En

DOÇ.DR. TANER GÜVENİR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Tıp Fakültesi Psikiyatri  2011
 • NO AD YIL
  1  Do serum BDNF levels vary in self-harm behavior among adolescents and are they correlated with traum...  2017
  2  A new diagnostic approach for Turkish speaking populations DAWBA Turkish version...  2013
  3  An analysis of two evidence-based parent training programmes and determination of the characteristic...  2013
  4  Türkçe Güçler ve Güçlükler anketinin ileri psikometrik özellikleri...  2013
  5  EBEVEYNLİK ÖĞRENİLEBİLİR Mİ? BİR OLGU SUNUMU...  2011
  6  patients' and their parents' satisfaction levels about the treatment in a child and adolescent menta...  2010
  7  Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış...  2010
  8  Çocuk ve ergenlerin yatarak tedavisinde iyilesme ne kadar kalıcı oluyor?...  2010
  9  self-bloodletting: an unusual form of self-mutilation in adolescence...  2010
  10  amisulpride treatment of adolescent patients with schizophrenia end schizo-affective disorders...  2009
  11  Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı...  2009
  12  Child and adolescent mental health inpatient services in turkey is there aneed and are they effectiv...  2009
  13  bir ergen olguda olanzapin kullanımına bağlı manik kayma...  2009
  14  Bir olgu üzerinden bebek gözlemi seminerlerinin psikanaliz ve psikoterapi eğitimindeki yeri ve ö...  2008
  15  the coexistence of capgras, fregoli and cotard's syndromes in an adolescent case...  2008
  16  Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri...  2008
  17  çocuk ve ergen ruh sağlığında yataklı tedavinin yeri...  2008
  18  Maternal psychosocial aspects in hypernatremic dehydration with high sodium concentrations in breast...  2008
  19  Finding help: turkish-speaking refugees and migrants with a history of psychosis...  2007
  20  bir cocuk ve ergen psikiyatrisi kliniginde yatarak tedavi goren hastalarda ilac kullanimi...  2007
  21  Nitric oxide levels in disruptive behavioral disorder...  2006
  22  Bir Stigmatizasyon ve İstismar Olgusunda Okul Konsültasyonu Kapsamında Multidisipliner Krize Müd...  2005
  23  Ergenlik Döneminde Başlayan Bipolar Bozukluklu İki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullanımı...  2004
  24  Freud'dan Günümüze Psikanalitik Kuramlar - İngiliz Psikanaliz Okulu...  2002
  25  Ergenlerde bedensel hastalığa nedensel atıf üzerine bir çalışma. İzmir Atatürk Eğitim Hast...  1998
  26  Ö. Aydemir, T. Güvenir, L. Küey, "Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerl...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Munchausen Syndrome by Proxy: A Serious Child Abuse Form ... 10/05/2017 - 13/05/2017
  2  Treatment Resistant Bipolar Disorder:A Case Report... 10/05/2017 - 13/05/2017
  3  The provision of parenting support in low and middle income countries. A population based parenting ... 11/08/2014 - 15/08/2014
  4  A population-based parenting implementation trial in turkey... 11/08/2014 - 15/08/2014
  5  First population roll-out of triple-p in turkey... 19/02/2014 - 21/02/2014
  6  serum bdnf levels in adolescents with nonsuicidal self injury behavior... 21/11/2013 - 24/11/2013
  7  Anger level and anger expression in nonsuicidal self injury behavior... 21/11/2013 - 24/11/2013
  8  family functioning of adolescents with nonsuicidal self injury... 21/11/2013 - 24/11/2013
  9  SELF DESTRUCTIVE BEHAVIOUR IN ADOLESCENTS... 15/09/2011 - 19/09/2011
  10  Posttravmatik Stres Bozukluğunda Psikoterapi... 26/04/2011 - 28/04/2011
  11  Yeni bir tanılama aracı (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi tanı paketinin Türkçe ge... 25/04/2011 - 28/04/2011
  12  Bebeklik Döneminde Duygu ve Davranış Düzenleme Bozukluğu... 28/02/2011 - 01/03/2011
  13  Küreselleşen Dünyada Ergen ve Eğitim... 13/01/2011 - 14/01/2011
  14  Psikiyatrik semptomları nedeniyle bir çocuk psikiyatrisi servisinde izlenen frontotemporal lob epi... 25/04/2010 - 28/04/2010
  15  çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında bir klinik gidiş değerlendirme ölçeğinin türkçe for... 25/04/2010 - 28/04/2010
  16  Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı Alanında bir klinik gidiş değerlendirme ölçeğinin Türkçe for... 04/04/2010 - 06/04/2010
  17  Yatarak Tedavi Gören Ergenlere İzlemde Neler Oluyor?... 22/04/2009 - 26/04/2009
  18  çocuk ve ergen ruh sağlığı servisinde taburculuk sürecinin çalışılmasında yeni bir uygula... 03/09/2008 - 05/09/2008
  19  A creative group therapy model with adolescents in an in-patient setting... 30/04/2008 - 03/05/2008
  20  self blood-letting; an unusual form of self mutilation for adolescence... 30/04/2008 - 03/05/2008
  21  the assessment of the treatment regime of a newly opened child and adolescent mental health in-patie... 30/04/2008 - 03/05/2008
  22  focusing on the discharge period through separation groups in a child and adolescent mental health s... 30/04/2008 - 03/05/2008
  23  the coexistence of capgras, fregoli and cotard?s syndrome in an adolescent case... 30/04/2008 - 03/05/2008
  24  patients? and parents? satisfaction levels about the treatment in a child and adolescent mental heal... 30/04/2008 - 03/05/2008
  25  manic shift due to olanzapine treatment... 30/04/2008 - 03/05/2008
  26  dokuz eylül üniversitesi çocuk ve ergen ruh sağlığı servisi... 28/04/2008 - 30/04/2008
  27  Çocuk Acil Servisine Psikiyatrik Yakınmalarla Başvuran Adölesan Hastaların Sosyodemografik ve K... 17/02/2008 - 20/02/2008
  28  Psychosocial aspects of mothers with high sodium in breast milk and hypernatremic dehydration in the... 24/05/2006 - 27/05/2006
  29  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanlar... 20/04/2006 - 23/04/2006
  30  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanlar... 12/04/2006 - 16/04/2006
  31  The process of a school consultation for 2 years in terms of a multidisciplinary crises intervention... 22/09/2005 - 23/09/2005
  32  HIV and Children... 21/09/2005 - 24/09/2005
  33  Bir Çocuk Köyünde Yaşanan Olağandışı Durumda Kriz Yönetimi... 21/04/2005 - 24/04/2005
  34  Güçler ve güçlükler anketi (GGA) "strength and difficulties questionnaire-SDQ" ergen formunun T... 21/04/2005 - 24/04/2005
  35  Nöropsikiyatrik bir bozukluk-Fahr hastalığı... 21/04/2005 - 24/04/2005
  36  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Nitrik Oksit Düzeyleri... 21/04/2005 - 24/04/2005
  37  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ergen formunun Tü... 21/04/2005 - 24/04/2005
  38  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ebeveyn formunun T... 21/04/2004 - 24/04/2004
  39  Güçler ve güçlükler anketi "strength and difficulties questionaire-SDQ" anne-baba formunun Tür... 20/04/2004 - 24/04/2004
  40  Ergenlik, Travma,Tanı Karmaşası; Bir Olgu Sunumu.... 02/11/2002 - 04/11/2002
  41  Bir Posttravmatik Stres Bozukluğu Olgusunun Düzelme Sürecini Etkileyen Etmenler... 04/04/1998 - 10/04/1998
  42  İlkokul dönemi çocuk eğitiminde ödül ve ceza yöntemlerinin incelenmesi.... 04/04/1997 - 10/04/1997
 • NO AD YIL
  1  Deli Kanlı...  2006
  2  Okulda Akran İstismarı...  2005
  3  İnsan Olurken: Tavistock Modeli Bebek Gözlemi Seminer Notları...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ergenlik Dönem Özellikleri Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji...  2010
  2  Çocuk ve ergenlerde cinsel istismar Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji...  2010
  3  gelişim/ nesne ilişkileri kuramı çocuk ve ergen psikiyatrisi temel kitabı...  2008
  4  Bağlanma Kuramı çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları...  2007
  5  HIV/AIDS ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
  6  Çocuk ve Ergen Psikiayrisinde Konsültasyon Psikiyatri Konsültasyonu...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Balçovanın çocukları daha mutlu büyüyecek...  5/2012 - 4/2014
  2  Olumlu Annebabalık Programı-Triple P'nin Balçova İlçesinde Yaşayan Annebabaların Tutumlarına ve Genel Sağlık Durumlarına, Çocukların Duygusal ve Davranışsal Sorunlarına Etkileri...  5/2012 - 4/2014
  3  Türkiye'de anne bebek etkileşiminin kültürel ve sosyal boyutu ve bunun gelişmsel sorunlara etkisi...  1/2006 - 12/2007