En

PROF.DR. ALİ ABDÜLKADİR BACAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI EL CERRAHİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  2  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  3  Are myofibroblasts activated in idiopathic carpal tunnel syndrome? An immunohistochemical study...  2014
  4  Anatomical evaluation of the superficial veins of the upper extremity as graft donor source in micro...  2013
  5  Elde tüberküloz enfeksiyonu...  2012
  6  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  7  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  8  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  9  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  10  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  11  Medial transposition of the radial nerve for anterolateral plate fixation of the humerus: cadaveric ...  2007
  12  A New Method for Estimating Arterial Occlusion Pressure in Optimizing Pneumatic Tourniquet Inflation...  2006
  13  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  14  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  15  Caput longum musculus bicipitis brachii'nin yapışma yeri ve omuz stabilitesini sağlamadaki önemi...  2004
  16  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  17  Articular, B-Cell, Non-Hodgkin's Lymphoma Mimicking Rheumatoid Arthritis: Synovial Involvement in a ...  2004
  18  Controlled Hypotension and Minimal Inflation Pressure: A new Approach for Pneumatic Tourniquet Appli...  2003
  19  Solitary eosinophilic granuloma of the third metacarpal at pediatric age...  2003
  20  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril...  2002
  21  El Yaralanmalarına Yaklaşım...  1999
  22  Anatomic study of posterior interosseus nerve in the arcade of frohse...  1999
  23  The Reverse Effect Of Posterior İnterosseous Nerve Decompression On The Treatment Of Choronic Later...  1998
  24  Serbest Latissimus Dorsi Flebinin Ekstremite Rekonstruksiyonunda Kullanımı...  1998
  25  Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Pediküllü Latissimus Dorsi Muskülokutanöz Flebi...  1998
  26  Çocuk Kırıklarında Kirscner Telleri ile Yapılan Ostesentez Uygulamaları ve Sonuçları...  1994
  27  Bilateral Femur Distal Epifiz Çok Parçalı Kırığı Olan Bir Olgu ve Tedavisi...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  2  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  3  Sinir Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Biyolojik Tüp Uygulaması: "Sinir Dolması"... 24/04/2014 - 27/04/2014
  4  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  5  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  6  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  7  The Thickness Mapping of Clavicula and Its Clinical Importance... 02/09/2009 - 05/09/2009
  8  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  9  Anatomical features of upper extremity veins as a vein graft source; cadaveric study... 29/10/2008 - 01/11/2008
  10  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  11  Ven Grefti Kaynağı Açısından Üst Ekstremite Venlerinin Anatomik Özellikleri... 16/05/2008 - 19/05/2008
  12  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  13  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  14  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  15  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  16  Humerus diafizinde kaynamama sonrası çift plak uygulaması... 14/05/2005 - 19/05/2005
  17  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  18  Anterolateral Plaklı Osteosentez Gerektiren Humerus Kırıklarında Radial Sinirin Medial Transpozi... 26/08/2004 - 30/08/2004
  19  Caput longum musculus bicipitis brachii'nin yapışma yeri ve omuz stabilitesini sağlamadaki önemi... 26/08/2004 - 30/08/2004
  20  İki Farklı Brakial Arter Onarım Tekniğinin Radyodiagnostik ve Klinik Karşılaştırması... 19/05/2004 - 23/05/2004
  21  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  22  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  23  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  24  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  25  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  26  Experience With Tensor Fasciae Latae Myocutaneous Free Flap For Extramity Soft Tissue Reconstruction... 20/06/2002 - 23/06/2002
  27  Musculus coracobrachialis accessorius: Bir olgu sunumu.... 06/03/2002 - 09/03/2002
  28  Doğumsal brakial pleksus felcinde omuz abduksiyon-eksternal rotasyon fonksiyonunun restorasyonunda ... 06/03/2002 - 09/03/2002
  29  Arteria thoracica lateralis tarafından kanlandırılan musculus coracobrachialis: Bir olgu sunumu... 06/03/2002 - 09/03/2002
  30  Çocuk Suprakondiler Kırıklarında Fonksiyonel Sonuçlarımız... 06/03/2002 - 09/03/2002
  31  Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  32  Complex extremity injuries: problems and complications... 10/06/2001 - 14/06/2001
  33  Do Concomitant TCCC injuries in distal radius fractures effect the outcome... 10/06/2001 - 14/06/2001
  34  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  35  Dermotenodesis for Surgical Treatment of Mallet Finger Deformity... 21/06/2000 - 21/06/2000
  36  A new technique for the treatment of venous ischemia of radial forearm flow-through free flaps... 21/06/2000 - 21/06/2000
  37  Elde Ektima Kontagiosum (Orf Hastalığı) ve Tedavisi... 19/05/2000 - 22/05/2000
  38  Geçiş Akımlı Radial Önkol Serbest Fleplerinde Uzamış Sekonder Venöz İskemi Sorununu Nasıl ... 19/05/2000 - 22/05/2000
  39  Dirsek ve önkol kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon... 09/02/2000 - 11/02/2000
  40  Humerus diafiz pseudoartrozlarının sirküler eksternal fiksatör ile tedavisi... 09/02/2000 - 11/02/2000
  41  Travmatik omuz instabilitesinde kapsüler pikasyonun yeri... 09/02/2000 - 11/02/2000
  42  Eklem içi distal radius kırıklarının artroskopik yardımlı redüksiyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  43  Masif Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavi Sonuçları... 03/11/1999 - 07/11/1999
  44  Musculus adductor pollicis'in orijinde nervus ulnaris'in kompresyonu... 25/10/1999 - 30/10/1999
  45  M. Extensor carpi radialis longus ve brevisin tendon varyasyonları... 25/10/1999 - 30/10/1999
  46  Musculus extensor carpi ulnaris'in insersiyo çesitliliği... 25/10/1999 - 30/10/1999
  47  Kompleks rejyonel ağrı sendromu tip I hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyonprogramının etk... 03/10/1999 - 06/10/1999
  48  Arthroscopic reduction of intraarticular fractures of the distal radius... 26/05/1999 - 29/05/1999
  49  Kronik Lateral Epikondilitin Cerrahi Tedavisinde Posterior İnterossöz Sinirin (PIN) Dekompresyonun... 26/10/1998 - 29/10/1998
  50  Supraspinatus ve biceps braki tendinitinde piroksikam fonoforezisinin etkinliği... 26/10/1998 - 29/10/1998
  51  The reverse effect of PIN decompression at the surgical treatment of resistant tennis elbow... 05/10/1998 - 08/10/1998
  52  The Relationship between recurrent radial arterial arcade and posterior interosseous nerve in the ar... 24/05/1998 - 28/05/1998
  53  Multifactoriel effects on the patency rates of the forearm arterial repairs... 24/05/1998 - 28/05/1998
  54  Hypothenar fat pad flap for the treatment of choronic and recurrent carpal tunnel syndrome... 24/05/1998 - 28/05/1998
  55  Oblik Arteriotominin Mikrovasküler Anastomozda Geçirgenliğe Etkisi... 27/09/1997 - 29/09/1997
  56  Brakial Arter Onarımlarında Color-Doppler USG'nin Yeri... 27/09/1997 - 29/09/1997
  57  Halluks Valgus Tedavisinde Keller Yönteminin "Fizyolojik" Bir Modifikasyonu... 13/09/1997 - 17/09/1997
  58  KapalıPosterior Omuz Çıkığında Brakial Arter Yaralanması Olgu Sunumu, Literatür taraması... 13/09/1997 - 17/09/1997
  59  The Treatment for Perthes Disease... 24/05/1996 - 27/05/1996
  60  Usage of the Groin Flap in the Reconstruction of Acute Crush Hand Injuries... 30/11/1995 - 03/12/1995
  61  Ortopedi ve Travmatoloji'de Yeni bir Tanı-Tedavi Kodlama Sistemi... 29/09/1995 - 04/10/1995
  62  İleri Deforme Dizlerde Yüksek Tibial Osteotomi... 29/09/1995 - 04/10/1995
  63  Açık Kırıklarda Tedavi ve Sorunlar... 19/09/1995 - 23/09/1995
  64  Irreducible Elbow Dislocation... 24/09/1994 - 28/09/1994
  65  Border Indications of Intramedullary Ender's Nailing... 29/09/1993 - 02/10/1993
  66  Intramedullary Elastic Fıxation and Its Results in the Trochnateric Fractures... 29/09/1993 - 02/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Omuz Artroplastisi Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  2  Açık Kırıklarda Yumuşak Doku Yaralanmalarına Yaklaşım Açık Kırıklar...  2013
  3  Temel Mikrocerrahi Kursu El Kitabı Temel Mikrocerrahi Kursu El Kitabı...  2009
  4  Üst Ekstremite Kırıkları Travma...  2005
 • NO AD YIL
  1  AFOR(Association for Orthopaedic Research)  1995