En

PROF.DR. ŞAHBAL ARAS TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Öğrencilerin Okulda Maruz Kaldıkları Duygusal ve Fiziksel Şiddet (Exposure of Students to Emoti...  2016
  2  Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık alanında eğitim gereksinim analizi çalışması (An educat...  2015
  3  A new diagnostic approach for Turkish speaking populations DAWBA Turkish version...  2013
  4  4+4+4 Psikososyal gelişime zararlıdır...  2012
  5  Sexual attitudes, behaviour changes and opinions of interns in Izmir, Turkey...  2010
  6  Yatan hastalar için istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi...  2009
  7  Lise öğrencilerinin cinsel eğitim gereksinimleri...  2008
  8  Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey...  2007
  9  Sexual behaviors and contraception among university students in Turkey...  2007
  10  İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları...  2007
  11  Sexual attitudes and behaviors among medical students in Dokuz Eylul University, Turkey...  2005
  12  Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2005
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2004
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin cinsel bilgi, tutum ve davranış özellikleri...  2004
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı...  2001
 • NO AD TARİH
  1  EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEPRESYON ÖLÇEĞİ - ERGENLER İÇİN 10 MADDELİK VERSİ... 28/09/2017 - 01/10/2017
  2  Çocuk ve genç psikiyatrisi derneği yeterlik kurulu eğitim gereksinim analizi çalışması.... 02/05/2013 - 03/05/2013
  3  Yeni bir tanılama aracı (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi tanı paketinin Türkçe ge... 25/04/2011 - 28/04/2011
  4  Ensest mağduru gebe çocuğun medikolegal değerlendirmesinde yaşanan sorunlar: Bir olgu sunumu... 14/10/2010 - 17/10/2010
  5  Üç olguda sınırlar, girişimler ve çıkar çatışmaları ile ilgili etik sorunların değerlen... 25/04/2010 - 28/04/2010
  6  Çocuk ve ergen ruh sağlığı poliklinik hizmetlerinde öncelik belirleme yöntemlerinin değerlen... 25/04/2010 - 28/04/2010
  7  Tıp eğitimi sonunda cinsel tutum ve davranış değişiklikleri ve bu konudaki intörn görüşler... 04/06/2009 - 05/06/2009
  8  Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinden bir yıl içinde istenen konsültasyonların değerlen... 19/04/2007 - 22/04/2007
  9  0-4 yaş işitme engelli çocuklarda uygulanan doğal işitsel-sözel eğitimde multidisipliner ekip... 24/06/2001 - 27/06/2001
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı... 28/04/1999 - 30/04/1999
 • NO AD YIL
  1  Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ergenlerde Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı ve Psikiyatrik Destek Alma Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar...  2018
  2  Çocuk ve ergen ruh sağlığında etik Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı...  2008
  3  İletişim bozuklukları Psikiyatri Temel Kitabı...  2007
  4  Çocuk ve ergenin ruhsal değerlendirmesi Pediatri Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  Çocukların Okula Uyum ve Öğrenme Becerilerini Etkileyen Bireysel ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması...  3/2016 - 12/2018
  2  Okul Ortamında Fiziksel ve Duygusal İstismar ve Bu Alanda Eğitim Uygulaması...  4/2006 - 4/2007
  3  Eğitim Programı Oluşturmaya Yönelik Olarak Liseli Öğrencilerin Cinsel Tutum ve Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi...  3/2004 - 12/2004
  4  Beslenme sorunları ile başvuran çocukların annelerinde kişilik bozuklukları, depresyon ve anksiyete belirtileri ile aile işlevlerinin değerlendirilmesi...  12/2002 - 6/2004
 • NO AD YIL
  1  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Poster Araştırma Ödülü...  2011
  2  YETERLİK BELGESİ (2011 Yeterlik Sınavı sonucunda)...  2011
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2014- Ekim 2017
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2011- Ekim 2011