En

DOÇ.DR. AYFER DAYI TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  2014
 • NO AD YIL
  1  Dose dependent effects of oxytocin on cognitive defects and anxiety disorders in adult rats followin...  2019
  2  Tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili etmenler: G...  2018
  3  Prevalence of depression among female university students and associated factors...  2018
  4  Prevalence of premenstrual syndrome and its relationship to depressive symptoms in first-year univer...  2017
  5  Exercise increases leptin levels correlated with IGF-1 in hippocampus and prefrontal cortex of adole...  2017
  6  Determination of Factors Affecting Physical Activity Status of University Students on a Health Scien...  2017
  7  12-17 Yaş arası spor yapan ve yapmayan öğrencilerin fiziksel uygunluklarının incelenmesi...  2016
  8  Erythropoietin diminishes isoflurane-induced apoptosis in rat frontal cortex...  2016
  9  The Effects of Oxytocin on Cognitive Defect Caused by Chronic Restraint Stress Applied to Adolescent...  2015
  10  Effects of carbon dioxide exposure on early brain development in rats...  2014
  11  Anxiety- and depression-like behavior are correlated with leptin and leptin receptor expression in p...  2014
  12  Effects of exercise and poor indoor air quality on learning, memory and blood IGF in adolescent mic...  2014
  13  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  14  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  15  Maternal aerobic exercise during pregnancy can increase spatial learning by affecting leptin express...  2012
  16  Maternal treadmill exercise during pregnancy decreases anxiety and increases prefrontal cortex VEGF ...  2012
  17  Acute footshock-stress increases spatial memory and correlates to increased and hippocampal BDNF and...  2012
  18  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  19  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  20  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  21  Maternal exercise decreases maternal deprivation induced anxiety of pups and correlates to increased...  2011
  22  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi...  2010
  23  D-Galaktoz Enjeksiyonu in vivo Olarak Oluşturulan Deneysel Alzheimer Hayvan Modelinde Eritropoetini...  2010
  24  Effects of maternal deprivation on melatonin production and cognition in adolescent male and female ...  2005
  25  Comparison of leptin levels in serum and follicular fluid during the oestrous cycle in cows....  2005
  26  Effects of Sprint Exercise on Oxidative Stress in Skeletal Muscle and Liver...  2002
  27  The effects of single dose of methamphetamine on lipid peroxidation levels in the rat striatum and ...  2000
  28  Bir Yaz Spor Okuluna Katılan Çocukların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Eurofit Test Batar...  1999
 • NO AD TARİH
  1  The Relationship Between Cognition, Depression, Fatigue, and Disability in Patients with Multiple Sc... 11/09/2019 - 13/09/2019
  2  Multipl Sklerozlu Bireylerde Bilişsel Fonksiyonlar ile Depresyon, Yorgunluk ve Yeti Yitimi Arasınd... 10/11/2018 - 11/11/2018
  3  Akut İnfantil Anneden Ayrılma Stresi Uygulanan Erişkin Ratlarda Oksitosinin, Öğrenme, Bellek ve... 01/11/2018 - 04/11/2018
  4  Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Depresyon Belirtile... 15/03/2017 - 19/03/2017
  5  Determination of Factors Affecting Physical Activity Status of University Students on a Health Scien... 01/11/2016 - 04/11/2016
  6  Comparison of the Physical Fitness of Students Aged 12-17 who Participated in Sports Regularly and ... 01/11/2016 - 04/11/2016
  7  ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM YAYGINLIĞI VE İLİŞKİLİ... 21/09/2016 - 21/09/2016
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık Kampüsündeki Öğrencilerin Düzenli Fiziksel Aktivite Farkın... 30/09/2015 - 30/09/2015
  9  Exercise in Poor Indoor Air Quality Environment, Negatively Affects Learning and Memory and Decrease... 12/12/2012 - 14/12/2012
  10  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  11  Adölesan ve Erişkin Dönemdeki Ratlarda Kan Ve Hipokampal IGF-1 Seviyelerinin Spasyal Öğrenme ve... 21/04/2012 - 23/04/2012
  12  Anksiyetenin Yaşa Bağlı Değişimi Prefrontal Korteks BDNF ve VEGF Seviyeleri İle Koreledir... 21/04/2012 - 23/04/2012
  13  MATERNAL REGULAR AEROBIC EXERCISE DECREASED ANXIETY OF PUPS CORRELATED INCREASED PREFRONTAL CORTEX B... 03/09/2011 - 07/09/2011
  14  The Effects of Regular Aerobik Exercise During Pregnancy on Maternal Deprivation and Spasial Learnin... 03/09/2011 - 07/09/2011
  15  Effects of Acute Footshock Stress on Hipocampal Cells and Spatial Learning and Memory in the Adoles... 03/09/2011 - 07/09/2011
  16  EFFECTS OF OXYTOCIN ON COGNITIVE IMPAIRMENT DUE TO CHRONIC RESTRAINT STRESS IN ADOLESCENT RATS... 03/09/2011 - 07/09/2011
  17  The Effects of Treadmill Running During Pregnancy of Traning and Sedentary Female Rats Pups... 10/11/2010 - 12/11/2010
  18  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  19  Sıçanlarda Spasyal Belleğin Adölesan Dönem Süresince Gelişimi... 14/09/2010 - 17/09/2010
  20  Adolesan Sıçanlarda Akut Stresin Kognitif Stil Üzerine Etkisi... 14/09/2010 - 17/09/2010
  21  Anneden ayrılma stresinin adolesan erkek ve dişi sıçanlarda kongnitif fonksiyonlara ve melatonin... 27/09/2005 - 30/09/2005
  22  İneklerin siklus dönemlerindeki serum ve foliküler sıvı örneklerinde leptin, IGF-1 ve östroje... 01/09/2003 - 05/09/2003
  23  Anneden ayrılma stresinin spasyal belleğe ve sonradan karşılaşılan akut stresin genç sıçan ... 24/09/2002 - 27/09/2002
  24  Akut Aralıklı Egzersizin Fare Karaciğer ve İskelet Kası Dokularında Lipid Peroksidasyonuna ve ... 04/09/2000 - 08/09/2000
  25  Metamfetaminin Prefrontal Korteks ve Striatumda Antioksidan Enzimler ve Lipid Peroksidasyonuna Akut ... 14/09/1998 - 19/09/1998
 • NO AD TARIH
  1  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA PROGESTERONUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  5/2012 - 5/2013
  2  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - 11/2017
  3  ANNEDEN AYRILMA STRESİNE OKSİTOSİNİN ETKİLERİ...  6/2012 - 6/2013
  4  SIÇANLARDA DEĞİŞİK KARBONDİOKSİT SEVİYELERİNDE YAŞAMANIN DEPRESYON GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  5/2011 - /
  5  DİYABETİK SIÇANLARDA STATİN TEDAVİSİNİN HİPOKAMPUS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  12/2011 - 12/2012
  6  SIÇANLARA ADOLESAN DÖNEMDE UYGULANAN KRONİK HAREKETSİZLİK STRESİNE BAĞLI KOGNİTİF BOZUKLUĞA OKSİTOSİNİN ETKİSİ...  5/2011 - 12/2011
  7  Farklı Hava Kalitesine Sahip Ortamlarda Yapılan Egzersizin Genç Fare Beyinlerine Etkisi...  3/2010 - /2012
  8  Adolasan Sıçanlardaki Farklı Şiddetteki Akut Stresin Hipokampusa Etkileri...  9/2010 - 3/2011
  9  SIÇANLARDA GEBELİKTE YAPILAN EGZERSİZİN YAVRU HİPOKAMPUSUNA ERKEN VE İLERİ DÖNEMDEKİ ETKİLERİ...  10/2010 - 10/2011
  10  İÇ HAVA KALİTESİ VE BEYİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  9/2009 - 9/2011
 • NO AD YIL
  1  İneklerin siklus dönemlerindeki serum ve foliküler sıvı örneklerinde leptin, IGF-1 ve Östroje...  2003
  2  Therapeutic effect of Erythropoietin in an experimental in vivo Alzheimer's Disease animal model mod...  2010
  3  Antrene ve Sedanter Dişi Sıçanlarda Gebelik Döneminde Yapılan Treadmill Egzersizi, Yeni Doğan ...  2010
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2011- Nisan 2012