En

DOÇ.DR. GÖKHAN TENİKLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü  1996
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2001
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  2007
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2009
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası  2017
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttır...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Karar Alma Süreçlerine Halkın Katılımı Ve Yargıya Başvur... 23/06/2011 - 25/06/2011
  2  Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma ve Yerel Yönetimlerin Rolü... 14/10/2010 - 15/10/2010
  3  İzmir'de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplumla Bütünleşmesine İlişk... 07/05/2009 - 08/05/2009
  4  21.Yüzyıla başlarken Kent Güvenliği ve Analitik Bir Değerlendirme... 17/11/2004 - 17/11/2004
  5  Avrupa Birliği Zirveleri'nde Bütünleşik Çevre Yönetimi... 05/10/2004 - 08/10/2004
  6  İzmir Körfezi Kıyı Yönetimi Modeli... 01/02/2004 - 03/02/2004
  7  Yerel Gündem 21 Anlayışında Gençlik ve Gençlik Meclisleri... 05/06/2003 - 08/06/2003
  8  Bütünleşik Kıyı Yönetiminin Gerekliliği... 30/04/2003 - 30/04/2003
  9  Kıyı Alanlarında Bütünleşik Yönetim... 06/02/2002 - 06/02/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Yöneticinin Notu, 2014 yılı durum değerlendirmesi İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2014
  2  Afet Yönetiminde Etik Sorumluluk Etik...  2012
  3  Comments of Survey to Romanies - Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  4  İzmir'deki Roman Yerleşiklere İlişkin Olarak Çevrenin ve İnsan Sağlığının Korunmasına Yönelik Bir Değerlendirme İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2007
  5  Tehlikeli Atıklara Tehlikeli Yaklaşımlar Prof.Dr. Mehmet Ali GÖKTAŞ'a Armağan...  2006
  6  Avrupa Birliği Zirvelerinde Bütünleşik Çevre Yönetimi Doğa ve Çevre-V.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi...  2004
  7  Gözden Geçirilmiş Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına ilişkin Avrupa Şartı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarında Avrupa Konseyi...  2004
  8  Kıyı Alanlarında Bütünleşik Yönetim İzmir'de Bütünleşik Kıyı Yönetimi...  2003
 • NO AD TARIH
  1  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  2  Türkiyede Baraj Yönetimi ve Stratejik Yaklaşımlar...  4/2012 - 2/2013
  3  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
 • NO Görev
  1 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Ekim 2017
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2015- Temmuz 2016
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Kasım 2012- Kasım 2015
  6 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2011- Kasım 2011