En

PROF.DR. İPEK DEVECİ KOCAKOÇİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient Of Variation...  2016
  2  A new model selection strategy in time series forecasting with artificial neural networks: IHTS...  2016
  3  Smoothed functional canonical correlation analysis of humidity and temperature data...  2015
  4  A Multivariate Change Point Detection Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously...  2013
  5  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria...  2012
  6  Estimation of Change Point in Generalized Variance Control Chart...  2011
  7  Component Oriented Software Design by Utilizing Quality Function Deployment...  2010
  8  A New ANN Training Approach for Efficiency Evaluation...  2010
  9  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services...  2010
  10  Bilişim Teknolojisi Projelerinde Reel Opsiyonlar...  2010
  11  Altı Sigma Dedikleri...  2008
  12  Using Analytic hierarchy process to determine process economics in multivariate loss functions...  2008
  13  Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İnc...  2007
  14  Utilizing Surveys for Finding Improvement Areas For Customer Satisfaction Along the Supply Chain...  2006
  15  The Long Term Effect of Pentoxifylline and L-NAME on Testicular Functions in Spermatic Artery Ligati...  2006
  16  Telekomünikasyon Sektöründe Karşılaştırmalı Etkinlik Değerlendirmesi...  2005
  17  Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süre...  2003
  18  Reliability of Service Systems and an Application in Student Office...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Çözümünde Başlangıç Popülasyonun Belirle... 20/05/2017 - 21/05/2017
  2  Shapiro-Wilk Testi İle Deneysel Dağılım Fonksiyonuna Dayanan Normallik Testlerinin 1.Tip Hata Ve... 03/11/2016 - 06/11/2016
  3  Sermaye Bütçelemesi Kararlarında Simülasyon Metodu İle Risk Değerlendirmesi: Bir Karar Destek ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  4  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerin... 13/07/2016 - 15/07/2016
  5  Çabuk Bozulan Gıdaların Tedarik Zinciri Dağıtım Sisteminde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulama... 13/07/2016 - 15/07/2016
  6  Girişimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Ölçeğinin CBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğre... 11/07/2016 - 13/07/2016
  7  An Empirical Comparison of Some Artificial Neural Networks Techniques for Short-Term Electricity Dem... 03/07/2016 - 06/07/2016
  8  Multiobjective Evolutionary Optimization Approach to Multiresponse Surface Problems... 03/07/2016 - 06/07/2016
  9  X-Bar Kontrol Kartlarının Ekonomik İstatistiksel Tasarımı İçin Evrimsel Çok Amaçlı Optimiz... 09/09/2015 - 11/09/2015
  10  An Application of Multiobjective Evolutionary Algorithm to Reliability Optimization... 12/07/2015 - 15/07/2015
  11  Desirability Function Approach to Multiobjective Optimization Problems... 12/07/2015 - 15/07/2015
  12  ROC Analysis on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 01/07/2013 - 04/07/2013
  13  Proje Seçim Problemlerinde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulaması... 24/05/2013 - 28/05/2013
  14  Optimization on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 08/07/2012 - 11/07/2012
  15  A Supervised Learning Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously... 08/07/2012 - 11/07/2012
  16  Ege Bölgesi Yağış, Sıcaklık ve Nem Verilerinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi İle İn... 24/05/2012 - 26/05/2012
  17  Yapay Sinir Ağlarında Performans Ölçümü için Parametrik Olmayan İyi Uyum İstatistiklerinin ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  18  Şirket imajı ve Saygınlığının Müşteri Sadakati Üzerindeki Rolü... 27/05/2009 - 29/05/2009
  19  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services... 14/10/2008 - 17/10/2008
  20  Sıcaklık Verilerinin Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi İle İncelenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  21  Yapay Sinir Ağlarında Duyarlılık Analizi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  22  Assessing the Relative Performance Weights of Employee Performance Criteria with AHP: A Case Study f... 26/09/2007 - 28/09/2007
  23  Süreç İyileştirmede İsraf Denetimlerinin Kullanılması... 02/07/2007 - 04/07/2007
  24  Bilişim Teknolojisi Projelerinin Esnekliğini Arttırmada Reel Opsiyonlar Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  25  Etkinlik Değerlendirmesi İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  26  Ege Bölgesindeki Yağış Miktarlarının Olasılık Modellerinin Pearson Dağılış Sistemi ile B... 24/05/2007 - 25/05/2007
  27  Cultural Deployment by Matrix Reflections... 07/09/2006 - 09/09/2006
  28  Lean Production Deployment Project For Turkish Textile Industry: A Model and Case Study... 07/09/2006 - 09/09/2006
  29  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria... 07/09/2006 - 09/09/2006
  30  Pearson Dağılış Sisteminin Taguchi Metodu İle Birlikte Kullanılarak Hedef Dağılışların El... 24/05/2006 - 27/05/2006
  31  SQFD on action: Component based project management software development... 26/09/2005 - 30/09/2005
  32  Yeterlilik Analizlerinin Kontrol Planı Oluşturmadaki Yeri ve Önemi... 08/05/2005 - 12/05/2005
  33  Çok değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulama Prosedürü Üzerine Bir Çalışma... 08/05/2005 - 12/05/2005
  34  Bir Müşteri Zincirine Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Değerlendirilmesi... 20/05/2004 - 21/05/2004
  35  Veri Zarflama Analizinde Kullanılan Hipotez Testleri... 01/08/2003 - 03/08/2003
  36  Göktepede Kısıtlar Teorisi Uygulaması... 17/04/2002 - 19/04/2002
  37  İstanbul İli Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Sıralı Probit Olasılık Modelleriyle İncele... 27/11/2000 - 29/11/2000
  38  Bir Sistem Tasarımında KFG, HMEA ve Güvenilirlik Tekniklerinin Tasarım Güvencesi Amacı ile Kul... 14/05/1999 - 16/05/1999
 • NO AD YIL
  1  MATLAB ve İstatistiksel Veri Analizi...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Perkandecelik Sektöründe İş Zekası ve Veri Madenciliği Uygulamaları...  8/2008 - 8/2009
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2017-Devam ediyor
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2016- Eylül 2017
  4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016-Devam ediyor
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2014
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2009- Şubat 2011
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2007- Mayıs 2009
  10 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2006- Mart 2009