En

PROF.DR. İLKNUR TÜRKSEVEN DOĞRUSOY MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  1996
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2003
  Doçent  Mimarlık Fakültesi Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Kentsel Açık Alanlarda Yaya Rüzgâr Konforunun Analizi: İzmir Karşıyaka Çarşısı Örneği...  2019
  2  Kamusağlık: Bornova'da Sağlık Hizmetlerini Destekleyici Nitelikte Karma İşlevli Kamusal Odak T...  2017
  3  Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks: A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park...  2017
  4  Tanzimat Döneminden Günümüze Türkiye'de Siyasal ve Kültürel Dönüşümler Bağlamında Park ...  2016
  5  Kapalı konut sitelerinin kamusal açık alanlar açısından oluşturduğu problemlerin insan-çevr...  2016
  6  Bir Eğitim Deneyi Olarak Üretkent...  2016
  7  İzmir Yeni Kent Merkezindeki Yüksek Yapıların Çevresel Algı Bağlamında Değerlendirilmesi...  2016
  8  Sergi Mekanlarında Doğal ve Yapay Aydınlatma Biçimlerinin Ziyaretçi Deneyimi ile Olan İlişkis...  2015
  9  Kentsel Boşluk; Bir Açmaz mı Yoksa Olanak mı? Bir Stüdyo Deneyimi Üzerinden Sorgulamalar...  2015
  10  A Holistic Approach of Energy Efficient Building Design, Case Study: A Housing Design Proposal in Se...  2015
  11  İzmir'deki Kentsel Atıl Alanları Çözümlemeye Yönelik Bir Değerlendirme...  2015
  12  The Importance of Sociocultural Habits in Park Design, Leisure Behaviour and User Satisfaction. A Co...  2014
  13  Kent Parklarında Suyun Peyzaj Öğesi Olarak Kullanımında Kültürel Farklılıklar Amerika ve İ...  2014
  14  Avrupa Kentsel Kamusal Mekan Ödülleri Üzerinden Bir İrdeleme...  2014
  15  İzmir Kentindeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyelinin Mimari Açıdan İrdelenmesi...  2013
  16  Kentlerin Görünmeyen Yüzü: Yeraltı Mekanları...  2013
  17  Çağdaş Belediye Binalarında Kamusallık...  2012
  18  Kapalı Konut Sitelerinde Açık Alan Kullanımlarının İrdelenmesi...  2012
  19  Gelenekselden Moderne İran'da Meydan Tasarımı...  2011
  20  Etkileşim ve Katılım İçin Bir Ara Birim: Medya Yüzeyleri...  2011
  21  An Alternative Approach in Sustainable Planning: Slow Urbanism...  2011
  22  Bir Atölye Çalışması: "Kent Düşleri"...  2010
  23  Ulaşım Sisteminin Kentsel Mekana Taşıdığı Sorunlar ve Problem Odaklı Bir Stüdyo Deneyimi...  2010
  24  "Canlanmalar" Bedenle Öğrenme Deneyi...  2010
  25  Modern Mimarlığı Yeniden Okumak; Malzeme-Biçim İlişkisi Üzerinden Bir Deneme...  2010
  26  4. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ve Düşündürdükleri......  2010
  27  Sürdürülebilir Kentler, Yavaş Şehir Hareketi ve Yerel Yansımaları...  2009
  28  Ütopya/Distopya: Sorgulayıcı Bir Atölye Çalışması...  2009
  29  Fütüristlerden Günümüze Mimarlıkta Gelecekçilik ve Teknoloji...  2008
  30  İzmir İçin Yeni Bir Kamusal Mekan Yaklaşımı Arayışındaki Bir Stüdyo Deneyiminden Kente ve ...  2008
  31  A Field study on Determination of Preferences for Windows in Office Environments...  2007
  32  Saydamlık ve Metafor...  2007
  33  Konut ve Kentsel Kimlik - İzmir Konut Mimarlığına Tematik Bakış......  2006
  34  1 Merkezde 3 Pazar...  2006
  35  Mimarlıkta Saydamlık, Sanat-Teknoloji Arakesitinde: James Carpenter...  2005
  36  Değişen Üretim Yöntemleri, Değişen İş Niteliği ve Ofis Planlamasına Etkileri...  2005
  37  Açıklık/Pencere Tasarımında Gereksinimleri Dikkate Almak, İzmir'deki Ofis Binaları İçin Bir...  2004
  38  Mimari Bir Eleman Olan Pencerelerin İnsan-Mekan İlişkileri Bağlamında İrdelenmesine Dönük Bi...  2003
  39  Her Ev Bir Yaşam...  2001
  40  Doğal Aydınlatmanın İşlevsel ve Estetik Boyutları...  2001
  41  Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişim Serüveni...  1999
  42  Üçüncü Bine Doğru Mimarlıkta Cam...  1998
  43  Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişimi (2), Endüstri Devrimi Sonrasında Cam...  1997
  44  Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişimi (1), İlk Caglardan Endüstri Devrimine Kadar Cam...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Effects of Urban Block Typologies on Wind Flow Characteristics: The Case of Izmir, Turkey, 22-24 MA... 22/05/2019 - 24/05/2019
  2  Ekolojik Yer Altı Mekanları: Toprak Altında Yaşam... 05/04/2019 - 06/04/2019
  3  İzmir Kıyı Hattında Vapur İskelelerinin Rolü... 05/04/2019 - 06/04/2019
  4  Ekolojik Kentsel Tasarım Yöntemleri Kentsel Tasarım Yöntemleri Kentsel Tarım, Dikey Tarım ve P... 11/10/2018 - 12/10/2018
  5  Göç Olgusunun İnsan ve Çevre İlişkisi Bağlamında İncelenmesi, Aydın-Orta Mahalle Örneği... 19/10/2016 - 21/10/2016
  6  Can Cognitive Mapping be an Alternative Tool for Participatory Rehabilitation of Historical Urban Sp... 17/06/2016 - 18/06/2016
  7  Kentsel ve Kamusal Mekanların Sürdürülebilirliğine Bir Engel: Kapalı Konut Siteleri... 01/10/2015 - 04/10/2015
  8  A Slow City Experience from Izmir-Turkey... 03/06/2013 - 07/06/2013
  9  Mimarlıkta Değişim Olgusu... 26/03/2010 - 27/03/2010
  10  The Interrelation in Between Daylight and Window Design in Office Environments... 26/10/2009 - 27/10/2009
  11  Urban Revitalisation in Waterfronts: Case of Izmir Alsancak Port District... 12/10/2009 - 16/10/2009
  12  Mimarlıkta Modern Estetiğin Önemli Bir Aracı Olarak Malzeme... 29/04/2009 - 01/05/2009
  13  Foça Tatil Köyü (Club Med Fransız Tatil Köyü)... 26/12/2008 - 27/12/2008
  14  Geleceğin Mimarlığına Bir Vizyon: Karma İşlevli Çoğul Mekanlar... 22/03/2007 - 24/03/2007
  15  Transparency, Democracy and Publicity, A Study through the Architecture of Parliament Buildings... 15/03/2007 - 16/03/2007
  16  İzmir'deki Konut Mimarlığına Genel Bakış... 23/03/2006 - 25/03/2006
  17  İlköğretim Öğrencilerinin Mimarlığa Bakışı... 23/03/2006 - 25/03/2006
  18  3 Bazaars in 1 Center... 03/07/2005 - 07/07/2005
  19  Doğal Aydınlatma ve Mimarlık İlişkileri... 28/11/2001 - 30/11/2001
  20  An Approach in Determining the Need for Window... 04/07/2001 - 07/07/2001
  21  Mimarlık Eğitiminde Kalite Olgusu... 21/05/1998 - 23/05/1998
  22  Cam Üretimi ve Kullanımındaki Tarihsel Gelişme... 30/11/1996 - 30/11/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deneyim Topoğrafyası Noktadan Mekana 2...  2018
  2  Kıbrıs Şehitleri ve Karşıyaka Çarşısındaki Yaya Hareketlerinin Noktasal ve Çizgisel Elemanlarla Modellenmesi Noktadan Mekana 2...  2018
  3  Kentsel Kamusal Mekanda Duyusal Analiz ve Tasarım: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Bir Eğitim Deneyi İzmir'de Kent, Mimarlık ve Kamusallık...  2017
  4  İnşa Edilmemiş İzmir-Konak Meydanı Üzerinden Bir Okuma Prof. Dr. Gürhan Tümer'e Armağan, Mimarlığın Çevresinde/Mekanın İçinde Kuram, Eylem ve Sö...  2011
  5  Transparency and Publicity, An Examination Through Parliament Buildings The World as a Global Agora: Critical Perspectives on Public Space...  2008
  6  Eşdeğer Ödül İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Seferihisar'daki Turizm Yapılarının Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi...  9/2014 - 2/2017
  2  Sergi Mekanlarında Aydınlatma Biçimlerinin Kullanıcı Algısı Üzerindeki Etkileri...  1/2011 - 6/2013
  3  Ekolojik Konut Tasarımı Kriterlerinin Araştırılması ve İzmir İli İçin Bir Tasarım Modeli Önerisi...  9/2010 - 9/2011
  4  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması...  4/2008 - 7/2008
  5  Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Proje Yarışması...  12/2008 - 3/2009
  6  Mimari Bir Eleman Olan Pencerelerin/Açıklıkların İnsan-Mekan İlişkileri Bağlamında İrdelenmesi, Ofis Mekanları İçin Bir Deneme...  1/2001 - 4/2003
 • NO AD TARIH
  1  Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Proje Yarışması, Yarışmalı Sergi...  26/03/2009 -
  2  DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Standının Düzenlenmesi, Üniversitenin Düzenlediğ...  23/10/2008 - 26/10/2008
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  06/09/2008 - 21/10/2008
  4  DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Standının Düzenlenmesi, Üniversitenin Düzenlediğ...  09/11/2006 - 12/11/2006
  5  DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Standının Düzenlenmesi, Üniversitenin Düzenlediğ...  10/11/2005 - 13/11/2005
 • NO AD YIL
  1  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir...  2008
  2  Tübitak UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2007
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor