En

PROF.DR. FİGEN ÇOŞKUN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı  2000
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Acil Tıp  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2019
 • NO AD TARİH
  1  Pectus Karinatumlu Bir Hastada ST Elevasyonlu Myokard İnfarktüsü Tanı Güçlüğü... 25/04/2019 - 28/04/2019
  2  A meta-analysis of the effects on intubation conditions.... 13/09/2003 - 17/09/2003
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2019-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2019-Devam ediyor
  3 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ocak 2019- Mayıs 2019
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2019- Temmuz 2019