En

PROF.DR. SERDAR KURT (Emeklilik Tarihi : 15/07/2016 ) FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (İstatistik ve Yöneylem Araştırması ) Bölümü  1974
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi İstatistik Dalı  1979
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  1982
  Doçent  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı İstatistik  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  Genetic Algorithms for Outlier Detection in Multiple Regression with Different Information Criteria...  2009
  2  Outlier Detection in Multple Regression Models Using Genetic Algorithms and Bayesian Information Cri...  2009
  3  Genetic Algorithm Based Outlier Detection Using Bayesian Information Criterion in Multiple Regressio...  2009
  4  Partial Least Squares analysis in electrical brain activity...  2009
  5  Effect of some heating parameters on volume expansion of borax...  2008
  6  Ordinary and Penalized Minimum Power-Divergence Estimators in Two-Way Contingency Tables....  2008
  7  Testing Log-linear Models in three-Way Contingency Tables Using Ordinary and penalized Power-diverge...  2007
  8  Tek Yönlü Özel Seçimli varyans Çözümlemesinde Farklı Varyanslılık Sorunu ve Bir Çözüm ...  2007
  9  One Way Fixed Effect Analysis Of Variance Under Variance Heterogeneity And A Solution Proposal...  2006
  10  Testing Non-Additivity (Interaction) in Two-Way Anova Tables with No Replication...  2006
  11  Regresyon Çözümlemesinde Kayıp Veri Sorunu...  2005
  12  Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge Regresyon ve Temel Bileşenler Regresyon Yöntemlerinin ...  2005
  13  İkili Lojistik Regresyon Analizi ve Bir Uygulama...  2004
  14  Dokuz Eylül İlaç ve Zehir Danışma Merkezine (ZDM) Bildirilen Mantar Zehirlenmeleri, İzmir....  2003
  15  The effect of the nitric oxide synthesis inhibitor L-NAME on amitriptyline-Induced hypotension in ra...  2002
  16  Comparison of the Bandwidh Selection Methods for Kernel Estimation of Probability Density Function...  1999
  17  1997 Üniversite Kontenjanları Üzerine Bir Araştırma...  1998
  18  Çoketkenli Deneylerde Bir Sapan Değer Çözümlemesi...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Bivariate Credibility Premiums Distinguishing Between Two Claims Types in Third Party Liability Insu... 25/09/2019 - 28/09/2019
  2  Yükseköretimde Aktif ve İnteraktif Öğretim Yaklaşımları... 07/10/2009 - 09/10/2009
  3  İlaç ve Zehir Danışma Merkezleri için geliştirilen istatistiksel bilgi sistemi... 28/08/2008 - 30/08/2008
  4  Wavelet Transform... 21/02/2008 - 23/02/2008
  5  Modelling Dichotic and EEG Data Using PLSR with Kernel Matrix Based Algorithms... 21/02/2008 - 23/02/2008
  6  Ordinary and Penalized Minimum Power-Divergence Estimators in Two-Way Contingency Tables... 11/06/2007 - 12/06/2007
  7  Partial Least Squares Analysis in Electrical Brain Activity... 09/05/2007 - 11/05/2007
  8  Special Topics in Regression Analysis with EEG Variables... 09/05/2007 - 11/05/2007
  9  Yanlılık mı? Yansızlık mı?... 09/05/2007 - 11/05/2007
  10  Ordinary and Penalized Power-Divergence Test Statistics in Two-Way Contingency Tables... 28/08/2006 - 30/08/2006
  11  ONE WAY FIXED EFFECT ANALYSIS OF VARIANCE UNDER VARIANCE HETEROGENEITY AND A SOLUTION PROPOSAL... 28/08/2006 - 30/08/2006
  12  Testing Log-Linear Models in Three-Way Contingency Tables Using Ordinary and Penalized Power-Diverge... 14/06/2006 - 17/06/2006
  13  Bazı Varsayımları Sağlanamayan Tek Etkenli Dengesiz Sabit Etkili VA Modeli İçin Bir Çözüm ... 24/05/2006 - 27/05/2006
  14  Tek Yönlü Varyans Çözümlemesinde Farklı Varyanslılık Problemi... 20/09/2005 - 22/09/2005
  15  Regresyon Çözümlemesinde Kayıp Veri Sorunu... 08/05/2005 - 12/05/2005
  16  İkili Lojistik Regresyon Analizi ve Bir Uygulama... 10/12/2003 - 12/12/2003
  17  Poisson Regresyon Modelinde Otokorelasyon Durumu... 29/05/2003 - 30/05/2003
  18  Dokuz Eylül İlaç ve Zehir Danışma Merkezine (ZDM) bildirilen mantar zehirlenmeleri, İzmir... 08/05/2003 - 09/05/2003
  19  Dengeli Tamamlanmamış Bloklar Düzeninde En Uygun Deneme Etkisi Tahmin Edicisinin Benzetim Çalı... 23/05/2002 - 24/05/2002
  20  Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge Regresyon ve Temel Bileşenler Regresyon Yöntemlerinin ... 23/05/2002 - 24/05/2002
  21  Sıçanlarda amitriptiline bağlı hipotansiyonda L-NAME nin etkisi... 01/10/2001 - 05/10/2001
  22  Tam Rasgele Düzende F-Testinin Güçlülüğü İçin Bir Benzetim Çalışması... 21/05/2001 - 24/05/2001
  23  The effects of L-NAME on amitriptyline induced hypotension in rats... 16/05/2001 - 19/05/2001
  24  Varyans Bileşenlerinin Negatif Kestirilme Olasılıkları İçin Bir Benzetim Çalışması... 10/05/2001 - 12/05/2001
  25  Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestiriminde Bant Genişliği seçimi İçin Önerilen ... 05/05/1999 - 09/05/1999
  26  Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarına Genel Bir Bakış... 18/03/1999 - 20/03/1999
  27  Varyans Bileşenlerinin Negatif Kestirilme Olasılıkları... 25/05/1998 - 26/05/1998
  28  Üniversitelerde Örgütlenme... 21/11/1997 - 22/11/1997
  29  Rasgele Seçimli Çoketkenli Deneylerde Yaklaşık F-Testi... 29/05/1997 - 30/05/1997
  30  Zaman Serilerinde Bir Sapan Değer Tarama Yöntemi Üzerine İnceleme... 29/05/1997 - 30/05/1997
  31  Rasgele Seçimli Çoketkenli Deneylerde Yaklaşık F Testi... 29/05/1997 - 30/05/1997
  32  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına Girecek Öğrencilerin Okul Tercihleri ile Yetenek ve İ... 25/11/1996 - 27/11/1996
 • NO AD YIL
  1  C Programlama...  2005
  2  Biyoistatistik Terimler Sözlüğü...  2001
  3  Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler...  1994
  4  COBOL Programlama Dili...  1992
  5  BASIC Programlama Dili...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Literature Review of Wavelet Transform Literature Review of Wavelet Transform, The Applied Biophysics-Uygulamali \nBeyin Biyofizigi ve Multi...  2009
 • NO AD TARIH
  1  A Statistical Information System for Poison Control Centers...  5/2007 - 5/2010
  2  Testing nonadditivity (interaction) in statistical models...  10/2005 - 10/2007
  3  Regresyon Analizinde Kayıp Veri Sorunu...  7/2004 - 2/2007
  4  Sistemleri Ortalama Geriye Kalan Yaşam Fonksiyonu...  12/2004 - 3/2007
  5  Poisson regresyon modelinde otokorelasyon...  6/2003 - 6/2004
  6  İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER) Araştırma Altyapısı Projesi...  8/1999 - /
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Temmuz 2016
  2 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2013- Mart 2016
  3 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Kasım 2013- Mart 2016
  4 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  5 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Şubat 2015
  6 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2012- Temmuz 2012
  7 Fen Fakültesi Dekanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  8 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  9 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  10 Fen Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2010- Kasım 2010
  11 Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2010- Ağustos 2010
  12 Fen Fakültesi Dekanı, Haziran 2010- Ağustos 2010
  13 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Haziran 2010- Ağustos 2010
  14 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2010- Ağustos 2010
  15 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2010- Aralık 2010
  16 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Şubat 2012
  17 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2010- Mart 2013
  18 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2010- Haziran 2010
  19 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2010- Haziran 2010
  20 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Aralık 2009- Nisan 2010
  21 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2009- Haziran 2010
  22 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2007- Kasım 2007
  23 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekanı, Ağustos 2007- Haziran 2010
  24 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2007- Haziran 2010
  25 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2007- Haziran 2010
  26 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Vekili, Temmuz 2007- Ağustos 2007
  27 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2007- Temmuz 2007
  28 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2007- Mart 2010
  29 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2006- Ağustos 2007
  30 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2006- Şubat 2009
  31 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Risk Analizi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2004- Kasım 2005
  32 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2004- Haziran 2007
  33 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2004- Mart 2007
  34 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2004- Mart 2007
  35 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2003- Şubat 2006
  36 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2003- Şubat 2006
  37 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005
  38 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2001- Şubat 2003
  39 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Yardımcısı, Ekim 1997- Eylül 1999
  40 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 1997- Ekim 1997
  41 Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 1997- Şubat 2000
  42 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 1996- Eylül 1999