En

PROF.DR. ÖZHAN GÖLDELİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1980
    Tıpta Uzmanlık  İzmir Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1985
    Tıpta Uzmanlık  İzmir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  1991
    Yardımcı Doçent  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
    Doçent  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  1995
    Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  • NO AD YIL
    1  The value of aortic pulse wave velocity in predicting coronary artery disease diagnosis and severity...  2015
    2  Ergotamin induced takatsubo cardiomyopathy...  2014
    3  Severe tricuspid regurgitation mimicking constrictive pericarditis....  2014
    4  The effect of strict rate control on B-type natriuretic peptide values and echocardiographic paramet...  2014
    5  The relationship between blood pressure and physical activity without induced programmes...  2014
    6  Diagnostic accuracy of mean platelet volume in prediction of clopidogrel resistance in patients with...  2014
    7  Hipertansiyon Yönetiminde Özel Durumlar...  2010
    8  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
    9  Ventricular diastolic function of ankylosing spondylitis patients by using conventional pulsed wave ...  2008
    10  Percutaneous coronary intervention in a patient with a single right coronary artery: A case report a...  2007
    11  Five chambered heart: A case report and brief review of literature....  2006
    12  Effects of carvedilol therapy on arrhythmia markers in patients with congestive heart failure....  2006
    13  Evaluation of left ventricular diastolic dysfunction with conventional and current Doppler technique...  2006
    14  Left Atrial Appendage Flow Velocity Predicts Cardioversion Success In Atrial Fibrillation....  2006
    15  Suppression of angioplasty-related inflammation by pre-procedural treatment with trimetazidine...  2006
    16  İzmir'in iki farklı kentsel bölgesindekihipertansif hastalarda kan basıncı kontrol oranı ve bu...  2005
    17  Chest pain, dynamic electrocardiography changes and ventricular arrhythmia in a patient with thoraci...  2005
    18  Kalıcı Kalp Pili Tedavisinde Mod seçimi...  2005
    19  The Accuracy of Technetium-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Corona...  2004
    20  A rare complication of aortic valve replacement: Aorto-right atrial fistula....  2003
    21  Anstabil Angina Pektoriste Uzun Dönem Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler....  2003
    22  Histiositozis X' bağlı Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda İloprost ve Oral Sildenafil Sitratın Etk...  2002
    23  Head up Tilt Table Testing with low dose sublingual Isosorbid Dinitrate in the Evaluation of Unexpla...  2002
    24  Primary stenting in a patient with acute myocardial infarction and primary antiphospholipid syndrome...  2002
    25  Açıklanamayan senkop olgularının değerlendirilmesinde dilaltı düşük doz izosorbid dinitrat ...  2001
    26  Perikardiyal Tutulum gösteren Kardiyak Amiloidoz Olgusu...  2000
    27  Bifurkasyon lezyonlarında koroner stent ve balon anjioplasti uygulaması sonuçları....  2000
    28  Koroner stent implantasyonu sonrası restenozun belirlenmesinde QT dispersiyonu....  2000
    29  Heart rate variability, late potentials and QT dispersion as markers of myocardial involvement in pa...  2000
    30  Fistula connecting the right coronary artery to the right atrium: hitherto underscribed association...  2000
    31  Behçet Hastalığında Myokard Tutulumunun Değerlendirilmesinde Geç Potansiyellerin Değeri....  1999
    32  Tek koroner arter: olgu sunumu....  1999
    33  Value of QT dispersion in diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation....  1999
  • NO AD TARİH
    1  Dabigatran tedavisi altında hızla gelişen sol atriyal trombüs... 05/10/2017 -
    2  A Rare Cause of Exercise-Induced ST-segment Elevation: Coronary Vasospasm due to Endothelial Dysfunc... 09/09/2015 - 13/09/2015
    3  Effcetive heart rate lowering improves diastolic function in systolic heart failure patients with s... 23/10/2014 - 26/10/2014
    4  What are the best echocardiographic correlates of BNP change in medically managed decompansated hear... 21/03/2014 - 24/03/2014
    5  Early morning blood pressure surge is correlated with anxiety level of the patients in arterial hype... 13/03/2014 - 16/03/2014
    6  Cardiac Functions and Arterial Stiffness in Patients with Polycystic Ovary Syndrome... 13/03/2014 -
    7  Severe tricsupid regurgitation cause overestimation of pulmonary artery pressure... 13/03/2014 - 16/03/2014
    8  Improved right ventricular systolic functions and stifness arteries in patients with systmeic sclero... 13/03/2014 - 16/03/2014
    9  Mortality Determinants in ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) implanted patients... 21/03/2013 - 24/03/2013
    10  Rapid retraction of a post infarction intramyocardial dissecting hematoma... 21/03/2013 - 24/03/2013
    11  SEVERE TRICUSPID REGURGITATION MIMICKING CONSTRICTIVE PERICARDITIS... 21/03/2013 - 24/03/2013
    12  Ergotamine induced Takatsubo Cardiomyopathy... 21/03/2013 - 24/03/2013
    13  The most appropriate vascular access for primary percutaneous coronary intervention (PCI) in patient... 21/03/2013 - 24/03/2013
    14  Ortalama trombosit hacminin klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri... 27/10/2011 - 30/10/2011
    15  Koroner arter hastalığı ve yaygınlığı ile aortik nabız dalga hızı arasındaki ilişki... 27/10/2011 - 30/11/2011
    16  Egzersiz efor testinde istirahat ve efor sonrası ölçülen beyin natriüretik peptid düzeylerinin... 19/10/2007 - 23/10/2007
    17  Tek damara stent implante edilen stabil angina pektorisli hastalarda periferik kan mononsit kemoatra... 24/11/2006 - 28/11/2006
    18  Ankilozan Spondilitli Hastalarda Doku Doppler İle Değerlendirilen Sol Ventrikül Diyastolik Disfon... 26/11/2005 - 29/11/2005
    19  Ventricular Diastolic Functions of Ankylosing Spondylitis Patients by Using Conventional Pulsed Wave... 12/11/2005 - 17/11/2005
    20  Effects of carvedilol therapy on QT dispersion in patients with congestive heart failure... 03/09/2005 - 07/09/2005
    21  Ankilozan spondilitte ventriküler fonksiyonların yeni ekokardiyografik metodlarla değerlendirilme... 30/08/2005 - 04/09/2005
    22  Left ventricular function is affected in ankylosing spondylitis assessed by tissue doppler imaging... 08/06/2005 - 11/06/2005
    23  Behçet hastalığı olanlarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel ve yeni y... 27/11/2004 - 30/11/2004
    24  Balçova ve Narlıdere bölgesindeki hipertansif hastalarda kan basıncı kontrolu oranı ve hastala... 27/11/2004 - 30/11/2004
    25  Sık tekrarlayan nörokardiyojenik senkop olgularında yeni bir tedavi yaklaşımı: ayaktan tilt e... 27/11/2004 - 30/11/2004
    26  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
    27  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
    28  Assessment of left ventricular diastolic functions by conventional and new methods in Behcet's pati... 11/11/2003 - 11/02/2003
    29  Hep aynı soru: Sağ koroner arter mi, sirkumfleks mi?... 11/10/2003 - 14/10/2003
    30  Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım... 11/10/2003 - 14/10/2003
    31  Koroner mikrosirkülasyonun ve yavaş akımın değerlendirilmesinde rutin koroner anjiyografinin ku... 11/10/2003 - 14/10/2003
    32  Perkütan koroner revaskülarizasyonda trimetazin in kardiyoprotektif etkisi... 30/05/2003 - 04/05/2003
    33  Perkütan koroner girişim sırasında trimetazidinin kardiyoprotektif etkisinin değerlendirilmesi... 05/10/2002 - 08/10/2002
    34  Akut myokard infarktüsünde primer stentleme... 05/10/2002 - 08/10/2002
    35  Efficacy and safety of coronary stenting in elderly patients... 21/10/2001 - 24/10/2001
    36  Early and 6 months outcome of coronary stenting in small coronary arteries... 21/10/2001 - 24/10/2001
    37  The effects of angiotensin receptor blockers on restenosis in patients with undergoing elective perc... 21/10/2001 - 24/10/2001
    38  Is pulse pressure a diagnostic indicator of coronary artery disease ?... 21/10/2001 - 24/10/2001
    39  Is direct stent implantation superior to stenting after predilation? Mid term results of direct sten... 21/10/2001 - 24/10/2001
    40  The correlation between DHEA-S levels and the degree of coronary artery disease (CAD) in patients wi... 04/10/2001 - 06/10/2001
    41  The correlation between DHEA-S levels and regional fat distribution in patients with and without cor... 04/10/2001 - 06/10/2001
    42  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede "Head-up" tilt masası testi ve bir provakasyon ilacı olar... 11/10/2000 - 14/10/2000
    43  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve visseral adipöz doku d... 11/10/2000 - 14/10/2000
    44  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve KAH derecesi arasındaki... 11/10/2000 - 14/10/2000
    45  Early and mid-term clinical and angiographic outcome after coronary stenting in women?,... 02/10/2000 - 05/10/2000
    46  Short and mid-term results of direct stent implantation in coronary lesions... 02/10/2000 - 05/10/2000
    47  The effect of the cardiac troponin T measurement on the spesificity of exercise stress test... 02/10/2000 - 05/10/2000
    48  Electrocardiographic predictors of paroxysmal atrial fibrillation in patients with congestive heart... 23/09/2000 - 27/09/2000
    49  Bedside autonomic function test results in patients with vazovagal syncope... 23/09/2000 - 27/09/2000
    50  P wave dispersion in patients with hyperthyroidism... 23/09/2000 - 27/09/2000
    51  Head up tilt table testing with low dose Isosorbide dinitrate in the evaluation of unexplained sync... 17/05/2000 - 20/05/2000
    52  Koroner lezyonlarında direkt stent uygulaması.... 09/10/1999 - 12/10/1999
    53  Borderline koroner Lezyonlarında girişim kararı verilmesinde operatör deneyimine karşılık kor... 09/10/1999 - 12/10/1999
    54  Küçük damarlara stent implantasyonu: Anjiografik ve klinik sonuçlar.... 09/10/1999 - 12/10/1999
    55  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede kolay ve kullanışlı bir yöntem olarak düşük doz izo... 09/10/1999 - 12/10/1999
    56  Diabetik hastalarda koroner stent uygulamasının erken dönem sonuçları... 09/10/1999 - 12/10/1999
    57  Hipertiroidi olgularında p dalga dispersiyonu... 09/10/1999 - 12/10/1999
    58  Bifurkasyon lezyonlarında stent ve PTCA Deneyimi... 09/10/1999 - 12/10/1999
    59  Pozitif egzersiz stres testi olan hastalarda test sonrası troponin t ölçümü, testin değerini ... 09/10/1999 - 12/10/1999
    60  Tc-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy to Detect Restenosis After Stent Implantation a... 09/10/1999 - 13/10/1999
    61  Unstable angina pektoriste uzun dönem mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler... 09/10/1999 - 12/10/1999
    62  Koroner balon anjioplasti ve stent uygulamaları sonrası oluşan minör myokard hasarı ile toplam ... 09/10/1999 - 12/10/1999
    63  Head-up tilt masası testi sonuçlarının erken dönemdeki kalp hızı değişiminden öngörüleb... 09/10/1999 - 12/10/1999
    64  Klinik konjestif kalp yetmezliği olgularında paroksismal atriyal fibrilasyonun elektrokardiyograf... 09/10/1999 - 12/10/1999
    65  Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy to detect restenosis after stent implantation a... 18/04/1999 - 21/04/1999
    66  Stent uygulaması ve başarılı perkütan koroner anjioplasti (ptca) sonrası restenozun saptanmas... 21/03/1999 - 24/03/1999
    67  The value of QT dispersion in the diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation... 18/10/1998 - 21/10/1998
    68  Late potentials, QT dispersion and heart rate variability as markers of myocardial involvement in Be... 05/10/1998 - 07/10/1998
    69  Technetium-99m tetrofosmin spect to detect restenosis after successful percutaneous coronary angiopl... 05/10/1998 - 07/10/1998
  • NO Görev
    1 Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014