En

DOÇ.DR. GÖNÜL ALKAN İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Muhasebe Finansman)  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Muhasebe Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırma: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme...  2019
  2  ETİK TEORİLER IŞIĞINDA BAĞIMSIZ DENETİM VE BİST'de BİR ARAŞTIRMA...  2018
  3  MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İSTİHDAM ODAKLI MUHASEBE EĞİTİMİ...  2018
  4  Ulusal Kültür Bağlamında Yönetim Kurullarındaki Bağımsız Üyelerin Bağımsızlığı: Gri ...  2016
  5  Muhasebe Eğitiminde Etik: Ön Lisans Öğrencilerinin Etik Algılarına Yönelik Bir Arastırma...  2015
  6  Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI'da 20 Yılı...  2015
  7  İŞLETMELERİN ÖNLİSANS MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: İZMİR'de BİR ARAŞTIRMA...  2015
  8  Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI'da 20 Yılı...  2015
  9  TÜRKİYE'de MUHASEBE ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (19...  2014
  10  ARAŞTIRMACILARIN UFRS ALANINA BİLİMSEL KATKILARI: UFRS KONUSUNDA YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERE ...  2013
  11  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın Finansal Rasyolara Kısa ve Uzun Dönmeli Etkile...  2012
  12  2008 Küresel Mali krizinin KOBİ'lere Etkileri İzmir'de Faaliyet Gösteren KOBİ'lere Yönelik Bir...  2011
  13  İşletmelerde Finansal Risk Yönetimi ve Senaryo Analizi Yöntemi...  2007
  14  Uluslararsı Muhasebe Standartları Kapsamında Stoklar...  2007
  15  TÜRKİYE'DE KULLANILAN BAZI ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA...  2007
  16  İşletme Birleşmeleri ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama...  2007
  17  İşletmelerde Karşılaşılan Finansal Riskler ve Etkileri...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Muhasebe Eğitiminde Oyunlaştırma: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  İstihdam Odaklı Muhasebe Eğitimi... 18/05/2016 - 20/05/2016
  3  Ulusal Kültür Bağlamında Yönetim Kurullarındaki Bağımsız Üyelerin Bağımsızlığı: Gri ... 23/10/2015 - 25/10/2015
  4  MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ETİĞİ ALGILAMA DÜZEYLERİ... 29/05/2014 - 31/05/2014
  5  Ege Bölgesi'nde bulunan meslek yüksekokullarının durum analizi: Sorunlar ve çözüm önerileri... 02/10/2013 - 04/10/2013
  6  20 Yaers of Turkish Finance and Accounting Literature in Social Science Citation Index... 19/06/2013 - 22/06/2013
  7  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Rasyolara Etkileri ve İMKB'de Yer Alan ... 20/05/2011 - 21/05/2011
  8  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİNDE TÜRKİYE'DEN KADIN AKADEMİSYENLERİN PERFORMANSI ... 13/10/2009 - 16/10/2009
  9  THE EFFECTS OF RECENT AMENDMENTS IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS ON BUSINESS COMBINAT... 21/08/2008 - 22/08/2008
 • NO AD YIL
  1  Finansal Piyasalar ve Kurumlar...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Finansman İşlevi İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  2  Muhasebe İşlevi İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  3  İşletmelerin sınıflandırılması İlkeler ve İşlevlerle İşletme...  2012
  4  Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'deki KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Belirlenmesi Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  2  İş ve Meslek Danışmanı Eğitimi Projesi...  10/2011 - 11/2011
 • NO Görev
  1 Bergama Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2018-Devam ediyor
  2 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2017-Devam ediyor
  3 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
  4 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Aralık 2013- Eylül 2016
  5 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Aralık 2013- Eylül 2016
  6 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2013- Eylül 2016
  7 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Ağustos 2013- Aralık 2013
  8 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ağustos 2013- Aralık 2013
  9 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2013- Aralık 2013
  10 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2012- Ekim 2013