En

PROF.DR. SALİH SEMİH ŞEMİN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  Preclinical Students Views On Medical Ethics Education: A Focus Group Study in Turkey...  2018
  2  Öğrencilerin Okulda Maruz Kaldıkları Duygusal ve Fiziksel Şiddet (Exposure of Students to Emoti...  2016
  3  Hekimliğe Son Adım: İntörnlerin Çalışma ve Eğitim Ortamı (The Final Step to Becoming a Phy...  2015
  4  Tıp Fakültesine Yeni Başlayan Öğrencilerin Tıbbi Etik Konularına ve Eğitimine İlişkin Değ...  2012
  5  Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşlıların kullandığı sağlık kurumları ve etkileyen etmenl...  2011
  6  Interns' Perceptions on Medical Ethics and Ethical Issues at the Dokuz Eylul University School of Me...  2010
  7  Sexual attitudes, behaviour changes and opinions of interns in Izmir, Turkey...  2010
  8  Neıghbourhood varıatıon ın the lıfetıme prevalence of psychotıc symptoms ın Izmır, Turkey....  2008
  9  Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey...  2007
  10  Sexual behaviors and contraception among university students in Turkey...  2007
  11  Trends in diagnostic imaging utilization in a university hospital in Turkey...  2006
  12  What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey...  2006
  13  Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population...  2006
  14  Globalization and the trends of medical technology trade in Turkey...  2006
  15  An important public health problem: Rabies suspected bites and post exposure prophylaxis in a health...  2006
  16  Sexual attitudes and behaviors among medical students in Dokuz Eylul University, Turkey...  2005
  17  Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2005
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2004
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin cinsel bilgi, tutum ve davranış özellikleri...  2004
  20  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri...  2002
  21  İşsizlik ve sağlık...  2002
  22  lise son sınıf öğrencisinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi...  2001
  23  Kazalar ve Toplum Sağlığı Yönünden Önemi...  2001
  24  Hastanelerde neden refakatçi kalıyorlar?...  2001
  25  Hekimlerin tıp hukuku konusundaki bilgileri...  2001
  26  Lise son sınıf öğrencilerinin sağlık bilgisinin değerlendirilmesi....  2001
  27  Do physicians have sufficient knowledge of basic and advanced cardiac life support?...  2001
  28  Aile Planlamasında Erkekler Nerede?...  2001
  29  Aktif eğitimde öğrenci perspektifi: ne kadar değiştik?...  2001
  30  Bir Kamu Hastanesinde Kurumsal Kültür Araştırması...  2000
  31  İzmir Narlıdere Bölgesi 1999 Yılı Kuşkulu Isırık Olguları...  2000
  32  The influences of drug companies advertising programs on physicians....  2000
  33  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri...  2000
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği g...  2000
  35  Bir kamu hastanesinde kurumsal kültür araştırması...  2000
  36  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri....  2000
  37  Induced abortion: a method for a birth control?...  1999
  38  Hekimler temel ve ileri kardiyak yaşamsal destek konusunda yeterince bilgililer mi?...  1998
  39  The growing dependency ih health care: Recent changes in medical technology imports and exports in T...  1996
  40  Acil servislerin hastalar tarafından kullanımında öne çıkan nedenlerin değerlendirilmesi....  1995
  41  Tıbbi temsilcilerin Meslekleri ve Hekimlerle ilişkileri Konusunda Görüşleri....  1993
  42  Acil Servislere başvuran hastaların retrospektif analizi ve acil servislere yoğun başvuruların ...  1993
  43  Hekimlerin ilaçla ilgili tercihlerinde ilaç şirketlerinin tanıtım çalışmalarının rolü ve ...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Preclinical Students Views on Medical Ethics Education: A Focus Group Study... 28/04/2017 - 30/04/2017
  2  Tıp eğitimi sonunda cinsel tutum ve davranış değişiklikleri ve bu konudaki intörn görüşler... 04/06/2009 - 05/06/2009
  3  Certain opinions and attitudes of patients concerning the use of medicines... 04/09/2008 - 07/09/2008
  4  Tıbbi Etik Eğitimi ve Etik Uygulamalar Konusunda İntörnlerin Görüşleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  5  tıp etik eğitiminde bir uygulama: edebiyat, sinema ve etik... 06/05/2008 - 09/05/2008
  6  Türkiye de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasınd... 06/09/2006 - 08/09/2009
  7  Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin tıbbi etik konularına ilişkin düşünceleri... 02/05/2006 - 05/05/2006
  8  Rabies suspected bites in a health district in Turkey... 21/08/2005 - 25/08/2005
  9  Tıp fakültesi klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştir... 25/05/2005 - 28/05/2005
  10  Risk factors and prevalence of psychotic symptoms in the general population in Izmir-Turkey... 02/04/2005 - 06/04/2005
  11  Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları... 03/11/2004 - 06/11/2004
  12  Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri... 28/09/2004 - 03/10/2004
  13  SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenilirliği... 08/04/2004 - 10/04/2004
  14  Tobacco use among workers in a textile plant and knowledge of kontrol measures... 03/08/2003 - 08/08/2003
  15  İşsizlik ve çalışma ikileminde sağlık... 23/06/2003 - 25/06/2003
  16  Quality of life of unemployed and industry workers.... 11/11/2001 - 15/11/2001
  17  İsteğe bağlı Küretaj: Bir doğum kontrol yöntemi... 20/04/2001 - 23/04/2001
  18  İzmir Narlıdere Bölgesi'nde 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  19  Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri... 28/10/2000 - 29/10/2000
  20  Üçüncü basamak hastanelere başvuru nedenleri.... 28/09/2000 - 29/09/2000
  21  Animal Bites and Postexposure Prophylaxis for Rabies in Narlıdere Health District, Turkey... 24/08/2000 - 26/08/2000
  22  Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlıkta artan eşitsizlikler.... 20/05/2000 - 21/05/2000
  23  Sağlık işkolunda çalışan sağlığı ile ilgili bir kurumsal yapılanma önerisi... 26/11/1999 - 28/11/1999
  24  Küreselleşme ve sağlık işkolunda yeni çalışma yaşamı sorunları... 26/11/1999 - 28/11/1999
  25  Aile Planlamasında erkekler nerede?... 14/10/1999 - 17/10/1999
  26  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde Çalışan Öğretim Elemanlarının Yayın Etiği Ko... 09/06/1999 - 11/06/1999
  27  Bilim, Araştırma ve Etik... 23/10/1997 - 25/10/1997
  28  İlaç Şirketleri Tanıtım Çalışmaları ve Tıbbi Etik... 08/10/1997 - 09/10/1997
  29  Acil servislere yoğun başvuruların retrospektif analizi ve ilk başvuru hekimliği.... 25/11/1993 - 26/11/1993
 • NO AD YIL
  1  Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik...  2004
  2  Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik...  2004
  3  Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik...  2004
  4  Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik...  2004
  5  Temel Yönleriyle Psikiyatride Etik...  2004
  6  Bilimsel Düşünce ve Araştırmada Etik...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Okul Ortamında Fiziksel ve Duygusal İstismar ve Bu Alanda Eğitim Uygulaması...  4/2006 - 4/2007
  2  Narlıdere ve Balçova bölgesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması...  1/2001 - 1/2003
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2020-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2017- Şubat 2020
  3 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2014- Şubat 2017
  4 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2011- Şubat 2014
  5 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2008- Şubat 2011
  6 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2005- Şubat 2008