En

PROF.DR. ŞEHRİBAN ÖZLENEN İŞMAL GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ TEKSTİL TASARIMI ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Programı  1986
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  1990
  Doktora  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2006
  Doçent  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir...  2019
  2  An Overview of Faba Bean: Utilisation of Husks in Natural Dyeing...  2019
  3  Doğal boya uygulamalarının değişen yüzü ve yenilikçi yaklaşımlar...  2019
  4  Banana Peel in Dyeing of Polyamide/Elastane Blend Fabric...  2019
  5  Greener natural dyeing pathway using a by-product of olive oil; prina and biomordants...  2017
  6  Patterns from Nature: Contact Printing...  2016
  7  Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım:Akıllı ve Renk Değiştiren Tekstiller / A ...  2016
  8  Valorisation of almond shell waste in ultrasonic biomordanted dyeing: alternatives to metallic morda...  2015
  9  Use of almond shell extracts plus biomordants as effective textile dye...  2014
  10  A Route From Olive Oil Production to Natural Dyeing: Valorisation of Prina (Crude Olive Cake) as a N...  2014
  11  An alternative natural dye, almond shell waste: effects of plasma and mordants on dyeing properties...  2013
  12  Almond Shell as a Natural Colorant...  2012
  13  Tekstil Tasarımında Çevre Dostu Yaklaşımlar...  2012
  14  Denim Design as An Interior Fabric...  2011
  15  A Different Approach to Denim Applications: Interior Textile Design...  2011
  16  Boyarmadde Endüstrisinin Öncüsü: Bir Bilim Adamı ve Entelektüel Olarak Sir William Henry Perki...  2011
  17  Environmentally Benign Alternatives: Plasma and Enzymes to Improve Moisture Management Properties of...  2010
  18  Avrupa Dekoratif Sanatlarındaki Chinoiserie Etkisinin Tekstil Baskıcılığındaki Yansımaları...  2010
  19  Role of Auxiliaries in Cotton Absorbency Variations...  2010
  20  Ink Jet Baskı Mürekkeplerinin Özellikleri ve Bileşimleri...  2009
  21  Ink Jet Baskı Mürekkeplerinin Taşıyıcı Sistem Bazında Değerlendirilmesi ve Gelişim Süreci...  2009
  22  Economic Profile and Evaluation of Cotton Preparation-Water and Energy Consumption...  2009
  23  Bir Gözden Geçirme: Tekstil Tasarımında Dijital Baskı Uygulamaları İle İlgili Akademik Çal...  2008
  24  The Effect of Causticizing, Washing and Drying processes on Shrinkage and Crease Resistance Properti...  2008
  25  Influence of Wax and Pectin Removal on Cotton Absorbency...  2008
  26  Effect of Various Biotreatment Systems on Dyeing Properties of Cotton with Reactive Dyes...  2007
  27  Oxidative and Activator Agent Assisted Alkaline Pectinase Preparation of Cotton...  2007
  28  Klasik Bazik İşleme Bir Alternatif Olarak Pamuğun Enzimatik Yöntem ile Hidrofilleştirilmesinin ...  2006
  29  Tekstil Baskıcılığında Ekolojik Yaklaşımlar...  2004
  30  UV Işınlarının Zararlı Etkilerinden Yüksek Performanslı Tekstiller Yardımıyla Korunma Olana...  2002
  31  Pamuğun Haşıl Sökme ve Bazik İşleminde Ekolojiye Uygun Alternatifler...  2001
  32  Emicilik Özelliği Geliştirilmiş Kimyasal Lifler...  2000
  33  2000-2001 Yıllarının Yüksek Performanslı Tekstil Lifleri ve Kumaşları...  2000
  34  Azo Boyarmaddeleri...  2000
  35  Kumaşlara Kir ve Leke İticilik Özelliği Kazandırılması...  2000
  36  2000 Yılının Moda ve Yüksek Nitelikli Tekstil Lifleri...  2000
  37  Çevre Dostu Bir Alternatif olarak Perasetik asit Ağartmasının Değerlendirilmesi...  2000
  38  Tekstillerin Ekolojik Üretim Yöntemlerinde Yeni Eğilimler...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Tasarıma Ekolojik Bir Yaklaşım: Atık Biyomateryalle renklendirilmiş Çocuk Giysileri... 10/05/2017 - 12/05/2017
  2  Tekstil Tasarımında Çevre Dostu Yaklaşımlar... 08/10/2012 - 11/10/2012
  3  Dijital (Sayısal) Teknolojilerin Tekstil Baskı Tasarımında Estetik Anlayışa Olan Etkileri ve Y... 07/06/2010 - 30/06/2010
  4  Enzymatic Treatments of PET Fabrics for Better Moisture Management Properties... 27/05/2010 - 29/05/2010
  5  Technical and Economical Evaluation of Cotton Bioscouring versus Conventional Scouring... 30/11/2006 - 02/12/2006
  6  Effects of Various Biotreatment Systems on Dyeing Properties of Cotton with Reactive Dyes... 11/06/2006 - 14/06/2006
  7  Modada Doğuyu ve Batıyı Birleştiren Türk Trend Belirleyicileri... 15/09/2005 - 17/09/2005
  8  Dijital (ink-jet) Baskı Mürekkepleri... 02/12/2004 - 05/12/2004
  9  Güneş Işınlarının Zararlı Etkilerini Önlemek İçin Güneşten Koruyan Giysilerin Kullanım... 22/04/2004 - 24/04/2004
  10  Dijital (ink-jet) Baskı Teknolojisinin Temel İlkeleri, Tekstil Baskıcılığındaki Uygulamaları... 26/09/2002 - 28/09/2002
 • NO AD YIL
  1  Tekstil Baskıcılığının Tarihçesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın No.1...  2012
  2  Tekstil Dijital (Ink Jet) Baskı Teknolojisi Temel İlkeleri ve Gelişim Süreci Türk Tekstil Vakf...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Metal Mordants and Biomordants The Impact and Prospects of Green Chemistry for Textile Technology...  2019
  2  Composite textiles in high-performance apparel High-Performance Apparel: Materials, Development and Applications...  2018
  3  Non-apparel applications of denim Denim: Manufacture, finishing and applications...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Evsel Ve Endüstriye Atıklardaki Doğal Boya Kaynaklarının Rezerve Teknikleriyle Tekstil Tasarımında Geri Kazanımları...  3/2017 - 9/2018
  2  Badem Kabuğu Atıklarının Tekstilde Doğal Boyarmadde Olarak Değerlendirilmesinde Ekolojik Yaklaşımlar...  10/2011 - 10/2012
  3  Ev Tekstillerinde Denim Kullanımı ve Alternatif Uygulamalar...  9/2007 - 9/2009
  4  Pamuğun Pigment ve Reaktif Boyarmaddelerle Baskısına Enzimatik Hidrofilleştirmenin Etkisi...  7/2004 - 1/2006
  5  Pamuklu Kumaşların Enzimatik Yöntemlerle Pişirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Bioscouring)...  6/2001 - 6/2003
  6  Baskı Desenli Kumaşların Bilgisayar Desteğiyle Baskı Tekniğine Uygun Olacak Biçimde Tekstil Tasarım ve Üretim Çözümlemeleri...  1/1998 - 12/2000
  7  Dokumadan Desenli Kumaşların Bilgisayar Desteğiyle Armürlü Tezgahlarda Dokunmaya Uygun Olacak Biçimde Teknik, Tasarım ve Üretim Çözümlemeleri...  9/1997 - 1/2000
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı, Mart 2019-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2019- Temmuz 2019
  3 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2017- Mart 2018
  4 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ocak 2017- Ocak 2020
  5 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ekim 2013- Temmuz 2015