En

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLSÜM SONGÜL ERCAN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ GENEL DİLBİLİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı  1985
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim Anabilim Dalı  2008
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Türkçe Tartışma Söyleminde Deyimlerin İşlevleri...  2016
  2  MEDYADA YARGI: GAZETE KÖŞE YAZILARI ÖRNEĞİ...  2016
  3  TÜRKÇE KISA ÖYKÜLERDE DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL EĞRETİLEME MODELİ ÇERÇEVESİ...  2016
  4  Deyimlerin Edimbilimsel Olarak Ulamlaştırılmasına İlişkin Bir Öneri: Türkçede 'Erkek'e Gön...  2015
  5  Gazete Spor Yazılarında Gönderimsel Bağdaşıklığın Yaratılması:Erişilebilirlik Kuramı Ç...  2011
  6  Türkçede Yönelme Durumu Kaydırımı ve Çift-Nesneli Yapılarda Dolaysız Nesne...  2010
  7  Türkçede Özne Belirtme ve Özne Yükleme: İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bir Çalışma...  2009
  8  Gazete köşe yazılarında kaçınma kullanımı ve cinsiyet ilişkisi....  2007
 • NO AD TARİH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Yazarın Toplumsal Cinsiyetinin Geçişlilik Kullanımına Etki... 03/05/2018 - 04/05/2018
  4  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  5  Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  6  Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Betimlemeler... 04/05/2017 - 06/05/2017
  7  Hedging in Turkish Argumentative Discourse... 30/03/2017 - 01/04/2017
  8  Deyim Sözlüklerinde >a< Yazıbirimi Altında Sıralanan Türkçe Deyimlerin Edimbilimsel Olarak Ul... 03/11/2015 - 04/11/2015
  9  Tarih Ders Kitaplarında Metin Tipi ve Ünite Sonu Soruları İlişkisi... 21/05/2015 - 22/05/2015
  10  dil ve toplumsal cinsiyet... 27/11/2014 - 27/11/2014
  11  Türkçede Nedensellik ve Metin Tipi İlişkisi: Tarih Metinleri Örneği... 08/05/2014 - 09/05/2014
  12  Filoloji-Türkoloji-Dilbilim İlişkisi... 05/10/2013 - 05/10/2013
  13  The Discourse of Crossword Puzzles in Turkish: Arrows Crosswords in Daily Newspapers... 17/06/2013 - 19/06/2013
  14  Türkçe Öykülerde Tersinleme: Aziz Nesin Öyküleri Örneği... 17/05/2013 - 19/05/2013
  15  Türkçe Kısa Öykülerde Eğretileme Kullanımı... 17/05/2013 - 19/05/2013
  16  Popüler TV Dizilerinde Deyimlerin Söylemsel İşlevleri... 02/05/2013 - 04/05/2013
  17  Türkçede Dolaylı Aktarım Tümcelerinin Söylemsel İşlevleri: Gazete Köşe Yazıları Örneği... 24/05/2012 - 26/05/2012
  18  Gazete haber Metinlerinde Kadına Şiddet... 09/05/2012 - 11/05/2012
  19  Gazete Köşe Yazılarında Dolaysız Alıntıların ve Aktarım Tümcelerinin Söylemsel İşlevler... 17/05/2010 - 18/05/2010
  20  Gender Differences in the use of causality structures in op-ed articles... 13/10/2009 - 16/10/2009
  21  Comprehending implicit and explict causality within a text... 02/06/2009 - 03/06/2009
  22  Comprehending Causality in Turkish History Texts... 14/05/2008 - 16/05/2008
  23  Games as Useful Tools for Vocabulary Practice... 03/04/2008 - 05/04/2008
  24  İngilizceyi İş Alanında Kullanma Becerisini Kazandırmada İşe-Dayalı Dil Öğretimi : DEÜ Di... 03/06/2006 - 04/06/2006
  25  Aktif Öğrenim Sürecinde Mesleksel İngilizcenin PDÖ Oturumlarına Katkısı : Dilbilim Bölümü... 14/02/2004 - 14/02/2004
  26  Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi: Saptanan Aksaklıklar, Öneriler... 30/03/2002 - 30/03/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Dilbilim Kuramları İki Düzlem Beş Kuram...  2018
  2  Deyim Sözlüklerinde >a< Yazıbirimi Altında Sıralanan Türkçe Deyimlerin Edimbilimsel Olarak Ulamlaştırılması Dilbilim Çeviribilim Yazıları...  2017
  3  Conceptual Metonymy in Turkish Daily Conversation 45. Yıl Yazıları...  2017
  4  Gender Differences in the Use of Causality Structures in Op-Ed Articles 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme...  2010
  5  Hedging strategies in Turkish media discourse: Are they gender indexical? Advances in Turkish Linguistics...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  Gazete köşe yazılarında dil kullanımı: Kaçınmalar ve Cinsiyet Değişkeni...  7/2002 - 9/2003
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2016-Devam ediyor
  3 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2014- Haziran 2017
  4 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2013- Temmuz 2013
  5 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2011- Mayıs 2013
  6 Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2010- Şubat 2011
  7 Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2008- Haziran 2010