En

PROF.DR. BÜLENT KILIÇ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Change from health center to family physician period in Turkish health system: a qualitative study...  2018
  2  Prevalence and factors affecting job strain among the managers in primary health care services in Tu...  2018
  3  How primary care reforms influenced health indicators in Manisa district in Turkey: Lessons for Gene...  2018
  4  Out-of-Pocket Health Expenditures in patients with bipolar disorder, anxiety, schizophrenia and othe...  2018
  5  The Impact of National Health Insurance Policy to the Implementation of Health Promotion Program on ...  2017
  6  Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir...  2017
  7  Changes in Employment Status after Myocardial Infarction among Men...  2016
  8  Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023)...  2015
  9  Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases: Multi-criteria decision...  2015
  10  Health policy analysis for prevention and control of cardiovascular diseases and diabetes mellitus i...  2015
  11  Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam P...  2014
  12  Research capacity and training needs for non-communicable diseases in the public health arena in Tur...  2014
  13  Health-care reform in Turkey: far from perfect...  2014
  14  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Ea...  2014
  15  Sağlıkta dönüşüm programının evrensel kapsayıcılık ve eşitlik iddiaları üzerine bir el...  2013
  16  Manisa ilinde sağlık ocağı ve aile hekimliği dönemlerinde çalışmış sağlık yöneticileri...  2013
  17  Job satisfaction of specialized physicians working at four state hospitals in İzmir/Turkey...  2013
  18  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  19  Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar...  2012
  20  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  21  Healthcare in Turkey: from socialization to privatization...  2011
  22  İş Betimlemesi Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2010
  23  Üçlü tarama testi sonuçlarıyla gebelik komplikasyonları arasındaki ilişkiler...  2009
  24  Infant mortality rates in Narlidere District, Turkey (1999 to 2001): Trends in rates and risk factor...  2008
  25  Preterm doğumlarda epidemiyolojik faktörler...  2008
  26  Türkiye için sağlık insangücü planlaması ve istihdam politikaları...  2007
  27  Characteristics of Synchronous and metachronous-type multiple primary neoplasms: A study of hospital...  2007
  28  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-200...  2007
  29  Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşıl...  2007
  30  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
  31  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi...  2007
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  33  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  34  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
  35  Erkeklerin Aile Planlamasına Katılımını Artırmak İçin Bir Adım: Erlere Yönelik Aile Planla...  2007
  36  Ev kazaları ve etkileyen faktörler...  2006
  37  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ...  2006
  38  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı...  2006
  39  From ante-partum to post-partum: a prospective study on the prevalence of perinatal depression in a ...  2006
  40  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  41  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı...  2006
  42  Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgeleri (1964-2005)...  2006
  43  An important public health problem: Rabies suspected bites and post exposure prophylaxis in a health...  2006
  44  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  45  İzmir'de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer e...  2006
  46  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler...  2006
  47  Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık personelinin hizmet içi eği...  2005
  48  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını...  2004
  49  Narlıdere Bölgesinde 2000 yılında meydana gelen Hepatit A Salgınının İncelenmesi...  2004
  50  Bekar kadınlar ve üreme sağlığı...  2004
  51  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde İlaç Tanıtımı Yapan İlaç Firması Temsilcilerinin Öz...  2004
  52  İzmir'de Sezaryen ile Doğum Sıklığı ve Buna Etki Eden Faktörler...  2004
  53  Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık ...  2004
  54  10 Soruda Aile Hekimliği-Doktorluğu...  2003
  55  Sağlık Ocaklarında İş Riskleri...  2003
  56  Aile Hekimliği Türkiye İçin Uygun Değildir...  2003
  57  Kapitalistleşen Avrupa Bölgesi Eski Sosyalist Ülkelerinin Sağlık Düzeyi Göstergeleri...  2003
  58  AKP, Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (10 soru 10 yanıt)...  2003
  59  Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri: Narlıdere'de Gıda Üreten İşyerlerini...  2003
  60  Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları...  2002
  61  Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Döner Sermaye Uygulaması Yanlıştır...  2002
  62  Sezaryen ile Doğumlar Artıyor...  2002
  63  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri...  2002
  64  Sağlık Bakanlığınca Aralık 2001 Tarihinde Yeniden Yayımlanan Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Y...  2002
  65  Dünya Sağlık Örgütü İle Geçen Yarım Yüzyıllık Süreçte Dünyada Sağlığın Durumu...  2002
  66  Risk Factors for Pelvic Surgery...  2002
  67  Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2000...  2001
  68  İzmir Narlıdere Bölgesi 1999 Yılı Kuşkulu Isırık Olguları...  2000
  69  Ankara Gölbaşı Bölgesinde Yer Alan Sağlık Ocaklarının Malzeme, İnsangücü ve Hizmet Açıs...  1998
  70  Uluslararası Verileriyle Sağlıkta Eşitsizlikler...  1998
  71  Genel Sağlık Sigortası'ndan Kişisel Sağlık Sigortası'na; Siyasi İktidarların Yeni Bir Kand...  1998
  72  Tıp Eğitimi Açısından Türkiye'nin Sağlık Öncelikleri...  1997
  73  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Varolan Durum...  1997
  74  Gölbaşı Bölgesi'ndeki Doğrudan Sağlık Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler...  1997
  75  Gölbaşı Bölgesi'ndeki Sağlık Başvuruları ve Bunu Etkileyen Etmenler...  1996
  76  Adölesan Cinselliği...  1996
  77  İnsan Yerleşimleri Doruğu (Habitat II)...  1996
  78  Hastanelerde Reform...  1995
  79  İşyerlerinde Katılım Modelleri ve İşyeri Hekimliği...  1995
  80  Fişek Enstitüsünün Toplumsal Konumu...  1995
  81  Sağlık İnsangücü Planlaması...  1995
  82  Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi...  1995
  83  Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar...  1995
  84  Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association...  1995
  85  Sağlığı Koruma Can Güvenliğinin Ayrılmaz Bir Parçası :İyi Bir Sağlık Örgütlenmesi Nas...  1995
  86  Çağdaş Sağlık Anlayışı...  1995
  87  Tıbbın "Sosyalleştirilmesi"nde Türkiye'nin Deneyi Makalesi Üzerine Bir Yorum...  1994
  88  Kolera Salgını ve Sağlık Ocağı Hekimi...  1994
  89  TC Sağlık Bakanlığının Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliklerindeki Yanlışlık ve Eksikli...  1994
  90  Convulsion Prevalence in Turkish Children...  1994
  91  Katılım Olgusunun Tarihsel Gelişimi...  1994
  92  Sağlık Hizmetlerinin Sunumu:Yerel Yönetimler mi? Merkezi Yönetim mi?...  1993
  93  İşyeri Denetimi ve Sağlık Ocağı Hekimi...  1993
  94  Endonezya:Çalışan Çocuklar...  1993
  95  İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi...  1993
  96  Sağlıkta Çağdaşlık mı Çağdışılık mı?...  1993
  97  Sağlık Sistemleri...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  2  Halk Sağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klin... 13/11/2018 - 17/11/2018
  3  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-2: CERRAHİ BİLİMLERİN HALK SAĞL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  4  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE DOKÜMAN ANALİZİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  5  HALK SAĞLIĞI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ROTASYON GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİR... 13/11/2018 - 17/11/2018
  6  Bölge Sağlık Yönetimi İçin Güçlü Bir Model Önerisi: Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  Değişim İş Personel Modeli Liderlik Davranışları Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanması... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  Türkiye'de Mamografi İle Meme Kanseri Tarama Sürecinin Sosyokültürel Ve Politik Analizi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  9  HALK SAĞLIĞI VE TIBBIN DİĞER DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-1: TEMEL TIP BİLİMLERİNİN HALK S... 13/11/2018 - 17/11/2018
  10  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  11  Tıp eğitiminde toplum yönelimli sağlık yönetimi kursu ve öğrencilerin geri bildirimleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  12  Üniversite hastanesine başvuran akut koroner sendrom hastalarında katastrofik sağlık harcamalar... 05/10/2015 - 09/10/2015
  13  Türkiye'de bebek ölüm hızını etkileyen faktörler: ekolojik bir çalışma... 05/10/2015 - 09/10/2015
  14  Tıp eğitiminde toplumsal tanı çalışması ve öğrencilerin geri bildirimleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  Catastrophic health expenditures in acut coronary syndrom patients in 2014 in Turkey... 16/09/2015 - 18/09/2015
  16  Out-of-pocket health expenditures for psychiatry patients in a university hospital in Turkey... 02/09/2015 - 04/09/2015
  17  Science Policy and The Gap between Policy Makers and Researchers in Turkey... 22/06/2015 - 26/06/2015
  18  Current Capacity Of Turkish Health System: A Multi Dimensional Analyse... 22/06/2015 - 26/06/2015
  19  Integrating The Patients Perspective In Chronic Disease Care: Experience From Turkey... 22/06/2015 - 26/06/2015
  20  Changes in Employment Conditions After Myocardial Infarction in Turkey... 31/05/2015 - 05/06/2015
  21  Syrian Refugees in Turkey: A Document Analysis... 03/12/2014 - 07/12/2014
  22  Akut Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastaların İşe Dönme Durumları... 20/10/2014 - 24/10/2014
  23  dokuz eylül üniversitesi psikiyatri polikliniği'ne başvuran hastalarda cepten sağlık harcamala... 20/10/2014 - 24/10/2014
  24  Manisa ilinde yıllara göre sağlık ocağı ve Aile Hekimliği dönemlerinin karşılaştırılmas... 28/10/2013 - 31/10/2013
  25  Document Analysis on Social Determinants of Health and Health Inequalities for Non-Communicable Dise... 06/05/2013 - 07/05/2013
  26  Social determinants of non-communicable diseases in Turkey:Country Report... 06/05/2013 - 07/05/2013
  27  Diabetes mellitus and hypertension admissions in urban and rural areas in Manisa between 2008-2012 y... 06/05/2013 - 07/05/2013
  28  Mapping of Papers Based on Health Inequalities and Social Determinants of Health in the Field of Non... 06/05/2013 - 07/05/2013
  29  Reorganization of Turkish Ministry of Health and the Role of Turkish Public Health Institution on No... 06/05/2013 - 07/05/2013
  30  İzmir ili kamu sağlık yöneticilerinin liderlik davranışları... 16/10/2012 - 20/10/2012
  31  Manisa İlinde Sağlık Ocağı ve Aile Hekimliği Dönemlerinin Kalitatif Olarak Karşılaştırıl... 16/10/2012 - 20/10/2012
  32  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi:Har... 02/10/2012 - 06/10/2012
  33  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi iç... 02/10/2012 - 06/10/2012
  34  Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi iç... 02/10/2012 - 06/10/2012
  35  Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi İ... 02/10/2012 - 06/10/2012
  36  Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği... 02/10/2012 - 06/10/2012
  37  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  38  Sağlık hizmet gereksinimi ve kullanımına etki eden faktörlerin incelenmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-201... 05/05/2011 - 07/05/2011
  40  Sağlıkta eşitsizliklerin ölçüm yöntemleri ve kullanılan değişkenler... 18/10/2010 - 22/10/2010
  41  Türkiye'de Kalp Damar Hastalıkları ve Diyabet Konusunda Anahtar Kişilerin Görüşleri ve Ulusal... 18/10/2010 - 22/10/2010
  42  Kalp Damar Hastalıkları Ve Diyabet Üzerine Kalitatif Bir Araştırma: Hastalar, Yakınları Ve Sa... 18/10/2010 - 22/10/2010
  43  From Socialisation to Privatisation of Health Services in Turkey (1960-2008)... 27/04/2009 - 01/05/2009
  44  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  45  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  46  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  47  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  48  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  49  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  50  Açık Öğretim Fakültesinde okutulmakta olan "Sağlık Kurumları Yönetimi" kitabının halk sa... 24/10/2007 - 26/10/2007
  51  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  52  İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: Temel iş sağlığı hizmetl... 23/10/2007 - 26/10/2007
  53  Türkiye'de kentlerde birinci basamak sağlık örgütlenmesi için model önerisi... 07/06/2007 - 08/06/2007
  54  İzmir'de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 24/11/2006 - 26/11/2006
  55  İzmir'de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı... 24/11/2006 - 26/11/2006
  56  Synchronous and metachronous multiple primary neoplazms: A study from hospital-based data of Cancer ... 13/09/2006 - 16/09/2006
  57  Türkiye de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasınd... 06/09/2006 - 08/09/2009
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesinde 2005-2006 döneminde okuyan ilk ve son sınıf öğren... 06/09/2006 - 08/09/2006
  59  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı... 06/09/2006 - 08/09/2006
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşler... 06/09/2006 - 08/09/2006
  62  Çalışma yaşamı bileşenleri ile anksiyete arasındaki ilişki... 06/09/2006 - 08/09/2006
  63  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  64  The state of municipal police facing with violence in working life... 11/06/2006 - 16/06/2006
  65  Türkiye'de kentlerde sağlık örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışmalar... 07/06/2006 - 09/06/2006
  66  Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkis... 07/06/2006 - 09/06/2006
  67  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  69  İşsizlik ve sağlık... 17/12/2005 - 18/12/2005
  70  Doğu Avrupada yer alan eski sosyalist ülkelerde sosyalizm sonrası sağlık... 07/12/2005 - 09/12/2005
  71  Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University... 13/10/2005 - 14/10/2005
  72  İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını... 28/09/2005 - 01/10/2005
  73  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  74  Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesi çevre sağlığı hizmetleri... 28/09/2005 - 01/10/2005
  75  Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal ö... 22/09/2005 - 24/09/2005
  76  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde çocuklarda rastlanan ev kazaları... 22/09/2005 - 24/09/2005
  77  İzmir Nusret Fişek sağlık ocağı bölgesinde sezaryen doğumlar... 22/09/2005 - 24/09/2005
  78  İzmir'de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları... 06/09/2005 - 06/09/2005
  79  The agreement of in service training topics with the job activities of primary health care workers i... 21/08/2005 - 25/08/2005
  80  Family planning knowledge and sexual life of unmarried women in a district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  81  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  82  Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  83  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  84  Rabies suspected bites in a health district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  85  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  86  Balçova Sağlık Grup Başkanlığı'nın Balçova Belediyesi ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müd... 07/05/2005 - 08/05/2005
  87  Ordu ve sağlık sektörü arasındaki işbirliğine bir örnek:seferihisar jandarma muhabere er eğ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  88  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  89  İnönü Lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektör... 05/05/2005 - 06/05/2005
  90  İnönü Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  91  Job satisfaction of employees at health centres in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  92  Coverage of occupational health services in Turkey... 25/01/2005 - 27/01/2005
  93  Konak Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık kurumlarının yöneticileri... 05/11/2004 - 08/11/2004
  94  Bekar kadınların aile planlaması bilgilerini etkileyen etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  95  Cinsel yaşamı aktif olan bekar kadınların aile planlaması yöntem kullanımları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  96  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  97  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  98  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  99  Sağlık Personelinin Yaptığı İş ile Aldığı Hizmet İçi Eğitim Arasındaki Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  100  İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık... 03/11/2004 - 06/11/2004
  101  Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  102  Narlıdere Bölgesi'nde 2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar... 03/11/2004 - 06/11/2004
  103  Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgelerinin 40 Yılı (1964-2004)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  104  Balçova Bölgesinde Cepten Sağlık Harcamaları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  105  Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  106  İzmir'de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  107  Job strain among managers in the primary health care services in Turkey... 07/10/2004 - 10/10/2004
  108  Occupational Risks of Primary Health Care Workers:First Step for Prevention... 06/06/2004 - 09/06/2004
  109  Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey... 06/06/2004 - 09/06/2004
  110  Effects of occupational accidents on community health in Turkey... 02/06/2004 - 04/06/2004
  111  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  112  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  113  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  114  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  115  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  116  Akdeniz, Dokuz Eylül, Ege, Kocaeli ve Uludağ Üniversitelerinde İntern Doktorların Hekimlik Mesl... 12/04/2004 - 16/04/2004
  117  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Geri Bildirimleri (1999-200... 15/10/2003 - 19/10/2003
  118  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  119  Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin Hizmet İ... 15/10/2003 - 19/10/2003
  120  Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Sağlık Personelinin İş Profillerinin Saptanması... 15/10/2003 - 19/10/2003
  121  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Konuları (1998-2002)... 15/10/2003 - 19/10/2003
  122  Seferihisar Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 10.04.2003 depremi sonrasında görülen akut posttr... 23/06/2003 - 26/06/2003
  123  Bir toplumsal tanı çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması... 23/06/2003 - 25/06/2003
  124  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  125  Sağlık mevzuatı ve tıp eğitiminde yeri... 23/06/2003 - 25/06/2003
  126  Sağlık sistemleri ve sorunları dersinde edebiyatın yeri ve bir yöntem önerisi:Kitap Ödevleri... 23/06/2003 - 25/06/2003
  127  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 2002 yılında gerçekleşen doğumlarda seza... 23/06/2003 - 25/06/2003
  128  Level of family planning knowledge of military recruits... 20/04/2003 - 23/04/2003
  129  Differences between modern and traditional contraceptive method users at Narlıdere health district... 20/04/2003 - 23/04/2003
  130  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Sağlık Düzeyi Göstergelerine Sağlık Ocakla... 23/09/2002 - 28/09/2002
  131  Narlıdere İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Nisan 2002 Tarihinde Sağlık Hizmetleri İçin Yap... 23/09/2002 - 28/09/2002
  132  2001 Yılında İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Gerçekleşen Adölesan Gebelikler... 23/09/2002 - 28/09/2002
  133  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Personeline İlaç Tanıtımı Yapan İlaç Firması T... 23/09/2002 - 28/09/2002
  134  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Pe... 23/09/2002 - 28/09/2002
  135  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2002 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 23/09/2002 - 28/09/2002
  136  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Do... 22/03/2002 - 24/03/2002
  137  Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaları... 22/03/2002 - 24/03/2002
  138  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri... 22/03/2002 - 24/03/2002
  139  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı'na Bağlı Sağlık Ocaklarında Ve... 22/03/2002 - 24/03/2002
  140  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Malnutrisyonlu Bebek Oranı... 17/10/2001 - 21/10/2001
  141  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  142  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonundaki Uygul... 24/04/2001 - 28/04/2001
  143  Türkiyede Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Durumu... 24/04/2001 - 28/04/2001
  144  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  145  İzmir Narlıdere Bölgesi'nde 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  146  İzmir Metropolunda 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  147  İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesindeki Gebe Kadınlarda Anemi Prevalansı... 29/03/2001 - 31/03/2001
  148  Irritable Bowel Syndrome Prevalance in Narlıdere District in Turkey... 10/10/2000 - 11/10/2000
  149  Animal Bites and Postexposure Prophylaxis for Rabies in Narlıdere Health District, Turkey... 24/08/2000 - 26/08/2000
  150  İzmir Narlıdere Bölgesinde İrritabl Barsak Sendromu Prevalansı... 10/10/1999 - 15/10/1999
  151  Gölbaşı Bölgesi'nde Yaşayan Bireylerin Doğrudan Yaptıkları Sağlık Harcamaları ve Bunu Etk... 12/10/1996 - 16/10/1996
  152  Gölbaşı Bölgesi'nde Yaşayan Bireylerin Sağlık Hizmeti Başvuruları ve Bunu Etkileyen Etmenle... 12/10/1996 - 16/10/1996
  153  Preliminary Results of the Situation Analysis Study of Reproductive Health Care at the Social Securi... 29/10/1995 - 02/11/1995
  154  Genel Pratisyenliğin Geliştirilmesi İçin Sosyalleştirme Yasası Uygulamaya Sokulmalıdır... 20/10/1994 - 23/10/1994
  155  Tobacco Smoking Among Executives of Turkish Medical Association... 10/10/1994 - 14/10/1994
  156  Ortaokul Öğrencilerinde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı... 12/09/1994 - 16/09/1994
  157  Sağlık Hizmeti Başına Düşen Doğrudan Harcama Tutarı ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler... 12/09/1994 - 16/09/1994
  158  Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Uygulanması Gereken Bir Yöntem: Gezici Eğitim Seminerleri... 12/09/1994 - 16/09/1994
  159  Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi ve Pratisyen Hekimin Konumuna İlişkin Gözlemler... 05/11/1992 - 08/11/1992
  160  Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0-5 yaş Grubu Çocuklarda Konvülsiyon Sıklığı... 30/04/1992 - 02/05/1992
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023)...  2014
  2  Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2009
  3  Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesi Çalışma Raporu (1999-2001)...  2006
  4  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2004...  2005
  5  Sağlıkta Dönüşüm Programı 2003 Türkiye'sinde Halka ve Sağlık Personeline Ne Getiriyor...  2003
  6  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2002...  2002
  7  Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000...  2000
  8  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2000...  2000
  9  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 1997...  1997
  10  Türkiye Sağlık İstatistikleri 1997...  1997
  11  Sağlık Reform Paketi Neyin Peşinde...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye'de 2000 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları Tarihsel Bakışla Türkiye'de Halk Sağlığı...  2018
  2  Türkiye Sağlık Sistemi, Sağlık Finansmanı (2003-2012) Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2015
  3  Sağlık Politikası, Sağlıkta Eşitsizlikler Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler...  2014
  4  Türkiye'de sağlık politikaları ve istihdam Türkiye Sağlık Raporu...  2012
  5  Destructive effects of privatisation in the Turkish health care system Medizin und Gewissen...  2008
  6  Hastane Hizmetleri Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  7  Sağlık Reformları Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  8  Sosyalist Ülkelerde Çözülüş Sonrası Sağlık Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  9  Sosyalleştirme Yasası ve Dönemi Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  10  Aile Hekimliği Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  11  TOYS hizmetleri -Toplumun tanımlanması- Önceliklerin Belirlenmesi, Sorunun ayrıntılı değerlendirmesi- Girişim Planlanması- Değerlendirme Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi...  2006
  12  ABD sağlık sistemi Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  13  Türkiye?de Sağlık Hizmetlerinin Kısa Tarihsel Gelişimi Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü...  2006
  14  Genel Sağlık Sigortası Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi...  1996
  15  Tobacco smoking among executives of the Turkish Medical Association Tobacco and Health...  1995
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Yatan Hastalarda Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Buna Etki Eden Etkenler...  4/2015 - 4/2016
  2  (RESCAP-MED) NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention...  1/2012 - 6/2015
  3  MedCHAMPS: MEDiterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia: Analytical Modelling of Population Socio-economic transitions...  1/2009 - 8/2012
  4  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  5  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  6  İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması...  12/2006 - 3/2009
  7  EMCONET:Employment Conditions Knowledge Network...  9/2006 - 9/2007
  8  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
 • NO AD YIL
  1  Prof. Dr. Tevfik User Poster Ödülü...  1999
  2  Aile Planlaması Poster Ödülü...  2003
  3  IX. Ulusal Halk Sağlığı Günleri En İyi Poster Ödülü...  2005
  4  X. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi En İyi Bildiri...  2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ekim 2011- Ekim 2014
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2009- Şubat 2010