En

DOÇ.DR. ÖZLEM BELKIS GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ DRAMATİK YAZARLIK - DRAMATURJİ ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları (Tiyatro Dramatik Yazarlık Dalı)  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalı  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2003
  Doçent  Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bilim Alanı  2016
 • NO AD YIL
  1  A study on opinions of theatre students about the play-text convertibility during production...  2018
  2  Türkiye'de Alternatif Tiyatro Yapılanmalarında Kadın Liderliği ve Bir Örnek: Yeşim Özsoy - G...  2017
  3  Anneliğin Akademik Kariyer Gelişimine Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma / The Qualitative St...  2016
  4  Aşk-ı Memnu: Bihter'e Ölüm, Firdevs'e Yaşlılık...  2016
  5  Romandan Operaya, Prevost'tan Puccini'ye Manon Lescaut...  2015
  6  IYF, İzmir'de Tiyatro ve Tiyatro Oyun Kutusu...  2012
  7  İzmir Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Tiyatrosu'nun İlk Yapımı: Guguk Kuşu...  2011
  8  "Arşın Mal Alan": Geleneğe Hem İtiraz Hem Onay...  2011
  9  Shakespeare, Verdi ve Hornby'yi Buluşturan Erkek Profili: bugünün metroseksüel erkeğinden XVI. ...  2011
  10  hiç barbar olanla olmayan bir olur mu (!) Iphigenia İzmir'de...  2011
  11  Sevim Burak'ın Oyun Metinlerinde Kadınlar...  2010
  12  kadının ölmesi gerekir (giacomo puccini'nin operalarındaki kadın karakterlere feminist eleştir...  2010
  13  trajik kahraman değil trajik figür: aşık, acı çeken erkek...  2009
  14  kime sadıksınız? shakespeare'e mi, aşka mı, trajediye mi? tiyatrodan operaya, shakespeare'den g...  2008
  15  Necati Cumalı ve Oyun Yazarlığı Geleneğimiz İçindeki Yeri...  2004
  16  Tiyatromuzun Toplumcu Yönelişi...  2004
  17  1960'tan 1970'e Oyun Yazarlığımızın Genel Görünümü...  2004
  18  Avrupa Birliği Sürecinde Kültür ve Sanat Üzerine Bir Deneme...  2002
  19  Haydi Çocuklar Aşıya, Eleştirmenler Siz De!...  2002
  20  Marat - Sade Üzerine...  2002
  21  Peter Weiss: "Bütün Mesele Kendini Saçından Tutup Yükseltebilmekte ve Dünyaya Yeni Bir Gözle ...  2002
  22  Tiyatro Seyircisiz Var Olabilir mi?...  2001
  23  Geçmişin Kültür Merkezleri: Kahvehaneler Bir Belge Olarak Salah Birsel'in Kahveler Kitabı...  2001
  24  Acı Söyleyen Kaçıklar...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Tiyatro ve akademide toplumsal cinsiyet eşitliği arayışında feminist bir yaşam: Güzin Yamaner... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  Sahne Sanatlarında Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Üzerine Bir Alan Yazın Değerlend... 04/10/2018 - 05/10/2018
  4  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  5  Halk Eğitimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kadınların Mesleki Eğitimle Güçlendirilme... 13/12/2017 - 13/12/2017
  6  Bir Anlatı Araştırması: Kadın Meddah Olmak ve Mutlu Polat... 26/10/2017 - 27/10/2017
  7  Dramatik Yazarlık Eğitiminde Yeni Eğilimler / The New Trends In The Playwriting Education... 18/05/2017 - 20/05/2017
  8  Tiyatro Sanatında Oyun Metninin Yeri / The Place of The Text In The Theatre Art... 18/05/2017 - 20/05/2017
  9  Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Betimlemeler... 04/05/2017 - 06/05/2017
  10  Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi... 04/05/2017 - 06/05/2017
  11  Anneliğin Akademik Kariyer Gelişimine Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma / The Qualitative St... 27/10/2016 - 29/10/2016
  12  Türk Tiyatrosunda Aile: Dayanışma, Sevgi, Hesaplaşma, Baskı, Yalanlar / The Family In Turkish T... 02/06/2016 - 04/06/2016
  13  Predicting Career Adaptability and Optimism among University Students in Turkey: The Role of Person... 06/08/2015 - 07/08/2015
  14  "Modern Maskesinin Altındaki Muhafazakârlık: Oyun Metinlerimizde Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıl... 21/11/2012 - 22/11/2012
  15  tiyatrodan operaya dramatik olanın dönüşümü... 27/03/2010 - 10/04/2010
  16  öyküden tiyatroya sevim burak... 12/02/2009 - 14/02/2009
  17  Dünden Bugüne Neler Değişti? Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Kadın Sorunları... 01/05/2004 - 04/05/2004
  18  XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Eleştirinin Genel Görünümü - Yüz Yıllık Bir Özet Denemesi... 27/03/2002 - 10/04/2002
 • NO AD YIL
  1  Feminist Tiyatro...  2015
  2  Kalemden Sahneye - 1946'dan Günümüze Türk Oyun Yazarlığında Eğilimler (1960-1970)...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kadınların Sanatı: Benim Sanatım Seninkinden Farklı Sanatın Gölgedeki Kadınları - Sanat ve Edebiyatta Tarih Dışında Bırakılanlar...  2018
  2  Toplumsal Cinsiyet ve Maske MASKE Kitabı...  2014
  3  1960-1970 Türk Tiyatrosu Türk Tiyatrosu...  2013
  4  Oyun Yazarlığımız Üzerine Dağınık Düşünceler Türkiye'de Tiyatronun Yolculuğu Sevda Şener'e Armağan...  2010
  5  İtaat Eden, Kendisini Feda Eden Kadın Figürü... İfigenia Nerede? Prof. Dr. Özdemir Nutku'ya Armağan...  2010
  6  Dünden Bugüne Neler Değişti? Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Kadın Sorunları Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddet Bağlamında Ezilenlerin Tiyatrosu ve Bir Uygulama Örneği Olarak Parteciparte Topluluğu...  3/2018 - /
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  3  İzmir'de Çalışma Yaşamındaki Kadınların Anneliğe Bakış Açısı...  10/2014 - 10/2016
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Kişisel Gelişim Yönelimi Aracılığıyla Kariyer İyimserliği ve Kariyer Uyumluluğuna Etkisi...  12/2014 - 12/2016
  5  Kampüsten Yaşama - Eylül Soma'da...  10/2014 - 4/2015
  6  1960'tan 1970'e Türk Oyun Yazarlığı...  4/2002 - 9/2003
 • NO AD TARIH
  1  Masanın Altında / S. Erdenk / R. Topor, Uzun Tiyatro Oyunu...  2016
  2  Jessy / Özlem Belkıs / beste: Ali Hoca, Uzun Tiyatro Oyunu...  2015
  3  Faus Öldü! / Barış ERDENK / uyarlama, Uzun Tiyatro Oyunu...  2014
  4  Piri Reis, Uzun Tiyatro Oyunu...  2014
  5  Adalete-name / özlem belkıs / dilek şenman can, Kısa Tiyatro Oyunu...  2014
  6  Kanlı Nigar /yön. H. Özörten/ yaz. Ö. Belkıs / müz. C. İdiz, Uzun Tiyatro Oyunu...  2013
  7  Granica / Özlem Belkıs / D. Pınar Gürbüzoğlu, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  8  Gölgeler Sarayı / Özlem Belkıs / Defne Dinç, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  9  Cavanar Uyanmadan, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  10  Uykum Kaçtı, Kısa Tiyatro Oyunu...  2012
  11  Arşın Mal Alan / Haldun Özörten / Üzeyir Hacıbeyov - Özlem Belkıs, Uzun Tiyatro Oyunu...  2011
  12  Operasyon: Çift Terapisi / Özlem Belkıs / Selin Arapkirli, Kısa Tiyatro Oyunu...  2011
  13  Carmen Carmen'dir / Haldun Özörten / Özlem Belkıs, Uzun Tiyatro Oyunu...  2010
  14  masal / Özlem Belkıs / Ayça Üzüm, Kısa Tiyatro Oyunu...  2009
  15  Babamın Gölgesi ya da Hazar'ın Dibi / Özlem Belkıs / Alperen Yeşil, Kısa Tiyatro Oyunu...  2008
  16  hastane rüyası: öncesi / sonrası, Tanıtım Filmi...  2008
  17  İnsandankaçan (Le Misanthrope) - Moliere, Uzun Tiyatro Oyunu...  2007
  18  Postuvalet / Özlem Belkıs / Enis Güleryüz, Kısa Tiyatro Oyunu...  2004
  19  Homeros'tan Dizeler, Dramatizasyon...  2003
  20  Oyunun Oyunu - M. Frayn, Uzun Tiyatro Oyunu...  2003
  21  Marat / Sade, Uzun Tiyatro Oyunu...  2000
 • NO AD YIL
  1  Michigan State University, Center For Gender in Global Context  2015
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  3 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Mayıs 2014- Temmuz 2014