En

DOÇ.DR. ÖZLEM BELKIS GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ DRAMATİK YAZARLIK - DRAMATURJİ ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları (Tiyatro Dramatik Yazarlık Dalı)  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalı  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  Examining usability of the six thinking hats technique in playwriting education: Turkey as a case st...  2020
  2  Türkiye'de Dramatik Yazarlık Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / ...  2019
  3  Türkiye ve Amerika'da dramatik yazarlık eğitim programlarının karşılaştırmalı olarak incel...  2019
  4  A study on opinions of theatre students about the play-text convertibility during production...  2018
  5  Türkiye'de Alternatif Tiyatro Yapılanmalarında Kadın Liderliği ve Bir Örnek: Yeşim Özsoy - G...  2017
  6  Anneliğin Akademik Kariyer Gelişimine Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma / The Qualitative St...  2016
  7  Aşk-ı Memnu: Bihter'e Ölüm, Firdevs'e Yaşlılık...  2016
  8  Romandan Operaya, Prevost'tan Puccini'ye Manon Lescaut...  2015
  9  Kadının Fendi...  2014
  10  IYF, İzmir'de Tiyatro ve Tiyatro Oyun Kutusu...  2012
  11  İzmir Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Tiyatrosu'nun İlk Yapımı: Guguk Kuşu...  2011
  12  "Arşın Mal Alan": Geleneğe Hem İtiraz Hem Onay...  2011
  13  Shakespeare, Verdi ve Hornby'yi Buluşturan Erkek Profili: bugünün metroseksüel erkeğinden XVI. ...  2011
  14  hiç barbar olanla olmayan bir olur mu (!) Iphigenia İzmir'de...  2011
  15  Sevim Burak'ın Oyun Metinlerinde Kadınlar...  2010
  16  kadının ölmesi gerekir (giacomo puccini'nin operalarındaki kadın karakterlere feminist eleştir...  2010
  17  trajik kahraman değil trajik figür: aşık, acı çeken erkek...  2009
  18  kime sadıksınız? shakespeare'e mi, aşka mı, trajediye mi? tiyatrodan operaya, shakespeare'den g...  2008
  19  Necati Cumalı ve Oyun Yazarlığı Geleneğimiz İçindeki Yeri...  2004
  20  Tiyatromuzun Toplumcu Yönelişi...  2004
  21  1960'tan 1970'e Oyun Yazarlığımızın Genel Görünümü...  2004
  22  Avrupa Birliği Sürecinde Kültür ve Sanat Üzerine Bir Deneme...  2002
  23  Haydi Çocuklar Aşıya, Eleştirmenler Siz De!...  2002
  24  Marat - Sade Üzerine...  2002
  25  Peter Weiss: "Bütün Mesele Kendini Saçından Tutup Yükseltebilmekte ve Dünyaya Yeni Bir Gözle ...  2002
  26  Tiyatro Seyircisiz Var Olabilir mi?...  2001
  27  Geçmişin Kültür Merkezleri: Kahvehaneler Bir Belge Olarak Salah Birsel'in Kahveler Kitabı...  2001
  28  Acı Söyleyen Kaçıklar...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Kadın ve tarih: sanatın gölgedeki kadınları... 06/03/2020 - 06/03/2020
  2  Theatre of the oppressed in the context of gender-based discrimination and violence & the troupe of ... 15/11/2019 - 17/11/2019
  3  Bugünün masal anlatıcıları, anlatmaya nasıl hazırlanıyor? Bir alan araştırması... 11/10/2019 - 12/10/2019
  4  Programlar ve Yaklaşımlar Bağlamında Türkiye'de Dramatik Yazarlık / Dramaturgi Eğitimi... 27/08/2019 - 27/08/2019
  5  Türkiye ve Amerika'da Dramatik Yazarlık Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İnce... 02/05/2019 - 04/05/2019
  6  Toplumsal cinsiyet bağlamında öğretmen beklentileri... 02/05/2019 - 04/05/2019
  7  Toplumsal cinsiyet ve örtük program bağlamında öğretmen görüşleri... 02/05/2019 - 04/05/2019
  8  Yaratıcılık, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Oyun Yazarlığı Eğitimi İlişkisi... 02/05/2019 - 04/05/2019
  9  Türkiye'de Dramatik Yazarlık Eğitimi Programlarının Karşılaşmalı Olarak İncelenmesi... 02/05/2019 - 04/05/2019
  10  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  11  Tiyatro ve akademide toplumsal cinsiyet eşitliği arayışında feminist bir yaşam: Güzin Yamaner... 04/10/2018 - 05/10/2018
  12  Sahne Sanatlarında Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Üzerine Bir Alan Yazın Değerlend... 04/10/2018 - 05/10/2018
  13  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  14  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  15  Bir Anlatı Araştırması: Kadın Meddah Olmak ve Mutlu Polat... 26/10/2017 - 27/10/2017
  16  Tiyatro Sanatında Oyun Metninin Yeri / The Place of The Text In The Theatre Art... 18/05/2017 - 20/05/2017
  17  Dramatik Yazarlık Eğitiminde Yeni Eğilimler / The New Trends In The Playwriting Education... 18/05/2017 - 20/05/2017
  18  Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Betimlemeler... 04/05/2017 - 06/05/2017
  19  Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  20  Anneliğin Akademik Kariyer Gelişimine Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma / The Qualitative St... 27/10/2016 - 29/10/2016
  21  Türk Tiyatrosunda Aile: Dayanışma, Sevgi, Hesaplaşma, Baskı, Yalanlar / The Family In Turkish T... 02/06/2016 - 04/06/2016
  22  Predicting Career Adaptability and Optimism among University Students in Turkey: The Role of Person... 06/08/2015 - 07/08/2015
  23  "Modern Maskesinin Altındaki Muhafazakârlık: Oyun Metinlerimizde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıl... 21/11/2012 - 22/11/2012
  24  tiyatrodan operaya dramatik olanın dönüşümü... 27/03/2010 - 10/04/2010
  25  öyküden tiyatroya sevim burak... 12/02/2009 - 14/02/2009
  26  Dünden Bugüne Neler Değişti? Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Kadın Sorunları... 01/05/2004 - 04/05/2004
  27  XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Eleştirinin Genel Görünümü - Yüz Yıllık Bir Özet Denemesi... 27/03/2002 - 10/04/2002
 • NO AD YIL
  1  Feminist Tiyatro...  2015
  2  Kalemden Sahneye - 1946'dan Günümüze Türk Oyun Yazarlığında Eğilimler (1960-1970)...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Dünden Bugüne Analizci Yaklaşımdan Yaratıcı Yazarlığa Dramaturgi Dikmen Gürün'e Yazılar...  2020
  2  Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Olmak: DEKAUM Özelinde Bir Deneyim Paylaşımı Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları...  2018
  3  Kadınların Sanatı: Benim Sanatım Seninkinden Farklı Sanatın Gölgedeki Kadınları - Sanat ve Edebiyatta Tarih Dışında Bırakılanlar...  2018
  4  Toplumsal Cinsiyet ve Maske MASKE Kitabı...  2014
  5  1960-1970 Türk Tiyatrosu Türk Tiyatrosu...  2013
  6  Oyun Yazarlığımız Üzerine Dağınık Düşünceler Türkiye'de Tiyatronun Yolculuğu Sevda Şener'e Armağan...  2010
  7  İtaat Eden, Kendisini Feda Eden Kadın Figürü... İfigenia Nerede? Prof. Dr. Özdemir Nutku'ya Armağan...  2010
  8  Dünden Bugüne Neler Değişti? Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Kadın Sorunları Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (DESO) Kurumsal Tarihinin ve Tanınırlığının Araştırılması, Marka Değerinin Güçlendirilmesi İçin Çözümler Geliştirilmesi ve Uygulanması...  10/2018 - /
  2  Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddet Bağlamında Ezilenlerin Tiyatrosu ve Bir Uygulama Örneği Olarak Parteciparte Topluluğu...  3/2018 - /
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (DESO) Kurumsal Tarihinin ve Tanınırlığının Araştırılması, Marka Değerinin Güçlendirilmesi İçin Çözümler Geliştirilmesi ve Uygulanması...  10/2018 - /
  4  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  5  İzmir'de Çalışma Yaşamındaki Kadınların Anneliğe Bakış Açısı...  10/2014 - 10/2016
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Kişisel Gelişim Yönelimi Aracılığıyla Kariyer İyimserliği ve Kariyer Uyumluluğuna Etkisi...  12/2014 - 12/2016
  7  Kampüsten Yaşama - Eylül Soma'da...  10/2014 - 4/2015
  8  1960'tan 1970'e Türk Oyun Yazarlığı...  4/2002 - 9/2003
 • NO AD TARIH
  1  Macbeth / yön. Barış Erdenk / Yazan. W. Shakespeare, Uzun Tiyatro Oyunu...  2020
  2  Masanın Altında / S. Erdenk / R. Topor, Uzun Tiyatro Oyunu...  2016
  3  Jessy / Özlem Belkıs / beste: Ali Hoca, Uzun Tiyatro Oyunu...  2015
  4  Adalete-name / özlem belkıs / dilek şenman can, Kısa Tiyatro Oyunu...  2014
  5  Piri Reis, Uzun Tiyatro Oyunu...  2014
  6  Faus Öldü! / Barış ERDENK / uyarlama, Uzun Tiyatro Oyunu...  2014
  7  Kanlı Nigar /yön. H. Özörten/ yaz. Ö. Belkıs / müz. C. İdiz, Uzun Tiyatro Oyunu...  2013
  8  Granica / Özlem Belkıs / D. Pınar Gürbüzoğlu, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  9  Gölgeler Sarayı / Özlem Belkıs / Defne Dinç, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  10  Cavanar Uyanmadan, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  11  Arşın Mal Alan / Haldun Özörten / Üzeyir Hacıbeyov - Özlem Belkıs, Uzun Tiyatro Oyunu...  2011
  12  Operasyon: Çift Terapisi / Özlem Belkıs / Selin Arapkirli, Kısa Tiyatro Oyunu...  2011
  13  Carmen Carmen'dir / Haldun Özörten / Özlem Belkıs, Uzun Tiyatro Oyunu...  2010
  14  masal / Özlem Belkıs / Ayça Üzüm, Kısa Tiyatro Oyunu...  2009
  15  Babamın Gölgesi ya da Hazar'ın Dibi / Özlem Belkıs / Alperen Yeşil, Kısa Tiyatro Oyunu...  2008
  16  hastane rüyası: öncesi / sonrası, Tanıtım Filmi...  2008
  17  İnsandankaçan (Le Misanthrope) - Moliere, Uzun Tiyatro Oyunu...  2007
  18  Postuvalet / Özlem Belkıs / Enis Güleryüz, Kısa Tiyatro Oyunu...  2004
  19  Homeros'tan Dizeler, Dramatizasyon...  2003
  20  Oyunun Oyunu - M. Frayn, Uzun Tiyatro Oyunu...  2003
  21  Marat / Sade, Uzun Tiyatro Oyunu...  2000
 • NO AD YIL
  1  Michigan State University, Center For Gender in Global Context  2015
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2020-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2018- Temmuz 2019
  3 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Temmuz 2017- Ocak 2019
  4 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  5 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Mayıs 2014- Temmuz 2014