En

PROF.DR. İPEK DEVECİ KOCAKOÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2005
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL UYGULAMA PROSEDÜRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA...  2018
  2  A Compilation of Some Popular Goodness of Fit Tests for Normal Distribution: Their Algorithms and MA...  2017
  3  Comparative study on retail sales forecasting between single and combination methods...  2017
  4  GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMANIN PARAMETRELERİNİN İNC...  2017
  5  GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMALARLA ÇÖZÜMÜNDE BAŞLANGIÇ POPÜLASYONUN BELİR...  2017
  6  A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient Of Variation...  2016
  7  A new model selection strategy in time series forecasting with artificial neural networks: IHTS...  2016
  8  Smoothed functional canonical correlation analysis of humidity and temperature data...  2015
  9  A Multivariate Change Point Detection Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously...  2013
  10  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria...  2012
  11  Estimation of Change Point in Generalized Variance Control Chart...  2011
  12  Component Oriented Software Design by Utilizing Quality Function Deployment...  2010
  13  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services...  2010
  14  A New ANN Training Approach for Efficiency Evaluation...  2010
  15  Bilişim Teknolojisi Projelerinde Reel Opsiyonlar...  2010
  16  Altı Sigma Dedikleri...  2008
  17  Using Analytic hierarchy process to determine process economics in multivariate loss functions...  2008
  18  Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İnc...  2007
  19  The Long Term Effect of Pentoxifylline and L-NAME on Testicular Functions in Spermatic Artery Ligati...  2006
  20  Utilizing Surveys for Finding Improvement Areas For Customer Satisfaction Along the Supply Chain...  2006
  21  Telekomünikasyon Sektöründe Karşılaştırmalı Etkinlik Değerlendirmesi...  2005
  22  Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süre...  2003
  23  Reliability of Service Systems and an Application in Student Office...  2002
 • NO AD TARİH
  1  TEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KOBİ?LERE SAĞLANAN AR-GE, İNOVASYON FİNANSMAN DESTE... 17/12/2018 - 18/12/2018
  2  Perakendecilik Sektöründe Müşteri Sepet Verisi Kullanarak Fayda-Sıklık Analizi... 17/10/2018 - 20/10/2018
  3  Önem Örneklemesi ile Risk Tahminlemesinin Varyansının Azaltılması... 17/10/2018 - 20/10/2018
  4  Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği... 17/10/2018 - 20/10/2018
  5  Kayıt Sistemleri Süreç İyileştirmesinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı ve Bir Uygulaması... 26/06/2018 - 29/06/2018
  6  Perakendecilik Sektöründe Müşteri Sepet Verisi Kullanarak Kâr Tahminleme... 26/06/2018 - 29/06/2018
  7  Perakendecilik Sektöründe RFM Analizi İle Müşteri Sınıflandırma... 26/06/2018 - 29/06/2018
  8  Yöneylem Araştırması Alanında Optimizasyon Konusu ile İlgili Bir Literatür Taraması... 05/10/2017 - 07/10/2017
  9  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Çözümünde Başlangıç Popülasyonun Belirle... 20/05/2017 - 21/05/2017
  10  Sermaye Bütçelemesi Kararlarında Simülasyon Metodu İle Risk Değerlendirmesi: Bir Karar Destek ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  11  Shapiro-Wilk Testi İle Deneysel Dağılım Fonksiyonuna Dayanan Normallik Testlerinin 1.Tip Hata Ve... 03/11/2016 - 06/11/2016
  12  Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama Operatörlerin... 13/07/2016 - 15/07/2016
  13  Çabuk Bozulan Gıdaların Tedarik Zinciri Dağıtım Sisteminde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulama... 13/07/2016 - 15/07/2016
  14  Girişimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Ölçeğinin CBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğre... 11/07/2016 - 13/07/2016
  15  Multiobjective Evolutionary Optimization Approach to Multiresponse Surface Problems... 03/07/2016 - 06/07/2016
  16  An Empirical Comparison of Some Artificial Neural Networks Techniques for Short-Term Electricity Dem... 03/07/2016 - 06/07/2016
  17  X-Bar Kontrol Kartlarının Ekonomik İstatistiksel Tasarımı İçin Evrimsel Çok Amaçlı Optimiz... 09/09/2015 - 11/09/2015
  18  An Application of Multiobjective Evolutionary Algorithm to Reliability Optimization... 12/07/2015 - 15/07/2015
  19  Desirability Function Approach to Multiobjective Optimization Problems... 12/07/2015 - 15/07/2015
  20  ROC Analysis on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 01/07/2013 - 04/07/2013
  21  Proje Seçim Problemlerinde Çok Amaçlı Optimizasyon Uygulaması... 24/05/2013 - 28/05/2013
  22  A Supervised Learning Procedure for Monitoring Mean and Covariance Simultaneously... 08/07/2012 - 11/07/2012
  23  Optimization on Selection Problem of Solder Paste Inspection Machines... 08/07/2012 - 11/07/2012
  24  Ege Bölgesi Yağış, Sıcaklık ve Nem Verilerinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon Analizi İle İn... 24/05/2012 - 26/05/2012
  25  Yapay Sinir Ağlarında Performans Ölçümü için Parametrik Olmayan İyi Uyum İstatistiklerinin ... 24/05/2012 - 26/05/2012
  26  Şirket imajı ve Saygınlığının Müşteri Sadakati Üzerindeki Rolü... 27/05/2009 - 29/05/2009
  27  Business Intelligence Applications in Retail Business: OLAP, Data Mining & Reporting Services... 14/10/2008 - 17/10/2008
  28  Yapay Sinir Ağlarında Duyarlılık Analizi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  29  Sıcaklık Verilerinin Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi İle İncelenmesi... 28/05/2008 - 30/05/2008
  30  Assessing the Relative Performance Weights of Employee Performance Criteria with AHP: A Case Study f... 26/09/2007 - 28/09/2007
  31  Süreç İyileştirmede İsraf Denetimlerinin Kullanılması... 02/07/2007 - 04/07/2007
  32  Etkinlik Değerlendirmesi İçin Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  33  Bilişim Teknolojisi Projelerinin Esnekliğini Arttırmada Reel Opsiyonlar Yaklaşımı... 02/07/2007 - 04/07/2007
  34  Ege Bölgesindeki Yağış Miktarlarının Olasılık Modellerinin Pearson Dağılış Sistemi ile B... 24/05/2007 - 25/05/2007
  35  Improvement Toolbox Design For EFQM Criteria... 07/09/2006 - 09/09/2006
  36  Cultural Deployment by Matrix Reflections... 07/09/2006 - 09/09/2006
  37  Lean Production Deployment Project For Turkish Textile Industry: A Model and Case Study... 07/09/2006 - 09/09/2006
  38  Pearson Dağılış Sisteminin Taguchi Metodu İle Birlikte Kullanılarak Hedef Dağılışların El... 24/05/2006 - 27/05/2006
  39  SQFD on action: Component based project management software development... 26/09/2005 - 30/09/2005
  40  Yeterlilik Analizlerinin Kontrol Planı Oluşturmadaki Yeri ve Önemi... 08/05/2005 - 12/05/2005
  41  Çok değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulama Prosedürü Üzerine Bir Çalışma... 08/05/2005 - 12/05/2005
  42  Bir Müşteri Zincirine Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Değerlendirilmesi... 20/05/2004 - 21/05/2004
  43  Veri Zarflama Analizinde Kullanılan Hipotez Testleri... 01/08/2003 - 03/08/2003
  44  Göktepede Kısıtlar Teorisi Uygulaması... 17/04/2002 - 19/04/2002
  45  İstanbul İli Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Sıralı Probit Olasılık Modelleriyle İncele... 27/11/2000 - 29/11/2000
  46  Bir Sistem Tasarımında KFG, HMEA ve Güvenilirlik Tekniklerinin Tasarım Güvencesi Amacı ile Kul... 14/05/1999 - 16/05/1999
 • NO AD YIL
  1  MATLAB ve İstatistiksel Veri Analizi...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Perkandecelik Sektöründe İş Zekası ve Veri Madenciliği Uygulamaları...  8/2008 - 8/2009
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2017-Devam ediyor
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 2016- Eylül 2017
  4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2016-Devam ediyor
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013- Mayıs 2016
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2014
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2009- Şubat 2011
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2007- Mayıs 2009
  10 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2006- Mart 2009