En

PROF.DR. ÖZHAN GÖLDELİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1980
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1985
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Doçent  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  The value of aortic pulse wave velocity in predicting coronary artery disease diagnosis and severity...  2015
  2  Ergotamin induced takatsubo cardiomyopathy...  2014
  3  Severe tricuspid regurgitation mimicking constrictive pericarditis....  2014
  4  The effect of strict rate control on B-type natriuretic peptide values and echocardiographic paramet...  2014
  5  The relationship between blood pressure and physical activity without induced programmes...  2014
  6  Diagnostic accuracy of mean platelet volume in prediction of clopidogrel resistance in patients with...  2014
  7  Hipertansiyon Yönetiminde Özel Durumlar...  2010
  8  Arrhythmic markers and clozapine in patients with schizophrenia: effect of 10 weeks clozapine treatm...  2008
  9  Ventricular diastolic function of ankylosing spondylitis patients by using conventional pulsed wave ...  2008
  10  Percutaneous coronary intervention in a patient with a single right coronary artery: A case report a...  2007
  11  Five chambered heart: A case report and brief review of literature....  2006
  12  Effects of carvedilol therapy on arrhythmia markers in patients with congestive heart failure....  2006
  13  Evaluation of left ventricular diastolic dysfunction with conventional and current Doppler technique...  2006
  14  Left Atrial Appendage Flow Velocity Predicts Cardioversion Success In Atrial Fibrillation....  2006
  15  Suppression of angioplasty-related inflammation by pre-procedural treatment with trimetazidine...  2006
  16  İzmir'in iki farklı kentsel bölgesindekihipertansif hastalarda kan basıncı kontrol oranı ve bu...  2005
  17  Chest pain, dynamic electrocardiography changes and ventricular arrhythmia in a patient with thoraci...  2005
  18  Kalıcı Kalp Pili Tedavisinde Mod seçimi...  2005
  19  The Accuracy of Technetium-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Corona...  2004
  20  A rare complication of aortic valve replacement: Aorto-right atrial fistula....  2003
  21  Anstabil Angina Pektoriste Uzun Dönem Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler....  2003
  22  Histiositozis X' bağlı Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda İloprost ve Oral Sildenafil Sitratın Etk...  2002
  23  Head up Tilt Table Testing with low dose sublingual Isosorbid Dinitrate in the Evaluation of Unexpla...  2002
  24  Primary stenting in a patient with acute myocardial infarction and primary antiphospholipid syndrome...  2002
  25  Açıklanamayan senkop olgularının değerlendirilmesinde dilaltı düşük doz izosorbid dinitrat ...  2001
  26  Perikardiyal Tutulum gösteren Kardiyak Amiloidoz Olgusu...  2000
  27  Bifurkasyon lezyonlarında koroner stent ve balon anjioplasti uygulaması sonuçları....  2000
  28  Koroner stent implantasyonu sonrası restenozun belirlenmesinde QT dispersiyonu....  2000
  29  Heart rate variability, late potentials and QT dispersion as markers of myocardial involvement in pa...  2000
  30  Fistula connecting the right coronary artery to the right atrium: hitherto underscribed association...  2000
  31  Behçet Hastalığında Myokard Tutulumunun Değerlendirilmesinde Geç Potansiyellerin Değeri....  1999
  32  Tek koroner arter: olgu sunumu....  1999
  33  Value of QT dispersion in diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation....  1999
 • NO AD TARİH
  1  AKUT NEKROTİZAN PANKREATİT DE PSODOMYOKARD İNFARKTÜSÜ... 27/04/2018 - 28/04/2018
  2  Dabigatran tedavisi altında hızla gelişen sol atriyal trombüs... 05/10/2017 -
  3  A Rare Cause of Exercise-Induced ST-segment Elevation: Coronary Vasospasm due to Endothelial Dysfunc... 09/09/2015 - 13/09/2015
  4  Effcetive heart rate lowering improves diastolic function in systolic heart failure patients with s... 23/10/2014 - 26/10/2014
  5  What are the best echocardiographic correlates of BNP change in medically managed decompansated hear... 21/03/2014 - 24/03/2014
  6  Improved right ventricular systolic functions and stifness arteries in patients with systmeic sclero... 13/03/2014 - 16/03/2014
  7  Severe tricsupid regurgitation cause overestimation of pulmonary artery pressure... 13/03/2014 - 16/03/2014
  8  Early morning blood pressure surge is correlated with anxiety level of the patients in arterial hype... 13/03/2014 - 16/03/2014
  9  Cardiac Functions and Arterial Stiffness in Patients with Polycystic Ovary Syndrome... 13/03/2014 -
  10  Mortality Determinants in ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) implanted patients... 21/03/2013 - 24/03/2013
  11  The most appropriate vascular access for primary percutaneous coronary intervention (PCI) in patient... 21/03/2013 - 24/03/2013
  12  Ergotamine induced Takatsubo Cardiomyopathy... 21/03/2013 - 24/03/2013
  13  Rapid retraction of a post infarction intramyocardial dissecting hematoma... 21/03/2013 - 24/03/2013
  14  SEVERE TRICUSPID REGURGITATION MIMICKING CONSTRICTIVE PERICARDITIS... 21/03/2013 - 24/03/2013
  15  Ortalama trombosit hacminin klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri... 27/10/2011 - 30/10/2011
  16  Koroner arter hastalığı ve yaygınlığı ile aortik nabız dalga hızı arasındaki ilişki... 27/10/2011 - 30/11/2011
  17  Egzersiz efor testinde istirahat ve efor sonrası ölçülen beyin natriüretik peptid düzeylerinin... 19/10/2007 - 23/10/2007
  18  Tek damara stent implante edilen stabil angina pektorisli hastalarda periferik kan mononsit kemoatra... 24/11/2006 - 28/11/2006
  19  Ankilozan Spondilitli Hastalarda Doku Doppler İle Değerlendirilen Sol Ventrikül Diyastolik Disfon... 26/11/2005 - 29/11/2005
  20  Ventricular Diastolic Functions of Ankylosing Spondylitis Patients by Using Conventional Pulsed Wave... 12/11/2005 - 17/11/2005
  21  Effects of carvedilol therapy on QT dispersion in patients with congestive heart failure... 03/09/2005 - 07/09/2005
  22  Ankilozan spondilitte ventriküler fonksiyonların yeni ekokardiyografik metodlarla değerlendirilme... 30/08/2005 - 04/09/2005
  23  Left ventricular function is affected in ankylosing spondylitis assessed by tissue doppler imaging... 08/06/2005 - 11/06/2005
  24  Behçet hastalığı olanlarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel ve yeni y... 27/11/2004 - 30/11/2004
  25  Balçova ve Narlıdere bölgesindeki hipertansif hastalarda kan basıncı kontrolu oranı ve hastala... 27/11/2004 - 30/11/2004
  26  Sık tekrarlayan nörokardiyojenik senkop olgularında yeni bir tedavi yaklaşımı: ayaktan tilt e... 27/11/2004 - 30/11/2004
  27  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  28  Arythmic markers affected by clozapine treatment in patients with schizophrenia: heart rate variabil... 01/03/2004 - 04/03/2004
  29  Assessment of left ventricular diastolic functions by conventional and new methods in Behcet's pati... 11/11/2003 - 11/02/2003
  30  Hep aynı soru: Sağ koroner arter mi, sirkumfleks mi?... 11/10/2003 - 14/10/2003
  31  Atrial fibrilasyonlu hastalarda kardiyoversiyon başarısını öngörmede sol atrial apendiks akım... 11/10/2003 - 14/10/2003
  32  Koroner mikrosirkülasyonun ve yavaş akımın değerlendirilmesinde rutin koroner anjiyografinin ku... 11/10/2003 - 14/10/2003
  33  Perkütan koroner revaskülarizasyonda trimetazin in kardiyoprotektif etkisi... 30/05/2003 - 04/05/2003
  34  Perkütan koroner girişim sırasında trimetazidinin kardiyoprotektif etkisinin değerlendirilmesi... 05/10/2002 - 08/10/2002
  35  Akut myokard infarktüsünde primer stentleme... 05/10/2002 - 08/10/2002
  36  Efficacy and safety of coronary stenting in elderly patients... 21/10/2001 - 24/10/2001
  37  Early and 6 months outcome of coronary stenting in small coronary arteries... 21/10/2001 - 24/10/2001
  38  The effects of angiotensin receptor blockers on restenosis in patients with undergoing elective perc... 21/10/2001 - 24/10/2001
  39  Is pulse pressure a diagnostic indicator of coronary artery disease ?... 21/10/2001 - 24/10/2001
  40  Is direct stent implantation superior to stenting after predilation? Mid term results of direct sten... 21/10/2001 - 24/10/2001
  41  The correlation between DHEA-S levels and the degree of coronary artery disease (CAD) in patients wi... 04/10/2001 - 06/10/2001
  42  The correlation between DHEA-S levels and regional fat distribution in patients with and without cor... 04/10/2001 - 06/10/2001
  43  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede "Head-up" tilt masası testi ve bir provakasyon ilacı olar... 11/10/2000 - 14/10/2000
  44  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve visseral adipöz doku d... 11/10/2000 - 14/10/2000
  45  Koroner arter hastası (KAH) olan ve olmayan bireylerde DHEAS düzeyleri ve KAH derecesi arasındaki... 11/10/2000 - 14/10/2000
  46  Early and mid-term clinical and angiographic outcome after coronary stenting in women?,... 02/10/2000 - 05/10/2000
  47  Short and mid-term results of direct stent implantation in coronary lesions... 02/10/2000 - 05/10/2000
  48  The effect of the cardiac troponin T measurement on the spesificity of exercise stress test... 02/10/2000 - 05/10/2000
  49  Electrocardiographic predictors of paroxysmal atrial fibrillation in patients with congestive heart... 23/09/2000 - 27/09/2000
  50  Bedside autonomic function test results in patients with vazovagal syncope... 23/09/2000 - 27/09/2000
  51  P wave dispersion in patients with hyperthyroidism... 23/09/2000 - 27/09/2000
  52  Head up tilt table testing with low dose Isosorbide dinitrate in the evaluation of unexplained sync... 17/05/2000 - 20/05/2000
  53  Koroner lezyonlarında direkt stent uygulaması.... 09/10/1999 - 12/10/1999
  54  Borderline koroner Lezyonlarında girişim kararı verilmesinde operatör deneyimine karşılık kor... 09/10/1999 - 12/10/1999
  55  Küçük damarlara stent implantasyonu: Anjiografik ve klinik sonuçlar.... 09/10/1999 - 12/10/1999
  56  Açıklanamayan senkopları ayırdetmede kolay ve kullanışlı bir yöntem olarak düşük doz izo... 09/10/1999 - 12/10/1999
  57  Diabetik hastalarda koroner stent uygulamasının erken dönem sonuçları... 09/10/1999 - 12/10/1999
  58  Hipertiroidi olgularında p dalga dispersiyonu... 09/10/1999 - 12/10/1999
  59  Bifurkasyon lezyonlarında stent ve PTCA Deneyimi... 09/10/1999 - 12/10/1999
  60  Pozitif egzersiz stres testi olan hastalarda test sonrası troponin t ölçümü, testin değerini ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  61  Tc-99m Tetrofosmin Myocardial Perfusion Scintigraphy to Detect Restenosis After Stent Implantation a... 09/10/1999 - 13/10/1999
  62  Unstable angina pektoriste uzun dönem mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler... 09/10/1999 - 12/10/1999
  63  Koroner balon anjioplasti ve stent uygulamaları sonrası oluşan minör myokard hasarı ile toplam ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  64  Head-up tilt masası testi sonuçlarının erken dönemdeki kalp hızı değişiminden öngörüleb... 09/10/1999 - 12/10/1999
  65  Klinik konjestif kalp yetmezliği olgularında paroksismal atriyal fibrilasyonun elektrokardiyograf... 09/10/1999 - 12/10/1999
  66  Tc-99m tetrofosmin myocardial perfusion scintigraphy to detect restenosis after stent implantation a... 18/04/1999 - 21/04/1999
  67  Stent uygulaması ve başarılı perkütan koroner anjioplasti (ptca) sonrası restenozun saptanmas... 21/03/1999 - 24/03/1999
  68  The value of QT dispersion in the diagnosis of restenosis after intracoronary stent implantation... 18/10/1998 - 21/10/1998
  69  Late potentials, QT dispersion and heart rate variability as markers of myocardial involvement in Be... 05/10/1998 - 07/10/1998
  70  Technetium-99m tetrofosmin spect to detect restenosis after successful percutaneous coronary angiopl... 05/10/1998 - 07/10/1998
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014