olgu Sunumu... 12/04/1994 - 15/04/1994
 • NO AD YIL
  1  hukuk uygulayıcıları için adli tıp...  2017
  2  Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp....  2015
  3  Ötanazide Temel Kavramlar ve Güncel Tartışmalar....  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hekimin Çalıştığı Kurumda Yönetime Katılma Hakkı Hekim Hakları...  2016
  2  İnsan Üzerinde Deney Hekim Hakları...  2016
  3  Hekimin Uzmanlık Dalıyla Sınırlı Tutulması Hekim Hakları...  2016
  4  Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasına Adli Tıbbın Önemi Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  5  Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  6  Olay yeri incelemesinde adli makamların ve avukatların rolü Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  7  Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  8  Mobbing olgularına yaklaşım hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2015
  9  ölüm sonrası değişiklikler hukuk öğrencileri ve uygulayıcıları için adli tıp...  2015
  10  ADLİ BİLİMLERİN YAPILANMASI VE KAPSAMI HUKUK ÖĞRENCİLERİ VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  11  TÜRK CEZA YASASI VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR HUKUK ÖĞRENCİLERİ VE UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP...  2015
  12  Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  13  Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp...  2015
  14  Uykuda Solunum Bozukluklarının Medikolegal Boyutu Uykuda Solunum Bozuklukları...  2015
  15  Medicolegal and Ethical Principles in Geriatric Medicine New Horizons in Geriatric Medicine...  2014
  16  Tıbbi Bilirkişilik Oftalmolojide Malpraktis- Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları....  2012
  17  Malpraktis Suçlamalarında Etkili Savunma ve Adli Tıp Uzmanının Rolü Oftalmolojide Malpraktis- Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları....  2012
  18  Kundakçılık Adli Tıp ve Adli Bilimler...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi...  12/2008 - 11/2009
  2  Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin, Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesinde usta eğitici...  12/2007 - 12/2009
  3  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  4  Hasta haklarına sağlık personeli yaklaşımı...  5/2000 - 5/2001
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK ULUSLARARASI BILIMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI...  2004
  2  TÜBİTAK ULUSLARARASI BILIMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI...  2007
  3  TÜBİTAK ULUSLARARASI BILIMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI...  2009
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2018-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016-Devam ediyor
  5 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  6 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2015- Mart 2018
  7 Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2013- Ocak 2016
  8 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mart 2012- Mart 2015