En

PROF.DR. ZEKİYE ÇETİNKAYA DUMAN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Önlisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı  1990
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1993
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  1997
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2004
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  2  Assessing the risk of violence in a psychiatric clinic: the Brøset Violence Checklist (BVC) Turkish...  2019
  3  Ruhsal Hastalık Tanılı Bireylerde Aile ile İşbirliğini Başlatma ve Sürdürmede Psikiyatri He...  2018
  4  Ruhsal Hastalık Tanılı Bireylerde Tedaviye Uyum ve Aile...  2018
  5  Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Ailenin Damgalanması...  2018
  6  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  7  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  8  Development of a Nurse Observation Scale for Inpatients at the Psychiatry Clinic: Validity and Relia...  2017
  9  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  10  Comparison of Caregiver Burden in First Episode Versus Chronic Psychosis...  2016
  11  Correlations between research attitudes, research compotency research ankxıety of nursing doctoral ...  2016
  12  Şizofreni Tanılı Bireylerde Motivasyonel Görüşme Neden Önemli?...  2016
  13  Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişk...  2016
  14  Emotions, Ideas and Experiences of Caregivers of PatientsWith Schizophrenia About "Family to Family ...  2016
  15  Motivational interviewing in a patient with schizophrenia to achive treatment collaboration a case s...  2015
  16  Psikiyatri Kliniğinde Refakatçi Uygulamasına Yönelik Hasta Yakınlarının ve Sağlık Profesyon...  2015
  17  Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Aile Temelli Yaklaşım...  2015
  18  Aileden aileye destek programına ilişkin deneyimler...  2014
  19  Effects of a Family-to-Family Support Program on the Mental Health and Coping Strategies of Caregive...  2014
  20  Şizofreni hastalarının bakım verenleri...  2013
  21  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler: Sosyo Demografik De...  2013
  22  Şizofreni hastalarının bakım verenlerinin duygu ifadelerini belirlemede Camberwell Aile Görüş...  2013
  23  Kronik psikiyatri hastalarının aileleri: Sistematik bir inceleme...  2013
  24  Longitudinal investigation of nursing students' self-directed learning readiness and locus of contro...  2012
  25  Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları: sistemati...  2011
  26  Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları...  2011
  27  Hemşirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyi Aras...  2011
  28  Sağlık çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik tutumları: Son 10 Yılda Türkiye'de yap...  2011
  29  Hemşirelik öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumları...  2010
  30  Evaluation of nursing students attitudes towards seeking psychological help and factors affecting th...  2010
  31  The effectiveness of a psychoeducational group program inpatients being treated for chronic mental ...  2010
  32  COMT Val Met polymorphism is related with interpersonal problem solving in schizophrenia...  2010
  33  Şizofreni hastaları ve ailelerine 'bağımsız ve sosyal yaşam becerileri topluma yeniden katıl...  2007
  34  Yatan hastalarda psikoeğitsel tedavi grubunun etkinliği...  2006
  35  Şizofreni tedavisinin aile merkezli değerlendirilmesi: Marmara Tedaviyi Değerlendirme Aile Görü...  2006
  36  The impact of antistigma education on the attitudes os general practitioners regarding schizophrenia...  2006
  37  Cognitive predictors of skill acquisition on social problem solving in patients with schizophrenia...  2006
  38  Ergenlerin depresyon belirti düzeyleri ile algıladıkları anne- baba tutumları arasındaki iliş...  2005
  39  Şizofreni tanılı hastaların bakım vericilerinde duygu ifadesi düzeyleri, umut ve kendini suçl...  2005
  40  Aile içi şiddetin çocuk üzerinde etkisi konusunda hemşire öğrencilerin görüşleri...  2003
  41  Herkese sağlık hedeflerinden intiharlara genel bir bakış...  2002
  42  Şizofreni hastalarında bütüncül yaklaşımlı grup tedavisinin yaşam kalitesine etkisi: bir y...  2002
  43  Hemşirelikte araştırma ve profesyonelleşme...  2001
  44  Yataklı psikiyatri ünitelerinde hemşirelerin yürüttüğü yatan hasta grupları...  2000
  45  Serabral palsili çocuğu olan annelerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına planlı bilgi ver...  2000
 • NO AD TARİH
  1  Psikiyatrik bakımda Aile ile İşbirliğinin Önündeki Engeller: Sağlık Profesyoneli ve Bakımve... 29/06/2019 - 30/06/2019
  2  KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN GEREKSİNİMLERİ... 20/11/2018 - 23/11/2018
  3  KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE CAMBERWELL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRME KISA FORMU VE ÖZ... 20/11/2018 - 23/11/2018
  4  Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin İnternet... 20/11/2018 - 23/11/2018
  5  Kronik Psikiyatri Hastası Bakım Verenlerinin Bakım Verme Deneyimleri ve Algıları... 20/11/2018 - 23/11/2018
  6  TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE YENİ BİR MODEL: "ORTAK KARAR ALMA" (OKA) / A NEW MODEL IN... 15/11/2018 - 17/11/2018
  7  Psikiyatri kliniğinde hastaların şiddet riskini değerlendirme aracı Brøset Violence Checklist... 06/11/2016 -
  8  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  9  Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik ve... 06/11/2016 - 09/11/2016
  10  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  11  Motivational interviewing in a patient with Schizophrenia to achive treatment collabration: A case ... 08/08/2016 - 10/08/2016
  12  Şizofreni Şizofreni Tanılı Bireylerde Motivasyonel Görüşme Neden Önemli?... 10/09/2015 -
  13  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin ailelerine verilen psikiyatri hizmetlerinin incelenmesi... 10/09/2015 -
  14  Şizofreni hastasına bakım verenlerin yüklerinin ruhsal sağlık durumlarına etkisinin incelenme... 01/09/2014 -
  15  Motivasyonel Görüşme Ile Psikiyatrik Hastalikta Tedavi Işbirliği: Bir Olgu Çalişmasi... 01/09/2014 -
  16  Opinions of Patients Relatives and Health Professionals Regarding Patient Accompaniment in the Depar... 31/10/2013 - 02/11/2013
  17  Emotions thoughts and experiences of caregivers of schizophrenia patients about family to family sup... 31/10/2013 -
  18  A comparison of burden on care givers of patients with first episode psychosis and chronic psychosis... 31/10/2013 -
  19  The Investigation of Relationship between Nursing PhD Students Scientific Research Competence, Resea... 28/11/2012 - 30/11/2012
  20  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  21  Aileden Aileye Destek Programının Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerinini Ruhsal Sağlıkla... 04/10/2012 -
  22  Şizofreni ve Damgalama: Etik Açıdan Değerlendirilmesi (olgu sunumu)... 22/09/2011 - 24/09/2011
  23  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  24  An exploration of psychological help seeking of nursing students and the factors which effect these ... 09/10/2010 - 10/10/2010
  25  Sağlık Profesyonellerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumları Konusunda Son 10 Yılda Türkiy... 05/10/2010 - 09/10/2010
  26  Kronik psikiyatri hastalarının aileleri ile ilgiliyapılan çalışmaların sistematik olarak ince... 24/06/2010 - 26/06/2010
  27  Topluma yeniden katılım programı eğitimi alan hemşirelerin programı çalıştıkları klinikle... 24/06/2010 - 26/06/2010
  28  Şizofreni hastalarınını bakım verenlerinde Camberwel aile görüşmesi ile duygu ifadesi ölçe... 14/10/2008 - 17/10/2008
  29  Şizofreni Hastasına Bakım Verenlerin Ruhsal Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenm... 14/10/2008 - 19/10/2008
  30  Şizofrenide duygu ifadesi ve ilaç uyumu ilişkisi... 23/10/2007 - 27/10/2007
  31  Hemşirelik öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumları... 09/06/2007 - 10/06/2007
  32  Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde kontrol odağını etkileyen etmenlerin incelenmesi... 03/06/2006 - 04/06/2006
  33  Hemşirelik öğrencilerinde kontrol odağı ile kendi kendine öğrenme düzeyi arasındaki ilişki... 04/06/2005 - 05/06/2005
  34  Şizofreni ailelerinde duygu ifadesi düzeyleri ve umut algısı... 07/03/2003 - 09/03/2003
  35  Toplum ruh sağlığı hizmetleri kapsamında İstanbul ilinde bir okuldaki öğrencilerde depresyon... 02/10/2001 - 06/10/2001
  36  Yataklı psikiyatri servisinde psikoeğitsel grup uygulama süreci... 02/10/2001 - 06/10/2001
  37  Yataklı psikiyatri servisinde psikoeğitsel grup uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi.... 02/10/2001 - 06/10/2001
  38  12-15 yaş grubundaki öğrencilere adölesan dönemi ve cinsellik konusunda verilen eğitimin etkin... 19/09/2001 - 22/09/2001
  39  Kriz ve Krize müdahalede hemşirelik yaklaşımı... 21/09/1998 - 23/09/1998
  40  Serabral palsili çocuğu olan annelerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına planlı bilgi ver... 14/05/1998 - 16/05/1998
  41  Hemşire Öğrencilerin Şiddeti Algılayışı... 07/05/1997 - 09/05/1997
  42  Özürlü çocuğu olan ailelerin duygusal davranışsal ve sosyal yönden incelenmesi... 17/04/1996 - 20/04/1996
 • NO AD TARIH
  1  Şizofreni hastalarındaki Bedensel Sağlık Sorunlarınıİyileştirmeye Yönelik Psikoeğitim Programı Geliştirilmesi...  5/2014 - 5/2005
 • NO AD YIL
  1  Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü, Lisans Mezuniyet 1993 Yılı Üçüncülü...  1993
  2  Kerime Bademli Zekiye Çetinkaya Duman Aileden aileye destek programının şizofreni hastalarına b...  2012
  3  Yataklı psikiyatri servisinde psikoeğitsel grup uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi...  2001
  4  Psikiyatri Hemşireliği İntörn Uygulaması Kapsamında Bir Psikoeğitim Uygulaması Topluma Yenid...  2016
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2017- Ocak 2018
  2 Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2016-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Ocak 2017
  4 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2016- Temmuz 2016
  5 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2014- Mart 2017
  6 Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2013- Ekim 2016