En

DOÇ. GÜL GÜNEY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ TEZHİP ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip(Süsleme) Dalı  1995
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1998
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2010
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Geleneksel Türk Sanatları  2018
 • NO AD YIL
  1  MANİSA YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ'de BULUNAN YAZMA ESER CİLTLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRM...  2019
  2  BAZI KUR'AN-I KERİM NÜSHALARI ÖRNEĞİNDE SAFEVİ CİLT SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRM...  2019
  3  İzmir Milli Kütüphanede Bulunan Bazı Yazma Eserlerin Cilt Tezyinatı...  2017
  4  Safevi-Şiraz Dönem Özeliği gösteren Bazı Kur'an-ı Kerim Nüshalarının Serlevha Tezhipleri...  2017
  5  The Two Calligraphic albums(Meşk) Belonging to the Topkapı Palace Museum...  2015
  6  Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde Müzehheb Bir Yazma : "El-Fütûhât'ül Mekkiyye"...  2014
  7  Manisa Yazma Eser Kütüphaneleri ve "Manisa Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki Bazı Mushaf-ı Şerif Y...  2013
  8  Memlûk Dönemi Müzehhibi Ebu Bekir'e Atf Edilen Teyzinat Üslubuna İlişkin Bir Değerlendirme...  2013
  9  Bergama Karaosman Sebili ve Süslemeleri...  2011
  10  Manisa İl Halk Kütüphanesi 3136 Env. No'lu Mushaf-ı Şerif'in Tezhip Bakımından Değerlendiril...  2011
  11  Osmanlı Minyatür Sanatı...  2008
  12  Türk Tezhip Sanatı...  2008
  13  Osmanlı Dönemi Dini Konulu Minyatürler Ve Günümüz Örnekleri...  2002
  14  Menteşe Beyliği Dönemindeki Yapılardan; İlyas Bey Camii...  1998
 • NO AD TARİH
  1  THE EXAMPLES OF MINIATURE COPIES OF ACÂİ'BUL MAHLUKÂT AND GARAİB'ÛL MEVCUDAT MANUSCRİPTS... 15/11/2019 - 17/11/2019
  2  Bazı Kur'an-ı Kerim Nüshalarının Tezyinat Açısından Değerlendirirlmesi... 05/04/2019 - 06/04/2019
  3  Minyatürlü Yazma eserlerde Müzisyen Kadın Tasvirleri... 04/10/2018 - 05/10/2018
  4  Manisa Yazma Eser Kütüphanesi'nde Vakf Edilmiş Özellikli Bazı Yazma Eserler... 26/10/2017 - 28/10/2017
  5  Tarihsel Gelişimi İçinde Liken Kullanımı Ve Kullanım Alanları... 10/05/2017 - 12/05/2017
  6  Bazı Mushaf Ciltlerinde "Müşebbek Şemse" Tezyinatı... 13/11/2015 - 15/11/2015
  7  Bazı Mushaf Yazmaları Tezyinata'a Dair... 29/11/2013 - 01/12/2013
  8  "Manisa Yazmaları, Tezhipli Kur'an-ı Kerimler"... 26/03/2012 - 01/04/2012
  9  Tezhip Sanatında Bir Üslup "Sandal"... 22/03/2012 - 24/03/2012
  10  A Group of Illuminated Qur'an Manuscripts at Manisa Public Library... 12/07/2011 - 14/07/2011
  11  Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde Yer alan "3137" Envanter No'lu Mushaf-ı Şerif'in Süslemeleri... 19/11/2009 - 20/11/2009
  12  Manisa İl Halk Kütüphanesi'ndeki Mushaf-ı Şerif Ciltlerinden Örnekler... 02/11/2009 - 07/11/2009
  13  Emir Sultan Haziresi'nde(İzmir) Yer Alan Lahitlerdeki Süslemeler... 16/11/2006 - 18/11/2006
  14  Acaib'ul Mahlukat Ve Garaib'ul Mevcudat Adlı Yazma Eser Örneğinde Minyatürlerde Yer Alan Kozmolo... 09/04/2006 - 15/04/2006
  15  Tire Yahşi Bey Camii Kalemişi Süslemeleri... 13/11/2002 - 15/11/2002
  16  Tire Yahşi Bey Camii Ahşap Kapı Süslemeleri... 07/06/2002 - 07/06/2002
  17  Bergama Karaosmanoğlu Sebili Süslemeleri... 16/04/2002 - 16/04/2002
 • NO AD YIL
  1  Mushaf-ı Şerif Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Koleksiyonu...  2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sultan II.Selim'in Türbesine Konulmak Üzere Vakf Edilmiş Mushaf-ı Şerif'in Tezyinat Açısından Değerlendirilmesi Klasik Sanatlar Yıllığı 2015...  2016
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009 - 2013...  4/2011 - 8/2011
  2  İSTANBUL SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ'NDE YAZMA ESER RESTORASYONUNUN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARININ BÖLÜMÜMÜZ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI...  2/1996 - 3/1998
 • NO AD TARIH
  1  Uluslararası 8. Ege Art Sanat Günleri, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  09/12/2019 - 15/12/2019
  2  Geleneğin Işığında, Bireysel(Kişisel) Sergi...  01/07/2019 - 07/07/2019
  3  Kahvenizi nasıl alırdınız ?, Karma Sergi...  15/04/2019 - 26/04/2019
  4  3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Sergisi, Karma Sergi...  04/04/2019 - 06/04/2019
  5  DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Kadın Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, Karma Sergi...  06/03/2019 - 13/03/2019
  6  Gelenekselden Evrensele, Karma Sergi...  07/09/2018 - 29/09/2018
  7  Destanlarımız Masal ve Halk Kahramanlarımız, Karma Sergi...  27/04/2018 - 04/05/2018
  8  Geleneksel İzler Karma Sergi, Karma Sergi...  29/11/2017 - 11/12/2017
  9  9.Uluslararası Kervansaray Buluşması, Karma Sergi...  16/09/2017 - 26/09/2017
  10  VIII.Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri,, Karma Sergi...  04/05/2017 - 06/05/2017
  11  İstanbulda Erguvan, Karma Sergi...  12/04/2017 - 17/04/2017
  12  Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, Karma Sergi...  03/04/2017 - 17/04/2017
  13  Workshop yöneticiliği, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  19/10/2016 - 21/10/2016
  14  DEÜ İzmirde Musiki Günleri, Karma Sergi...  28/04/2016 - 03/05/2016
  15  Dünya Sanat Günleri, Karma Sergi...  15/04/2016 - 22/04/2016
  16  Nevruzda Renkler, Karma Sergi...  21/03/2016 - 28/03/2016
  17  III.Uluslararası Türk Kültür Ve Sanatları Tanıtma Çalıştayı, Üniversitenin Düzenlediği ...  17/03/2016 - 24/03/2016
  18  Cumhuriyet Kültür ve Sanat Etkinlikleri,, Karma Sergi...  29/10/2015 - 03/11/2015
  19  Tezhip Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  24/03/2013 - 30/03/2013
  20  I.yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Karma Sergi...  14/11/2012 - 17/11/2012
  21  I.Uluslararası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı, Karma Sergi...  08/11/2012 - 09/11/2012
  22  I.Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Karma Sergi...  22/03/2012 - 24/03/2012
  23  Burhaniye Belediyesi Sanat ve Kültür Etkinlikleri, Karma Sergi...  26/07/2011 - 01/08/2011
  24  V.Uluslararası Türk Sanatları Sergisi, Karma Sergi...  21/12/2010 - 24/12/2010
  25  Geleneksel İzler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  09/08/2010 - 12/08/2010
  26  Dokuz Eylül üni. Gel.Türk Sanatları Bölümü, Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversitenin Dü...  23/02/2010 - 06/03/2010
  27  10.Ulusal El Sanatları Sempozyumu Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  19/11/2009 - 26/11/2009
  28  IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Karma Sergi...  02/11/2009 - 07/11/2009
  29  20.Burhaniye Ören Truzim Kültür ve Sanat Festivali, Karma Sergi...  10/07/2009 - 12/07/2009
  30  "Kültürlerin Macerası" Vangölü Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali, Karma Sergi...  25/06/2009 - 30/06/2009
  31  Geleneksel İzler II, Bireysel(Kişisel) Sergi...  23/06/2009 - 18/07/2009
  32  Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  02/03/2009 - 06/03/2009
  33  İzmir İçin Sanat Sergisi, Karma Sergi...  27/12/2008 - 15/01/2008
  34  Geleneksel Türk El sanatları Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  01/09/2008 - 29/09/2008
  35  Tema vakfı yararına İzmirli Sanatçılar, resim,heykel, seramik, özgün baskı sergisi, Karma Se...  21/03/2008 - 11/04/2008
  36  DEÜ, GSF, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  25/02/2008 - 29/02/2008
  37  Günümüzde Geçmişten İzler, Karma Sergi...  01/02/2008 - 07/02/2008
  38  Geleneksel İzler, Bireysel(Kişisel) Sergi...  03/11/2007 - 11/11/2007
  39  D.E.Ü Güzel San. Fak. Uluslararası Geleneksel Sanatlar sempozyum Sergisi, Üniversitenin Düzenle...  16/11/2006 - 30/11/2006
  40  D.E.Ü Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim...  05/05/2005 - 23/05/2005
  41  DEÜ Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Öğretim Elemanları Karma Serg...  25/05/2004 - 18/06/2004
  42  D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim elemanları Se...  02/01/2003 - 09/01/2003
  43  8.Ulusal El Sanatları Sempozyumu sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  13/11/2002 - 15/11/2002
  44  DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları, Ka...  17/06/2002 - 30/06/2002
  45  Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Ünive...  06/11/2001 - 20/11/2001
  46  DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma...  01/02/1999 - 14/02/1999
  47  2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının sanatsal, tasarımsal ve Ekonomik B...  25/11/1998 - 27/11/1998
  48  Geleneksel Türk Sanatında Yeni Yorumlar, Toplu(Grup) Sergi...  02/05/1995 - 30/05/1995
  49  Hoca Ahmet Yesevi Anma ve Kutlama, Karma Sergi...  25/11/1993 - 02/12/1993
  50  Dekoratif Sanatlarda Geleneksel İzler, Karma Sergi...  11/12/1992 - 25/12/1992
  51  D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El sanatları Bölümü, "Yavuz Seçkin Atölyes...  02/02/1992 - 22/02/1992
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2018-Devam ediyor
  5 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2015- Aralık 2018
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı Başkanı, Aralık 2012- Aralık 2015