En

PROF.DR. KAZIM TUĞYAN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  The effects of perinatal steroid therapy on growth factor levels during different stages of the deve...  2017
  2  Milk-borne epidermal growth factor modulates bilirubin levels in neonatal rats...  2015
  3  The effects of alpha-lipoic acid on immature rats with traumatic brain injury...  2015
  4  Bacillus Calmette?Guerı´n vaccination: a novel therapeutic approach to preventing hyperoxic lung ...  2015
  5  Zonisamide attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the developing rat brain...  2014
  6  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  7  Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat mode...  2013
  8  Effects of pentoxifylline on gentamicin-induced nephrotoxicity...  2013
  9  Caffeic acid phenethyl ester prevents apoptotic cell death in the developing rat brain after pentyle...  2013
  10  Erythropoietin prevents lymphoid apoptosis but has no effect on survival in experimental sepsis....  2013
  11  Effects of Lipoic Acid in an Experimentally Induced Hypertensive and Diabetic Rat Model...  2013
  12  Role of epigenetic regulatory mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury...  2013
  13  Neuroprotective effect of erythropoietin on nandrolone decanoate-induced brain injury in rats...  2013
  14  Protective Effects of Bilirubin in an Experimental Rat Model of Pyelonephritis...  2012
  15  The effect of Rho kinase inhibitor Y-27632 on endotoxemia-induced intestinal apoptosis in infant rat...  2012
  16  Maternal aerobic exercise during pregnancy can increase spatial learning by affecting leptin express...  2012
  17  Deneysel Hipertansiyon ve Diyabet Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Böbreğin İmmunohistokimyasal O...  2012
  18  Maternal prenatal omega-3 fatty acid supplementation attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the d...  2012
  19  Neuroprotective effects of recombinant human erythropoietin in the developing brain of rat after lit...  2012
  20  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  21  Effect of leptin treatment on neonatal hypoxic-ischemic brain injury...  2012
  22  Effects of neotrofin on neonatal hypoxic ischemic brain injury...  2011
  23  Protective Effects of Methylxanthines on Hypoxia-Induced Apoptotic Neurodegeneration and Long-Term ...  2010
  24  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi...  2010
  25  Esterified hyaluronic acid improves cartilage viability in experimental tracheal reconstruction with...  2010
  26  The effect of melatonin on experimentally-induced myringosclerosis in rats...  2010
  27  activated protein c reduces intestinal injury in an experimental model of necrotizing enterocolitis...  2010
  28  The effect of sumatriptan on nitric oxide synthase enzyme production after iatrogenic inflammation i...  2009
  29  The effectiveness of royal jelly on tympanic membranes perforations (An Experimental Study)...  2009
  30  Protective effects of topiramate against hyperoxic brain injury in the developing brain...  2009
  31  Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats...  2009
  32  Protective effect of Epo on oxidative renal injury in rats with cyclosporine Nephrotoxicity...  2008
  33  Effect of erythropoietin on oxygen-induced brain injury in the newborn rat...  2008
  34  Investigation of the immunoreactivities of NOS enzymes and the effect of sumatriptan in adolescent r...  2008
  35  Hyperoxic exposure leads to cell death in the developing brain...  2008
  36  Neuroprotective effects of selenium and ginkgo biloba extract (EGb 761) against ischemia and reperfu...  2008
  37  The effects of selenium against cerebral ischemia-reperfusion injury in rats...  2008
  38  Effects of activated protein C on neonatal hypoxic ischemic brain injury...  2008
  39  Effect of melatonin on testicular damage in streptozotocin-induced diabetes rats...  2008
  40  The protective effects of trimetazidine on testicular ischemia and reperfusion injury in rats...  2007
  41  Viability of crushed and diced cartilage grafts wrapped in oxidized regenerated cellulose and esteri...  2007
  42  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  43  Activated protein C reduces endotoxin-induced white matter injury in the developing rat brain...  2007
  44  Erythropoietin Attenuates Lipopolysaccharide-Induced White Matter Injury in the Neonatal Rat Brain....  2007
  45  The effect of melatonin on endotoxemia- induced intestinal apoptosis and oxidative stres in infant r...  2007
  46  Neuroprotective effect of the peptides ADNF-9 and NAP on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal r...  2006
  47  The anti-oxidant effect of alpha-tocopherol in the prevention of experimentally induced myringoscler...  2006
  48  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced acute hippocampal damage in infa...  2006
  49  Tympanometric changes in experimental myringosclerosis model after myringotomy...  2006
  50  Protective effects of erythropoietin against ethanol-induced apoptotic neurodegenaration and oxidati...  2005
  51  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  52  The effects of regular aerobic exercise in adolescent period on hippocampal neuron density, apoptosi...  2005
  53  Does antioxidant supplementation alter the effects of acute exercise on erythrocyte aggregation, def...  2005
  54  Kemirgende ve insanda beyin gelişimi...  2005
  55  Malathion'un böbrek üzerine etkilerinin ultrastrüktürel incelenmesi; Deneysel çalışma...  2005
  56  Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxi...  2004
  57  Methamphetamine induces oligodendroglial cell death in vitro....  2003
  58  Primer oligodendrosit kültüründe metamfetamine bağlı hücre ölümü...  2002
  59  Overin Malign Yüzey Epitelyal Tümörlerinde Konvansiyonel Prognostik Parametreler ve Hastaların Y...  2002
  60  Yenidoğan sıçanlarda koku duyusu baskılanmasının bulbus olfaktoryusta CREB protein fosforilasy...  2002
  61  Malathionun pankreas üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması...  2001
  62  Farelerde prenatal dönemde akciğer gelişmesinin histolojik olarak incelenmesi...  2000
  63  Current concepts in embryologic development of the spine...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Hiperoksik Beyin Hasarında Memantinin Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması... 02/06/2018 - 06/06/2018
  2  EFFECTS OF PERINATAL STEROID THERAPY ON DEVELOPING BRAIN AND GROWTH FACTORS: WHAT IS THE CRITICAL TI... 05/06/2015 - 05/06/2015
  3  Simvastatin alleviates cell detah and apoptosis in the developing brain of rat after pentylenetetraz... 27/05/2015 - 30/05/2015
  4  NEONATAL RATLARDA BEYİN GELİŞİMİNİN FARKLI AŞAMALARINDA UYGULANAN STEROİD TEDAVİSİNİN BÜ... 20/04/2015 -
  5  BCG AŞISI HİPEROKSİK AKCİĞER HASARINI ENGELLEYEBİLİR Mİ?... 10/04/2014 - 13/04/2014
  6  Caffeic acid phenethyl ester blocks cell death and apoptosis in the developing brain after pentylene... 25/09/2013 - 28/09/2013
  7  Pentilentetrazol ile Oluşturrulmuş Status Epileptikus Modelinde Gelişen Beyinde Kafeik Asit Fenet... 22/05/2013 - 25/05/2013
  8  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin... 22/05/2013 - 25/05/2013
  9  Çocukluk Döneminde Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Status Modelinde Simvastatinin Nör... 22/05/2013 - 25/05/2013
  10  Deneysel Hipoksik İskemik Ensefalopati Modelinde Neotrofinin Koruyucu Rolü... 15/04/2012 - 18/04/2012
  11  Deneysel olarak hipertansiyon ve diyabet oluşturulmuş ratlarda glomerüler değişikliklerin elekt... 25/10/2011 - 28/10/2011
  12  Favorable effects of curcumin in a mouse model of chronic asthma... 11/06/2011 - 15/06/2011
  13  Phd Program In Department Of Histology And Embryology In The Dokuz Eylul University (Turkey).... 27/04/2011 - 30/04/2011
  14  epigenetik düzenleyici mekanizmaların hipoksik-iskemik ensefalopati gelişimindeki rolü... 17/04/2011 - 20/04/2011
  15  The Effects of Treadmill Running During Pregnancy of Traning and Sedentary Female Rats Pups... 10/11/2010 - 12/11/2010
  16  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  17  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi... 14/09/2010 - 17/09/2010
  18  Neuroprotective effects of recombinant human erythropoetin in the developing brain of rat after lith... 27/06/2010 - 01/07/2010
  19  Maternal omega-3 esansiyel yağ asidi desteğinin yenidoğan sıçanlarda hiperoksik beyin hasarı m... 21/04/2010 - 24/04/2010
  20  Yenidoğan ratlarda bilirubin düzeyleri epidermal büyüme faktörü ile modüle edilebilir... 21/04/2010 - 24/04/2010
  21  Yenidoğanın hipoksik iskemik beyin hasarında leptin tedavisinin etkinliği... 21/04/2010 - 24/04/2010
  22  Sumatriptanın adolesan ratların beyin sapında iyatrojenik inflamasyonu izleyen nitrik oksit sente... 27/05/2009 - 29/05/2009
  23  The Protective Effects of Carnosine in Chronic Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  24  The Protective Effects of Carnosine in Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  25  Evaluation of renal protective effect of bilirubin in an experimental pyelonephritis model in rats... 11/09/2008 - 14/09/2008
  26  Ratlarda akut alkol toksitesinin beyincik üzerine etkisi ve karnozinin koruyuculuğu... 20/05/2008 - 23/05/2008
  27  kronik alkol kullanımında karnozinin böbrekteki etkileri... 20/05/2008 - 23/05/2008
  28  Ratlarda kronik alkolün kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  29  Antioksidan karnozinin kronik alkol kullanımında akciğer üzerine etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  30  Sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyon hasarında Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin koruyucu e... 20/05/2008 - 23/05/2008
  31  Investigation of the immunoreactivities of NOS enzymes and the effect of sumatriptan in adolescent r... 17/05/2008 - 21/05/2008
  32  Hipoksik iskemik ensefalopati modelinde leptin düzeylerinin hücre hasarı ile ilişkisinin araşt... 09/04/2008 - 12/04/2008
  33  Nekrotizan enterokolit tedavisinde aktive protein c tedavisinin yeri... 09/04/2008 - 12/04/2008
  34  Hyperoxia causes cell death in the hippocampus of the developing brain... 26/09/2007 - 29/09/2007
  35  Hyperoxia causes cell death in the prefrontal cortex of the developing brain... 26/09/2007 - 29/09/2007
  36  Effects of pentoxifylinne in gentamicin induced nephrotoxicity in rats... 31/08/2007 - 04/09/2007
  37  Antioksidan karnozinin akut alkol kullanımına bağlı oluşan akciğer hasarı üzerine etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  38  Ratlarda akut alkol kullanımının kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  39  Sıçanlarda testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında trimetazidinin koruyucu etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  40  Erythropoietin Prevents Lymphocyte Apoptosis But Has No Effect On Survival In Experimental Sepsis... 24/06/2007 - 28/06/2007
  41  sıçanlardaki gentamisin ilişkili nefrotoksisitede pentoksifilinin etkisi... 30/05/2007 - 03/06/2007
  42  Yenidoğan hipoksik iskemik ensefalopati modelinde aktive protein C tedavisinin etkinliğinin araşt... 04/04/2007 - 07/04/2007
  43  Prematüre apnesinde metilksantinlerin akut döneminde beyin hasarı ve uzun dönemde kognitif fonks... 04/04/2007 - 07/04/2007
  44  İmmature ratlarda kafa travmasına bağlı oluşan prefrontal korteks hasarına karşı akut dönem... 27/09/2006 - 30/09/2006
  45  Testisteki iskemi-reperfüzyon hasarında trimetazidin'in koruyucu etkisi... 18/09/2006 - 22/09/2006
  46  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced hippocampal damage in infant ra... 03/09/2006 - 08/09/2006
  47  Carnosine attenuates oxidative stress and apoptosis in transient cerebral ischemia in rats.... 03/09/2006 - 08/09/2006
  48  Effects of epo on oxidatıve renal injury in rats with cyclosporine nephrotoxicity.... 15/07/2006 - 18/07/2006
  49  İntrauterin lipopolisakkarid uygulanması sonrası oluşturulan periventriküler lökomalazi modeli... 27/06/2006 - 30/06/2006
  50  Yavru sıçanlarda akut anneden ayrılma stresi ile oluşan beyin hasarlanmasında melatoninin koruy... 27/06/2006 - 30/06/2006
  51  Deneysel iskemi reperfüzyon hasarında ginkgo biloba eksteri (EGb 761) ve selenyumun beyin dokusu ... 27/06/2006 - 30/06/2006
  52  Geçici serebral iskemi modelinde carnosine'in oksidatif stres ve apopitozis üzerine etkileri.... 27/06/2006 - 30/06/2006
  53  The effects of ginkgo bloba exract (Egb 76) and selenium againts rat cerebral ischemia reperfusion i... 24/06/2006 - 29/06/2006
  54  Protective effect of erythropoietin against ethanol- induced apoptotic neurodegenaration and oxidati... 24/05/2006 - 27/05/2006
  55  İntrauterin lipopolisakkarit uygulanması sonrası oluşturulan periventriküler lökomalazi modeli... 12/04/2006 - 16/04/2006
  56  İntrauterin lipopolisakkarit uygulaması sonrasında oluşturulan periventriküler lökomalasi mode... 12/04/2006 - 16/04/2006
  57  Gelişmekte oLan Fare Beyninde Etanol Aracılı Nöronal Hasarda Eritropoietin Tedavisinin BDNF Eksp... 12/04/2006 - 16/04/2006
  58  Neonatal Hipoksik- İskemik Ensefalopatide Nöropeptitlerin Rolü: ADNF-9 ve NAP Nöroprotektiftir... 12/04/2006 - 16/04/2006
  59  Antioksidan diyet, sıçanlarda akut egzersizin eritrosit membran dinamiği üzerindeki etkilerini d... 27/09/2005 - 30/09/2005
  60  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal and prefrontal cortex damage ... 07/09/2005 - 10/09/2005
  61  Protective effect of erythropoietin against ethanol- induced apoptotic neurodegenaration in the deve... 07/09/2005 - 10/09/2005
  62  The effects of ginkgo biloba extract (EGb 761) and selenium on prefrontal cortex against ischemic re... 07/09/2005 - 10/09/2005
  63  Effects of ginkgo biloba and selenium on hippocampal ischemia and reperfusion... 07/09/2005 - 10/09/2005
  64  Effects of Co-Administration of Raloxifene on long-term Gonadotrophin Releasing Hormone Agonist Trea... 18/05/2005 - 22/05/2005
  65  Adölesans döneminde yapılan düzenli aerobik egzersizin hipokampal nöron yoğunluğu, apopitoz v... 29/03/2005 - 02/04/2005
  66  An experimental study on teratogenic effects of ornidazole on mice skeleton.... 19/09/2004 - 22/09/2004
  67  Testisteki iskemi-reperfüzyon hasarına eritropoetinin etkisi.... 18/05/2004 - 21/05/2004
  68  Olgu sunumu; Cadasil sendromunda E.M.nin yeri.... 02/09/2003 - 05/09/2003
  69  Organofosfat bileşikleriyle zehirlenmelerdeki hematüri etiyolojisinin deneysel çalışma ile ara... 12/09/2002 - 15/09/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kardiovasküler sistem Netter Temel Histoloji...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında BCG Aşısının Etkilerinin Araştırılması...  3/2013 - /
  2  ANTENATAL KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ GELİŞMEKTE OLAN BEYİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR...  3/2013 - /
  3  Çocukluk döneminde pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde L-asetil karnitin, kafeik asit fenetil ester ve simvastatinin nöroprotektif etkinliğinin araştırılması...  6/2012 - 7/2012
  4  Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi...  10/2011 - /
  5  Anabolik Androjenik Steroid Uygulanmış Erkek Sıçanlarda Eritropoietinin Testis Dokusu Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi...  4/2011 - /
  6  Farklı Hava Kalitesine Sahip Ortamlarda Yapılan Egzersizin Genç Fare Beyinlerine Etkisi...  3/2010 - /2012
  7  SIÇANLARDA KRONİK ALKOL KULLANIMI VE ALKOL YOKSUNLUĞUNDA BEYİN AGMATİN SEVİYELERİ...  12/2010 - /
  8  Adolasan Sıçanlardaki Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipokampusa Etkileri...  9/2010 - 3/2011
  9  SIÇANLARDA GEBELİKTE YAPILAN EGZERSİZİN YAVRU HİPOKAMPUSUNA ERKEN VE İLERİ DÖNEMDEKİ ETKİLERİ...  10/2010 - 10/2011
  10  Hipoksik iskemik ensefalopatide neotrofinin rolü...  6/2009 - 6/2010
  11  İÇ HAVA KALİTESİ VE BEYİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  9/2009 - 9/2011
  12  Diyabette gözlenen artmış protein yıkımının engellenmesi için proteazomal inhibisyon ve antioksidan tedavi temelli yaklaşımların geliştirilmesi...  10/2009 - 10/2012
  13  Neonatal hipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde antioksidatif ve antiinflamatuar sistemle ilişkili genlerde ekspresyon ve DNA metilasyonunun değerlendirilmesi...  1/2009 - 1/2010
  14  Maternal pentoksifilin tedavisinin periventriküler lökomalazi hayvan modelinde beyin hasarı üzerine olan etkisi...  1/2009 - 1/2010
  15  Hipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde epigenetik düzenleyici mekanizmaların rolü...  1/2009 - 1/2010
  16  Carrageenan ile şimik meningeal irritasyona maruz bırakılan adölesan ratlarda sumatriptanın dural meningeal arterlerde eNOS, nNOS ve iNOS immunreaktivitesine etkisinin araştırılması...  6/2007 - 6/2007
  17  Yenidoğan hipoksik iskemik ensefalopati modelinde aktive protein C tedavisinin etkinliğinin araştırlması...  3/2007 - 4/2007
  18  Periventriküler Lökomalasi Modeli Oluşturulan Rtalarda APC tedavisinin nöron hasarı ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkinliğinin araştırırlması...  9/2007 - 12/2007
  19  Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin intestinal iskemi-reperfüzyon hasarındaki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi...  2/2007 - 1/2008
  20  Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin intestinal iskemi-reperfüzyon hasarındaki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi...  2/2007 - 2/2007
  21  Nekrotizan enterokolit, tedavisinde aktive protein C'nin yeri...  8/2007 - 10/2007
  22  Ratlarda akut alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  23  Premature apnesinde metilksantin tedavisinin akut dönemde beyin hasarı ve uzun dönemde kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisinin araştırılması...  6/2006 - 6/2007
  24  Dilimlenmiş ve ezilmiş kıkırdak greftlerinde surgicell ve merogel kullanımının greft canlılığı üzerine etkilerinin karşılaştırılması...  3/2006 - 9/2006
  25  BilirübininSıçanlarda Oluşturulan Deneysel Piyelonefrit Modelinde Koruyucu Etkisinin Araştırılması...  9/2006 - 9/2007
  26  Yenidoğan sıçanlarda hiperoksik beyin hasarında eritropoetin ve topiramat tedavisinin etkinliğinin histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemler eşliğinde değerlendirilmesi...  9/2006 - 9/2007
  27  Gebelik döneminde elektromanyetik alana mauz bırakılan ratlarda ve yavrularında melatonin nin tiroid bezi üzerine etkilerinin incelenmesi...  5/2006 - 5/2009
  28  Gebelik döneminde elektromanyetik alana mauz bırakılan ratlarda ve yavrularında melatonin nin tiroid bezi üzerine etkilerinin incelenmesi...  5/2006 - 5/2006
  29  Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde spasyal bellek ve apopitoz üzerine Carnosin'in etkileri...  3/2005 - 6/2005
  30  Deneysel İskemi Reperfüzyon Hasarında Ginkgo Biloba Extresi (EGb 761) ve Selenyumun Beyin Dokusu Üzerine Histolojik Etkileri...  7/2004 - 7/2007
 • NO AD YIL
  1  Bildiri Birincilik Ödülü...  2006
  2  Olgu sunumu Cadasil sendromunda EM'nin yeri...  2003
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2016- Şubat 2017
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2015- Ağustos 2016
  3 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2013- Şubat 2014
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2012- Ağustos 2015
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Temmuz 2012- Ağustos 2012
  6 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ekim 2011- Temmuz 2012
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2011- Ekim 2011
  8 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2010- Eylül 2011