En

DOÇ.DR. MİNE AKKAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2005
  Doçent  Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku  2012
 • NO AD YIL
  1  Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları...  2018
  2  Tebligat Kanunu Çerçevesinde Elektronik Tebligat...  2018
  3  Medeni Usul Hukukunda Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi...  2015
  4  İcra Hukukunda Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Arasındaki Derdestlik ve Kesin Hüküm ...  2012
  5  Medeni Usul Hukukunda Tarafların Farklı Olması Durumunda Kesin Hükmün Delil Niteliği...  2010
  6  Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sır...  2008
  7  Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma...  2007
  8  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı...  2004
 • NO AD TARİH
  1  HMK Kapsamında İstinaf... 21/12/2016 -
  2  E-İmzanın Hukuki Değeri veya İspat Hukukunda E-İmza... 20/04/2016 - 21/04/2016
  3  Medeni Usul Hukukunda Elektronik Belge ve Elektronik İmza... 25/04/2014 - 25/04/2014
  4  Güncel Yargıtay Kararları Işığında Mahkemelerin Görevi... 05/10/2013 - 06/10/2013
  5  Elektronik Tebligata İlişkin Kanuni Düzenlemeler... 21/06/2013 - 21/06/2013
  6  Medeni Usul Hukukunda Elektronik Deliller... 09/03/2013 - 09/03/2013
  7  Uygulama Hatalarının Usul Hukuku Boyutu... 05/03/2013 - 05/03/2013
  8  Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hüküm ve Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi... 07/04/2012 - 07/04/2012
  9  Hukuk Muhakemeleri Kanununda Karar ve Hüküm... 06/04/2012 - 06/04/2012
  10  Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Dava Türleri, Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar... 19/11/2011 - 19/11/2011
  11  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Genel Hükümler, İspat ve Deliller... 24/09/2011 - 24/09/2011
  12  E-Ticaret, E-Ödeme ve E-Finans Sistemlerinde İspata İlişkin Sorunlar... 09/06/2010 - 11/06/2010
  13  Türk Hukukunda Avukatlık Mesleğinin Statüsü ve Sorunları... 20/10/2009 - 20/10/2009
  14  Yargıtay'ın 2008 Yılı İcra Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi... 04/04/2009 - 04/04/2009
  15  Elektronik İmza ve Noterlik İşlemleri... 13/02/2009 - 15/02/2009
  16  Tebligat Hukuku... 03/12/2008 - 03/12/2008
  17  Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi... 01/11/2007 - 02/11/2007
  18  Bilişim ve Medeni Usul Hukuku Oturumunda sunulan Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler... 26/05/2006 - 27/05/2006
  19  Bilişim Açısından Usul Hukuku ve Meslek Hukuku Oturumunda sunulan Elektronik İmza Kanunu Açıs... 28/05/2004 - 29/05/2004
  20  Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-Belge ve E-İmza... 04/03/2004 -
 • NO AD YIL
  1  Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar...  2015
  2  İcra ve İflas Kanunu ve ilgili Mevzuat...  2012
  3  Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mahkemeler Medeni Usul Hukuku...  2017
  2  Yargı Medeni Usul Hukuku...  2017
  3  Bireysel Başvuru Medeni Usul Hukuku...  2017
  4  Yargı Görevlileri Medeni Usul Hukuku...  2017
  5  Elektronik Ortamda Tebligat Yapılmasına İlişkin Gelişmeler Haluk Konuralp Anısına Armağan Cilt 1...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı...  8/2013 - 8/2013
 • NO AD YIL
  1  DAAD (Alman Akademik Değişim Kurumu)  2000
  2  DAAD (Alman Akademik Değişim Kurumu)  2006
 • NO Görev
  1 Rektörlük Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birim Koordinatörü, Mart 2019-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  3 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Şubat 2019-Devam ediyor
  4 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2017- Ocak 2018
  5 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2016- Ağustos 2017
  6 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ocak 2016- Ocak 2018
  7 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2015- Haziran 2018
  8 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Şubat 2015- Haziran 2015
  9 Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2014- Mart 2015
  10 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2014- Mart 2017
  11 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2012- Şubat 2015
  12 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Aralık 2014
  13 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2011- Şubat 2012
  14 Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  15 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Temmuz 2011
  16 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2009- Kasım 2011
  17 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kasım 2008- Mayıs 2009
  18 Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Kasım 2008- Kasım 2008